Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

  • 04.05.2023
  • 3768

Auditorul este responsabil  de a planifica și a realiza misiunea de audit, cu obținerea probelor suficiente și adecvate în vederea susținerii bazei pentru opinia de audit.

Obiectivele auditorului sunt: obținerea unei asigurări rezonabile că rapoartele/situațiile financiare nu sunt afectate de denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.

Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție că un audit efectuat în conformitate cu ISSAI va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă atunci când ea există. Denaturările pot fi urmare a fraudelor sau erorilor. Totodată, denaturările pot fi considerate semnificative dacă, în mod individual sau în ansamblu, pot influența deciziile economice ale utilizatorilor acestor situații financiare.

Pentru obținerea unor probe relevante și rezonabile, care să susțină concluziile și credibilitatea observațiilor expuse în Raport, prin aplicarea pragului de semnificație, sunt utilizate proceduri de verificare, examinare și analiză, cu folosirea diferitor tehnici, cum ar fi: inspectarea, observarea, solicitarea de informații, recalcularea, intervievarea etc. Astfel, auditorul este responsabil de:

  • identificarea și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate de eroare;
  • planificarea și efectuarea procedurilor de audit ca răspuns la riscuri și obținerea probelor de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinie;
  • examinarea controlul intern relevant pentru audit, în vederea stabilirii unor proceduri de audit adecvate, neavând scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al entității;
  • evaluarea completitudinii reglementărilor stabilite, a politicilor contabile utilizate, sub aspectul responsabilităților financiar-contabile și al  rezonabilității estimărilor contabile;
  • evaluarea prezentării generale, a structurii și conținutului rapoartelor financiare, pentru a constata dacă acestea reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza lor într-o manieră care să ofere o prezentare  fidelă.

Toate observațiile auditorului, inclusiv deficiențele semnificative ale controlului intern, sunt comunicate entităților auditate pe parcursul misiunii de audit.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY