Actualizat: Marți, 21 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Despre noi

Prima | Despre noi | Istoric

Istoric

2024

21 martie - prin Hotărârea Parlamentului nr. 59 din 21.03.2024, Tatiana  Șevciuc este numită în funcția de Președintă a Curții de Conturi, pe un termen de 5 ani.

2019

7 februarie - prin Hotărîrea Parlamentului nr. 5 din 07.02.2019, Marian LUPU este numit în funcția de Președinte al Curții de Conturi, pe un termen de 5 ani.

12 iunie - Curtea de Conturi a Republicii Moldova și Oficiul Suprem de Audit al Republicii Cehe au încheiat un acord de cooperare.

18 iunie - Curtea de Conturi a semnat un acord de colaborare cu Asociația pentru Protecția Vieții Private

22 iulie - a fost implementat cu succes procesul de instruire și certificare a auditorilor CCRM, prima etapă - certificarea generală

4 noiembrie - Inițierea unui nou proiect de asistență tehnică cu experții Uniunii Europene privind consolidarea capacităților Curții de Conturi

Noiembrie – inițierea revizuirii colegiale peer-review, parteneri: SIGMA (o inițiativă comună a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Uniunea Europeană), ISA Letonia, ISA Turcia

8 decembrie - Curtea de Conturi a marchat 25 de ani de activitate

20 decembrie - prin Hotărârea Parlamentului nr. 196 din 20.12.2019, Eduard Moroșan a fost numit în funcția de membru al Curții de Conturi pe un termen de 5 ani.

2020

5 februarie – primul atelier de lucru privind relațiile între instituția supremă de audit din țară și Legislativ a fost organizat, sub egida SIGMA

Martie - Colectivul Curții de Conturi a donat peste 53 de mii de lei pentru susținerea sistemului medical din țară

Aprilie - Curtea de Conturi a decis o reducere a bugetului său pe anul 2020 cu 2 milioane de lei, redirecționate spre finanțarea acțiunilor de prioritate strategică: combaterea COVID-19, sprijinul sistemului ocrotirii sănătății, acordarea de ajutor social și economic. 

3 iunie - Președintele CCRM a participat la ședința 51-a a Consiliului de guvernare al EUROSAI

4 iunie - Președintele CCRM a participat la Conferința internațională EUROSAI ” Auditarea răspunsului la pandemia globală COVID-19”

9 septembrie - Președintele CCRM a participat la cea de-a IX-a Conferință internațională EUROSAI-OLACEFS

6 octombrie - progresele implementării celei de-a patra etape a Proiectului de cooperare între Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) – Oficiul Național de Audit al Suediei (ONAS) au fost examinate în cadrul Consiliului de coordonare

12 noiembrie - Președintele CCRM a participat la cea de-a 52-a ședință a Consiliului de guvernare al EUROSAI

2021

12 februarie – modificări legislative prin Legea nr. 10 din 12.02.2021, care intră în vigoare la 30 octombrie 2021. Noile modificări au drept scop soluționarea lacunelor legislative și asigurarea independenței instituționale a CCRM, conform bunelor practici internaționale

26 martie – Marian Lupu, Președintele CCRM participă la cea de-a XIX-a Sesiune a Consiliului conducătorilor instituțiilor supreme de audit (ISA) din statele – membre ale Comunității Statelor Independente (CSI)

5 aprilie – cea de-a cincea etapă de cooperare a Curții de Conturi cu Oficiul Național de Audit al Suediei (ONAS), semnarea Memorandumului de înțelegere privind implementarea Proiectului ”Consolidarea capacităților și abilităților instituționale, organizaționale și profesionale ale Curții de Conturi a Republicii Moldova de a lucra și comunica în conformitate cu principiile și standardele INTOSAI”.

14 aprilie - oferirea de către președenția EUROSAI a certificatului de apreciere pentru contribuția în activitatea organizației

30 aprilie - Banca Mondială a elaborat un raport al calității auditurilor, apreciimd înalt calitatea activității Curții de Conturi a Republicii Moldova 

20 august – semnarea unui nou Acord de cooperare dintre CCRM și Curtea de Conturi a Ucrainei

9 noiembrie - Marian Lupu, Președintele CCRM a participat la cea de-a 8 ediție ediție a Forumului anual de integrare europeană a Republicii Moldova

18 noiembrie - prin Hotărârea Parlamentului nr. 185 din 18.11.2021, Petru Rotaru a fost numit în funcția de membru al Curții de Conturi pe un termen de 5 ani 

2022

19 mai - prin Hotărârea Parlamentului nr. 123 din 19.05.2022, Tatiana Șevciuc a fost numită în funcția de membră a CCRM pe un termen de 5 ani

23 mai - Președintele CCRM a participat la reuniunea EUROSAI Praga Post-Congres

16 iunie - elaborarea și implementarea instrumentului modernizat de monitorizare a gradului de implementare a recomandărilor de audit – sistemul informațional

automatizat (SIA) „Audit CCRM”

12 august - Curtea de Conturi a a căpătat statutul de observator în Comitetul de contact al instituțiilor supreme de audit din țările membre UE

8 septembrie - Președintele României, Klaus Iohannis a conferit Ordinul „Steaua României” dlui Marian Lupu, Președintele CCRM

4 octombrie - prezentarea rezultatelor evaluării internaționale ”peer review” în Comisia parlamentară de control al finanțelor publice 

17 noiembrie - prin Hotărârea Parlamentului nr. 314 din 17.11.2022, Sergiu Știrbu a fost numit în funcția de membru al Curții de Conturi pe un termen de 5 ani

2023

16 martie - prin Hotărârea Parlamentului nr. 45 din 16 martie 2023, Alexandru Munteanu a fost numit în funcția de membru al Curții de Conturi pe un termen de 5 ani

21 martie - reprezentantul Curții de Conturi a fost numit membru al Organizației Internaționale a Francofoniei

2016

29 iulie - prin Hotărîrea Parlamentului nr. 213, Veaceslav Untila este numit în funcția de Președinte al Curții de Conturi, pe un termen de 5 ani.

29 iulie - prin Hotărîrea Parlamentului nr. 214, a fost numită o nouă componență a Plenului Curții de Conturi: Tamara Andrușca, Marina Covali, Tatiana Cunețchi, Petru Rotaru, pe un termen de 5 ani.

5 septembrie - a avut loc conferința de încheiere a Proiectului Twinning "Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova", implementat cu suportul Uniunii Europene în perioada 9 septembrie 2014 - 8 septembrie 2016.

27 octombrie - Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova, Veaceslav Untila a fost decorat cu „Ordinul Republicii", pentru merite deosebite față de stat.

8 decembrie - Curtea de Conturi a aniversat 22 de ani de la înființare.

23 decembrie -  în cadrul ședinței Parlamentului, Veaceslav Untila, președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova a prezentat Raportul anual pe anul 2015. 

23 decembrie - Parlamentul a votat numirea dlui Andrei Munteanu în funcția de membru al Curții de Conturi pe un termen de 5 ani. 


2017

24 ianuarie - toate ședințele Curții de Conturi a Republicii Moldova vor putea fi urmărite online în holul instituției.

16 februarie -  Curtea de Conturi a Republicii Moldova a găzduit ședința a 45-a a Consiliului de Guvernare EUROSAI (ședință extraordinară)

24 februarie - a fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Oficiul Național de Audit al Suediei și Curtea de Conturi a Republicii Moldova, valabil până la 31 decembrie 2017.

2 martie - Parlamentul a votat numirea dnei Violeta Andrieș în funcția de membru al Curții de Conturi pe un termen de 5 ani.

30 iunie - Semnarea Planului de acțiuni privind cooperarea între Curtea de Conturi a Republicii Moldova și Curtea de Conturi a României pentru perioada 2017-2018.

21 iulie - Parlamentul a votat numirea dnei Tamara Andrușca în funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi a Republicii Moldova.

7 decembrie - a fost aprobată Legea nr. 260 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova.


2018

13 februarie - Curtea de Conturi a Republicii Moldova și Autoritatea Națională de Integritate au semnat un Acord de colaborare.

20 februarie - Semnarea Scrisorii de intenție privind cooperarea Curții de Conturi și Oficiului Național de Audit al Suediei

29-30 martie – Curtea de Conturi a găzduit cea de-a IV întrunire a Grupului de lucru EUROSAI privind auditul fondurilor alocate pentru combaterea efectelor calamitaților naturale și a dezastrelor.

10 septembrie - semnarea unui Acord de Cooperare între Curtea de Conturi a Republicii Moldova și Instituția Supremă de Audit a Republicii Polone 

26 octombrie - semnarea Memorandumului de Înțelegere între Oficiul Național de Audit al Suediei și Curtea de Conturi a Republicii Moldova, valabil până la 31 decembrie 2020.

19 noiembrie - semnarea Memorandumului de Înțelegere între Curtea de Conturi a Republicii Moldova și Curtea de Conturi a Turciei 

14 decembrie - prin Hotărârea Parlamentului nr. 462 din 14.12.2018 Viorel Chetraru a fost numit în funcția de Vicepreședinte a Curții de Conturi; Tamara Andrușca a fost promovată în funcția de Director general la Compania Națională de Asigurări în Medicină.


2019

7 februarie - încetarea mandatului de Președinte al Curții de Conturi al domnului Veaceslav Untila în legătură cu cererea de demisie

2011

21 aprilie 2011 -  prin Hotărîrea Parlamentului nr. 83, Serafim Urechean este numit în funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi, pe un termen de 5 ani.

8 iulie 2011 - prin Hotărîrea Parlamentului nr. 131, este numită o nouă componenţă a CCRM: Tudor Şoitu (vice-preşedinte), Gheorghe Trocin, Ion Sturzu, Angela Pascaru, Valeriu Chiţan. Ecaterina Paknehad îşi continuă mandatul de membru al CCRM, funcţie în care a fost numită conform Hotărîrii Parlamentului din 2 noiembrie 2007.

2012

11 iunie 2012 - se aprobă o nouă Structură organizatorică a Curţii de Conturi, constituită din direcţii generale, direcţii, secţii şi servicii. 

19 decembrie 2012 - semnarea unui nou Acord de cooperare dintre Curtea de Conturi şi Oficiul Naţional de Audit al Suediei, fiind lansat al treilea Proiect de cooperare CCRM-ONAS pentru anii 2013-2015.

2013

28 ianuarie 2013 - semnarea Memorandumului de Înţelegere dintre Curtea de Conturi şi Institutul de Politici Publice privind colaborarea în implementarea proiectului "Recomandările Curţii de Conturi - instrument de eficientizare a utilizării banilor publici", lansat cu suportul Fundaţiei Soros - Moldova.

05 iunie 2013 - semnarea Planului de acțiuni privind realizarea unor activități comune pentru anii 2013-2014, în contextul implementării Acordului de cooperare între Curtea de Conturi a Republicii Moldova și Curtea de Conturi a României din 28 iunie 2006.

14 august 2013 - semnarea Acordului de Grant Nr. TF014332 cu Banca Mondială privind implementarea Proiectului "Consolidarea capacităţilor Curţii de Conturi a Republicii Moldova".

2013 - prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 60, a fost aprobată aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit (ISSAI) de nivelul 3  - ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi.

Iulie 2013 - prin Hotărîrea nr. 185 a Parlamentului RM, Tamara Andruşca este numită în funcția de membru al Plenului CCRM; Ion Sturza este promovat în funcţia de vice-guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei.

2013 - a fost aprobat Codul etic al Curții de Conturi, avînd ca scop promovarea unei culturi înalte și asigurarea unei performanțe în activitatea desfășurată, prin stabilirea principiilor şi normelor fundamentale de conduită profesională şi a obligaţiunilor etice.  

2013 - a fost aprobat Ghidul privind cadrul  calității, care reprezintă un suport în procesul de creare, implementare şi menţinere a unui sistem adecvat de control al calității.

Decembrie 2013 - prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 60, a fost aprobată aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit (ISSAI) de nivelul 3  - ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi.

2014

Martie 2014 - prin Legea Republicii Moldova Nr.41 din 27.03.2014, articolul 26, al. (2) al Legii Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008 se completează cu lit. e), conform căreia instituţia supremă de audit are dreptul „să constate faptele contravenţionale"; articolul 36 se completează cu al. (3), care prevede, că „neexecutarea hotărîrilor Curţii de Conturi atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii". Concomitent, Codul contravențional al Republicii Moldova se completează cu prevederi de sancţionare pentru neexecutarea hotărîrilor Curţii de Conturi.

Ianuarie 2014 - prin Hotărîrea Curţii de Conturi Nr.7, a fost aprobată aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public, în scopul alinierii activității de audit a CCRM la Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit și bunele practici internaționale.

2014 - prin Legea Republicii Moldova Nr.41 din 27.03.2014, articolul 26, al. (2) al Legii Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008 se completează cu lit. e), conform căreia instituţia supremă de audit are dreptul „să constate faptele contravenţionale"; articolul 36 se completează cu al. (3), care prevede, că „neexecutarea hotărîrilor Curţii de Conturi atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii". Concomitent, Codul contravențional al Republicii Moldova se completează cu prevederi de sancţionare pentru neexecutarea hotărîrilor Curţii de Conturi.

August 2014 - semnarea Acordului de Twinning privind implemenatea Proiectului Twinning "Consolidarea şi întărirea auditului public extern în Republica Moldova".

3 octombrie 2014 - Curtea de Conturi a găzduit Sesiunea a XIV-a a Consiliului conducătorilor organelor supreme de control financiar din statele - membre ale CSI.

8 octombrie 2014 - Curtea de Conturi a marcat 20 de ani de la înființarea instituției.  Broşură 20 ani

Decembrie 2014 - semnarea unui Acord de cooperare cu Oficiului Național de Audit al Republicii Letonia și Camera de Control a Republicii Armenia. 

 2015

2 februarie 2015 - Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat Decretul Nr. 1445 privind conferirea titlului onorific „Om Emerit" dlui Serafim Urechean, preşedinte al Curţii de Conturi.

23 februarie 2015 - a fost semnată Declarația de Parteneriat și Cooperare dintre Oficiul Național de Audit al Georgiei, Curtea de Conturi a Republicii Moldova, Oficiul Suprem de Audit al Poloniei și Curtea de Conturi a Ucrainei. Prin intermediul Declaraţiei, părțile și-au confirmat dorința de a se sprijini reciproc în dezvoltarea continuă a auditului de stat independent în țările sale.

2 aprilie 2015 - s-a conferit medalia "Meritul Civic" reprezentanților Curții de Conturi. Pentru merite în dezvoltarea auditului public extern, contribuție la consolidarea disciplinei financiare de stat și înalt profesionalism", au fost remarcați: Angela Pascaru - membru al Plenului CCRM, Sofia Ciuvalschi - șeful Direcției generale II, Vladimir Potlog - șeful Direcției generale III, Victor Munteanu - șef de Direcție din cadrul Direcției generale I, Valentina Deliu - controlor de stat principal în cadrul Direcției generale III.

14 decembrie 2015 - a fost aprobat noul Plan de Dezvoltare Strategică a Curții de Conturi (PDS) pentru 2016-2020.

2016

22 martie 2016 - a fost semnat un acord de colaborare cu Asociația Obștească "Asociația Auditorilor Interni din Republica Moldova" (AAI). Cele două entități vor colabora în procesul de consolidare a funcțiilor de audit public extern și audit intern.

8 aprilie 2016 - a fost semnat  un acord de colaborare cu Ministerul Finanțelor, în contextul asigurării unui  sistem complex și eficient de gestionare și control al resurselor bugetare.

8 aprilie 2016 - a intrat în vigoare Legea nr. 37 din 17.03.2016 pentru modificarea articolului 28 din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008.  În conformitate cu modificările aprobate în art. 28 alineatul (3), în exercitarea atribuțiilor sale, Curtea de Conturi auditează următoarele entități: "c) întreprinderile de stat și municipale, societățile comerciale al căror capital social aparține în întregime statului sau unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale în care statul, unitățile administrativ-teritoriale, întreprinderile de stat și municipale dețin, fiecare separat sau împreună, cel puțin o treime din capitalul social".

19 mai 2016 - a fost aprobată Strategia de comunicare a Curții de Conturi pentru perioada 2016-2020.

Decembrie 2004 - aprilie 2011 - preşedinte al CCRM - Ala Popescu; membrii Curţii de Conturi: Gheorghe Cojocari, Tatiana Cuneţchi, Mihail Cibotaru şi Ion Draguţa.

Februarie 2005 - prin Hotarîrea Parlamentului nr.1-XV din 17.02.2005, se aprobă o nouă structură a Curţii de Conturi, în cadrul căreia funcţionează departamente, direcţii, secţii, oficii teritoriale şi alte subdiviziuni.

Iulie 2005 - prin Legea nr.180-XVI este modificat modul de numire a membrilor Curţii de Conturi. Astfel, 3 membri din 7 sunt reprezentanţi ai majorităţii parlamentare, iar 4 - reprezentanţi ai opoziţiei parlamentare. Preşedintele Curţii de Conturi propune Parlamentului candidaturile la funcţia de membru al CCRM, recomandate de fracţiunile parlamentare legal constituite. Fiecare fracţiune parlamentară are dreptul să recomande cel puţin 2 candidaţi.

29 decembrie 2005 - prin Hotărîrea Parlamentului nr. 382-XVI, este numită o nouă componenţă a Curţii de Conturi: Elisaveta Foca, Mihail Cibotaru, Gheorghe Cojocari, Anatolie Ghilaş, Andrei Groza şi Sergiu Guja.  

17 aprilie 2006 - se aprobă Planul de Dezvoltare Strategică a CCRM pentru anii 2006-2010.  Obiectivul Planului: transformarea CCRM într-o instituţie supremă de audit, care îndeplineşte cele nai înalte standarde de independenţă, obiectivitate şi profesionalism în efectuarea auditul finanţelor publice.

25-26 ianuarie 2007 - este semnat Acordul de cooperare dintre Curtea de Conturi şi Oficiul Naţional de Audit al Suediei, fiind lansat primul Proiect de cooperare pentru dezvoltare instituţională CCRM-ONAS pentru anii 2007-2009.

23 aprilie 2007 - este semnat Acordul de grant nr. TF057662 cu Banca Mondială, fiind lansat Proiectul de asistenţă tehnică pentru dezvoltarea strategică a Curţii de Conturi.

2 noiembrie 2007 - prin Hotărîrea Parlamentului nr. 230-XVI, Ecaterina Paknehad este numită în funcţia de membru al CCRM.

5 decembrie 2008 - se adoptă noua Lege a Curţii de Conturi nr. 261-XVI.

17 decembrie 2009 - este semnat un nou Acord de cooperare dintre Curtea de Conturi şi Oficiul Naţional de Audit al Suediei, fiind iniţiat cel de-al doilea Proiect de cooperare CCRM-ONAS pentru anii 2010-2012. 

27 martie 2009 - inaugurarea sediului nou al CCRM, din bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 69

Iulie 2000 - septembrie 2004 - preşedinte al CCRM - Vasile Pentelei; membrii Curţii de Conturi: Ion Nagailîc, Nicolae Vîlcu , Tatiana Şipaciova, Anatolie Craevschi, Ion Morozniuc şi Mihail Mereuţă.

3 noiembrie 2000 - Curtea de Conturi devine membru al Consiliului conducătorilor organelor supreme de control financiar din statele membre ale CSI.

Mai 2002 - Camerele de Conturi teritoriale sunt reorganizate în Direcţii teritoriale.

Iulie 1997- iulie 2000 - preşedinte al CCRM -  Vasile Cozma; membrii Curţii de Conturi: Ion Ciubuc, Mihail Mereuţă, Ion Nagailîc, Ion Morozniuc, Gheorghe Isopescu şi Tatiana Şipaciova.

2000 - prin Hotarîrea Parlamentului nr.666-XIV din 11.11.1999, sunt operate modificări în structura CCRM, cu instituirea Camerelor de Conturi teritoriale: Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat.

1994 - crearea Curţii de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în conformitate cu prevederile art.133 al Constituţiei Republicii Moldova şi ale Legii nr. 312-XIII din 8 decembrie 1994 „Privind Curtea de Conturi". 

1994 - CCRM devine membru al organizaţiilor internaţionale EUROSAI şi INTOSAI. 

Decembrie 1994 - martie 1997 - activează primul preşedinte al CCRM, Ion Ciubuc; membrii Curţii de Conturi: Ion Nagailîc, Mihail Mereuţă, Tatiana Şipaciova, Vasile Cozma, Iurie Badîr şi Gheorghe Isopescu.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY