Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Misiune

  • 17130

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) este Instituția Supremă de Audit (ISA) a statului, care contribuie la buna guvernare și bunăstarea cetățenilor prin efectuarea unor misiuni de audit independente, credibile, transparente și de o calitate înaltă.

Art.133 din Constituția Republicii Moldova, fundamentează Curtea de Conturi în calitatea sa de instituție de audit cu un mandat suficient de larg, ce exercită controlul asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare publice, rezultatele activității fiind raportate anual Parlamentului.

De la crearea sa, instituția noastră și-a dorit să aducă în mod continuu îmbunătățiri activității sale, parcurgând calea reformării de la o structură de control la o Instituție Supremă de Audit. Rolul Curții de Conturi este strâns legat de promovarea responsabilității, a corectitudinii şi a celor mai bune practici în gestionarea finanțelor publice.

În activitatea sa, Curtea de Conturi abordează riscul că finanțele și patrimoniul public pot fi administrate sau utilizate în mod abuziv, oferind în mod constant informații despre cum sunt cheltuiți banii de către autoritățile statului și despre performanța sectorului public. Datorită responsabilităților specifice gestiunii banilor publici și realizării actului de putere publică, activitatea noastră se extinde nu doar asupra aspectelor de ordin financiar, ci și asupra angajamentelor entităților auditate privind performanța și conformitatea utilizării resurselor publice.

Dezvoltarea strategică a Curții de Conturi implică fortificarea a abilităților și capacităților esențiale pentru a permite ISA să-și utilizeze în mod optim resursele sale pentru a-și îndeplini în mod eficient mandatul atribuit, promovând standardele înalte de responsabilitate în sectorul public pentru atingerea impactului dorit.

Strategia de dezvoltare a CCRM, elaborată pentru perioada 2021-2025 stabilește calea ce urmează să o parcurgem pentru a consolida sprijinul oferit entităților auditate în remedierea deficiențelor existente, abordând prioritățile și acțiunile Guvernului, precum și performanța individuală a autorităților publice, astfel contribuind la buna guvernanță.

Reevaluarea intențiilor strategice ne ajută să rămânem vigilenți față de provocările din mediul nostru intern și extern, astfel asumându-ne conștient faptul că prin activitatea noastră ne concentrăm pe problemele sensibile pentru cetățenii din Republica Moldova.

 

VIZIUNE

În calitate de instituție independentă de audit public extern, contribuim la fortificarea bunei guvernări, fiind o voce credibilă a schimbării spre bine în viața cetățeanului.

 

MISIUNE

Prin promovarea transparenței și responsabilității în domeniul managementului finanțelor publice, urmând cursul inovației și accesibilității informațiilor prezentate, vom evalua continuu dacă fondurile publice sunt gestionate regulamentar și aduc plus-valoare.

 

VALORI

Prin coliziunea principiilor fundamentale de activitate și a experienței acumulate în calitatea noastră de Instituție Supremă de Audit, în noua perioadă strategică ne vom ghida de următoarele valori:

  • Relevanță, evaluând domeniile de interes major pentru cetățean și adaptându-ne prompt la realitatea existentă;
  • Profesionalism, sporind accesibilitatea rezultatelor misiunilor de audit  și  contribuind la dezvoltarea competențelor profesionale specifice tipurilor de audit realizate;
  • Impact, prezentând veridic realitățile existente în domeniile auditate, intervenind cu recomandări oportune menite să aducă îmbunătățiri;
  • Respect, promovând un climat de încredere și înțelegere că fiecare angajat este important și activitatea fiecăruia este apreciată la justa valoare.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY