Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Sisteme informaționale

  • 2723

Informație privind sistemele informaționale de uz public

(HG nr. 188/2012)

Sistemul informațional „Audit CCRM” (SI „Audit CCRM”)

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a dezvoltat propriul sistem informațional de monitorizare și urmărire a implementării recomandărilor de audit – SI „Audit CCRM”. Este un registru electronic destinat pentru a stoca, actualiza și analiza datele despre misiunile de audit efectuate, entitățile auditate, recomandările înaintate și executate ș.a.

Resursa informațională permite generarea operativă a Rapoartelor statistice și analitice; evidența Hotărârilor CCRM și posibilitatea de identificare rapidă a hotărârilor al căror termen de executare a expirat; vizualizarea în timp real a informațiilor privind planificarea, inițierea, derularea, finalizarea și monitorizarea executării recomandărilor de audit, etc.

SI „Audit CCRM” este interconectat cu pagina web a CCRM, unde sunt prezentate informații din sistem cu referire la hotărârile și rapoartele de audit, precum și acțiunile întreprinse de entitățile auditate în vederea implementării recomandărilor de audit - https://www.ccrm.md/ro/decisions .

Sistemul generează informație statistică, care poate fi vizualizată pe pagina web oficială  https://www.ccrm.md/ro/decisions_stats .

În 2022 a fost lansată o noua versiune a sistemului, în care au fost prevăzute funcționalități noi, inclusiv și pentru entitățile auditate. Astfel a fost creat „Cabinetul entității”, care poate fi accesat direct de pe pagina web a CCRM - https://audit.ccrm.md/login .

Această funcționalitate permite fiecărei entități în parte, către care Curtea a dresat recomandări și care deține nume de utilizator și parolă de acces să vizualizeze toate recomandările care i-au fost adresate în cadrul diferitor misiuni de audit, termenul de implementare alocat, informațiile prezentate, dar și statutul implementării acestora, la fel fiind prevăzute și un set de alerte și notificări aferente noilor informații plasate, dar și expirării termenelor alocate de implementare. Entitățile beneficiind de posibilitatea de a prezenta răspunsurile privind acțiunile întreprinse în vederea remedierii deficiențelor și implementării recomandărilor în format electronic, direct din „Cabinetul entității”, ceea ce facilitează comunicarea dintre CCRM și entitățile auditate.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY