Обновлено: Воскресение, 29 Январь 2023
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN

Постановление №14 от 26 апреля 2022 года по Отчету аудита эффективности по теме: „Принятые меры и ресурсы, инвестированные во внедрение и развитие Автоматизированной информационной системы по управлению и выдаче разрешительных актов (АИС УВРА) способствуют достижению цели и установленных задач?”

Nr. 14 din 26.04.2022
Главная | АУДИТОРСКИЕ ОТЧЕТЫ
Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Prin Ordinul Cancelariei de Stat nr. 41 din 07 iulie 2022 (se anexează), a fost aprobat Planul de acţiuni comun de implementare a Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022, elaborat de către Cancelaria de Stat şi I.P. „Agenţia de Guvernare Electronică".
Realizarea Planului de acţiuni urmează a fi desfăşurată conform termenelor stabilite, în strânsă conlucrare cu I.P. „Agenţia pentru Guvernare Electronică". Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI BĂNCII MONDIALE DE AMELIORARE A COMPETITIVITĂŢII

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea UIPAC nr.59 din 31.10.2022. În conformitate cu p.5 din Hotărârea Curţii de Conturi nr.14 din 26 aprilie 2022 cu privire la Raportul auditului de performanţă cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?”, Unitatea de implementare a proiectului ameliorarea competitivităţii Vă remite anexat informaţii privind măsurile întreprinse în vederea executării pct.4 din Hotărârea Curţii de Conturi nr.14 din 26.04.2022 şi a recomandărilor menționate la pct.3 din Raportul de audit sus-menționat.
La 7 iulie 2022 Ministrul Economiei a semnat cu Banca Mondială 2 Acorduri de finanţare şi de împrumut pentru realizarea noului Proiect de competitivitate a ÎMMM, în valoare totală de 47,5 mil.euro. în cadrul Proiectului (componenta 1 —digitizare şi reforma regulatorie) sunt prevăzute resurse pentru actualizarea SIAGEAP, incluzînd o mai bună interoperabilitate, digitizarea a noi acte permisive, precum şi extinderea la nivel local.
în perioada 24-28 octombrie 2022 a avut loc misiunea de suport a Băncii Mondiale, în cadrul căreia au avut loc discuţii cu autorităţile/instituţiile interesate şi a fost elaborat un proiect de Plan de acţiuni, in special pentru componenta de digitizare a proiectului. Raspuns UIPAC 31 octombrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 1. Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică: 1.1. să examineze carențele cadrului normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător, ale celui din diferite domenii, inclusiv prin prisma celor elucidate de audit în Raport, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile necesare în vederea asigurării racordării acestuia la cerințele Legii nr.160/2011, care impun utilizarea obligatorie a SIA GEAP în procesul emiterii actelor permsive (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 1. Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică: 1.1. să examineze carențele cadrului normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător, ale celui din diferite domenii, inclusiv prin prisma celor elucidate de audit în Raport, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile necesare în vederea asigurării racordării acestuia la cerințele Legii nr.160/2011, care impun utilizarea obligatorie a SIA GEAP în procesul emiterii actelor permsive (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. În prezent, în adresa Cancelariei de Stat nu au parvenit solicitări din partea Ministerului Economiei, Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale sau a autorităţilor emitente de acte permisive, de participare în grupuri de lucru comune şi/sau oferirea de consultaţii la subiect. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 1.2. Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică: să reexamineze și să ajusteze cadrul normativ în vederea stabilirii unui mecanism de monitorizare și evaluare a performanței autorităților publice în procesul de eliberare a actelor permisive și NIAC, îndeosebi în contextul utilizării SIA GEAP, cu stabilirea unor indicatori de performanță și asigurarea mecanismului de cuantificare și evaluare a acestora (subpct.4.2.4.).

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Până în prezent, în adresa Cancelariei de Stat nu au parvenit solicitări din partea Ministerului Economiei, Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale sau a autorităţilor emitente de acte permisive, de participare în grupuri de lucru comune şi/sau oferirea de consultaţii la subiect. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.1 Ministerul Economiei în comun cu Cancelaria de Stat, să înainteze Parlamentului Republicii Moldova o adresare privind interpretarea alin.(2) al art. 3 și alin. (22) al art.6 din Legea nr.160/2011, ce ține de obligativitatea eliberării actului permisiv de către autoritățile emitente prin intermediul SIA GEAP, luându-se în considerare normele derogatorii ale altor acte normative care reglemetează domenii specifice, inclusiv cel financiar (bancar și nebancar) (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.2. Ministerul Economiei în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică, să instituie un mecanism de colaborare interinstituțională, precum și o monitorizare mai intensă și eficientă a modului de utilizare a SIA GEAP, inclusiv la etapa de modernizare/dezvoltare a SIA, ținând cont de numărul mare de autorități și de specificul activității acestora, în scopul intervenirii în termene optime pentru asigurarea condițiilor necesare valorificării și dezvoltării SIA (subpct.4.1.1., subpct.4.1.2., subpct.4.2.).

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 4.1. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat și Ministerul Economiei, după caz: să examineze cadrul normativ aferent funcționării SIA GEAP, inclusiv prin prisma carențelor și neajunsurilor identificate de audit, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de consolidare/de ajustare a acestuia la cerințele actuale, în scopul asigurării condițiilor necesare funcționării Sistemului, atingerii obiectivelor SIA GEAP, precum și optimizării și eficientizării proceselor (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 4.2. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat și Ministerul Economiei, după caz: să reexamineze cadrul normativ aferent serviciului MPay, prin prisma carențelor elucidate de audit, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de rigoare în vederea îmbunătățirii și eficientizării modului de utilizare a serviciului, îndeosebi în cazul prestării serviciilor publice cu plată, care sunt gestionate prin intermediul unui sistem informațional ce nu aparține prestatorului respectiv (subpct.4.2.2.).

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 5.1. Agenția de Guvernare Electronică să revizuiască și, după caz, să elaboreze cadrul regulator aferent funcționării și gestionării SIA GEAP (proceduri, ghiduri etc.), în scopul îmbunătățirii acestora, ținând cont de carențele constatate de audit, cu asigurarea informării utilizatorilor Sistemului (subpct.4.2.).

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 5.2. Să revizuiască cerințele de securitate și protecție a datelor cu caracter personal aferente SIA GEAP, inclusiv a documentelor respective, în vederea consolidării acestora, cu instituirea unui mecanism eficient de monitorizare și evaluare a nivelului de conformare a tuturor actorilor participanți la utilizarea SIA GEAP (subpct.4.3.3.).

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 5.3. Să îmbunătățească mecanismul de gestionare a incidentelor/erorilor, problemelor, precum și cel de management al schimbărilor, inclusiv prin elaborarea și asigurarea aplicării unor proceduri clare și exhaustive în acest sens, pentru toți participanții Sistemului (solicitanți, utilizatori front-office, și utilizatorii back-office), în vederea asigurării soluționării în timp oportun și eficient a acestora, asigurării calitative a serviciilor/gestionării actelor permisive și creșterii satisfacției în utilizarea SIA GEAP (subpct.4.2.).

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 5.4. Să întreprindă acțiunile necesare pentru eliminarea neajunsurilor aferente securității SIA GEAP, elucidate de audit (subpct.4.3.3.), inclusiv prin: elaborarea și aprobarea procedurilor aferente sistemului de securitate cibernetică în cadrul instituției, elaborarea și aprobarea setului de documente aferente securității SIA (Regulamentului intern de securitate cibernetică, procedurilor de recuperare), identificarea și asigurarea gestionării eficiente a riscurilor de securitate a SI, instituirea controalelor TI privind accesul la resursele informaționale, monitorizarea și jurnalizarea evenimentelor, politicilor şi procedurilor interne adecvate aplicate privind evaluarea, gestionarea şi monitorizarea activităților externalizate, implementarea unor instrumente eficiente pentru o monitorizare istorică a indicatorilor de performanță și disponibilitate ai sistemelor aferente SIA GEAP etc...

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 6. Agenția Servicii Publice, în comun cu Agenția de Guvernare Electronică și Cancelaria de Stat, să reexamineze modul de prestare a serviciilor de tip „front - office” și să asigure funcționarea acestora, inclusiv prin intermediul CUPS-urilor, în scopul sporirii/intensificării utilizării SIA GEAP, reducerii costurilor aferente procesului de gestionare, emiterii și obținerii atât a actelor permisive, cât și a NIAC-urilor, reducerii poverii administrative a autorităților centrale emitente de acte permisive (subpct.4.1.2.).

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 7. Cancelaria de Stat să reexamineze capacitățile instituționale deținute de AGE, în raport cu atribuțiile delegate în domeniu, și să întreprindă acțiunile necesare pentru consolidarea acestora în vederea asigurării gestionării, administrării eficiente, precum și sustenabilității Sistemului (subpct.4.1.2. și subpct.4.2.).

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Recomandarea urmează a fi implementată conform Planului de acţiuni aprobat pentru implementarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022.
Despre progresele înregistrate, Curtea de Conturi va fi informată potrivit calendarului de raportare stabilit în Hotărâre. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 3.1. Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității în comun cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția de Guvernare Electronică și cu autoritățile emitente indicate în Nomenclatorului actelor permisive, să asigure implementarea graduală a Submodulului/Subsistemului „Eliberarea actelor permisive în construcții de către autoritățile publice locale”, cu identificarea resurselor necesare în acest sens, elaborarea și aplicarea unui plan de acțiuni în acest sens (subpct.4.1.3.).

Autoritatea:UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI BĂNCII MONDIALE DE AMELIORARE A COMPETITIVITĂŢII

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea UIPAC nr.59 din 31.10.2022. În procesul de pregătire şi negociere a noului Proiect al Băncii Mondiale de competitivitate a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, UIPAC a avut discuţii cu MIDR, AGE şi alte autorităţi emitente, urmare a cărora s-a decis includerea în documentaţia de proiect a activităţii privind re-ingineria şi digitizarea actelor permisive de nivel local, incluzând actele permisive în construcţii şi alte 6 acte permisive locale. Respectiv, submodulul SIAGEAP va fi replicat în 35 centre raionale, conform unui grafic de implementare, care va fi definitivat in caietul de sarcini pentru această activitate.
Activitatea dată va fi implementată pe parcursul anilor 2023-2025, costul total se estimează la 9,0 mii.lei, resursele fiind preconizate in CBTM 2023-2025.
Raspuns UIPAC 31 octombrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 3.2. În comun cu Agenția de Guvernare Electronică și Agenția Servicii Publice, să examineze și să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea definitivării migrării datelor și informațiilor din SI „e-Licențiere”, deținut de Agenția Servicii Publice, astfel încât acestea să poată fi valorificate/utilizate corespunzător și să asigure plenitudinea Registrului Actelor Permisive (subpct.4.1.4. și subpct.4.2.2.).

Autoritatea:UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI BĂNCII MONDIALE DE AMELIORARE A COMPETITIVITĂŢII

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea UIPAC nr.59 din 31.10.2022. Migrarea datelor despre actele pemisive din e-Licenţiere în 5IA GEAP a fost realizată încă la etapă de lansare SIA GEAP, dar nu au fost vizibile pe portalul actelor permisive actpermisiv.gov.md. Situaţia a fost remediată şi acum datele despre aceste acte poate fi găsită pe portalul actelor permisive. Raspuns UIPAC 31 octombrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 3.3. Să asigure implementarea graduală a submodulului pentru eliberarea actelor permisive ale autorităților publice locale la nivelul APL, cu identificarea resurselor necesare, elaborarea și aplicarea unui plan de acțiuni în acest sens (subpct.4.1.3.).

Autoritatea:UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI BĂNCII MONDIALE DE AMELIORARE A COMPETITIVITĂŢII

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea UIPAC nr.59 din 31.10.2022. A se vedea răspunsul la p.3.1. Raspuns UIPAC 31 octombrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-14/56002 din 29 iulie 2022: Serviciul Fiscal de Stat, în scopul executării subpct.2.4 din Raportul auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?” aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.14 din 26 aprilie 2022 comunică despre aprobarea, prin ordinul SFS nr.303 din 27 iulie 2022 a Planului de acţiuni privind implementarea cerinţelor şi recomandărilor expuse în Raportul auditului performanţei. Raspuns SFS 28.07.2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:SRL CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALÃ ŞI CERTIFICARE

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CT SIC nr.27-07/89 din 21.07.2022: Prin prezenta, SRL „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială” (SRL „CTSIC”), informează că a examinat solicitarea Curţii de Conturi a Republicii Moldova expusă în scrisoarea cu Nr. 06/1- 305-22 din 17.05.2022, Hotărârea Nr. 14 din 26.04.2022, cât şi Raportul anexat la această Hotărâre.
SRL „CTSIC” nu a utilizat SIA GEAP din motive obiective, care au fost prezentate în scrisoarea Nr. 27-02/210 din 31.12.2021. Totodată aceste motive au fost specificate şi în Tabelul Nr.4 din Raportul anexat la Hotărârea Nr.14 din 26.04.2022.
Cu referire la măsurile întreprinse de SRL „CTSIC” în vederea conformării la recomandările înaintate în Hotărârea Nr.14 din 26.04.2022, menţionăm faptul că o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr.151 din 09.06.2022 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a obiectivelor industriale şi a instalaţiilor tehnice potenţial periculoase, dispare necesitatea utilizării SIA GEAP de către Organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale SRL „CTSIC”, deoarece, în conformitate cu prevederile prezentei Legi, pentru activitatea în domeniul securităţii industriale a agenţilor economici, nu mai este necesară deţinerea următoarelor acte permisive (specificate în Anexa nr.l la Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător): avize pozitive de expertiză în domeniul securităţii industriale, iar pentru exploatarea instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice cu termenul de exploatare depăşit - certificate de expertiză.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 31, pct.3 din Legea Nr.l51/2022, o dată cu intrarea în vigoare a prezentei legi, se abrogă actele permisive specificate în poziţiile 1 (aviz pozitiv de expertiză în domeniul securităţii industriale) şi 2 (certificat de expertiză pentru instalaţii tehnice şi/sau sisteme tehnologice, cu termen de exploatare depăşit) din Compartimentul III al Anexei la Legea nr.160/2011.
Astfel, o dată cu intrarea în vigoare a Legii Nr.l51/2022, SRL „CTSIC” nu va elibera acte permisive în domeniul securităţii industriale. Raspuns CT SIC 504-22.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA S. VASILEUȚI, RÎȘCANI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea primăriei comunei Vasileuți, rl Rîșcani nr.155 din 27.07.2022: La solicitarea Dră nr.06/1-3/0-22-06/1-1213-22 din 17.05.2022 primăria comunei Vasileuţi, rl Rîşcani vă informează că nu gestionăm Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA CEAP). Raspuns primaria com.Vasileuti r.Riscani nr.533-22 din 29.07.2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA COM. COLICĂUȚI, BRICENI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei com.Colicăuți r.Briceni nr.76 din 27.06.2022. Ca răspuns la scrisoarea nr. 06/1-3/0-22, 06/1-1213-22 din 17.05.2022, Vă informăm că am luat cunoştinţă cu Raportul de audit şi Hotărârea Curţii de Conturi expediată pe adresa electronică.
Totodată, Vă informăm că în baza recomandărilor Curţii de Conturi am elaborat Planul de acţiuni în vederea implementării eficiente a SIA GEAP în comuna Colicăuţi, raionul Briceni.
Ulterioarele măsuri întreprinse şi rezultatele obţinute vor fi, deasemenea, aduse la cunoştinţa Dumneavoastră.
Raspuns Primaria com.Colicauti r. Briceni 07.2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA STEP-SOCI, ORHEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei com.Step-Soci, r.Orhei nr.460 din 27.06.2022: Prin prezenta, Primăria comunei Step-Soci vă informează că a examinat Raportul de audit si Hotărârea Curţii de Conturi nr.14 din 26 aprilie 2022, unde am luat cunoştinţă cu problemele şi neajunsurile constatate de audit, dar şi recomandările înaintate.
Referitor la obţinerea accesului la SIA GEAP au fost studiat baza legislativă:
* Hotărârea Guvernului nr.550/ 2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive;
• Hotărârea Guvernului nr.551/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ţinere a Registrului actelor permisive;
• Hotărârea Guvernului nr. 1236/2018 cu privire la instituirea resursei informaţionale în domeniul comerţului;
* Legea 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
Deasemenea ţinând cont de recomandările înnaintate la data de 26 mai 2022, Primăria comunei Step-Soci a început procedura de înregistrare şi obţinere a accesului la SIA GEAP prin depunerea cererii 446 la data de 20.06.2022 şi desemnarea persoanei responsabile de gestionarea registrului prin Dispoziţia nr.49 din 20.06.2022. Raspuns Primaria com.Step-Soci r.Orhei 06.2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei mun.Bălți nr. P-03-11/3349 din 17.06.2022: La solicitarea Dvs cu nr. 06/1-310-22; 06/1-1213-22 din 17.05.2022, parvenită în adresa Primăriei municipiului Bălţi, privind Hotărârea nr. 14 din 26.04.2022, pentru executarea subpct. 2.4. şi Raportul auditului performanţei „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), a fost examinată de către specialiştii subdiviziunilor specializate ale primăriei.
Ca urmare a examinării recomandărilor Curţii de Conturi a RM, Consiliul municipal Bălţi, întrunindu-se la şedinţă în data de 28.06.2022, va examina proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea activităţii oficiului „Ghişeul unic””. Despre acţiunile întreprinse Vă vom informa suplimentar.
Totodată, Vă comunicăm că, din 26.05.2019 şi până în prezent, conform prevederilor Nomenclatorului centralizat al dosarelor, Direcţia comerţ din cadrul Direcţiei generale financiar- economice a primăriei, dispune de Registrul de iniţiere a activităţii de comerţ, administrat on-line în sistemul SIA GEAP. Raspuns Primaria mun.Balti 06.2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAIA nr. 01/6-06-14/1577 din 02.06.2022: Prin prezenta, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vă remite spre informare acţiunile planificate întru asigurarea implementării recomandărilor Hotărârea Curţii de Conturi nr.14 din 26 aprilie 2022 ca privire la Raportul auditului performanţei cu tema: ”Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?”
Completare 17.08.2022
Prin scrisoarea nr 05-07/1504 din 26.05.2022, MAIA a solicitat de la Ministerul Economieipentru a fi modificat Anexa nr.1 la Legea nr. 160/2011 în conformitate cu prevederile HG 960/2020 Raspuns MAIA 06 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA ALEXEEVCA, FLOREȘTI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei com.Alexeevca, r.Florești nr.387 din 01.08.2022: Urmare a implementării recomandărilor expuse în Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 14 din 26.04.2022 cu privire la Raportul auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului SIA GEAP contribuie la atingeiea scopului şi obiectivelor stabilite?”, primăria comunei Alexeevca Vă informează, că a fost adoptată Dispoziţia nr. 68-a din 20.07.2022 „Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de gestionarea datelor SIA GEAP”(se anexează). Referitor la executarea cerinţei 2.4, persoana responsabilă a introdus în Registru actelor permisive datele istorice în ceea ce priveşte Notificările privind iniţierea activităţii de comerţ pentru agenţii economici care activează pe teritoriul comunei Alexeevca, în număr de opt. De asemenea, Vă informam că au fost întreprinse măsurile necesare în scopul eliminării tuturor neajunsurilor. Raspuns primaria com.Alexeevca r.Floresti august 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNPDCP nr.04-06/1335 din 25.05.2022: Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP) confirmă recepţionarea Hotărîrii nr. 14 din 26 aprilie 2022 şi Raportului auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite
Cu referire la măsurile întreprinse în vederea conformării la recomandările înaintate în legătură cu implementarea măsurilor reflectate în subpct. 2.4. din Hotărîrea nr. 14 din 21 aprilie 2022, notăm că, prin Legea nr. 175/2021 pentru modificarea unor acte ncrmative (printre care, se enumeră Legea nr. 182/2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Ptotecţia Datelor cu Caracter Personal şi Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal) a fost exclusă competenţa CNPDCP de a ţine Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal şi de autorizare sau refuzul autorizării operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Astfel, conform Art. XXXI alin. (2) al Legii nr. 175/2021, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii vizate, CNPDCP avea obligaţia de a lichida Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal prin nimicirea ireversibilă a documentelor şi informaţiilor stocate pe suport de hârtie şi a celor stocate în format electronic.
În context, întru asigurarea executării legii menţionate supra, a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 282 din 27 aprilie 2022 cu privire la lichidarea Registrului de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal şi abrogarea unor hotărâri ale Guvernului.
Subsecvent, în temeiul actelor normative prenotate, CNPDCP, cu aportul autorităţilor responsabile, a finalizat procedura de lichidare a Registrului de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, prin nimicirea (distrugerea) ireversibilă a documentelor şi a informaţiilor stocate pe suport de hârtie şi ale celor stocate în format electronic.
De asemenea, Vă informăm că prin Legea nr. 175/2021 pentru modificarea unor acte normative, a fost modificată Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, cu modificările ulterioare, unde, în anexa nr. 1, la compartimentul „II. Actele permisive care se încadrează în categoria autorizaţiilor”, poziţia 73 „Autorizaţie pentru operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal ” a fost exclusă.
Totodată, prin prisma noilor modificări operate în Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date şi interoperabilitate, CNPDCP în limitele competenţelor, a comunicat în nenumărate rînduri I.P. „Agenţia de Guvernare Electronică”, I.P."Agenţia Servicii Publice", precum şi altor autorităţi emitente de acte permisive, disponibilitatea sa în oferirea suportului consultativ, în cazul în care cele din urmă vor identifica anumite neclarităţi legate de conformarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Platformei de interoperabilitate la prevederile legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Raspuns CNPDCP mai 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA CĂINARI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei orașului Căinari r.Căușeni nr.02/1-138 din 13.07.2022: Cu referinţă la Hotărârea nr.14 din 26.04.2022 privind executarea subpct.2.4 în vederea implementării şi dezvoltării Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) Vă comunicăm că: Registratorul din APL a întreprins toate măsurile posibile şi a finisat introducerea (dosarelor istorice) actelor premisive eliberate începând cu anul 2018-2022 (se anexează captura de ecran al sistemului) în număr de 25.
Paralel cu dosarele istorice au fost eliberate în anul curent 4 acte permisive conform notificărilor primite de la agenţi economici şi anulate 2 acte permisive, prin intermediul „Ghiseului unic”.
Referitor la celelalte puncte se va lucra în comun cu Cancelaria de Stat şi Agenţia de Guverne Electronică.
Raspuns Primaria orasului Cainari r.Causeni iulie 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA S. CORLĂTENI, RÎȘCANI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei sat.Corlăteni, r.Rîșcani nr. 537 din 07.07.2022: La nr.06/-310-22; 06/1-1213-22 din 17.05.2022, primăria s.Corlăteni, r-nul Rîşcani remite Planul de acţiuni în vederea implementării recomandărilor Raportului auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea SIA GEAP contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?”, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi a Republicii Moldova nr. 14 din 26.04.2022.
Ulterior, semestrial, primăria va informa Curtea de Conturi despre măsurile întreprinse pentru implementarea recomandărilor şi rezultatele obţinute.
Raspuns Primaria sat.Corlateni r.Riscani iulie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA FĂLEȘTII NOI, FĂLEȘTI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei com.Făleștii Noi, r.Fălești nr.114 din 16.06.2022: Primăria com. Făleştii Noi, raionul Făleşti, la solicitarea Dstră nr. 06/1-310-22 din 17.05.2022, Vă informăm, în prezent nu este implimentat şi utilizat Sistemul Informaţional Automatizat de Gestionare şi Eliberare a Actelor Permisive (SIA GEAP), din mai multe motive, cum ar fi : necunoaşterea, lipsa de instruire, neasigurarea condiţiilor organizatorice pentru implimentarea SIA GEAP, nu este specialist pregătit în domeniul dat. Raspuns Primaria com.Falestii Noi r.Falesti iunie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Primăria s. Nișcani, Călărași

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei sat.Nișcani, r.Călărași nr.190 din 21.06.2022: Privind măsurile întreprinse în vederea executării supunct. 2.4 al Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 14 din 26.04.2022 şi implementarea recomandărilor expuse în Raportul auditului
performanţei cu terna „Măsurile înreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP)”.
Raspuns Primaria sat.Niscani r.Calarasi iunie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA S. IZBIȘTE, CRIULENI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei sat.Izbiște nr.10 din 08.07.2022: Stimate domnule Preşedinte, prin prezenta, Primăria lzbişte vă informează, că instituţia pe care o conduc nu lucrează cu Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA CEAP). Raspuns Primaria sat.Izbiste iulie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA SATULUI RĂDENI, RAIONUL CĂLĂRAȘI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei sat.Rădeni, r.Călărași nr.49 din 24.06.2022: A fost prezentat Planul de acțiuni privind măsurile în vederea executării pct. 2.4 a Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 14 din 26.04.2022 ”Cu privire la Raportul auditului performanţei cu tema: ”Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP).
Raspuns Primaria sat.Radeni r.Calarasi iunie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea BNM nr.19-0212-02/48/1901 din 22.06.2022: Cu referire la Hotărârea nr.14 din 26 aprilie 2022 şi a Raportului auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (S1A GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?” remise în adresa Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) prin scrisoarea Curţii de Conturi a Republicii Moldova nr.06/1-282-22 din 17.05.2022, Vă comunicăm următoarele.
Prin scrisoarea nr.19-0212-02/36/1217 din 20.04.2022, BNM a prezentat argumentele corespunzătoare cu privire la neaplicarea Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător în raport cu BNM. Având în vedere recomandarea Curţii de Conturi adresată Ministerului Economiei (pct.2.1 din cap.6 „Recomandări” al Raportului de audit), incidenţa recomandărilor expuse în Raportul de audit (care vizează implementarea şi utilizarea SIA GEAP) asupra BNM urmează a fi examinată doar după ce Parlamentul va determina modul de aplicare a prevederilor Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi ale Legii nr.160/2011.
Totodată, Vă aducem la cunoştinţă că, din anul 2015 BNM prezintă semestrial, la solicitarea Ministerului Economiei al Republicii Moldova, informaţii relevante obiectului Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător si anume: informaţia aferentă activităţii băncilor licenţiate, a unităţilor de schimb valutar precum şi a activităţii de prestare a serviciilor de plată de către societăţile de plată, societăţile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poştale, precum şi activităţii de emitere de monedă electronică de către societăţile emitente de monedă electronică.
De asemenea ţinem să menţionăm că BNM, sub rezerva agreării cu Ministerul Economiei asupra conţinutului şi modalităţii tehnice, este deschisă spre examinarea posibilităţii de prezentare a altor informaţii decât cele menţionate, în limitele cadrului legal aplicabil.
Cu referire la pct. 2.3.2 din Hotărâre nr.14 din 26.04.2022, menţionăm că BNM nu poate impune utilizarea unui anumit sistem pentru achitarea taxelor pentru eliberarea actelor permisive deoarece nu există pârghii legale în acest context, mai mult ca atât o asemenea încercare din partea unui regulator/supraveghetor ar încălca principiul independenţei entităţilor reglementate/supravegheate.
Raspuns BNM iunie HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANSP nr.01-13/6-2332 din 10.06.2022: Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (ANSP), prin prezenta, confirmă recepţionarea Hotărârii Curţii de Conturi nr.14 din 26 aprilie 2022 şi a Raportului auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?” şi expediază Declaraţia completată (se anexează).
Concomitent, Vă informăm că în conformitate cu recomandările Curţii de Conturi a fost inițiată elaborarea şi aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea deficienţelor constatate, despre executarea căruia veţi fi informaţi în termenii stabiliţi. Raspuns ANSP iunie HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA PRAJILA, FLOREȘTI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea primăriei Prajila, raionul Florești: A fost emisă Dispoziția nr.33 din 29.07.2022 cu privire la desemnarea persoanei responsabile de gestionarea datelor din SIA GEAP.

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. 1) Elaborarea și aprobarea Planului de Acțiuni la nivel de ANRCETI privind realizarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 14 din 26.04.2022
2) Desemnarea persoanei responsabile din cadrul ANRCETI de coordonarea, monitorizarea funcționalității proceselor de lucru prin SIA GEAP și dezvoltării soluției de Ghișeu unic la nivel de ANRCETI
Ordinul ANRCETI nr. 22/i din 07.11.2022; (Plan Acțiuni aprobat, Coordonator stabilit). Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ARFC nr.36/01-05/986 din 02.12.2022. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru comunică despre măsurile întreprinse, conform competenţelor atribuite, pentru executarea subpunctului 2.4 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 14/2022 cu privire la Raportul auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?”.
In ceea ce priveşte implementarea recomandărilor şi cerinţelor Curţii de Conturi adresate Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru (ARFC), stipulate în Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 14/2022 şi în Raportul auditului performanţei menţionăm că, prin Ordinul Directorului general adjunct al ARFC nr. 49/2022 s-a aprobat Planul de acţiuni respectiv.
De asemenea, cu referire la cadrul normativ aferent emiterii certificatelor specialiştilor din domeniile de responsabilitate ale ARFC relevăm că, urmare a adoptării Legii nr. 154/2020 şi întru executarea legilor de profil (Legea nr.778/2001, Legea nr.989/2002, Legea nr.354/2004 şi a Legii nr. 160/2011), prin Hotărîrea Guvernului nr. 817/2020 s-a aprobat Regulamentul cu privire la certificarea specialiştilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile şi cadastrului, care stabileşte procedura de eliberare a certificatelor date, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii comisiilor de certificare. Prin urmare, potrivit pct. 22 din Regulamentul enunţat, pentru obţinerea certificatului în domeniile respective, solicitantul prezintă o cerere comisiei de certificare din cadrul ARFC, fie personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul autorităţii, fie prin scrisoare recomandată, fie prin intermediul sistemelor informaţionale destinate, fie prin poşta electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată), cu anexarea tuturor documentelor necesare.
Astfel, în scopul asigurării schimbului securizat de date cu SIA GEAP s-a conlucrat eficient cu reprezentanţii Agenţiei de Guvernare Electronică (AGE) referitor la crearea/activarea conturilor de utilizator al SIA GEAP, întocmirea informaţiilor privind funcţionalităţile iniţial stabilite prin paşapoartele actelor permisive eliberate şi aducerea în concordanţă cu prevederile cadrului normativ în domeniu în ceea ce priveşte certificatele specialiştilor emise de către ARFC, precum şi iniţierea procesului de înregistrare a acestora în sistemul menţionat.
Totodată, reprezentanţii ARFC, inclusiv persoanele responsabile din cadrul Comisiilor de certificare a specialiştilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile şi cadastrului, administratorii locali ai SIA GEAP, au participat la cursurile de formare online cu tematicile: „Utilizarea SIA GEAP” şi „Managementul şi conţinutul actului permisiv”, organizate şi desfăşurate de către AGE. Respectiv, întru gestionarea eficientă a utilizatorilor SIAGEAP, a fost recepţionat un Ghid care oferă instrucţiuni detaliate privind înregistrarea şi gestionarea utilizatorilor în SIA GEAP, precum şi un Ghid al administratorului de conţinut local.
La momentul actual, în cadrul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru este în curs de realizare înregistrarea în SIA GEAP a actelor permisive emise de către Agenţie, pentru iniţierea ulterioară a procesului de eliberare a certificatelor date prin intermediul acestui sistem informaţional. Raspuns ARFC 2 decembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/05-16928 din 18.11.2022. Urmare a examinării Planului de acţiuni elaborat de Cancelaria de Stat privind implementarea recomandărilor formulate de Curtea de Conturi, pe marginea "Raportului auditului performanţei cu tema: "Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor pennisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?””, Serviciul Vamal Vă informează, că a elaborat proiectul ordinului "cu privire la utilizarea SIA GEAP" şi a remis pentru avizare internă în cadrul Serviciului Vamal, precum şi Agenţiei de Guvernare Electronică pentru prezentarea opiniei pe marginea acestuia.
Folosind acest prilej, Vă asigurăm de disponibilitatea Serviciului Vamal în vederea conlucrării pe domeniile de interes comun, asigurând securitatea economică a ţării şi aplicând uniform şi imparţial legislaţia in vigoare. Raspuns SV 18 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 1.1. să examineze carențele cadrului normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător, ale celui din diferite domenii, inclusiv prin prisma celor elucidate de audit în Raport, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile necesare în vederea asigurării racordării acestuia la cerințele Legii nr.160/2011, care impun utilizarea obligatorie a SIA GEAP în procesul emiterii actelor permsive (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. Revizuirea cadrului normativ, reglementărilor din domeniile de gestiune ale ANRCETI și înaintarea propunerilor de rigoare în vederea îmbunătățirii cadrului normativ care reglementează activitatea de întreprinzător, de emitere a actelor permisive (Legea nr. 160/2011) în limita domeniilor de competență ale ANRCETI către Ministerul Economiei la solicitarea Cancelariei de Stat nr. 20-78-3052 din 22.03.2022, fiind:
- identificate existența unor obstacole de ordin juridic în aplicarea Legii nr. 160/2011;
- înaintate recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legal relevant.
Scrisoarea ANRCETI nr. 02-DCAJ/464 din 13.04.2022.
(Propuneri înaintate autorităților responsabile) Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 1.1. Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică: să examineze carențele cadrului normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător, ale celui din diferite domenii, inclusiv prin prisma celor elucidate de audit în Raport, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile necesare în vederea asigurării racordării acestuia la cerințele Legii nr.160/2011, care impun utilizarea obligatorie a SIA GEAP în procesul emiterii actelor permsive (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 1.1. Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică: să examineze carențele cadrului normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător, ale celui din diferite domenii, inclusiv prin prisma celor elucidate de audit în Raport, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile necesare în vederea asigurării racordării acestuia la cerințele Legii nr.160/2011, care impun utilizarea obligatorie a SIA GEAP în procesul emiterii actelor permsive (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SRL CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALÃ ŞI CERTIFICARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 1.2. Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică: reexamineze și să ajusteze cadrul normativ în vederea stabilirii unui mecanism de monitorizare și evaluare a performanței autorităților publice în procesul de eliberare a actelor permisive și NIAC, îndeosebi în contextul utilizării SIA GEAP, cu stabilirea unor indicatori de performanță și asigurarea mecanismului de cuantificare și evaluare a acestora (subpct.4.2.4.).

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. La nivel de ANRCETI funcționează mecanismul intern de evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților ANRCETI inclusiv celor implicați în procesul de autorizare și licențiere/ eliberare a actelor permisive prin SIA GEAP stabilit prin:
- Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor, aprobat prin Ordinul nr. 17/i din 30.05.2019, cu modificările ulterioare în redacția Ordinului nr. 29/i din 15.12.2021;
- Sistemul Informațional „Gestiune personal și evaluarea performanței angajaților ANRCETI din gestiunea ANRCETI. Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 1.2. Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică: să reexamineze și să ajusteze cadrul normativ în vederea stabilirii unui mecanism de monitorizare și evaluare a performanței autorităților publice în procesul de eliberare a actelor permisive și NIAC, îndeosebi în contextul utilizării SIA GEAP, cu stabilirea unor indicatori de performanță și asigurarea mecanismului de cuantificare și evaluare a acestora (subpct.4.2.4.).

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SRL CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALÃ ŞI CERTIFICARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 8.1. Registratorii SIA GEAP (autoritățile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică: să asigure elaborarea regulamentelor noi sau, după caz,revizuirea reglementărilor existente cu privire la mecanismul de ghișeu unic pentru eliberarea actelor permisive și înaintarea acestora spre aprobare în modul stabilit (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. În scopul ajustării cadrului de reglementare al instituției la cerințele Legii nr.161/2011, ANRCETI a planificat pentru anul 2023 revizuirea și modificarea reglementărilor aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 54/2017 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 58/2010, pe care urmează să le efectueze conform termenelor prevăzute de Programul de elaborare a actelor de reglementare pentru anul 2023 de către ANRCETI (în continuare – Program).
Notă. Programul va fi publicat pe pagina web a ANRCETI (www.anrceti.md) până la finele lunii decembrie.
Având în vedere principiile de bază ale activității de întreprinzător stabilite în Legea 235/2006, normele primare pentru reglementarea inițierii, desfășurării și lichidării afacerilor din domeniul comunicațiilor electronice sunt stabilite în Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 și Legea privind activitatea de întreprinzător nr.160/2011. În scopul dezvoltării normelor primare, ANRCETI a aprobat un set de reglementări care vizează procedura de autorizare și licențiere (emitere a actelor permisive) din gestiunea ANRCETI, inclusiv Regulamentul privind regimul autorizării generale în domeniul comunicațiilor electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 54/2017, și Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărârea nr. 58/2010.
Conform pct. 6 acțiunea 14) din Planul de Acțiuni la nivel de ANRCETI privind realizarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 14 din 26.04.2022, aprobat prin Ordinul nr. 22/i din 07.11.2022, ANRCETI își asumă participarea la procesul de elaborare și aprobare în comun a reglementărilor/instrucțiunilor întocmite de deținătorul SIA GEAP (în cazul întocmirii unei astfel de proceduri de către deținătorul SIA GEAP și atragerea ANRCETI în procesul vizat).
În contextul prevederilor stabilite în penultimul alineat de pe pagina 17 din Raportul de audit, care stabilește că:
„...evidența obiectelor informaționale se ține conform instrucțiunilor elaborate de deținătorul Registrului și aprobate în comun cu registratorii implicați”. Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. La solicitarea registratorilor SIA GEAP, Cancelaria de Stat şi I.P. „Agenţia de Guvernare Electronică" vor participa în grupuri de lucru comune şi vor oferi consultaţiile necesare pentru înlăturarea deficienţelor indicate în Raportul de audit. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 8.1. Registratorii SIA GEAP (autoritățile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică: să asigure elaborarea regulamentelor noi sau, după caz,revizuirea reglementărilor existente cu privire la mecanismul de ghișeu unic pentru eliberarea actelor permisive și înaintarea acestora spre aprobare în modul stabilit (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAI nr.14/4658 din 17.11.2022. Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022 privind aprobarea Raportului auditului Performanţei cu tema "Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?”, pe parcursul lunilor mai- noiembrie 2022, a întreprins mai multe acţiuni pentru implementarea recomandărilor auditului, în special a pct. 8.1 "Registratorii SIA GEAP (autorităţile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea 160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat şi Agenţia de Guvernare Electronică, să asigure elaborarea regulamentelor noi sau, după caz, revizuirea reglementărilor existente cu privire la mecanismul de ghişeu unic pentru eliberarea actelor permisive şi înaintarea acestora în modul stabilit”.
În cadrul Ministerului Afacerilor Interne subdiviziunea care implementează recomandările HCC nr. 14/2022, este Inspectoratul naţional de securitate publică (INSP) al Inspectoratului General al Poliţiei, care, conform prevederilor Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, implementează SIA "Registrul de Stat al Armelor” (anexa nr. 1 din Lege - Nomenclatorul actelor permisive eliberate de către autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător). Conform legii, INSP al IGP este responsabil de eliberarea a 8 acte permisive în domeniul controlului armelor cu destinaţie civilă. Actele sunt procesate şi eliberate prin intermediul Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al armelor” (SIA RSA), care este interconectat cu SIA GEAP, în aşa mod fiind asigurat schimbul de date referitor la toate operaţiunile pe care le efectuează armurierii licenţiaţi privind importul, exportul, reexportul şi comercializarea de arme şi muniţii cu destinaţie civilă.
Concomitent, este asigurată migrarea datelor în SIA RSA, în calitate de sursă de informaţii, necesare pentru evidenţa şi controlul circuitului armelor şi muniţiilor. în acest sens, a fost asigurată dezvoltarea modulului cu informaţii ce prezintă interes pentru armurieri, inclusiv privind posibilitatea de încărcare în SIA RSA a documentelor referitor la importul, exportul, reexportul şi comercializarea cu arme şi muniţii cu destinaţie civilă, în format electronic. La 14 iunie 2022 a fost organizată şi desfăşurată o primă instruire a armurierilor cu referire la utilizarea SIA RSA.
În acelaşi timp, de comun cu reprezentanţii Agenţiei de Guvernare Electronică, s-a reuşit eliminarea a 23 de erori şi carenţe funcţionale ale sistemului, care au fost identificate în procesul de testare a SIA GEAP. Eliminarea acestor erori a permis ca, începând cu 1 iulie 2022, cererile privind solicitarea actului permisiv „Autorizaţie pentru activitatea particulară de pază” să fie procesate prin intermediul SIA GEAP, reuşindu-se în această perioadă eliberarea a 9 acte permisive.
În perioada dată a fost evaluat şi cadrul normativ de incidenţă în domeniul autorizării activităţii particulare de pază. Drept urmare, la 11 noiembrie 2022, în adresa Ministerului Economiei şi a Agenţiei de Guvernare Electronică, au fost expediate demersuri, prin care se solicită opinia acestor autorităţi, referitor la contradicţiile dintre Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază şi Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător la solicitarea, acordarea, suspendarea şi retragerea actului pennisiv (autorizaţiei) pentru activitatea particulară de pază, în coraport cu aplicarea şi examinarea cererilor conform Hotărârii Guvernului 550/2018 cu privire la aprobarea conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP). Motivul principal îl constituie necesitatea dezvoltării şi îmbunătăţirii variantei actuale a SIA GEAP, pentru a asigura interoperabilitatea completă a sistemelor, fiind exclusă dublarea proceselor de recepţionare, verificare, autorizare şi eliberare a actelor permisive. Raspuns MAI noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SRL CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALÃ ŞI CERTIFICARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 8.2. Registratorii SIA GEAP (autoritățile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică: să asigure elaborarea/ajustarea reglementărilor interne pentru utilizarea SIA GEAP, inclusiv a procedurilor de gestionare a utilizatorilor (la nivel local/instituțional și central), cu stabilirea instrucțiunilor procedurale și documentare în acest sens (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. În cadrul ANRCETI odată cu implementarea soluției de Ghișeu unic de emitere a actelor permisive au fost elaborate și aprobate la nivel de instituție următoarele proceduri care vizează utilizarea SIA GEAP:

 Delegarea la nivel instituțional a atribuțiilor de realizare a soluției de ghișeu unic, exercitate de persoanele responsabile prevăzute prin Ordinul nr. 5/i din 14.02.2019 „Cu privire la lansarea SIA GEAP și instituirea Ghișeului unic în cadrul ANRCETI”, cu modificările ulterioare, în funcție de dreptul de acces și rolurile atribuite acestora (ultima redacție a ordinului respectiv – Ordinul ANRCETI nr. 14/i din 03.10.2022);

 Ghidul privind depunerea notificărilor/cererilor pentru eliberarea actelor permisive de către ANRCETI, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație ANRCETI nr. 41 din 20.07.2020 și publicat pe pagina web a ANRCETI (linkul de acces: https://anrceti.md/files/doc/Ghid%20depunere%20cereri%20pentru%20elib%20acte%20permisive%20ANRCETI.pdf;

 Instrucțiunea (pentru uz intern) cu privire la funcționarea Ghișeului unic în cadrul ANRCETI, aprobată de directorul ANRCETI la data de 26.02.2020 – versiune actualizată în redacția Ordinului ANRCETI nr. 23/i din 08.11.2022 (acțiune implementată conform pct. 7 acțiunea 16) din Planul de Acțiuni la nivel de ANRCETI privind realizarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 14 din 26.04.2022, aprobat prin Ordinul nr. 22/i din 07.11.2022);

 Fișele serviciilor publice aferente emiterii actelor permisive de către ANRCETI, care prevăd procedura de ghișeu unic prin utilizarea SIA GEAP, elaborate și plasate de către ANRCETI pe Portalul serviciilor publice, gestionat de către Agenția de Guvernare Electronică, cu trimitere la linkul de acces al portalului, după cum urmează:
- Fișa Serviciului public (actului permisiv) Autorizare generală de furnizare a rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice:
https://servicii.staging.egov.md/ro/service/ANRCETI02;

- Fișa serviciului public (actului permisiv) Autorizație de desfășurare a activităților de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat: (https://servicii.staging.egov.md/ro/service/ANRCETI01);

- Fișa serviciului public (actului permisiv) Licenţă de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice: (https://servicii.staging.egov.md/ro/service/ANRCETI04);
- Fișa serviciului public (actului permisiv) Licenţă de utilizare a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice: (https://servicii.staging.egov.md/ro/service/ANRCETI05). Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SRL CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALÃ ŞI CERTIFICARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 8.3. Registratorii SIA GEAP (autoritățile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică: să instituie proceduri scrise și să asigure managementul eficient al utilizatorilor și cel al incidentelor/problemelor la nivel instituțional, în scopul asigurării securității și funcționalității SIA (subpct.4.2.).

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. În scopul asigurării funcționalității SIA GEAP, suplimentar celor prevăzute la pct. 10 din prezentul Tabel, au fost instituite următoarele măsuri la nivel de ANRCETI:
 Desemnată, prin Ordinul ANRCETI nr. 22/i din 07.11.2022, o persoană responsabilă din cadrul ANRCETI de coordonarea, monitorizarea funcționalității proceselor de lucru prin SIA GEAP și dezvoltării soluției de Ghișeu unic pentru eliberarea actelor permisive din gestiunea ANRCETI, care își exercită aceste responsabilități inclusiv în virtutea Fișei postului titularului funcției de conducere a Direcției responsabile de emiterea actelor permisive.
Întru asigurarea securității SIA GEAP funcționează continuu inclusiv în prezent măsurile adoptate la nivel instituțional de la implementarea soluției de ghișeu unic în cadrul ANRCETI, după cum urmează:
 Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de ANRCETI aprobată prin Ordinul Directorului nr. 84/i din 13.09. 2016, cu modificările ulterioare (coordonată cu CNPDCP);
 desemnarea, prin Ordinul nr. 5/i din 14.02.2019, și actualizarea permanentă, a Listei angajaților din cadrul instituției responsabili de procesul de înregistrare, examinare și eliberare a actelor permisive în domeniul comunicațiilor electronice și stabilirea rolurilor acestora în SIA GEAP (ultima redacție a ordinului respectiv – Ordinul ANRCETI nr. 14/i din 03.10.2022);
 desemnarea, prin Ordinul nr. 33/i din 31.10.2019, cu modificările ulterioare, a angajaților ANRCETI în calitate de administratori locali a SIA GEAP, (Conform pct. 8 acțiunea 16) din Planul de Acțiuni la nivel de ANRCETI privind realizarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 14 din 26.04.2022, aprobat prin Ordinul nr. 22/i din 07.11.2022, ANRCETI își asumă operarea completărilor la ordinul respectiv în termen până la data de 20.04.2023;
 gestionarea gestionare a riscurilor aferente sistemelor informaționale din cadrul ANRCETI conform Ordinului nr. 36/i din 31.12.2021 „Cu privire la instituirea registrului electronic al riscurilor aferente sistemelor informaționale.
 Totodată, pentru prevenirea/controlul accesului nesancționat la datele din SIA GEAP:
- sunt perfectate semnături electronice pentru angajații din cadrul ANRCETI care vor utiliza SIA GEAP în procesul de eliberare ale actelor permisive;
- sunt stabilite drepturile de acces ale angajaților ANRCETI implicați în procesul de realizare a proceselor de lucru prin SIA GEAP, conform ordinului directorului ANRCETI;
- este asigurată semnarea, obligatoriu, de către fiecare colaborator implicat în realizarea proceselor de lucru prin SIA GEAP, a (i) Declarației de Confidențialitate pentru angajații care dispun de dreptul de acces la datele cu caracter personal din cadrul sistemului informațional, și (ii) Responsabilităților angajaților ANRCETI care dispun de dreptul de acces autorizat la sistemul informațional, conform formularelor aprobate prin Anexa nr. 2 și 3 la Ordinul ANRCETI nr. 34/i din 07.09.2020, cu modificările ulterioare;
- este supus monitorizării permanente procesul de lucru realizat prin utilizarea SIA GEAP, și performanța angajaților ANRCETI înrolați în acest proces, cu utilizarea instrumentului intern de evaluare instituit la nivel de ANRCETI: Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților ANRCETI aprobat prin Ordinul ANRCETI nr. 29/i din 15.12.2021. Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SRL CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALÃ ŞI CERTIFICARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 8.4. Registratorii SIA GEAP (autoritățile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică: să asigure utilizarea eficientă a SIA GEAP, în scopul asigurării plenitudinii și integrității Registrului actelor permisive, inclusiv prin introducerea actelor permisive eliberate, valabile la etapa lansării SIA (subpct.4.2.1.2.).

Autoritatea:AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. În scopul asigurării plenitudinii și integrității Registrului actelor permisive (SIA GEAP), ANRCETI a realizat următoarele măsuri:
 a declanșat procesul de introducere a actelor permisive istorice ale ANRCETI în SIA GEAP, atribuind responsabilități în rândul salariaților ANRCETI pentru realizarea sarcinii vizate prin Ordinul nr. 11/i din 28.05.2021(pct. 7.1 din Anexa la Ordin);
 a supus digitizării tuturor actelor conținute în dosarele titularilor de acte permisive din gestiunea ANRCETI ale căror termen de acțiune este valabil;
 au fost introduse în SIA GEAP toate actele permisive istorice valabile din domeniile de gestiune ale ANRCETI în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 6/i din 27.05.2022. Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SRL CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALÃ ŞI CERTIFICARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 8.5. Registratorii SIA GEAP (autoritățile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică: să examineze oportunitatea și posibilitățile integrării Sistemelor Informaționale proprii aferente gestionării și emiterii actelor permisive deținute și, după caz, să asigure schimbul de date în SIA GEAP, în vederea eficientizării resurselor utilizate, precum și contribuirea la atingerea scopului Registrului actelor permisive (subpct.4.1.2. și subpct.4.1.4.).

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. Referitor la integrarea Sistemelor Informaționale proprii aferente gestionării și emiterii actelor permisive, Vă comunicăm că în procesul de eliberare a actelor permisive stabilite prin Legea 160/2011, ANRCETI utilizează doar SIA GEAP. Sistemele Informaționale proprii nu sunt implicate în acest proces.
Totodată, având în vedere că au fost introduse de către ANRCETI toate actele permisive istorice în SIA GEAP și în contextul obligativității introducerii celor curente în sensul Legii 160/2011 – nu este oportună realizarea de către ANRCETI a recomandării nr. 8.5 din Hotărârea Curții de Conturi. Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SRL CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALÃ ŞI CERTIFICARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA FRUNZĂ

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei orașului Frunză raionul Ocnița nr.325 din 12.09.2022. La nr. 06/1 - 310-22; 06/1-1213-22 din 17.05.2022, primăria or. Frunză rl. Ocniţa va prezintă informaţia solicitată :
1. Declaraţia completată şi semnată- 1 filă (se anexează)
2. Planul de acţiuni de implimentarea şi dezvoltarea sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) -1 filă (se anexează). Raspuns Primaria or Frunza r.Ocnita HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.1 Ministerul Economiei în comun cu Cancelaria de Stat, să înainteze Parlamentului Republicii Moldova o adresare privind interpretarea alin.(2) al art. 3 și alin. (22) al art.6 din Legea nr.160/2011, ce ține de obligativitatea eliberării actului permisiv de către autoritățile emitente prin intermediul SIA GEAP, luându-se în considerare normele derogatorii ale altor acte normative care reglemetează domenii specifice, inclusiv cel financiar (bancar și nebancar) (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. La solicitarea Ministerului Economiei, Cancelaria de Stat va susţine adresarea către Parlament. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.2. Ministerul Economiei în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică, să instituie un mecanism de colaborare interinstituțională, precum și o monitorizare mai intensă și eficientă a modului de utilizare a SIA GEAP, inclusiv la etapa de modernizare/dezvoltare a SIA, ținând cont de numărul mare de autorități și de specificul activității acestora, în scopul intervenirii în termene optime pentru asigurarea condițiilor necesare valorificării și dezvoltării SIA (subpct.4.1.1., subpct.4.1.2., subpct.4.2.).

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Până în prezent, în adresa Cancelariei de Stat nu au parvenit solicitări din partea Ministerului Economiei privind participarea în grupuri de lucru comune şi/sau oferirea de consultaţii cu referinţă la instituirea unui mecanism de colaborare interinstituţională, precum şi de monitorizare mai intensă şi eficientă a modului de utilizare a SIA GEAP. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 4.1. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat și Ministerul Economiei, după caz: examineze cadrul normativ aferent funcționării SIA GEAP, inclusiv prin prisma carențelor și neajunsurilor identificate de audit, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de consolidare/de ajustare a acestuia la cerințele actuale, în scopul asigurării condițiilor necesare funcționării Sistemului, atingerii obiectivelor SIA GEAP, precum și optimizării și eficientizării proceselor (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Cancelaria de Stat va acorda suportul necesar în vederea promovării de către I.P. „Agenţia de Guvernare Electronică" a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (HG nr.753/2016, HG nr.550/2018 şi HG nr.551/2018). Recomandarea urmează a fi realizată în termenele prevăzute de Planul de acţiuni aprobat pentru implementarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022.
Despre progresele înregistrate, Curtea de Conturi va fi informată potrivit calendarului de raportare stabilit în Hotărâre. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 4.2. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat și Ministerul Economiei, după caz: reexamineze cadrul normativ aferent serviciului MPay, prin prisma carențelor elucidate de audit, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de rigoare în vederea îmbunătățirii și eficientizării modului de utilizare a serviciului, îndeosebi în cazul prestării serviciilor publice cu plată, care sunt gestionate prin intermediul unui sistem informațional ce nu aparține prestatorului respectiv (subpct.4.2.2.).

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Recomandarea urmează a fi realizată în termenele prevăzute de Planul de acţiuni aprobat pentru implementarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022.
I.P. „Agenţia de Guvernare Electronică" urmează să analizeze în comun cu Ministerul Finanţelor carenţele elucidate de audit, şi să înainteze după caz, propunerile de rigoare în vederea îmbunătăţirii şi eficientizării modului de utilizare a serviciului. Totodată, în caz de necesitate urmează a fi promovat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.712/2020 cu privire la serviciul guvernamental de plăţi electronice (MPay).
Despre progresele înregistrate, Curtea de Conturi va fi informată potrivit calendarului de raportare stabilit în Hotărâre. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 3.2. Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității în comun cu Agenția de Guvernare Electronică și Agenția Servicii Publice, să examineze și să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea definitivării migrării datelor și informațiilor din SI „e-Licențiere”, deținut de Agenția Servicii Publice, astfel încât acestea să poată fi valorificate/utilizate corespunzător și să asigure plenitudinea Registrului Actelor Permisive (subpct.4.1.4. și subpct.4.2.2.).

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 4.3.1. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat și Ministerul Economiei, după caz și în comun cu autoritățile emitente, registratorii SIA: să asigure integrarea și utilizarea serviciilor de încasare a plăților, taxelor pentru eliberarea actelor permisive și a serviciilor conexe la bugetul de stat prin utilizarea serviciului MPay, cu întreprinderea acțiunilor necesare în acest sens (subpct.4.2.2.).

Autoritatea:AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Conform Planului de acţiuni pentru implementarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022 aprobat, termenul de realizare a recomandărilor date este noiembrie 2023. Despre progresele înregistrate, Curtea de Conturi va fi informată potrivit calendarului de raportare stabilit în Hotărâre. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 4.3.2. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat și Ministerul Economiei, după caz și în comun cu autoritățile emitente, registratorii SIA: să stabilească mecanismul de arhivare și nimicire a dosarului electronic în SIA GEAP, cu întreprinderea acțiunilor necesare pentru asigurarea funcționalului respectiv în SIA (subpct.4.1.4.).

Autoritatea:AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Conform Planului de acţiuni pentru implementarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022 aprobat, termenul de realizare a recomandărilor date este noiembrie 2023. Despre progresele înregistrate, Curtea de Conturi va fi informată potrivit calendarului de raportare stabilit în Hotărâre. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 4.3.3. să efectueze o analiză exhaustivă a necesităților de dezvoltare a SIA GEAP, inclusiv a resurselor necesare în acest scop, a riscurilor aferente, precum și să determine și să realizeze acțiunile corespunzătoare în vederea administrării procesului de dezvoltare strategică și continuă a SIA, asigurării sustenabilității acestuia și finalizării funcționalităților inițial stabilite prin pașapoartele actelor permisive (subpct.4.1.3., subpct.4.2.).

Autoritatea:AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Conform Planului de acţiuni pentru implementarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022 aprobat, termenul de realizare a recomandărilor date este noiembrie 2023. Despre progresele înregistrate, Curtea de Conturi va fi informată potrivit calendarului de raportare stabilit în Hotărâre. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 4.3.4. să examineze necesitățile de interconexiune a SIA GEAP cu alte Sisteme informaționale și servicii guvernamentale și să întreprindă acțiuni pentru asigurarea acestora în scopul eficientizării SIA, evitării dublării informațiilor și datelor solicitate de la aplicanți/solicitanți (subpct.4.1.4., subpct.4.2.3.).

Autoritatea:AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Conform Planului de acţiuni aprobat pentru implementarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022, termenul final de realizare a recomandării date este stabilit pentru noiembrie 2023. Astfel, către luna martie 2023, I.P. „Agenţia de Guvernare Electronică" urmează să identifice în comun cu autorităţile emitente/registratorii SIA, alte Sisteme informaţionale care conţin date necesare pentru emiterea actelor permisive. Până în noiembrie 2023, urmează a fi asigurată interconectarea prin MConnect, SIA GEAP cu SI identificate (dacă acestea îndeplinesc cerinţele de interoperabilitate).
Despre progresele înregistrate, Curtea de Conturi va fi informată potrivit calendarului de raportare stabilit în Hotărâre. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 4.4. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat și Ministerul Economiei, după caz în comun cu Ministerul Finanțelor, să examineze posibilitățile și să asigure implementarea unui mecanism eficient de verificare în cadrul SIA GEAP a plăților efectuate pentru emiterea actului permisiv de către autoritatea emitentă, în scopul asigurării achitării și evidenței plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor (subpct.4.2.3).

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Recomandarea urmează a fi implementată conform Planului de acţiuni aprobat pentru implementarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022.
în vederea implementării prezentei recomandări, I.P. „Agenţia de Guvernare Electronică" urmează să examineze, în comun cu Ministerul Finanţelor, posibilitatea de implementare a unui mecanism eficient de verificare în cadrul SIA GEAP a plăţilor efectuate pentru emiterea actului permisiv de către autoritatea emitentă, în scopul asigurării achitării şi evidenţei plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor (termen - februarie 2023). în cazul disponibilităţii unei soluţii tehnice, urmează a fi implementat mecanismul de verificare a plăţilor (termen - noiembrie 2023).
Despre progresele înregistrate, Curtea de Conturi va fi informată potrivit calendarului de raportare stabilit în Hotărâre. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 6. Agenția Servicii Publice, în comun cu Agenția de Guvernare Electronică și Cancelaria de Stat, să reexamineze modul de prestare a serviciilor de tip „front - office” și să asigure funcționarea acestora, inclusiv prin intermediul CUPS-urilor, în scopul sporirii/intensificării utilizării SIA GEAP, reducerii costurilor aferente procesului de gestionare, emiterii și obținerii atât a actelor permisive, cât și a NIAC-urilor, reducerii poverii administrative a autorităților centrale emitente de acte permisive (subpct.4.1.2.).

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Până în prezent, în adresa Cancelariei de Stat nu au parvenit careva solicitări din partea Agenţiei Servicii Publice, de participare în grupuri de lucru comune şi/sau oferirea de consultaţii la subiect. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 3.1. Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității în comun cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția de Guvernare Electronică și cu autoritățile emitente indicate în Nomenclatorului actelor permisive, să asigure implementarea graduală a Submodulului/Subsistemului „Eliberarea actelor permisive în construcții de către autoritățile publice locale”, cu identificarea resurselor necesare în acest sens, elaborarea și aplicarea unui plan de acțiuni în acest sens (subpct.4.1.3.).

Autoritatea:AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY