Actualizat: Duminică, 27 Noiembrie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.14 din 26 aprilie 2022 cu privire la Raportul auditului performanței cu tema: „Măsurile întreprinse și resursele investite în implementarea și dezvoltarea Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului și obiectivelor stabilite?”

Nr. 14 din 26.04.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI BĂNCII MONDIALE DE AMELIORARE A COMPETITIVITĂŢII

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 1. Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică: 1.1. să examineze carențele cadrului normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător, ale celui din diferite domenii, inclusiv prin prisma celor elucidate de audit în Raport, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile necesare în vederea asigurării racordării acestuia la cerințele Legii nr.160/2011, care impun utilizarea obligatorie a SIA GEAP în procesul emiterii actelor permsive (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 1. Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică: 1.1. să examineze carențele cadrului normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător, ale celui din diferite domenii, inclusiv prin prisma celor elucidate de audit în Raport, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile necesare în vederea asigurării racordării acestuia la cerințele Legii nr.160/2011, care impun utilizarea obligatorie a SIA GEAP în procesul emiterii actelor permsive (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 1. Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică: 1.1. să examineze carențele cadrului normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător, ale celui din diferite domenii, inclusiv prin prisma celor elucidate de audit în Raport, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile necesare în vederea asigurării racordării acestuia la cerințele Legii nr.160/2011, care impun utilizarea obligatorie a SIA GEAP în procesul emiterii actelor permsive (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 1.2. Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică: să reexamineze și să ajusteze cadrul normativ în vederea stabilirii unui mecanism de monitorizare și evaluare a performanței autorităților publice în procesul de eliberare a actelor permisive și NIAC, îndeosebi în contextul utilizării SIA GEAP, cu stabilirea unor indicatori de performanță și asigurarea mecanismului de cuantificare și evaluare a acestora (subpct.4.2.4.).

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.1 Ministerul Economiei în comun cu Cancelaria de Stat, să înainteze Parlamentului Republicii Moldova o adresare privind interpretarea alin.(2) al art. 3 și alin. (22) al art.6 din Legea nr.160/2011, ce ține de obligativitatea eliberării actului permisiv de către autoritățile emitente prin intermediul SIA GEAP, luându-se în considerare normele derogatorii ale altor acte normative care reglemetează domenii specifice, inclusiv cel financiar (bancar și nebancar) (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.2. Ministerul Economiei în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică, să instituie un mecanism de colaborare interinstituțională, precum și o monitorizare mai intensă și eficientă a modului de utilizare a SIA GEAP, inclusiv la etapa de modernizare/dezvoltare a SIA, ținând cont de numărul mare de autorități și de specificul activității acestora, în scopul intervenirii în termene optime pentru asigurarea condițiilor necesare valorificării și dezvoltării SIA (subpct.4.1.1., subpct.4.1.2., subpct.4.2.).

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 4.1. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat și Ministerul Economiei, după caz: să examineze cadrul normativ aferent funcționării SIA GEAP, inclusiv prin prisma carențelor și neajunsurilor identificate de audit, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de consolidare/de ajustare a acestuia la cerințele actuale, în scopul asigurării condițiilor necesare funcționării Sistemului, atingerii obiectivelor SIA GEAP, precum și optimizării și eficientizării proceselor (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 4.2. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat și Ministerul Economiei, după caz: să reexamineze cadrul normativ aferent serviciului MPay, prin prisma carențelor elucidate de audit, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de rigoare în vederea îmbunătățirii și eficientizării modului de utilizare a serviciului, îndeosebi în cazul prestării serviciilor publice cu plată, care sunt gestionate prin intermediul unui sistem informațional ce nu aparține prestatorului respectiv (subpct.4.2.2.).

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 5.1. Agenția de Guvernare Electronică să revizuiască și, după caz, să elaboreze cadrul regulator aferent funcționării și gestionării SIA GEAP (proceduri, ghiduri etc.), în scopul îmbunătățirii acestora, ținând cont de carențele constatate de audit, cu asigurarea informării utilizatorilor Sistemului (subpct.4.2.).

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 5.2. Să revizuiască cerințele de securitate și protecție a datelor cu caracter personal aferente SIA GEAP, inclusiv a documentelor respective, în vederea consolidării acestora, cu instituirea unui mecanism eficient de monitorizare și evaluare a nivelului de conformare a tuturor actorilor participanți la utilizarea SIA GEAP (subpct.4.3.3.).

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 5.3. Să îmbunătățească mecanismul de gestionare a incidentelor/erorilor, problemelor, precum și cel de management al schimbărilor, inclusiv prin elaborarea și asigurarea aplicării unor proceduri clare și exhaustive în acest sens, pentru toți participanții Sistemului (solicitanți, utilizatori front-office, și utilizatorii back-office), în vederea asigurării soluționării în timp oportun și eficient a acestora, asigurării calitative a serviciilor/gestionării actelor permisive și creșterii satisfacției în utilizarea SIA GEAP (subpct.4.2.).

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 5.4. Să întreprindă acțiunile necesare pentru eliminarea neajunsurilor aferente securității SIA GEAP, elucidate de audit (subpct.4.3.3.), inclusiv prin: elaborarea și aprobarea procedurilor aferente sistemului de securitate cibernetică în cadrul instituției, elaborarea și aprobarea setului de documente aferente securității SIA (Regulamentului intern de securitate cibernetică, procedurilor de recuperare), identificarea și asigurarea gestionării eficiente a riscurilor de securitate a SI, instituirea controalelor TI privind accesul la resursele informaționale, monitorizarea și jurnalizarea evenimentelor, politicilor şi procedurilor interne adecvate aplicate privind evaluarea, gestionarea şi monitorizarea activităților externalizate, implementarea unor instrumente eficiente pentru o monitorizare istorică a indicatorilor de performanță și disponibilitate ai sistemelor aferente SIA GEAP etc...

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 6. Agenția Servicii Publice, în comun cu Agenția de Guvernare Electronică și Cancelaria de Stat, să reexamineze modul de prestare a serviciilor de tip „front - office” și să asigure funcționarea acestora, inclusiv prin intermediul CUPS-urilor, în scopul sporirii/intensificării utilizării SIA GEAP, reducerii costurilor aferente procesului de gestionare, emiterii și obținerii atât a actelor permisive, cât și a NIAC-urilor, reducerii poverii administrative a autorităților centrale emitente de acte permisive (subpct.4.1.2.).

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 7. Cancelaria de Stat să reexamineze capacitățile instituționale deținute de AGE, în raport cu atribuțiile delegate în domeniu, și să întreprindă acțiunile necesare pentru consolidarea acestora în vederea asigurării gestionării, administrării eficiente, precum și sustenabilității Sistemului (subpct.4.1.2. și subpct.4.2.).

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 3.1. Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității în comun cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția de Guvernare Electronică și cu autoritățile emitente indicate în Nomenclatorului actelor permisive, să asigure implementarea graduală a Submodulului/Subsistemului „Eliberarea actelor permisive în construcții de către autoritățile publice locale”, cu identificarea resurselor necesare în acest sens, elaborarea și aplicarea unui plan de acțiuni în acest sens (subpct.4.1.3.).

Autoritatea:UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI BĂNCII MONDIALE DE AMELIORARE A COMPETITIVITĂŢII

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 3.2. În comun cu Agenția de Guvernare Electronică și Agenția Servicii Publice, să examineze și să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea definitivării migrării datelor și informațiilor din SI „e-Licențiere”, deținut de Agenția Servicii Publice, astfel încât acestea să poată fi valorificate/utilizate corespunzător și să asigure plenitudinea Registrului Actelor Permisive (subpct.4.1.4. și subpct.4.2.2.).

Autoritatea:UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI BĂNCII MONDIALE DE AMELIORARE A COMPETITIVITĂŢII

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 3.3. Să asigure implementarea graduală a submodulului pentru eliberarea actelor permisive ale autorităților publice locale la nivelul APL, cu identificarea resurselor necesare, elaborarea și aplicarea unui plan de acțiuni în acest sens (subpct.4.1.3.).

Autoritatea:UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI BĂNCII MONDIALE DE AMELIORARE A COMPETITIVITĂŢII

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-14/56002 din 29 iulie 2022: Serviciul Fiscal de Stat, în scopul executării subpct.2.4 din Raportul auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?” aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.14 din 26 aprilie 2022 comunică despre aprobarea, prin ordinul SFS nr.303 din 27 iulie 2022 a Planului de acţiuni privind implementarea cerinţelor şi recomandărilor expuse în Raportul auditului performanţei. Raspuns SFS 28.07.2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:SRL CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALÃ ŞI CERTIFICARE

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CT SIC nr.27-07/89 din 21.07.2022: Prin prezenta, SRL „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială” (SRL „CTSIC”), informează că a examinat solicitarea Curţii de Conturi a Republicii Moldova expusă în scrisoarea cu Nr. 06/1- 305-22 din 17.05.2022, Hotărârea Nr. 14 din 26.04.2022, cât şi Raportul anexat la această Hotărâre.
SRL „CTSIC” nu a utilizat SIA GEAP din motive obiective, care au fost prezentate în scrisoarea Nr. 27-02/210 din 31.12.2021. Totodată aceste motive au fost specificate şi în Tabelul Nr.4 din Raportul anexat la Hotărârea Nr.14 din 26.04.2022.
Cu referire la măsurile întreprinse de SRL „CTSIC” în vederea conformării la recomandările înaintate în Hotărârea Nr.14 din 26.04.2022, menţionăm faptul că o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr.151 din 09.06.2022 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a obiectivelor industriale şi a instalaţiilor tehnice potenţial periculoase, dispare necesitatea utilizării SIA GEAP de către Organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale SRL „CTSIC”, deoarece, în conformitate cu prevederile prezentei Legi, pentru activitatea în domeniul securităţii industriale a agenţilor economici, nu mai este necesară deţinerea următoarelor acte permisive (specificate în Anexa nr.l la Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător): avize pozitive de expertiză în domeniul securităţii industriale, iar pentru exploatarea instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice cu termenul de exploatare depăşit - certificate de expertiză.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 31, pct.3 din Legea Nr.l51/2022, o dată cu intrarea în vigoare a prezentei legi, se abrogă actele permisive specificate în poziţiile 1 (aviz pozitiv de expertiză în domeniul securităţii industriale) şi 2 (certificat de expertiză pentru instalaţii tehnice şi/sau sisteme tehnologice, cu termen de exploatare depăşit) din Compartimentul III al Anexei la Legea nr.160/2011.
Astfel, o dată cu intrarea în vigoare a Legii Nr.l51/2022, SRL „CTSIC” nu va elibera acte permisive în domeniul securităţii industriale. Raspuns CT SIC 504-22.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA S. VASILEUȚI, RÎȘCANI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea primăriei comunei Vasileuți, rl Rîșcani nr.155 din 27.07.2022: La solicitarea Dră nr.06/1-3/0-22-06/1-1213-22 din 17.05.2022 primăria comunei Vasileuţi, rl Rîşcani vă informează că nu gestionăm Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA CEAP). Raspuns primaria com.Vasileuti r.Riscani nr.533-22 din 29.07.2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA COM. COLICĂUȚI, BRICENI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei com.Colicăuți r.Briceni nr.76 din 27.06.2022. Ca răspuns la scrisoarea nr. 06/1-3/0-22, 06/1-1213-22 din 17.05.2022, Vă informăm că am luat cunoştinţă cu Raportul de audit şi Hotărârea Curţii de Conturi expediată pe adresa electronică.
Totodată, Vă informăm că în baza recomandărilor Curţii de Conturi am elaborat Planul de acţiuni în vederea implementării eficiente a SIA GEAP în comuna Colicăuţi, raionul Briceni.
Ulterioarele măsuri întreprinse şi rezultatele obţinute vor fi, deasemenea, aduse la cunoştinţa Dumneavoastră.
Raspuns Primaria com.Colicauti r. Briceni 07.2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA STEP-SOCI, ORHEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei com.Step-Soci, r.Orhei nr.460 din 27.06.2022: Prin prezenta, Primăria comunei Step-Soci vă informează că a examinat Raportul de audit si Hotărârea Curţii de Conturi nr.14 din 26 aprilie 2022, unde am luat cunoştinţă cu problemele şi neajunsurile constatate de audit, dar şi recomandările înaintate.
Referitor la obţinerea accesului la SIA GEAP au fost studiat baza legislativă:
* Hotărârea Guvernului nr.550/ 2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive;
• Hotărârea Guvernului nr.551/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ţinere a Registrului actelor permisive;
• Hotărârea Guvernului nr. 1236/2018 cu privire la instituirea resursei informaţionale în domeniul comerţului;
* Legea 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
Deasemenea ţinând cont de recomandările înnaintate la data de 26 mai 2022, Primăria comunei Step-Soci a început procedura de înregistrare şi obţinere a accesului la SIA GEAP prin depunerea cererii 446 la data de 20.06.2022 şi desemnarea persoanei responsabile de gestionarea registrului prin Dispoziţia nr.49 din 20.06.2022. Raspuns Primaria com.Step-Soci r.Orhei 06.2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei mun.Bălți nr. P-03-11/3349 din 17.06.2022: La solicitarea Dvs cu nr. 06/1-310-22; 06/1-1213-22 din 17.05.2022, parvenită în adresa Primăriei municipiului Bălţi, privind Hotărârea nr. 14 din 26.04.2022, pentru executarea subpct. 2.4. şi Raportul auditului performanţei „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), a fost examinată de către specialiştii subdiviziunilor specializate ale primăriei.
Ca urmare a examinării recomandărilor Curţii de Conturi a RM, Consiliul municipal Bălţi, întrunindu-se la şedinţă în data de 28.06.2022, va examina proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea activităţii oficiului „Ghişeul unic””. Despre acţiunile întreprinse Vă vom informa suplimentar.
Totodată, Vă comunicăm că, din 26.05.2019 şi până în prezent, conform prevederilor Nomenclatorului centralizat al dosarelor, Direcţia comerţ din cadrul Direcţiei generale financiar- economice a primăriei, dispune de Registrul de iniţiere a activităţii de comerţ, administrat on-line în sistemul SIA GEAP. Raspuns Primaria mun.Balti 06.2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAIA nr. 01/6-06-14/1577 din 02.06.2022: Prin prezenta, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vă remite spre informare acţiunile planificate întru asigurarea implementării recomandărilor Hotărârea Curţii de Conturi nr.14 din 26 aprilie 2022 ca privire la Raportul auditului performanţei cu tema: ”Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?”
Completare 17.08.2022
Prin scrisoarea nr 05-07/1504 din 26.05.2022, MAIA a solicitat de la Ministerul Economieipentru a fi modificat Anexa nr.1 la Legea nr. 160/2011 în conformitate cu prevederile HG 960/2020 Raspuns MAIA 06 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA ALEXEEVCA, FLOREȘTI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei com.Alexeevca, r.Florești nr.387 din 01.08.2022: Urmare a implementării recomandărilor expuse în Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 14 din 26.04.2022 cu privire la Raportul auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului SIA GEAP contribuie la atingeiea scopului şi obiectivelor stabilite?”, primăria comunei Alexeevca Vă informează, că a fost adoptată Dispoziţia nr. 68-a din 20.07.2022 „Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de gestionarea datelor SIA GEAP”(se anexează). Referitor la executarea cerinţei 2.4, persoana responsabilă a introdus în Registru actelor permisive datele istorice în ceea ce priveşte Notificările privind iniţierea activităţii de comerţ pentru agenţii economici care activează pe teritoriul comunei Alexeevca, în număr de opt. De asemenea, Vă informam că au fost întreprinse măsurile necesare în scopul eliminării tuturor neajunsurilor. Raspuns primaria com.Alexeevca r.Floresti august 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNPDCP nr.04-06/1335 din 25.05.2022: Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP) confirmă recepţionarea Hotărîrii nr. 14 din 26 aprilie 2022 şi Raportului auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite
Cu referire la măsurile întreprinse în vederea conformării la recomandările înaintate în legătură cu implementarea măsurilor reflectate în subpct. 2.4. din Hotărîrea nr. 14 din 21 aprilie 2022, notăm că, prin Legea nr. 175/2021 pentru modificarea unor acte ncrmative (printre care, se enumeră Legea nr. 182/2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Ptotecţia Datelor cu Caracter Personal şi Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal) a fost exclusă competenţa CNPDCP de a ţine Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal şi de autorizare sau refuzul autorizării operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Astfel, conform Art. XXXI alin. (2) al Legii nr. 175/2021, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii vizate, CNPDCP avea obligaţia de a lichida Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal prin nimicirea ireversibilă a documentelor şi informaţiilor stocate pe suport de hârtie şi a celor stocate în format electronic.
În context, întru asigurarea executării legii menţionate supra, a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 282 din 27 aprilie 2022 cu privire la lichidarea Registrului de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal şi abrogarea unor hotărâri ale Guvernului.
Subsecvent, în temeiul actelor normative prenotate, CNPDCP, cu aportul autorităţilor responsabile, a finalizat procedura de lichidare a Registrului de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, prin nimicirea (distrugerea) ireversibilă a documentelor şi a informaţiilor stocate pe suport de hârtie şi ale celor stocate în format electronic.
De asemenea, Vă informăm că prin Legea nr. 175/2021 pentru modificarea unor acte normative, a fost modificată Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, cu modificările ulterioare, unde, în anexa nr. 1, la compartimentul „II. Actele permisive care se încadrează în categoria autorizaţiilor”, poziţia 73 „Autorizaţie pentru operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal ” a fost exclusă.
Totodată, prin prisma noilor modificări operate în Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date şi interoperabilitate, CNPDCP în limitele competenţelor, a comunicat în nenumărate rînduri I.P. „Agenţia de Guvernare Electronică”, I.P."Agenţia Servicii Publice", precum şi altor autorităţi emitente de acte permisive, disponibilitatea sa în oferirea suportului consultativ, în cazul în care cele din urmă vor identifica anumite neclarităţi legate de conformarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Platformei de interoperabilitate la prevederile legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Raspuns CNPDCP mai 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA CĂINARI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei orașului Căinari r.Căușeni nr.02/1-138 din 13.07.2022: Cu referinţă la Hotărârea nr.14 din 26.04.2022 privind executarea subpct.2.4 în vederea implementării şi dezvoltării Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) Vă comunicăm că: Registratorul din APL a întreprins toate măsurile posibile şi a finisat introducerea (dosarelor istorice) actelor premisive eliberate începând cu anul 2018-2022 (se anexează captura de ecran al sistemului) în număr de 25.
Paralel cu dosarele istorice au fost eliberate în anul curent 4 acte permisive conform notificărilor primite de la agenţi economici şi anulate 2 acte permisive, prin intermediul „Ghiseului unic”.
Referitor la celelalte puncte se va lucra în comun cu Cancelaria de Stat şi Agenţia de Guverne Electronică.
Raspuns Primaria orasului Cainari r.Causeni iulie 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA S. CORLĂTENI, RÎȘCANI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei sat.Corlăteni, r.Rîșcani nr. 537 din 07.07.2022: La nr.06/-310-22; 06/1-1213-22 din 17.05.2022, primăria s.Corlăteni, r-nul Rîşcani remite Planul de acţiuni în vederea implementării recomandărilor Raportului auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea SIA GEAP contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?”, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi a Republicii Moldova nr. 14 din 26.04.2022.
Ulterior, semestrial, primăria va informa Curtea de Conturi despre măsurile întreprinse pentru implementarea recomandărilor şi rezultatele obţinute.
Raspuns Primaria sat.Corlateni r.Riscani iulie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA FĂLEȘTII NOI, FĂLEȘTI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei com.Făleștii Noi, r.Fălești nr.114 din 16.06.2022: Primăria com. Făleştii Noi, raionul Făleşti, la solicitarea Dstră nr. 06/1-310-22 din 17.05.2022, Vă informăm, în prezent nu este implimentat şi utilizat Sistemul Informaţional Automatizat de Gestionare şi Eliberare a Actelor Permisive (SIA GEAP), din mai multe motive, cum ar fi : necunoaşterea, lipsa de instruire, neasigurarea condiţiilor organizatorice pentru implimentarea SIA GEAP, nu este specialist pregătit în domeniul dat. Raspuns Primaria com.Falestii Noi r.Falesti iunie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Primăria s. Nișcani, Călărași

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei sat.Nișcani, r.Călărași nr.190 din 21.06.2022: Privind măsurile întreprinse în vederea executării supunct. 2.4 al Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 14 din 26.04.2022 şi implementarea recomandărilor expuse în Raportul auditului
performanţei cu terna „Măsurile înreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP)”.
Raspuns Primaria sat.Niscani r.Calarasi iunie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA S. IZBIȘTE, CRIULENI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei sat.Izbiște nr.10 din 08.07.2022: Stimate domnule Preşedinte, prin prezenta, Primăria lzbişte vă informează, că instituţia pe care o conduc nu lucrează cu Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA CEAP). Raspuns Primaria sat.Izbiste iulie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA SATULUI RĂDENI, RAIONUL CĂLĂRAȘI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei sat.Rădeni, r.Călărași nr.49 din 24.06.2022: A fost prezentat Planul de acțiuni privind măsurile în vederea executării pct. 2.4 a Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 14 din 26.04.2022 ”Cu privire la Raportul auditului performanţei cu tema: ”Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP).
Raspuns Primaria sat.Radeni r.Calarasi iunie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea BNM nr.19-0212-02/48/1901 din 22.06.2022: Cu referire la Hotărârea nr.14 din 26 aprilie 2022 şi a Raportului auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (S1A GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?” remise în adresa Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) prin scrisoarea Curţii de Conturi a Republicii Moldova nr.06/1-282-22 din 17.05.2022, Vă comunicăm următoarele.
Prin scrisoarea nr.19-0212-02/36/1217 din 20.04.2022, BNM a prezentat argumentele corespunzătoare cu privire la neaplicarea Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător în raport cu BNM. Având în vedere recomandarea Curţii de Conturi adresată Ministerului Economiei (pct.2.1 din cap.6 „Recomandări” al Raportului de audit), incidenţa recomandărilor expuse în Raportul de audit (care vizează implementarea şi utilizarea SIA GEAP) asupra BNM urmează a fi examinată doar după ce Parlamentul va determina modul de aplicare a prevederilor Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi ale Legii nr.160/2011.
Totodată, Vă aducem la cunoştinţă că, din anul 2015 BNM prezintă semestrial, la solicitarea Ministerului Economiei al Republicii Moldova, informaţii relevante obiectului Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător si anume: informaţia aferentă activităţii băncilor licenţiate, a unităţilor de schimb valutar precum şi a activităţii de prestare a serviciilor de plată de către societăţile de plată, societăţile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poştale, precum şi activităţii de emitere de monedă electronică de către societăţile emitente de monedă electronică.
De asemenea ţinem să menţionăm că BNM, sub rezerva agreării cu Ministerul Economiei asupra conţinutului şi modalităţii tehnice, este deschisă spre examinarea posibilităţii de prezentare a altor informaţii decât cele menţionate, în limitele cadrului legal aplicabil.
Cu referire la pct. 2.3.2 din Hotărâre nr.14 din 26.04.2022, menţionăm că BNM nu poate impune utilizarea unui anumit sistem pentru achitarea taxelor pentru eliberarea actelor permisive deoarece nu există pârghii legale în acest context, mai mult ca atât o asemenea încercare din partea unui regulator/supraveghetor ar încălca principiul independenţei entităţilor reglementate/supravegheate.
Raspuns BNM iunie HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANSP nr.01-13/6-2332 din 10.06.2022: Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (ANSP), prin prezenta, confirmă recepţionarea Hotărârii Curţii de Conturi nr.14 din 26 aprilie 2022 şi a Raportului auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?” şi expediază Declaraţia completată (se anexează).
Concomitent, Vă informăm că în conformitate cu recomandările Curţii de Conturi a fost inițiată elaborarea şi aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea deficienţelor constatate, despre executarea căruia veţi fi informaţi în termenii stabiliţi. Raspuns ANSP iunie HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA PRAJILA, FLOREȘTI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea primăriei Prajila, raionul Florești: A fost emisă Dispoziția nr.33 din 29.07.2022 cu privire la desemnarea persoanei responsabile de gestionarea datelor din SIA GEAP.

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 1.1. să examineze carențele cadrului normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător, ale celui din diferite domenii, inclusiv prin prisma celor elucidate de audit în Raport, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile necesare în vederea asigurării racordării acestuia la cerințele Legii nr.160/2011, care impun utilizarea obligatorie a SIA GEAP în procesul emiterii actelor permsive (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY