Actualizat: Marți, 16 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.20 din 26 mai 2023 cu privire la Raportul auditului conformității asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2022

Nr. 20 din 26.05.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de audit.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/103/1906 din 21.12.2023. Întru executarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 20 din 26 mai 2023 cu privire la Raportul auditului conformităţii asupra managementului datoriei de stat, garanţiilor de stat si recreditării de stat în anul 2022, Ministerul Finanţelor, pe chestiunile ce ţin de competenţa sa, prezintă anexat Informaţia privind mersul implementării cerinţelor şi recomandărilor ce i-au fost înaintate. Raspuns MF HCC 20 2023 din 21.12.2023.pdf

Recomandarea: 1. Să asigure în continuare, în comun cu autoritățile responsabile, intensificarea măsurilor de rigoare în vederea valorificării eficiente și implementării în termenele prevăzute a proiectelor finanțate din surse externe (reiterată) (pct. 4.1.5.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/103/1906 din 21.12.2023. Conform prevederilor art. 27, alin. (3) şi (4), din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, împrumuturile de stat externe contractate, în numele Republicii Moldova, de Guvern pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe sau a programelor de dezvoltare pot fi debursate direct de către Ministerul Finanţelor sau prin intermediul altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi al autorităţilor publice, responsabile de implementarea proiectului. Autorităţile administraţiei publice centrale/autorităţile publice care beneficiază de mijloace obţinute din împrumuturi de stat externe, prin care sînt realizate proiectele finanţate din surse externe, monitorizează implementarea şi realizarea scopurilor acestor proiecte. Raspuns MF HCC 20 2023 din 21.12.2023.pdf

Recomandarea: 2. Să asigure în continuare, în comun cu organele de competență, intensificarea măsurilor rezultative de responsabilizare a beneficiarilor garantați și recreditați, în vederea recuperării la bugetul de stat a datoriilor, în special a datoriilor cu termenul de achitare expirat (reiterată) (pct. 4.3, 4.4).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/103/1906 din 21.12.2023. Întru recuperarea datoriei expirate, pe parcursul perioadei de raportare, au fost elaborate şi prezentate Serviciului Fiscal de Stat:
- informaţia privind datoria cu termen de achitare expirat a debitorilor recreditaţi şi garantaţi faţă de MF pentru împrumuturile externe recreditate şi obţinute sub garanţia statului la situaţia din 30 iunie 2023 (scr. nr. 11/4-6/28 din 27.07.23);
- informaţia privind datoria cu termen de achitare expirat a debitorilor recreditaţi şi garantaţi faţă de MF pentru împrumuturile externe recreditate şi obţinute sub garanţia statului la situaţia din 30 septembrie 2023 (scr. nr. 11/4-6/194 din 26.10.2023).
Ca rezultat, Serviciul Fiscal de Stat a prezentat dările de seamă aferente acţiunilor de executare silită întreprinse întru rambursarea datoriilor de către benficiarii recreditaţi şi garantaţi la situaţia din 30.06.2023 (scrisoarea nr. 26-20/8-12-105138 din 31 iulie 2023) şi 30.09.2023 (30.06.2023 (scrisoarea nr. 26-20/8-12-149557 din 13 octombrie 2023).
Totodată, în baza hotărârilor judecătoreşti cu privire la încetarea procesului de insolvabilitate şi deciziilor IP „Agenţia Servicii Publice” privind radierea persoanei juridice din Registrul de stat al persoanelor juridice, conform ordinului Ministerului Finanţelor nr. 94 din 10 octombrie 2023 cu privire la radierea unor datorii din Raportul de stat privind recreditarea de stat şi Raportul privind datoriile debitorilor garantaţi faţă de Ministerul Finanţelor s¬a considerat stinsă datoria şi au fost radiate din registre SA „Avicola Vadul lui Vodă”, SA ,,Becon-Basarabia” şi ÎM „Santek” SA. Raspuns MF HCC 20 2023 din 21.12.2023.pdf

Recomandarea: 3. Să monitorizeze rambursarea împrumuturilor externe recrditate din surse externe în termen și în volum deplin, în special situația agenților economici care, cu titlu de excepție, care în baza cadrului normativ, au fost eliberați de obligația de a garanta rambursarea împrumuturilor (pct. 4.3.1.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/103/1906 din 21.12.2023. În perioada de referinţă, a fost semnat Amendamentul nr.5 la Contractul de recreditare nr. 6/1 din 09 noiembrie 2016 între Ministerul Finanţelor şi Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, prin care a fost reeşalonată datoria cu termenul rambursării expirate întreprinderii.
La situaţia din 30 noiembrie 2023, datorii cu termen de achitare expirat de către Î.S. „Calea Ferată din Moldova” nu se înregistrează. Raspuns MF HCC 20 2023 din 21.12.2023.pdf

Recomandarea: 4. Să asigure monitorizarea situației aferente datoriei externe care la moment se află în imposibilitate de achitare din motive ce nu depind de Republica Moldova (pct. 4.1.4.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/103/1906 din 21.12.2023. La data de 26 mai 2023, în vederea reglementării datoriei Republicii Moldova faţă de Federaţia Rusă, a fost organizată o şedinţă cu partea rusă, la care au participat reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi a Băncii Naţionale a Moldovei. Urmare a şedinţei respective, partea rusă urma să comunice părţii moldoveneşti referitor la modalitatea de achitare a datoriei restante în youan chinezi. Până la momentul de faţă nu au fost recepţionate astfel de informaţii. Raspuns MF HCC 20 2023 din 21.12.2023.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY