Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Organizare

Curtea de Conturi este constituită din 7 membri, inclusiv președintele și vicepreședintele Curții de Conturi. Curtea de Conturi este asistată de un aparat.

Conducerea

Conducerea Curții de Conturi se exercită de președintele Curții de Conturi. În cazul absenței președintelui Curții de Conturi, atribuțiile acestuia sunt exercitate de vicepreședintele Curții de Conturi.

Președintele

Președintele Curții de Conturi se numește de Parlament pe un termen de 5 ani, la propunerea Președintelui Parlamentului, în bază de concurs public, cu votul majorității deputaților aleși. 

Vicepreședintele

Vicepreședintele Curții de Conturi se desemnează de către Parlament, la propunerea președintelui Curții de Conturi, din rândul membrilor acesteia.

Membrii Curții de Conturi

Membrii Curții de Conturi, cu excepția președintelui, se numesc de Parlament pe un termen de 5 ani, la propunerea președintelui Curții de Conturi, în bază de concurs public, cu votul majorității deputaților aleși.

Membrul Curții de Conturi/persoana care a deținut anterior funcția de membru al Curții de Conturi poate fi numit/numită о singură dată pentru un nou mandat de 5 ani, în bază de concurs public.

Aparatul

Curtea de Conturi își desfășoară activitatea prin personalul cu atribuții de audit public, personalul de specialitate și personalul tehnic.

Personalul cu atribuții de audit public și personalul de specialitate cad sub incidența Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Personalul cu atribuții de audit public este constituit din auditori publici și stagiari în audit public extern. Personalul de specialitate acordă asistență personalului cu atribuții de audit public în exercitarea competențelor Curții de Conturi.

 

Sturctura organizatorică

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY