Обновлено: Суббота, 25 Март 2023
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN

Постановление №45 от 25 августа 2022 года по Отчету аудита эффективности: „Способствуют ли информационные системы, внедренные в государственном секторе, эффективному и безопасному управлению документами?”

Nr. 45 din 25.08.2022
Главная | АУДИТОРСКИЕ ОТЧЕТЫ
Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PROCURATURA GENERALĂ

Termen implementare: 16.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea PG nr.23-1d/22-43 din 07.12.2022. Prin prezenta, în legătură cu demersul parvenit din 20.09.22 cu nr. 20-78- 9165, privind solicitarea întreprinderii acţiunilor ce se impun întru asigurarea implementării cerinţelor/recomandărilor înaintate de către Curtea de Conturi a Republicii Moldova prin Hotărârea nr. 45 din 25.08.2022 cu privire la Raportul auditului performanţei: „Sistemele informaţionale implementate în sectorul public contribuie la un management eficient şi sigur al documentelor?”. Vă informăm că la data de 7 noiembrie prin ordinele Procurorului General intermar au fost constituite mai multe grupuri de lucru instituţionale în acest scop şi anume:
1. Ordinul nr. 89/3 cu privire la constituirea Grupului de lucru instituţional pentru eficientizarea sistemelor informaţionale şi a bazelor de date utilizate în activitatea procuraturii. In vederea executării activităţilor propuse la ordinul indicat la data de 21 noiembrie a avut loc şedinţă în care s-a decis identificarea şi analizarea posibilităţilor financiare pentru achiziţionarea serviciilor de consultantă si evaluare a securităţii sistemelor informaţionale în Procuratură, solicitarea propunerilor de modificare de la fiecare Procuratură teriorială şi specializată referitor la sistemul informaţional ”InfoPG”, solicitarea informaţiei de la fiecare Procuratură teriorială si specializată despre deficienţele sistemelor informaţionale în parte.
2. Ordinul nr. 87/3 cu privire la constituirea Grupului de lucru instituţional pentru optimizarea SIA “Urmărire Penală: E-dosar”. In legătură cu care a fost efectuată Nota Analitică în contextual studiului de fezabilitate pentru revizuirea cadrului de reglementare pentru integrarea şi schimbul de date între SIA “Urmărire Penală: E-dosar” si alte sisteme informaţionale. Proces verbal de prestare-recepţie a serviciilor în care se sepecifică cerinţele şi obiectivele realizate sau imposibil acestora de a fi realizat.
3. Ordinul nr. 88/3 cu privire la constituirea Grupului de lucru instituţional pentru implimentarea în cadrul Procuraturii a soft-ului IBM 12: Analyst Notebook, iBase Designer şi Ibase. In vederea executării activităţilor propuse la ordinul indicat la data de 9 noiembrie a avut loc şedinţă în care s-a decis ca pînă la 15 noiembrie de către fiecare membru să fie prezentată o notă informativă privind modul de implimentare în cadrul Procuraturii a soft-ului IBM 12: Analyst Notebook, iBase Designer şi Ibase şi care să cuprindă viziuni din următoarele aspecte: Competenţa (Cadrul Normatic), Resursele umane (structura), Softul, Echipamentul (serverul) şi Mijloace financiare necesare.
Totodată vă aducem la cunoştinţă că grupurile de lucru sunt în proces de îndeplinire a activităţilor indicate.
Anexă: Ordin nr. 89/3, Ordin nr. 87/3, Ordin nr. 88/3 Raspuns PG 7 decembrie 2022 HCC 45 2022.pdf

Autoritatea:Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:InstituțiA Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Agenția Servicii Publice

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE AL MAI

Termen implementare: 16.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea STI al MAI nr.8/11-59 din 05.01.2023. Raspuns STI MAI 5 ianuarie 2023 HCC 45 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:BIROUL MIGRAŢIE ŞI AZIL

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:INSPECŢIA SOCIALĂ

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 1.1. să asigure definitivarea și înaintarea, în modul stabilit pentru aprobare, proiectului legii cu privire la securitatea sistemelor și rețelelor informatice (crearea cadrului necesar de transpunere în legislația națională a Directivei UE 2016/1148) (subcapitolul 4.1.1).

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:AGENŢIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Agenția Națională a Arhivelor

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Instituția Publică Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe

Termen implementare: 16.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea IP CTIF nr.29/2749 din 20.09.2022. Prin prezenta, întru executarea solicitării nr. 06/1-1474-22 din 06.09.2022 privind realizarea prevederilor pct. 2.4 din Hotărârea Curţii de Conturi nr. 45 din 25.08.2022 pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit: „ Sistemele informaţionale implementate în sectorul public contribuie la un management eficient şi sigur al documentelor?”, Instituţia Publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” (în continuare - I.P. „CTIF”) a asigurat elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea recomandărilor de audit vizate.
Se anexează (5 file ):
1. Declaraţia cu privire la recepţionarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 45 din 25.08.2022 şi Raportului de audit, completată de către Directoarea interimară a l.P. „CTIF”;
2. Ordinul I.P. „CTIF” nr. 146-G din 20.09.2022 cu privire la implementarea recomandărilor misiunii de audit a Curţii de Conturi: „Sistemele informaţionale implementate în sectorul public contribuie la un management eficient şi sigur al documentelor? ”. Raspuns IP CTIF 20 septembrie 2022 HCC 45 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 1.2. Ministerul Economiei și Agenția de Guvernare Electronică, să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de ajustare/racordare, completare a cadrului normativ, în scopul asigurării eliminării neajunsurilor constatate de audit și consolidării reglementărilor în domeniul TIC, inclusiv prin: definirea și clasificarea Sistemelor informaționale, a produselor informatice implementate în sectorul public; definirea noțiunilor de Sistem Informațional Integrat, modul/subsistem, portal, pilotare, reinginerie; reglementarea clară a modului de elaborare/aprobare a conceptelor și a altor documente necesare, inclusiv pentru sistemele informaționale integrate, cu elaborarea modelelor de documente aferente etc. (subpct.4.1.1).

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2. Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, după caz, cu suportul Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică”, să asigure, cu instruirile și ghidările corespunzătoare, autoritățile și instituțiile publice privind modul de aplicare a cadrului normativ aferent domeniului securității cibernetice.

Autoritatea:InstituțiA Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 3.1. Ministerul Justiției, în comun cu Agenția Națională a Arhivelor: să revizuiască și să asigure ajustarea cadrului normativ și de reglementare aferent ținerii lucrărilor de secretariat și arhivare în scopul racordării acestuia la cerințele actuale (subpct.4.1.2).

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 3.2.1. Ministerul Justiției cu suportul Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică”: să elaboreze şi să înainteze, în modul stabilit pentru aprobare, cadrul normativ privind stocarea şi arhivarea datelor în format electronic, cu stabilirea categoriilor de documente electronice pentru a căror păstrare se utilizează arhiva electronică securizată (subpct.4.1.2).

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 3.2.2. Ministerul Justiției cu suportul Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică”: să asigure definitivarea și înaintarea în modul stabilit a cadrului normativ aferent SI „Arhiva electronică”, inclusiv a Conceptului și Regulamentului acestuia în scopul asigurării condițiilor de funcționare (subpct.4.1.2).

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 3.2.3. Ministerul Justiției cu suportul Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică”: să asigure elaborarea și implementarea SI „Arhiva electronică”, în vederea eficientizării arhivării documentelor electronice în sectorul public (subpct.4.1.2).

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 3.2.4. Ministerul Justiției cu suportul Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică”: să asigure elaborarea și înaintarea pentru aprobare a cadrului normativ privind modul de creare, prelucrare, expediere, recepționare, păstrare, modificare şi/sau nimicire a documentului electronic pentru sistemele de circulație electronică a documentelor persoanelor juridice de drept public, în vederea excluderii hârtiei din circuitul documentelor în sectorul public (subpct.4.1.2).

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 6. Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică” și Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” să asigure definitivarea și aprobarea în modul stabilit a catalogului de servicii aferente platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), care să cuprindă denumirea serviciilor, descrierea acestora, modul de solicitare și contractare, condițiile ce trebuie să fie întrunite de beneficiari pentru solicitarea serviciilor, precum și alte informații privind utilizarea acestora (subpct.4.2.2.1).

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:InstituțiA Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 7.1. Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică” să revizuiască/elaboreze și să înainteze pentru aprobare, în modul stabilit, cadrul normativ și cel metodologic aferente creării, dezvoltării, gestionării și scoaterii din exploatare a SI, precum și cadrul metodologic privind modul de evaluare a conformității SI prin prisma corespunderii acestora prevederilor legale relevante și sistemelor informaționale de stat, în vederea aducerii în concordanță a acestuia și a metodologiei de evaluare şi măsurare a indicatorilor de performanță și progres, necesari pentru gestiunea eficientă a proiectelor TIC și evaluarea plusvalorii acestora (subpct.4.1).

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 7.2. Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică” în comun cu Cancelaria de Stat, să intensifice procedurile de evaluare a necesităților autorităților publice de servicii de platformă, precum și de monitorizare a utilizării lor în scopul valorificării acestora și eficientizării activităților.

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 7.3. Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică” să întreprindă acțiunile de rigoare în vederea creării, implementării și funcționării Sistemului Informațional Registrul Resurselor și Sistemelor Informaționale de Stat, cu asigurarea efectuării investițiilor reieșind din perspectivele de conformare cu politicile de e-Transformare a Guvernării.

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 7.4. să stabilească un mecanism eficient de evidență și monitorizare a aplicării cadrului normativ aferent gestionării proiectelor TIC în entitățile publice, a implementării și gestionării sistemelor și resurselor informaționale de stat în sectorul public, în conformitate cu actele normative actualizate, după caz, înaintând propunerile de rigoare pentru consolidarea acestuia, în scopul eficientizării resurselor utilizate în acest sens, precum și evidența eficientă a resurselor și sistemelor informaționale în sectorul public.

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 7.5. să asigure documentarea procesului de analiză și examinare a Planurilor generale de achiziție în domeniul TIC, precum și evidența acestora în scopul existenței unei monitorizări eficiente a procesului respectiv (subpct.4.2.3).

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 7.6. să stabilească setul minim de indicatori ai performanței la prestarea serviciilor de menținere, administrare și dezvoltare a sistemelor și resurselor informaționale de stat pentru entitățile desemnate responsabile prin Hotărârile Guvernului, inclusiv CTIF, ARIJ, alte instituții, precum și a mecanismelor de monitorizare și evaluare a acestora.

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 7.7. să examineze situațiile constatate de audit referitor la preluarea în administrare și menținere tehnică a SI de la instituțiile și autoritățile publice în cazul deținerii de către acestea doar a dreptului de utilizare asupra softului, cu determinarea soluției optime în acest sens și înaintarea propunerilor de rigoare în modul stabilit.

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 8.1. să consolideze cadrul normativ și cel metodologic cu prevederi/instrucțiuni clare privind modul de luare în evidență a livrabilelor TI, care au constituit obiectul, rezultatul achiziției sau primirii cu titlul gratuit în cadrul proiectelor, în scopul excluderii abordării neuniforme în procesul de contabilizare a SI și asigurării unei evidențe uniforme în acest sens, la necesitate solicitând suportul Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică” în acest sens.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 8.2. în comun cu Agenția Achiziții Publice și Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică” să propună Guvernului măsuri concrete de îmbunătățire a Metodologiei de coordonare a achizițiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (în contextul evaluării modului de implementare a Hotărârii Guvernului nr.544/2019), ținând cont de deficiențele descrise în prezentul Raport de audit, precum și de auditul anterior, inclusiv prin stabilirea unui mecanism eficient de monitorizare, coordonare și control al procesului de creare/elaborare și implementare, dezvoltare a SI în cadrul proiectelor de colaborare cu partenerii externi.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 9. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Navală, Serviciul Tehnologi informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, să examineze situația privind SI de management al documentelor procurate de la Î.S. „MoldData” care nu se utilizează, dar sunt reflectate în evidență contabilă, cu întreprinderea măsurilor în acest sens (subpct.4.2.2).

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE AL MAI

Termen implementare: 16.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea STI al MAI nr.8/11-59 din 05.01.2023. La moment, în baza Contractului nr.68 din 09.08.2022 de prestare a serviciilor de implementare şi mentenanţă a SIA e- Management STI implementează soluţiea software centralizată de management al corespondenţei de intrare şi ieşire, corespondenţei interne, managementul petiţiilor pentiu MAI şi autorităţilor din subordinea acestuia.
Concomitent STI efectuează analiza în vederea identificării soluţiei pentru SI de management al documentelor procurate de la Î.S. „MoldData” în 2019, pentru reutilizarea sau rebutarea acesteia.
Raspuns STI MAI 5 ianuarie 2023 HCC 45 2022.pdf

Autoritatea:BIROUL MIGRAŢIE ŞI AZIL

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 10.1. să asigure luarea în evidență contabilă în modul stabilit a sistemului informational/resursei informaționale create în baza acestuia, implementat pentru managementul electronic al documentelor, precum și a serviciilor aferente acestuia (îndeosebi care contribuie la îmbunătățirea SI), după caz, solicitând suportul metodologic al Ministerului Finanțelor și Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică” (subpct.4.2.1).

Autoritatea:PROCURATURA GENERALĂ

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:InstituțiA Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Națională a Arhivelor

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE AL MAI

Termen implementare: 16.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea STI al MAI nr.8/11-59 din 05.01.2023. STI a asigurat evidenţa contabilă conform extrasului din evidenta contabila (Contul 317110 Active nemateriale) privind reflectarea în evidentă a costului SIA "e-Management" achiziţionat către 21.12.2018.
Totodată comunicăm că, pe parcurs, STI a contractat servicii de mentenanţă corectivă, care a asigurat corectările necesare în cadrul SIA "e- Management", adică funcţionalitatea acestuia.
Cât priveşte dezvoltările (mentenanţă adaptivă şi perfectivă) asemenea servicii n-au fost contractate din care cauză valoarea SIA "e- Management" n-a fost modificată. Raspuns STI MAI 5 ianuarie 2023 HCC 45 2022.pdf

Autoritatea:BIROUL MIGRAŢIE ŞI AZIL

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Instituția Publică Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 10.2. să asigure includerea în contractele de achiziție a SI și/sau a serviciilor aferente acestora (acces, elaborare, administrare, menținere, dezvoltare, creare etc.) a clauzelor privind: dreptul de proprietate asupra resursei informaționale, cerințele minime obligatorii de securitate conform cadrului nromativ relevant, în scopul garantării dreptului statului asupra resursei informaționale, cât și securității acesteia, precum și să delimiteze și să detalieze serviciile (subpct.4.2.1).

Autoritatea:PROCURATURA GENERALĂ

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:InstituțiA Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Națională a Arhivelor

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE AL MAI

Termen implementare: 16.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea STI al MAI nr.8/11-59 din 05.01.2023. La moment, în baza Contractului nr.68 din 09.08.2022 de prestare a serviciilor de implementare şi mentenanţă a e-Management STI implementează soluţie software centralizată de management al corespondenţei de intrare şi ieşire, corespondenţei interne, managementul petiţiilor pentru MAI şi autorităţile din subordinea acestuia.
Contractul conţine un capitol separat privind drepturile de proprietate intelectuală şi clauze speciale privind cerinţele obligatorii de securitate cibernetică. Raspuns STI MAI 5 ianuarie 2023 HCC 45 2022.pdf

Autoritatea:BIROUL MIGRAŢIE ŞI AZIL

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Instituția Publică Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 11. să asigure coordonarea și avizarea, în modul stabilit, a achizițiilor în domeniul TIC, precum și publicarea planurilor generale de achiziții anuale pentru tehnologii informaționale și comunicații și modificările operate la acestea (subpct.4.2.3).

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Națională a Arhivelor

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:BIROUL MIGRAŢIE ŞI AZIL

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Instituția Publică Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 4.1.1 Cancelaria de Stat prin intermediul Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” și, după caz, cu suportul Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică”: reieșind din carențele și neajunsurile constatate de audit privind modul de implementare a Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică, să examineze posibilitatea, în cazul autorităților ce nu dispun de CERT-uri departamentale proprii, implementării și monitorizării acestora la nivel tehnic în mod centralizat de către Centrul guvernamental de reacție la incidente de securitate cibernetică (CERT Gov), cu înaintarea propunerilor de rigoare în modul stabilit (subpct.4.1.1).

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 4.1.2. Cancelaria de Stat prin intermediul Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” și, după caz, cu suportul Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică”: să examineze carențele și neajunsurile constatate de audit privind modul de implementare și utilizare a sistemelor informaționale pentru managementul electronic al documentelor în sectorul public și să determine soluția optimă în vederea asigurării eficientizării activităților și resurselor, precum și asigurării securității circulației documentelor în sectorul public (4.2.2).

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 5. Cancelaria de Stat, în comun cu „Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute de Agenția de Guvernare Electronică, inclusiv a Sistemului Informațional de Gestiune a Documentelor (SIGEDIA), din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare (subpct.4.2.2).

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 10.1. să asigure luarea în evidență contabilă în modul stabilit a sistemului informational/resursei informaționale create în baza acestuia, implementat pentru managementul electronic al documentelor, precum și a serviciilor aferente acestuia (îndeosebi care contribuie la îmbunătățirea SI), după caz, solicitând suportul metodologic al Ministerului Finanțelor și Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică” (subpct.4.2.1).

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 10.1. să asigure luarea în evidență contabilă în modul stabilit a sistemului informational/resursei informaționale create în baza acestuia, implementat pentru managementul electronic al documentelor, precum și a serviciilor aferente acestuia (îndeosebi care contribuie la îmbunătățirea SI), după caz, solicitând suportul metodologic al Ministerului Finanțelor și Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică” (subpct.4.2.1).

Autoritatea:INSPECTORATUL GENERAL DE CARABINIERI

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 11. Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Agenția Națională a Arhivelor, Agenția Navală, Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Publică „Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe”, Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General de Carabinieri, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, să asigure coordonarea și avizarea, în modul stabilit, a achizițiilor în domeniul TIC, precum și publicarea planurilor generale de achiziții anuale pentru tehnologii informaționale și comunicații și modificările operate la acestea (subpct.4.2.3).

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:INSPECTORATUL GENERAL DE CARABINIERI

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 10.2. să asigure includerea în contractele de achiziție a SI și/sau a serviciilor aferente acestora (acces, elaborare, administrare, menținere, dezvoltare, creare etc.) a clauzelor privind: dreptul de proprietate asupra resursei informaționale, cerințele minime obligatorii de securitate conform cadrului nromativ relevant, în scopul garantării dreptului statului asupra resursei informaționale, cât și securității acesteia, precum și să delimiteze și să detalieze serviciile (subpct.4.2.1).

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:INSPECTORATUL GENERAL DE CARABINIERI

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 12.1. să asigure elaborarea, după caz, ajustarea, precum și aprobarea în modul stabilit a documentelor aferente sistemelor și a resurselor informaționale implementate pentru managementul electronic al documentelor (regulament, concept, după caz, ghiduri/instrucțiuni de utilizare și administrare), în scopul conformării cu prevederile cadrului normativ, precum și asigurării condițiilor necesare funcționării, utilizării și sustenabilității acestora, după caz, solicitând suportul organului competent în domeniu (subpct.4.2.4).

Autoritatea:PROCURATURA GENERALĂ

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:AGENŢIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:InstituțiA Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Națională a Arhivelor

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Servicii Publice

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE AL MAI

Termen implementare: 16.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea STI al MAI nr.8/11-59 din 05.01.2023. Sa elaborat/aprobat ordinul STI nr. 93/2022 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional de gestiune electronică a
documentelor al Serviciului Tehnologii Informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne” prin care se aprobă Regulamentul respectiv şi Procedura operaţională standard privind mecanismul de comunicare instituţională al STI. Raspuns STI MAI 5 ianuarie 2023 HCC 45 2022.pdf

Autoritatea:BIROUL MIGRAŢIE ŞI AZIL

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Instituția Publică Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:INSPECTORATUL GENERAL DE CARABINIERI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 12.2. să examineze posibilitățile și să asigure interconexiunea și schimbul de date între sistemele informaționale utilizate pentru managementul electronic al documentelor, cu alte Sisteme/registre informaționale de stat, precum platforme și servicii electronice guvernamentale, în scopul asigurării integrității, securității și sporirii eficienței acestora (subpct.4.2.6).

Autoritatea:PROCURATURA GENERALĂ

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:AGENŢIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:InstituțiA Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Națională a Arhivelor

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Servicii Publice

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE AL MAI

Termen implementare: 16.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea STI al MAI nr.8/11-59 din 05.01.2023. La moment, în baza Contractului nr.68 din 09.08.2022 de prestare a serviciilor de implementare şi mentenanţă a e-Management STI implementează soluţie software centralizată de management al corespondenţei de intrare şi ieşire, corespondenţei interne, managementul petiţiilor pentru MAI şi autorităţile din subordinea acestuia, inclusiv realizează integrarea cu servicii guvernamentale de platforma reutilizabile (MPass, MSign MLog). Raspuns STI MAI 5 ianuarie 2023 HCC 45 2022.pdf

Autoritatea:BIROUL MIGRAŢIE ŞI AZIL

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Instituția Publică Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:INSPECTORATUL GENERAL DE CARABINIERI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 12.3. să examineze carențele și neajunsurile constatate de audit privind controalele generale TI (managementul utilizatorilor, accesul logic la Sistem, delegarea atribuțiilor/împuternicirilor de administrare a Sistemului, matricea de acces și lista de control etc.) cu întreprinderea acțiunilor necesare în vederea eliminării acestora, inclusiv prin: elaborarea și aprobarea procedurilor aferente sistemului de securitate cibernetică în cadrul instituției, elaborarea, după caz, ajustarea și aprobarea setului de documente aferente securității SIA (procedurilor de management al utilizatorilor, Regulamentului intern de securitate cibernetică, procedurilor de recuperare, planului de continuitate și recuperare în caz de dezastru), identificarea și asigurarea gestionării eficiente a riscurilor de securitate a SI, instituirea controalelor TI privind accesul la resursele informaționale, monitorizarea și jurnalizarea evenimentelor, politicilor şi procedurilor interne adecvate aplicate privind evaluarea, gestionarea şi monitorizarea activităților externalizate, implementarea unor instrumente eficiente pentru o monitorizare istorică a indicatorilor de performanță și disponibilitate a sistemelor aferente SIA (subpct.4.2.7).

Autoritatea:PROCURATURA GENERALĂ

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:AGENŢIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:InstituțiA Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Națională a Arhivelor

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Servicii Publice

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE AL MAI

Termen implementare: 16.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea STI al MAI nr.8/11-59 din 05.01.2023. La data de 22.03.2022 a fost aprobat Ordinul STI nr. 21 din 22.03.2022 cu privire la aprobarea Politicii de Securitate informaţională a
Serviciului Tehnologii Informaţionale a Ministerului Afacerilor Interne. Serviciul Tehnologii Informaţionale al MAI, în calitate de instituţie publică, se angajează, să păstreze confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea tuturor activelor informaţionale fizice şi electronice în cadrul acesteia prin asigurarea implementării şi menţinerii unui Sistem de Management al Securităţii Informaţiei. Politica de Securitate este parte componentă a Strategiei de dezvoltare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii a MAI şi se focusează pe determinarea principiilor, cerinţelor şi măsurilor necesare minimizării riscului aferent securităţii informaţionale în cadrul STI, conţine un set de reglementari care determină modul în care se foloseşte, administrează, protejează şi se distribuie propriile informaţii sensibile/critice şi implementarea cărora va contribui la crearea unui sistem de securitate corespunzător cerinţelor in domeniu.
STI a realizat următoarele:
- a fost efectuat controlul cu obiectivul „Verificarea şi contrapunerea totală a angajaţilor din cadrul subdiviziunilor MAI, care utilizează Sistemele informaţionale şi Registrele de stat deţinute de Agenţia Servicii Publice, conectaţi la SIC Web-ACCES”;
- a fost deconectat accesul Ia SIC „Web- ACCES” a beneficiarilor din cadrul MAI ce nu necesită utilizarea în continuare a sistemului informaţional (nr. 667 din 16.10.2022);
- au fost desfăşurate controale privind respectarea politicilor de securitate în cadrul utilizării SIA aflate în gestiunea STI al MAI;
- a fost verificată corectitudinea executării de către utilizatori a prevederilor contractelor, precum şi a regulamentelor şi instrucţiunilor în domeniul protecţiei informaţiei şi a datelor cu caracter personal în STI;
- permanent se duce evidenţa strictă a utilizatorilor şi la necesitate schimbarea parolelor de autentificare, dar nu mai rar de 3 luni;
- efectuarea unui control de comun cu şeful DGTIC a STI, Dorin Capcelea cu privire la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal de către angajaţii STI al MAI, care dispun acces la SIA gestionate de Serviciu;
- în baza actului de predare/primire în cadrul DSPI sunt păstrate plicurile sigilate cu credenţialele şi parolele de autentificare la nivel de Administrator (high level) pentru serverele de bază de date şi cele de aplicaţii, conform procedurii legale;
- permanent sunt întreprinse activităţi în vederea lichidării canalelor posibile de scurgere a informaţiei.
La moment, în baza Contractului nr.68 din 09.08.2022 de prestare a serviciilor de implementare şi mentenanţă a e-Management STI implementează soluţie software centralizată de management al corespondenţei de intrare şi ieşire, corespondenţei interne, managementul petiţiilor pentru MAI şi autorităţile din subordinea acestuia, găzduit in MCIoud. Raspuns STI MAI 5 ianuarie 2023 HCC 45 2022.pdf

Autoritatea:BIROUL MIGRAŢIE ŞI AZIL

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Instituția Publică Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:INSPECTORATUL GENERAL DE CARABINIERI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 12.4. să îmbunătățească mecanismul de gestionare a incidentelor/erorilor, problemelor, precum și cel de management al schimbărilor, inclusiv prin elaborarea și asigurarea aplicării unor proceduri clare și exhaustive în acest sens, pentru toți participanții Sistemului (solicitanți, utilizatori front-office și utilizatori back-office), în vederea asigurării soluționării în timp oportun și eficient a acestora, asigurării calitative a serviciilor/gestionării actelor permisive și creșterii satisfacției în utilizarea SIA implementate pentru managementul documentelor (subpct.4.2.7).

Autoritatea:PROCURATURA GENERALĂ

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:AGENŢIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:InstituțiA Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Națională a Arhivelor

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Servicii Publice

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE AL MAI

Termen implementare: 16.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea STI al MAI nr.8/11-59 din 05.01.2023. în baza Contractului nr.68 din 09.08.2022 de prestare a serviciilor de implementare şi mentenanţă a e-Management STI implementează soluţie software centralizată de management al corespondenţei de intrare şi ieşire, corespondenţei interne, managementul petiţiilor pentru MAI şi autorităţile din subordinea acestuia, găzduit în MCIoud. Raspuns STI MAI 5 ianuarie 2023 HCC 45 2022.pdf

Autoritatea:BIROUL MIGRAŢIE ŞI AZIL

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Instituția Publică Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:INSPECTORATUL GENERAL DE CARABINIERI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 13. Procuratura Generală, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Agenția Națională a Arhivelor, Agenția Navală, Agenția Mediului, Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General de Carabinieri, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, să asigure utilizarea și valorificarea, după caz, îmbunătățirea funcționalităților sistemelor informaționale implementate, în vederea eficientizării procesului de management al documentelor, evitării dublării eforturilor și resurselor în acest scop (4.2.6).

Autoritatea:PROCURATURA GENERALĂ

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:AGENŢIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Națională a Arhivelor

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE AL MAI

Termen implementare: 16.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea STI al MAI nr.8/11-59 din 05.01.2023. In baza Contractului nr.68 din 09.08.2022 de prestare a serviciilor de implementare şi mentenanţă a e-Management STI implementează soluţie software centralizată de management al corespondenţei de intrare şi ieșire, corespondenței interne, managementul petiții pentru MAI şi autorităţile din subordinea acestuia, găzduit în MCloud. Raspuns STI MAI 5 ianuarie 2023 HCC 45 2022.pdf

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:BIROUL MIGRAŢIE ŞI AZIL

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:INSPECTORATUL GENERAL DE CARABINIERI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 14. Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Agenția Navală, Agenția Națională a Arhivelor, Serviciul Vamal, Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, să asigure încheierea acordurilor privind prestarea serviciilor platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) în modul stabilit, în scopul creării condițiilor necesare pentru valorificarea oportunităților platformei guvernamentale (subpct.4.2.5).

Autoritatea:Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Națională a Arhivelor

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE AL MAI

Termen implementare: 16.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea STI al MAI nr.8/11-59 din 05.01.2023. Prin Acordul adiţional nr. 6 din 15.09.2022 la Acordul privind prestarea serviciilor platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) nr. MC/44-20 din 19.11.2020 STI a contractat infrastructura de găzduire pentru soluţie software centralizată de management al corespondenţei de intrare şi ieşire, corespondenţei interne, managementul petiţiilor pentru MAI şi autorităţile din subordinea acestuia. Raspuns STI MAI 5 ianuarie 2023 HCC 45 2022.pdf

Recomandarea: 15. Agenția Relații Funciare și Cadastru, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Agenția Națională Transport Auto, Inspecția Socială, Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, să examineze situația privind necontabilizarea sistemelor informaționale pentru managementul electronic al documentelor elaborate și gestionate cu forte proprii și să asigure luarea în evidență contabilă a acestora în modul stabilit, la necesitate solicitând suportul methodologic din partea Ministerului Finanțelor (subpct.4.2.2).

Autoritatea:AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:INSPECŢIA SOCIALĂ

Termen implementare: 16.09.2023

Autoritatea:Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

Termen implementare: 16.09.2023

Recomandarea: 2.4. Procuraturii Generale, Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor; Cancelariei de Stat; Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; Ministerului Finanțelor; Ministerului Economiei; Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerului Afacerilor Interne; Ministerului Justiției; Casei Naționale de Asigurări Sociale; Instituțiilor Publice: „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, „Agenția de Guvernare Electronică”, „Agenția Servicii Publice”; Agenției Mediului; Agenției Naționale a Arhivelor; Agenției Navale; Serviciului Fiscal de Stat; Serviciului Vamal; Serviciului tehnologii informaționale al Ministerului Afacerilor Interne; Biroului Migrație și Azil; Instituției Publice „Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe”; Inspectoratului General al Poliției; Inspectoratului General de Carabinieri; Inspectoratului General al Poliției de Frontieră; Agenției Relații Funciare și Cadastru, Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației; Agenției Naționale Transport Auto; Inspecției Sociale; Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:INSPECTORATUL GENERAL DE CARABINIERI

Termen implementare: 16.09.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY