Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 82 din 28 decembrie 2020 pentru aprobarea Raportului auditului performanței „În ce mod activitățile realizate pentru crearea/elaborarea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în acest scop?”

Nr. 82 din 28.12.2020
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul Legii nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programele activității de audit pe anii 2019 și 20201, având ca scop colectarea datelor și informațiilor pertinente și exhaustive pentru susținerea constatărilor și concluziilor de audit privind progresele înregistrate în implementarea SI, a riscurilor și vulnerabilităților ce pot afecta buna gestiune a resurselor financiare utilizate pentru crearea/elaborarea, implementarea și gestionarea SI în sectorul public, inclusiv prin prisma cadrului normativ și instituțional, cu determinarea oportunităților de îmbunătățire în vederea asigurării/maximizării beneficiilor digitalizării proceselor în sectorul public.
Sfera misiunii a cuprins acțiunile realizate în anii 2018-2020 (noiembrie) de autoritățile și instituțiile publice autonome, ministere și instituțiile din subordinea acestora, precum și cele din sfera lor de competență, după caz, fiind colectate probe ce vizează și alte perioade relevante auditului.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 29.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2019”, cu modificările ulterioare, și Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2020”, cu modificările ulterioare.
Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.ARFC nr.36/01-05/709 din 25.10.2021: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi. RO_8432_721-21_ARFC.PDF

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Agentia Nationala Asistenta Sociala

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.ANTA nr.02/1-1-7148 din 16.07.2021: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_8435_518-21_ANTA.PDF

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. ASP din 20.04.2021 nr. 01/3826: Cu referire la Hotărârea Curţii de Conturi nr.82/2020, informăm că aceasta nu conţine recomandări pentru Agenţia Servicii Publice şi nu este nominalizată în anexa nr.l la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportui de auc.it.

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Comisia Electorală Centrală

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.CEC nr.CEC-8/383 din 04.12.2021: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_8437_808-21_CEC.PDF

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.IGSU nr.19/12-1271 din 26.07.2021: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi. RO_8459_540-21_IGSU.pdf

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. MAI nr.14/4262 din 22.10.2021: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi. RO_8433_722-21_MAI.PDF

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.MSMPS nr.06/3798 din 12.07.2021: A fost elaborat Planul de acțiuni cu definirea sarcinilor, responsabililor și termenilor de realizare concreți.
Completare 13.10.2022
Scrisoarea MS nr.01/2963 din 22.08.2022: Întru implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, Hotărârea Curţii de Conturi nr. 82 din 28 decembrie 2020 pentru aprobarea Raportului auditului performanţei „În ce mod activităţile realizate pentru crearea/elaborarea, implementarea şi gestionarea sistemelor informaţionale în sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în acest scop?” a fost examinată în cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale cu emiterea ulterioară a Ordinului MSMPS nr.100 din 9 februarie 2021 ”Privind realizarea Hotărârii Curţii de Conturi nr.82 din 28 decembrie 2020” (se anexează). RO_8405_507-21_MSMPS.PDF Raspuns MS august 2022 HCC 82 2020.pdf

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Serviciul tehnologii informaționale al MAI

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Consiliul Concurenței

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CC nr.DAF-02/34-1052 din 21 iunie 2021: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:INSPECŢIA MUNCII

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.SV nr.28/2-5559 din 23.04.2021, Scris.SV nr.28/02-9433 din 02.07.2021: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi. RO_8462_499-21_SV.pdf RO_8004_348-21_SV.pdf

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Intreprinderea de Stat "Administratia de Stat a drumurilor"

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: Întru asigurarea implementării recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi, a fost elaborat un Plan de acțiuni care conține activități în acest sens, termeni de realizare, subdiviziuni responsabile și indicatori de monitorizare.
Scris.AGE nr.3004-698 din 22.10.2021, Scris. AGE nr.3004-50 din 21.01.2022: Planul de acțiuni privind implementarea cerințelor/recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi, aprobat prin Ordinul I.P. „Agenția de Guvernare Electronică” nr.3005-23 din 31.03.2021 este în proces de realizare. RO_7996_338-21_AGE.pdf RO_8614_40-22_AGE.pdf RO_8622_65-22_AGE.pdf

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Agenția de Investiții

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Inspectoratul General pentru Migrație

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Biroul Național de Statistică

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:CENTRUL DE INFORMAŢII JURIDICE

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 1. să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de ajustare, completare a cadrului normativ aferent creării și funcționării, gestionării resurselor și sistemelor informaționale din sectorul public, în scopul asigurării eliminării neajunsurilor constatate de audit și consolidării reglementărilor în domeniul TIC, inclusiv prin: definirea și clasificarea Sistemelor informaționale, a produselor informatice implementate în sectorul public; definirea noțiunilor de Sistem Informațional Integrat, modul/subsistem, portal, pilotare, reinginerie; reglementarea clară a modului de elaborare/aprobare a conceptelor și a altor documente necesare, inclusiv pentru sistemele informaționale integrate, cu elaborarea modelelor de documente aferente, etc. (subpct.3.1.1; 3.2.1)

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 1. să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de ajustare, completare a cadrului normativ aferent creării și funcționării, gestionării resurselor și sistemelor informaționale din sectorul public, în scopul asigurării eliminării neajunsurilor constatate de audit și consolidării reglementărilor în domeniul TIC, inclusiv prin: definirea și clasificarea Sistemelor informaționale, a produselor informatice implementate în sectorul public; definirea noțiunilor de Sistem Informațional Integrat, modul/subsistem, portal, pilotare, reinginerie; reglementarea clară a modului de elaborare/aprobare a conceptelor și a altor documente necesare, inclusiv pentru sistemele informaționale integrate, cu elaborarea modelelor de documente aferente, etc. (subpct.3.1.1; 3.2.1)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: În privința implementării acestei recomandări sunt valabile informațiile expuse supra, referitoare la implementarea recomandării din Hotărârea Curții de Conturi nr.81/24.12.2020 (pct.2), în partea ce ține de elaborarea proiectului Codului tehnologiei informației în sectorul public și a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea cadrului normativ metodologic privind crearea, administrarea, mentenanța, dezvoltarea și scoaterea din exploatare a sistemelor informaționale de stat.
Scris.AGE nr.3004-698 din 22.10.2021: În conformitate cu art.23 alin.(2) din Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat [introdus prin Legea nr.135/2020, în vigoare 07.08.2020], s-a stabilit competența Agenției de Guvernare Electronică de elaborare a cadrului normativ metodologic privind crearea, administrarea, mentenanța, dezvoltarea și scoaterea din exploatare a sistemelor informaționale de stat.
Dat fiind complexitatea acestui exercițiu, în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 (aprobat în ședința Guvernului din 13.10.2021), s-a prevăzut ca acest cadrul metodologic („Metodologia de digitalizare”) să fie elaborată și aprobată de către Guvern până la finele lunii martie 2022.
Scris. AGE nr.3004-50 din 21.01.2022: În conformitate cu art.23 alin.(2) din Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat [introdus prin Legea nr.135/2020, în vigoare 07.08.2020], s-a stabilit competența Agenției de Guvernare Electronică de elaborare a cadrului normativ metodologic privind crearea, administrarea, mentenanța, dezvoltarea și scoaterea din exploatare a sistemelor informaționale de stat.
În executarea acțiunii 2.2.10. din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.235/2021, până la finele lunii martie al anului 2022, urmează a fi elaborat și aprobat proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Metodologiei de digitalizare.
Cu toate acestea, considerăm oportun de menționat că, chiar și în lipsei unui cadru metodologic modernizat în domeniul dezvoltării resurselor și SI de stat, AGE asigură coordonarea (avizarea) documentelor acestora, luând în considerare cadrul normativ existent:
1. Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;
2. Legea nr.71/2007 cu privire la registre;
3. Reglementarea tehnică „Procesele ciclului de viață al software-ului” RT 38370656 - 002:2006, aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Informaționale nr.78/2006;
4. HG nr.128/2014 „privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)”, care prevede obligativitatea găzduirii SI de stat pe platforma MCloud;
5. actele normative care prevăd obligativitatea utilizării SI partajate (SI reutilizabile, instituite de Guvern, care asigură funcționalități generice pentru alte sisteme informaționale de stat):
- Serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass)
- Serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign)
- Serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog)
- Serviciul guvernamental de notificare electronică (MNotify)
- Serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay)
- Platforma de interoperabilitate (MConnect)
- SIA „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower)
- Portalul guvernamental unic al serviciilor publice
- Platforma guvernamentală de registre și acte permisive
- Portalul guvernamental al cetățeanului
- Portalul guvernamental al antreprenorului
- SI „Platforma guvernamentală de instruire la distanță (e-Learning)”
- Portalul datelor guvernamentale deschise (date.gov.md) RO_7996_338-21_AGE.pdf RO_8614_40-22_AGE.pdf RO_8622_65-22_AGE.pdf

Recomandarea: 5. în comun cu Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică, să consolideze cadrul normativ și metodologic cu prevederi/instrucțiuni clare privind modul de luare în evidență a livrabilelor TI, care au constituit obiectul, rezultatul achiziției sau primirii cu titlul gratuit în cadrul proiectelor, în scopul excluderii abordării neuniforme în procesul de contabilizare a SI și asigurării unei evidențe uniforme în acest sens (subpct.3.2.3; 3.2.1);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: Una din acțiunile prevăzute la acest capitol în Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor înaintate de către Curtea de Conturi este
înaintarea solicitărilor către Ministerul Finanțelor privind acordarea suportului metodologic pentru efectuarea înregistrărilor contabile de formare și ulterior transmitere, cu titlu gratuit, către primării a costurilor de formare a livrabilelor TI.
În scopul asigurării unei evidențe uniforme a livrabilelor, în contextul implementării Proiectului „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale”, AGE la 04.02.2021 prin Scrisoarea nr.3004-091 a solicitat de la Ministerul Finanțelor suportul metodologic pentru efectuarea înregistrărilor contabile de formare și ulterior transmitere cu titlu gratuit către primării a costurilor de formare a Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor, răspuns fiind oferit de minister la 18.03.3021 (Scrisoarea nr.12/3-4/47) (Anexa 4 Solicitarea AGE nr.3004-091 din 04.02.2021; Anexa 5 Răspunsul Ministerului Finanțelor nr.12/3-4/47 din 18.03.3021).
Scris.AGE nr.3004-698 din 22.10.2021: Conform Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor înaintate de către Curtea de Conturi, la solicitările Ministerului Finanțelor, AGE va participa în grupuri de lucru comune întru clarificarea modului de luare în evidență a livrabilelor TI.
Scris. AGE nr.3004-50 din 21.01.2022: Conform Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor înaintate de către Curtea de Conturi, la solicitările Ministerului Finanțelor, AGE este disponibilă să participe în grupuri de lucru comune întru clarificarea modului de luare în evidență a livrabilelor TI. RO_7996_338-21_AGE.pdf RO_8614_40-22_AGE.pdf RO_8622_65-22_AGE.pdf

Recomandarea: 6. în comun cu Instituția Publică Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe, să organizeze instruiri pentru autoritățile și instituțiile publice referitor la modul de aplicare a cadrului normativ și celui metodologic în procesul de contabilizare a serviciilor TI, sistemelor informaționale și altor produse informatice, în scopul asigurării abordării uniforme a acestora și evitării admiterii carențelor expuse în prezentul Raport (subpct.3.2.3; 3.2.1)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.CTIF nr.29/311 din 09.02.2021: Asigurarea incheierii Contractului de prestare a serviciilor de instruire pentru specialiștii in domeniul finantelor publice si auditorii interni din sectorul public, pentru anul 2021, intre Ministerul Finantelor și I.P. „CTIF”;
2. Includerea in cadrul Planului cursurilor de instruire pentru anul 2021, organizate de catre I.P. „CTIF”, a instruirilor referitor la modul de aplicare a cadrului normativ si celui metodologic in procesul de contabilizare a serviciilor TI, sistemelor informationale și altor produse informatice, cu aprobarea acestuia de catre Ministerul Finantelor;
3. Organizarea cursurilor de instruire conform Contractului incheiat si Planului aprobat.
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: AGE este în plin proces de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.544/2019, începând cu coordonarea bugetelor destinate TIC, planurilor generale de achiziții TIC și nemijlocit a achizițiilor individuale ale autorităților/instituțiilor publice, indiferent de sursele de finanțare.
Totodată, în privința implementării acestei recomandări sunt valabile informațiile expuse supra, referitoare la implementarea recomandării din Hotărârea Curții de Conturi nr.81/24.12.2020 (pct.5).
Ca urmare a evaluării unui ciclu deplin, în aplicarea Metodologiei de coordonare a achizițiilor TIC, AGE și-a propus să prezente Guvernului, la necesitate, măsuri concrete de îmbunătățire a acestei Metodologiei, inclusiv ținând cont de deficiențele descrise în Raport de audit extern.
Scris.MinFin nr.05-10/74 din 21.10.2021: La data de 19 octombrie curent, a demarat primul curs de instruire cu tematica ,,Modul de aplicare a cadrului normativ și cel metodologic în procesul de contabilizare a serviciilor TI, sistemelor informaționale și altor produse informatice". Următoarele două cursuri sunt planificate pentru perioada 26-29.10.2021, respectiv 02-05.11.2021.
Scris.MinFin nr.05-10/03/68 din 18.01.2022: În perioada octombrie-noiembrie 2021, au fost organizate 3 sesiuni de instruire cu tematica ,,Modul de aplicare a cadrului normativ și cel metodologic în procesul de contabilizare a serviciilor IT, sistemelor informaționale și altor produse informatice", în cadrul cărora au fost instruiți 85 participanți, și anume:
- în perioada 19.10.2021-22.10.2021 - 26 participanți;
- în perioada 26.10.2021- 29.10.2021 - 40 participanți;
- în perioada 02.11.2021- 05.11.2021 - 19 participanți.
Scris.AGE nr.3004-698 din 22.10.2021: AGE asigură executarea atribuțiilor sale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.544/2019 cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. Atribuțiile respective au un caracter permanent, se exercită continuu și constau în coordonarea bugetelor destinate TIC, planurilor generale de achiziții TIC și nemijlocit a achizițiilor individuale ale autorităților/instituțiilor publice, indiferent de sursele de finanțare.
După cum a fost raportat anterior, evaluarea modului de implementare a Hotărârii Guvernului nr.544/2019 și de aplicare a Metodologiei de coordonare a achizițiilor TIC, va fi efectuată după un ciclu deplin de aplicare, fiind preconizată pentru luna decembrie curent, după care la necesitate, vor fi prezentate Guvernului măsuri de îmbunătățire a Metodologiei.
Suplimentar a se va vedea informația raportată în scopul executării recomandării nr. 5 din HCC nr. 81/2020.
Scris. AGE nr.3004-50 din 21.01.2022: AGE asigură executarea atribuțiilor sale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.544/2019 cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. Atribuțiile respective au un caracter permanent, se exercită continuu și constau în coordonarea bugetelor destinate TIC, planurilor generale de achiziții TIC și nemijlocit a achizițiilor individuale ale autorităților/instituțiilor publice, indiferent de sursele de finanțare.
AGE a evaluat procesul de implementare a Metodologiei de coordonare a achizițiilor TIC, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.544/2019, fiind elaborat un proiect de Raport. Rezultatele indică că scopul aprobării Metodologiei de asigurare a eficienței, corectitudinii, transparenței și demonopolizării achizițiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, a fost atins în mare parte. Totuși, neconformarea din partea unor autorități/instituții publice în aspectul coordonării achizițiilor în domeniul TIC cu IP AGE, minimizează efectul și impactul implementării Metodologiei.
Astfel urmează a fi operate unele modificări și completări ale Hotărârii Guvernului nr.544/2019 cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziţii în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicațiilor, după cum urmează:
- se va propune excluderea din denumire și din tot cuprinsul hotărârii, a cuvintelor „și comunicații”;
- în scopul responsabilizării tuturor autorităților/instituțiilor publice și asigurării implementării Metodologiei, conținutul acesteia se va completa cu un punct nou, care va prevedea responsabilitatea Ministerului Finanțelor de a înregistra doar contractele de achiziții publice în domeniul tehnologiei informației care au fost coordonate cu Instituţia publică „Agenţia de Guvernare Electronică”;
- pentru facilitarea respectării formularului standardizat de Plan general de achiziții pentru TI de către toate autoritățile/instituțiile publice se vor specifica clar categoriile de bunuri și servicii care fac parte din achizițiile TI.
Suplimentar a se va vedea informația raportată în scopul executării recomandării nr.5 din HCCRM nr.81/2020.
RO_7945_149-21_CTIF.pdf RO_7996_338-21_AGE.pdf RO_8434_723-21_MinFin.PDF RO_8614_40-22_AGE.pdf RO_8616_48-22_MinFin.pdf RO_8622_65-22_AGE.pdf

Recomandarea: 7. în comun cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” și Agenția Achiziții Publice, să propună Guvernului măsuri concrete de îmbunătățire a Metodologiei de coordonare a achizițiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (în contextul evaluării modului de implementare a Hotărârii Guvernului nr.544/2019), ținând cont de deficiențele descrise în prezentul Raport de audit, prin stabilirea unui mecanism eficient de monitorizare, coordonare și control al procesului de creare/elaborare și implementare, dezvoltare a sistemelor informaționale în cadrul proiectelor de colaborare cu partenerii externi (subpct.3.1.3)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 8. în comun cu instituțiile medicale care utilizează Sistemul Informațional de Asistență Medicală Spitalicească, să reexamineze modul de implementare a Sistemului respectiv, prin prisma asigurării eficienței resurselor financiare utilizate, precum și a sustenabilității acestuia, cu întreprinderea măsurilor concrete în acest sens (subpct.3.2.2)

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS din 22.08.2022: Ministerul Sănătăţii în comun cu partenerii de dezvoltare a elaborat „Termenii de referinţă pentru achiziţionarea serviciilor de mentenanţă a Sistemului informaţional automatizat „Asistenţa medicală spitalicească” (SIA AMS), găzduit în infrastructura de cloud guvernamental”, care au fost trimişi IMSP spitaliceşti prin demersul nt.21/1327 din 07.04.2022 întru elaborarea unui caiet de sarcini aferent necesităţilor instituţionale cu privire la achiziţionarea serviciilor de mentenanţă a Sistemului informaţional automatizat „Asistenţa medicală spitalicească” (SIA AMS), prin prisma Termenilor de referinţă (se anexează).
Suplimentar Ministerul Sănătăţii prin demersul nr.18/1718 din 12.05.2022 (se anexează) a informat IMSP spitaliceşti că procedurile de achiziţionare a serviciilor de mentenanţă a Sistemului informaţional automatizat „Asistenţa medicală spitalicească” urmează a fi efectuate în conformitate cu prevederile Legii privind achiziţiile publice nr.131/2015 şi în limita bugetului alocat, având ca reper termenii de referinţă recepţionaţi prin scrisoarea nr.21/1327 din 07.04.2022. Raspuns MS august 2022 HCC 82 2020.pdf

Recomandarea: 10. în comun cu Cancelaria de Stat: să stabilească setul minim de indicatori ai performanței la prestarea serviciilor de menținere, administrare și dezvoltare a sistemelor și resurselor informaționale de stat pentru entitățile desemnate responsabile prin Hotărârile Guvernului, inclusiv STISC, CTIF, precum și a mecanismelor de monitorizare și evaluare a acestora (subpct.3.2.2 )

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021, Scris.AGE nr.3004-698 din 22.10.2021: Prin Hotărârea Guvernului nr.822 din 11.11.2020 au fost aprobate acțiunile necesare a fi întreprinse ca urmare a inventarierii resurselor și sistemelor informaționale de stat existente. De asemenea, prin actul normativ în cauză, Hotărârea Guvernului nr.414/2018 „Cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat” a fost completată cu Regulamentul privind administrarea tehnică și menținerea resurselor și sistemelor informaționale de stat (conform anexei nr.5).
La Capitolul III, Regulamentul în cauză conține Lista exhaustivă a activităților minime privind administrarea tehnică a unui SI realizate de către administratorul tehnic (STISC), la solicitarea posesorului, pentru asigurarea bunei funcționări a SI, inclusiv configurarea şi raportarea la solicitare a indicatorilor de performanță.
Scris.CS nr.20-76-953 din 28.01.2022: Prin HG nr.822 din 11.11.2020 au fost aprobate acțiunile necesare a fi întreprinse ca urmare a inventarierii resurselor și sistemelor informaționale de stat existente. De asemenea, prin actul normativ în cauză, HG nr.414/2018 ,,Cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat" a fost completată cu Regulamentul privind administrarea tehnică și menținerea resurselor și sistemelor informaționale de stat (conform anexei nr.5). La Capitolul II, Regulamentul în cauză conține Lista exhaustivă a activităților minime privind administrarea tehnică a unui SI realizate de către administratorul tehnic (STISC), la solicitarea posesorului, pentru asigurarea bunei funcționări a SI, inclusiv configurarea și raportarea la solicitare a indicatorilor de performanță. În partea ce ține de sistemele informaționale partajate, aflată în posesia AGE (MPass, Msign, MPay, MConnect, etc.)., se informează că la 15.07.2021 AGE a semnat cu STISC, în calitatea acestuia de posesor al platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), Acordul nr.MC/52-21 privind prestarea serviciilor platformei MCloud (Anexa 5 - Acord MCloud). Obiectul Acordului îl constituie prestarea de STISC către AGE a serviciilor TI de tip IaaS, Paas, Saas aferente platformei MCloud, necesare pentru asigurarea administrării tehnice și menținerea tuturor sistemelor informaționale posesorul cărora este AGE. Anexa nr.1 la Acord descrie amănunțit Nivelul serviciilor aferente platformei MCloud. Totodată, conform clauzei 17 din Acord, evaluarea periodică a performanței activității participanților implicați în asigurarea calității necesare a utilizării și administrării platformei MCloud și prestării serviciilor aferente acesteia se realizează prin completarea chestionarelor de evaluare întocmite de către STISC. RO_7996_338-21_AGE.pdf RO_8614_40-22_AGE.pdf RO_8644_85-22_CS.pdf

Recomandarea: 11. în comun cu Cancelaria de Stat: să examineze situațiile constatate de audit referitor preluarea în administrare și menținere tehnică a sistemelor informaționale de la instituțiile și autoritățile publice în cazul deținerii de către acestea doar a dreptului de utilizare asupra softului, cu determinarea soluției optime în acest sens și înaintarea propunerilor de rigoare în modul stabilit (subpct.3.2.2)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: Agenția monitorizează ca în căitul de sarcini pentru dezvoltarea SI, care în mod obligatoriu se coordonează cu AGE (HG nr. 544/2019), în cazul achizițiilor cu dezvoltare de soft, să fie inclusă obligatoriu cerința ca autoritățile/instituțiile publice să intre în posesia codului sursă al platformei/SI implementate, întru deținerea dreptului de proprietate asupra softului, pentru a nu avea ulterior dependență de furnizorul aplicației în a achiziționa servicii de mentenanță/dezvoltare.
Scris.AGE nr.3004-698 din 22.10.2021: Agenția monitorizează continuu ca în caietele de sarcini pentru dezvoltarea SI, care în mod obligatoriu se coordonează cu AGE (HG nr.544/2019), în cazul achizițiilor cu dezvoltare de soft, să fie inclusă obligatoriu cerința ca autoritățile/instituțiile publice să intre în posesia codului sursă al platformei/SI implementate, întru deținerea dreptului de proprietate asupra softului, pentru a nu avea ulterior dependență de furnizorul aplicației în a achiziționa servicii de mentenanță/dezvoltare.
Scris. AGE nr.3004-50 din 21.01.2022, Scris.CS nr.20-76-953 din 28.01.2022: Agenția monitorizează continuu ca în caietele de sarcini pentru dezvoltarea SI, care în mod obligatoriu se coordonează cu AGE (HG nr.544/2019), în cazul achizițiilor cu dezvoltare de soft, să fie inclusă obligatoriu cerința ca autoritățile/instituțiile publice să intre în posesia codului sursă al platformei/SI implementate, întru deținerea dreptului de proprietate asupra softului, pentru a nu avea ulterior dependență de furnizorul aplicației în a achiziționa servicii de mentenanță/dezvoltare. RO_7996_338-21_AGE.pdf RO_8614_40-22_AGE.pdf RO_8622_65-22_AGE.pdf RO_8644_85-22_CS.pdf

Recomandarea: 12. să examineze modul de implementare și utilizare a Sistemului Informațional de Gestionare și Emitere a Actelor Permisive (SIGEAP) de către registratorii acestuia, cu identificarea soluțiilor de îmbunătățire și asigurare a funcționalității Sistemului, după caz, înaintând propunerile corespunzătoare (subpct.3.2.4)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: Până la etapa curentă au fost realizate următoarele acțiuni:
- Sistemul Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor permisive a fost complet transferat către Agenția de Guvernare Electronică, atât din punct de vedere juridic, cât și tehnologic;
- a fost desemnat Project Managerul responsabil de ținerea și dezvoltarea sistemului, care cooperează cu compania de dezvoltare a SI și utilizatorii sistemului;
- au fost înlăturate toate problemele raportate de utilizatori.
Totodată, conform Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor, până la finele anului, a fost preconizată monitorizarea și evaluarea modului de implementare și utilizare a SIA GEAP de către registratori, cu identificarea și prezentarea, după caz, a propunerilor de îmbunătățire a funcționalității lui.
Scris.AGE nr.3004-698 din 22.10.2021: Până la etapa curentă, suplimentar acțiunilor raportate anterior, au fost realizate următoarele:
- Managerul de proiect responsabil de ținerea și dezvoltarea sistemului, cooperează cu compania de mentenanța a SI și utilizatorii sistemului;
- au fost înlăturate toate problemele raportate anterior de utilizatori.
În scopul îmbunătățirii procesului de utilizare a SIA GEAP de către registratorii acestuia, conform Planului de instruiri SIA GEAP, la 20 iulie curent AGE a demarat desfășurarea cursurilor online de instruire privind modul de utilizare a sistemului, fiind deja organizate 22 sesiuni de instruire, iar alte 7 sesiuni de instruire vor fi desfășurate în lunile octombrie-noiembrie.
Scris. AGE nr.3004-50 din 21.01.2022: După preluarea SIAGEAP, AGE a evaluat statutul de implementare și utilizare a SIAGEAP de către Autoritățile emitente de acte permisive (conform Anexei 1 la Legea nr.160/2011). Din 31 de instituții emitente, 6 nu sunt configurate în sistem, iar la 2 instituții nu sunt disponibile acte spre emitere în sistem. Astfel, doar 19 autorități emitente utilizează complet sau parțial sistemul. Din 151 de acte permisive, în total nu sunt disponibile/configurate în sistem 28 de acte permisive. Totodată, 6 acte permisive, eliberate de către Autoritățile administrației publice locale (în continuare – APL), sunt accesibile doar pentru mun. Chișinău.
SIA GEAP, conform HG nr.550/2018 este utilizat și ca platformă pentru a realiza prevederile legale de instituire a unei resurse informaționale în domeniul comerțului și a ghișeului unic pentru depunerea notificării privind inițierea activității de comerț. Potrivit statisticilor, până în februarie 2021, 88 de APL aveau utilizatori înregistrați (cu date complete), dintre care 51 de APL-uri au procesat cel puțin o notificare prin SIAGEAP.
Pentru asigurarea funcționalității sistemului, AGE a desemnat manager de proiect/produs responsabil de gestionarea sistemului, inclusiv a fost inițiată procedura de achiziție pentru servicii de mentenanța a sistemului, la data de 11.11.21 fiind semnat Contractul cu compania „AlfaSoft” SRL.
În scopul îmbunătățirii procesului de utilizare a SIA GEAP de către registratorii acestuia, inclusiv pe baza solicitărilor primite, au fost organizate, cu sprijinul UIPAC, cursurile online de instruire privind modul de utilizare a sistemului. În total au fost desfășurate 30 sesiuni de instruire (120 ore) pentru mai mult de 400 de participanți din cadrul 15 instituții și 75 primării (Autorităților administrației publice locale).
Ca urmare a informării și instruirii autorităților administrației publice locale, în cursul anului 2021 au fost înregistrați în sistem noi utilizatori din 30 de primării. Procesul de aderare la sistemul APL este în desfășurare.
Totodată, după preluarea SIAGEAP, de către AGE a fost demarată procedura de implementare în sistem a două autorități emitente: Agenția Relații Funciare și Cadastru (3 acte permisive) și Consiliul Coordonator al Audiovizualului (2 acte permisive). În prezent, sunt deja în desfășurare lucrările tehnice de către compania care asigură mentenanța sistemului.
În perioada 30.03.21 – 20.01.22 au fost soluționate 249 de incidente/solicitări, înregistrate în Help Desc SIA GEAP de către autoritățile emitente. Au fost depuse un număr mare de solicitări pentru actualizarea sau îmbunătățirea procesului de gestionare a actelor prin intermediul sistemului. Cursul de formare a jucat un rol important în schimbarea abordării și creșterea interesului autorităților emitente în utilizarea sistemului. În același timp, numirea unui manager responsabil de gestionarea SIAGEAP asigură o comunicare eficientă între AGE și utilizatorii sistemului.
În aceeași ordine de idei, deja au fost efectuate/inițiate următoarele îmbunătăți asupra sistemului:
- solicitate de la STSC și configurate resurse adiționale din cadrul platformei guvernamentale MCloud;
- modificate domenii pentru mediul de test SIAGEAP, în scopul standardizării acestora
https://staging.permits.gov.md/ (mmip.dotgov.md)
https://staging.actpermisiv.gov.md/ (epermits.dotgov.md);
- demarată procedura de interconectare SIA „e-Autorizația Auto” și SIA “Registrului de Stat al Armelor”;
- identificată soluția pentru preluare din SI MF a datelor bancare APL pentru asigurarea achitării online prin MPay a taxelor pentru actele permisive/notificări, emise prin SIAGEAP. Procedura de interconectare este în proces.
- demarată procedura de interconectare cu versiunea nouă a serviciului „MNotify”.
Au fost identificate următoarele necesitați de dezvoltare/îmbunătățire a sistemului:
- implementarea funcționalului de monitorizare a disponibilității sistemului și notificării persoanelor responsabile în cazul problemelor;
- revizuirea setului de date, consumat de către SIAGEAP din SI interconectate, în scopul eficientizării calității acestora;
- integrarea mediul de test SIAGEAP cu mediul de test MPay;
- interconectare cu SI CNAM, CNAS și ANSA (conform prevederilor p.33 din HG nr.550/2018) pentru asigurarea formării corecte a resursei informaționale a SIA GEAP;
- în colaborare cu autoritățile emitente, identificarea datelor care pot fi preluate din alte SI pentru a minimiza cantitatea de informații care trebuie să fie prezentate de solicitanți în vederea obținerii actelor permisive.
Identificarea continua a necesitaților de îmbunătățire a sistemului este o prioritate pentru AGE în managementul SIAGEAP, inclusiv sporirea eficacității procesului de utilizare a SIAGEAP de către utilizatori și autoritățile emitente.


RO_7996_338-21_AGE.pdf RO_8614_40-22_AGE.pdf RO_8622_65-22_AGE.pdf

Recomandarea: 13. să instituie un mecanism eficient de monitorizare și control al modului de aplicare a prevederilor legale la crearea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public, în scopul eficientizării resurselor utilizate în acest sens, precum și evidența eficientă a resurselor și sistemelor informaționale în sectorul public (subpct.3.2.7)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: În partea ce ține de crearea SI de stat, în conformitate cu:
- art.23 alin.(2) din Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;
- pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.562/2006 cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat;
- pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat,
a fost stabilită pentru toate autoritățile/instituțiile publice din sistemul administrativ al Guvernului și pentru întreprinderile de stat obligația de a coordona cu Agentia de Guvernare Electronică crearea și dezvoltarea infrastructuri, resurselor și sistemelor informaționale de stat, indiferent de sursele de finanțare, precum și a coordona în prealabil concepțiile sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat.
Scris.AGE nr.3004-698 din 22.10.2021: În partea ce ține de crearea SI de stat, în conformitate cu:
- art.23 alin.(2) din Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;
- pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.562/2006 cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat;
- pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat,
AGE în continuare a coordonat crearea și dezvoltarea infrastructurii, resurselor și sistemelor informaționale de stat de către autoritățile/instituțiile publice din sistemul administrativ al Guvernului și întreprinderilor de stat, indiferent de sursele de finanțare. AGE coordonează, în prealabil și conceptele sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat.
Suplimentar a se va vedea informația raportată în scopul executării recomandării nr.5 din HCC nr. 81/2020.
Scris. AGE nr.3004-50 din 21.01.2022: În partea ce ține de crearea SI de stat, în conformitate cu:
- art.23 alin.(2) din Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;
- pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.562/2006 cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat;
- pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat,
AGE în continuu coordonează crearea și dezvoltarea infrastructurii, resurselor și sistemelor informaționale de stat de către autoritățile/instituțiile publice din sistemul administrativ al Guvernului și întreprinderilor de stat, indiferent de sursele de finanțare. AGE coordonează, în prealabil și conceptele sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat.
Suplimentar, se va vedea informația raportată în scopul executării recomandării nr.5 din HCC nr. 81/2020.
RO_7996_338-21_AGE.pdf RO_8614_40-22_AGE.pdf RO_8622_65-22_AGE.pdf

Recomandarea: 9. în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne, posesori ai Sistemelor informaționale ce gestionează resursele umane în domeniile respective, să examineze și să determine soluția optimă, după caz, cu întreprinderea măsurile necesare în vederea interconectării SI gestionate cu Sistemul Informațional „Registrul Electronic al Angajaților”, în scopul evitării dublării eforturilor/datelor și eficientizării activităților realizate (subpct. 3.2.10)

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.MAI nr.14/2018 din 21.04.2021: Registrul Electronic al Angajaților nu are capacitatea de a asigura interacțiunea cu programele REA și ,,Colaborator", datorită faptului că, sistemul este în proces de dezvoltare.
Problema referitor la necesitatea conexiunii sau ne-conexiunii sistemului ,,Colaborator" al MAI la platforma M-Connect, se află în proces de analiză.
Scris.SFS nr.26-07/2-13/76750 din 06.07.2021: Sarcina tehnică privind elaborarea și implementarea SIA ,,Registrul electronic al angajaților" - etapa I sectorul bugetar (în continuare SIA REA) a fost aprobată la data de 30.03.2021.
La momentul actual, sistemul respectiv se află în exploatare experimentală pentru următoarele instituții: Ministerul Finanțelor și instituțiilor subordinate sau în care are calitatea de fondator, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Casa Națională de Asigurări Sociale și CNAM. În vederea interconectării sistemelor informaționale ce gestionează resursele umane cu SIA REA, au fost organizate 3 ședințe de comun cu I.P. ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe" și Ministerul Finanțelor.
Scris.SFS nr.26-07/2-13/109878 din 06.10.2021: În vederea interconectării sistemelor informaționale ce gestionează resursele umane cu SIA REA, de către I.P. ,,CTIF" a fost inițiată procedura de conexiune a programei 1C a sectorului bugetar cu sistemul REA.
Scris.SFS nr.26-07/2-14/919 din 10.01.2022: În vederea interconectării sistemelor informaționale ce gestionează resursele umane cu SIA REA, de către I.P. ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe" a fost inițiată procedura de conexiune a programei 1C a sectorului bugetar cu sistemul REA, fiind importate plățile salariale al angajaților pe platforma de test.
Scris.MAI nr.14/270 din 19.01.2022: Registrul Electronic al Angajaților nu are capacitatea de a asigura interacțiunea cu programele REA și ,,Colaborator", datorită faptului că, sistemul este în proces de dezvoltare.
Problema referitor la necesitatea conexiunii sau ne-conexiunii sistemului ,,Colaborator" al MAI la platforma M_Connect, se află în proces de analiză.
Completare 13.10.2022
Scrisoarea MS nr.01/2963 din 22.08.2022: Prin Hotărârea Guvernului nr.443/2022 a fost aprobat Regulamentul cu privire la modalitatea de ţinere a Registrului de stat format de Sistemul Informaţional automatizat„Registrul electronic al angajaţilor” şi operate modificări la Hotărârea Guvernului nr. 681/2020 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informaţional automatizat „Registrul electronic al angajaţilor”: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc id=132269&lang=ro
Sistemul Informaţional automatizat„Registrul electronic al angajaţilor”este destinat pentru a crea o resursă informaţională privind persoanele angajate în sectorul bugetar la prima etapă şi din sectorul real la a doua etapă.
Ţinând cont de faptul că potrivit prevederilor hotărârii prenotate, precum şi solicitării Ministerului Finanţelor nr.29/2212 din 28.07.2022 „Cu privire la implementarea SIA „Registrului electronic al angajaţilor”, utilizarea Sistemului Informaţional automatizat„Registrul electronic al angajaţilor”, este obligatorie începâd cu 1 iulie 2022 pentru toate autorităţile/instituţiile bugetare finanţate integral din bugetul de stat, este necesar de menţionat, că atât Ministerul Sănătăţii cât şi instituţiile bugetare din subordine sunt în proces de completare şi actualizare a datelor din cadrul sistemului. RO_8000_335-21_MAI.pdf RO_8431_677-21_SFS.pdf RO_8461_479-21_SFS.pdf RO_8559_22-22_SFS.pdf RO_8615_45-22_MAI.pdf Raspuns MS august 2022 HCC 82 2020.pdf

Recomandarea: 4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.MAI nr.14/2018 din 21.04.2021: În cadrul realizării activităților aferente executării contractului de achiziție încheiat la 08.12.2016 cu compania ,,Bass-systems" SRL, privind implementarea sistemului informațional de gestiune a semnalărilor parvenite la poliție, s-au elaborat sub-modulele ,,Legitimări", ,,Semnalari" si ,,Evenimente"accesibile la https://185.108.182.94:11006/login.
De asemenea s-a inițiat procedura privind elaborarea și aprobarea proiectelor Regulamentului și Conceptului SIA respective, care vor permite operaționalizarea sistemului de către beneficiarii MAI (IGP, BMA, IGSU; SPIA, IMO).
Actualmenle functionalul din posesia IGSU este preluat totalmente de către Serviciul National Unic pentru apelurile de urgenta.
In context, IGSU, de comun cu STI. conform ordinului nr. 110/2021, au creat grup de lucru, care are sarcina de a identifica solutii eficiente privind utilizarea SIA al IGSU. sau de creare a unei platforme pe baza acestui sistem, care ar raspunde la necesitatile stringente ale MAI.
Pe parcursul trimestrului au fost initiate actiuni pentru reactivarea procesului de ajustare a lucrarilor de dezvoltare a SI ImServ. in adresa dezvoltatorului fiind expediate mai multe demersuri referitor la actualizarea Planului de management al proiectuiui. care, din cauza COVID-19. la ( solicitarea dezvoltatorului. au fost amînate.
Proiectul raportului cu referire la analiza XData a fost elaborat de STI si transmis spre coordonare/ajustare membrilor Grupului de lucru la 22.03.2021. cu propunerea de a iniția intocmirea actelor de casare pe motivul că, bunul nematerial este uzat complet si moral invechit, dar și a Fost reflectat in evidenta contabila la cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale. reiesind din durata de functionare utila a acestuia.
Motiv serveste faptul ca. conform datelor de evidența contabila. Platforma de integrare SIA XData este reflectata in evidenta contului 317 - Active
nemateriale (baze de date, programe/softuri) la costul initial de procurare in valoare de 762060.00 lei. in baza contractului de achizitie nr. 08/14 din 13.01.2014. incheiat intre STI si SRR ”DC WEBSOFT. cu achitare din contul mijloacelor bugetului de stat.
Potrivit Hotararii Guvernului nr. 338 din 21.03.2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale, precum si a ordinului Ministeralui Finantelor nr. 216 din 28.12.2016 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile in sistemul bugetar si a Normelor metodologiee privind evidenta cotabila si raportarea financiara in sistemul bugetar. in perioada 2015-2019, SIA XData a fost reflectat in evidenta contabila la cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale (contul 232000/392000) la suma totală de 762060.00 lei. reieșind din durata de functionare utila a acestuia (Codul activului 22/000002000; Denumirea activului – Programe informatice; Durata de functionare – 5 ani)
Avand in vedere că activul dat se raporteaza la mijloacele fixe, precum si ca prevederile pct. 4 din Hotararea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, permite casarea bunurilor pe motivul uzat complet și moral invechit, STI ar putea întocmi actele de casare in acest sens la acumularea de documente care ar exclude gradul de vinovatie al persoanelor cu funcții de raspundere. Pornind de la cele menționate, precum si luâand in consideratie recomandarea Curtii de Conturi ” In ce mod activitățile realizate pentru crearea/elaborarea, implementarea si gestionarea sistemelor informationale in sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate in acest scop? ”, cit și principiile de activitate reglernentate de prevederile actelor normative in vigoare se constata:
1. utilizarea ineficienta a banilor publici (Sistemul nefiind implementat definitiv si operationalizat). dat fiind faptul că achizitia nu și-a rascumparat valoarea investita nemaivorbind de plus valoarea care urma a fi adusa:
2. lipsa de analiza a riscurilor, nefiind luat in calcul contextul (circumstantele):
3. lipsa de măsuri/acțiuni de reconfigurare, ajustare a SIA XData la alte situații, care să asigure durabilitatea sistemului.
Scris.MAI nr.14/270 din 19.01.2022: În cadrul realizării activităților aferente, executării contractului de achiziție încheiat la 08.12.2016 cu compania ,,Bass-systems" SRL, privind implementarea sistemului informațional de gestiune a semnalărilor parvenite la poliție, s-au elaborat sub-modulele ,,Legitimări", ,,Semnalări" și ,,Evenimente" care sunt accesibile la https://185.108.182.94:11006/login.
De asemenea, de către STI al MAI s-a inițiat procedura privind elaborarea și aprobarea proiectelor Regulamentului și Conceptului SIA respective, care prin scrisoarea Cancelariei de Stat nr.18-23-183-4338 din 14.06.2021 s-a remis în adresa autorităților competente spre avizare, expertiză juridică și expertiză anticorupție.
Actualmente, s-a solicitat prelungirea termenului de realizare a activității în cauză până la finele semestrului I ale anului 2022.
Funcționalul SIA din posesia IGSU a fost preluat totalmente de către Serviciul Național Unic pentru apelurile de urgență.
Conform ordinului IGSU nr.128 din 13.07.2021, grupul de lucru creat continuă identificarea soluțiilor eficiente privind utilizarea SIA al IGSU, sau de creare a unei platformepe baza acestui sistem, care ar răspunde la necesitățile stingente ale MAI.
Totodată, la 25.11.2021 prin scrisoarea cu nr.19/12-2041, IGSU s-a adresat către Serviciul 112 privind preluarea de către acest serviciu a componentei software și unele componente hardware ale SI, reieșind din faptul, că odată cu lansarea Serviciului 112, funcționalul SI vizat a fost preluat integral de către SIA 112.
Actulamente Biroul Migrație și Azil a actualizat planul de management al proiectului privind organizarea procesului de testare și înlăturare a neajunsurilor depistate în elaborarea SI de către Esempla System și remis agentului economic. Prin scrisoarea din 20.08.2021 BMA repetat a informat agentul economic despre necesitatea executării planului de management al proiectului, însă la moment există o reticiență din partea agentului economic, motivul fiind lipsa de personal.
STI a realizat analiza XData și prin raportul cu nr.493 din 26.06.2021, a propus de a iniția întocmirea actelor de casare din motivul că, bunul nematerial este uzat complet, precum și moral învechit. De asemenea, a fost reflectat în evidența contabilă la compartimentul cheltuieli, despre amortizarea activelor nemateriale, reieșind din durata de funcționare utilă a acestuia.
Materialele semnate, au fost transmise către Comisia centrală a MAI de casare a bunurilor, pentru examinarea și autorizarea casării XData.
RO_8000_335-21_MAI.pdf RO_8615_45-22_MAI.pdf

Recomandarea: 4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

Autoritatea:Serviciul tehnologii informaționale al MAI

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.SV nr.28/2-5559 din 23.04.2021: SI „Asycuda World” versiunea veche 4.0.0 şi SI NCTS versiunea 4, urmează a fi casate, din motivul că sistemele informaţionale, nu sunt compatibile cu versiunile actualizate a modulelor sistemelor informationale.
In acest sens, Serviciul Vamal a obţinut autorizarea Ministerului Finanţelor, în temeiul Hotărârii Guvemului nr. 500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, pentru csarea sistemelor informationale.
Scris.SV nr.28/02-9433 din 02.07.2021: SI ,,Asycuda World" versiunea veche 4.0.0 și SI NCTS versiunea 4, au fost casate. RO_8004_348-21_SV.pdf RO_8462_499-21_SV.pdf

Recomandarea: 4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

Autoritatea:Intreprinderea de Stat "Administratia de Stat a drumurilor"

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.ASD nr.03-33/2408 din 23.04.2021: Prin solicitările nr.03-33/4679 din 17.09.2020, nr.03-33/545 din 04.02.2021 și 03-33/1725 din 30.03.2021, ÎS,,ASD" a solicitat repetat MEI, ca organ central de specialitate al administrației publice, competent în elaborarea și actualizarea normelor juridice, tehnice și standardelor, precum și implementării tehnologiilor moderne, suportul în procesul de elaborare a actelor nromative și legislative (regulamentul și Conceptul tehnic) în vederea punerii în aplicare a SIAS Vinieta fie, propunerea recomandărilor/soluțiilor ce ar facilita procesul de punere în funcțiune a SIAS Vinieta.
În conformitate cu prevederile alin.(1) art.11 din Legea nr.467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, ,,Resursele informaționale de stat constituie un complex integrat al resurselor informaționale reprezentate sub formă de bănci de date a căror creare și utilizare țin de competența autorităților și instituțiilor publice" or ÎS ,,ASD" este întreprindere de stat și își exercită funcțiile pe principii de gestiune economică și autonomie financiară. RO_8001_339-21_ASD.pdf

Recomandarea: 4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: Conform Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor, până la finele lunii aprilie curent a fost preconizată clarificarea oportunității utilizării sistemelor informaționale neutilizate de AGE (e-CNAM; SI Registrul Digital; E-Trafic). În acest sens, persoanele responsabile de sisteme respective au prezentat argumentări privind necesitatea: (i) casării SI, având în vede că în prezent nu se utilizează, iar șanse de revitalizare practic nu sunt; (ii) informării Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, în calitate de destinatar al aplicației e-CNAM, despre decizia de casare, în scopul examinării preluării acesteia, în caz de necesitate. La 22.04.2021 în adresa CNAM a fost remisă Notificarea nr.3004-267 privind intenția de casare și preluare a SI e-CNAM (Anexa 3 Scrisoarea AGE către CNAM).
În luna mai, urmează ca aceste decizii să fie documentate corespunzător și înaintate către Fondator (Cancelaria de Stat) și/sau Consiliul instituției, pentru a fi realizate.
Scris.AGE nr.3004-698 din 22.10.2021: Suplimentar acțiunilor raportate anterior, AGE, nemijlocit procesul de casare a sistemelor informaționale neutilizate (e-CNAM; SI Registrul Digital; E-Trafic), se planifică să se desfășoare în perioada lunii noiembrie curent.
Scris. AGE nr.3004-50 din 21.01.2022: Suplimentar acțiunilor raportate anterior informăm că, în scopul implementării recomandării respective a Curții de Conturi și luând în considerare constatările din Raportul de audit al performanței/TI „Care sunt progresele și impedimentele/riscurile înregistrate în cadrul implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”?”, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 21.11.2017, precum și faptul că perspectiva utilizării pe viitor a unor sisteme informaționale din posesia Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” este una incertă, prin Ordinul directorului Agenției nr.3005-118 din 30.12.2021 a fost inițiat procesul de retragere din exploatare a unor produse de software dezvoltate în cadrul implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”, aflate în posesia instituției, și anume: „e-Trafic”, Sistemul informațional „Registrul Digital Agricol”, „e-CNAM” (e-serviciul „Raportare către Compania Națională de Asigurări în Medicină”), Sistemul informațional de Gestiune a Documentelor în Autoritățile Publice (SIGEDIA). Informația privind activitățile realizate în acest scop va fi prezentată Curții în cadrul solicitărilor ulterioare. RO_7996_338-21_AGE.pdf RO_8614_40-22_AGE.pdf RO_8622_65-22_AGE.pdf

Recomandarea: 4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

Autoritatea:Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.IGSU nr.19/12-1271 din 26.07.2021: IGSU a examinat cazurile de nefuncționare/neutilizare a sistemelor informaționale deținute din perspectiva cost-eficienâă și asigurării durabilității lor, și vă comunică următoarele.
La momentul actual funcționalul Sistemului Informațional din posesia Inspectoratului este preluat în totalitate de căre Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 din Republica Moldova.
Având în vedere acest fapt, IGSU de comun cu STI al MAI în conformitate cu ordinul IGSU nr.128 din 13.07.2021 au creat grupul de lucru, sarcina căruia este identificarea soluțiilor eficiente privind utilizarea Sistemului Informațional al IGSU sau crearea unei platforme pe baza acestui sistem, care ar răspunde la necesitățile stringente ale MAI.
RO_8459_540-21_IGSU.pdf

Recomandarea: 4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

Autoritatea:Inspectoratul General pentru Migrație

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

Autoritatea:CENTRUL DE INFORMAŢII JURIDICE

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

Autoritatea:Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.ARFC nr.36/01-05/193 din 31.03.2021: Întru asigurarea implementării cerințelor și recomandărilor expuse in Raportul de audit menționat, prin scrisoarea de referință nr. 36/01-06/179 din 24 martie anul curent, s-a solicitat Ministerului Finanțelor îndrumarea privind modul de înregistrare in evidența contabila a sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, in contextul in care unele dintre SI respective sunt administrate atât de ÎS INGEOCAD, in care ARFC exercita funcția de fondator, cit și de alte entități publice responsabile, care urmare a acțiunilor de reforma a administrației publice centrale au fost transmise/ au fuzionat cu alte instituții (Îs Cadastru, IS IPOT).
De asemenea, prin Ordinul Directorului general al Agenției Relații Funciare și Cadastru cu privire la predarea-primirea activelor nemateriale nr. 14 din 18.03.2021, a fost transmis SI „Geoportalul tematic http://moldova-map.md/” (infrastructura software și informaționala necesara pentru funcționarea acestuia) in modul stabilit, de la balanța ÎS INGEOCAD la balanța Agenției Relații Funciare și Cadastru, conform actului de predare-primire.
Scris.ARFC nr.36/01-05/709 din 25.10.2021: ARFC a inițiat elaborarea, ajustarea/consolidarea cadrului normativ pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune.
Scris.ARFC nr.36/01-05/136 din 11.02.2022: 1) În ceea ce ține de SIA Moldova-map https://moldova-map.md/ și SIA Fondul Național de Date Geospațiale ale ARFC http://geoportal.md/, relevăm că pe parcursul anului 2021 Agenția Relații Funciare și Cadastru a elaborat și promovat proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Conceptului sistemului informațional geografic de stat „Geoportalul tematic pentru datele spațiale ale ARFC” și a Regulamentului privind modul de ținere a geoportalului tematic pentru datele spațiale ale ARFC” (număr unic 462/ARFC/2021), după aprobarea căruia urmează procesul de migrare a datelor spațiale și a atribuțiilor geoportalului tematic (www.geoportal.md) în geoportalul tematic pentru datele spațiale ale ARFC (www.moldova-map.md), atribuindu-se geoportalului tematic unificat domeniul www.geodata.gov.md, care va asigura accesul la totalitatea datelor spațiale și produselor cartografice aflate în posesia Agenției Relații Funciare și Cadastru.
Proiectul a fost definitivat și remis spre coordonare participanților la avizare, plasat pe Platforma de Participare, https://particip.gov.md/ro/document/stages/hotararea- guvernului-cu-privire-la-aprobarea-conceptului-sistemului-informational-geografic-de-
stat-geoportalul-tematic-pentru-datele-spatiale-ale-agentiei-relatii-funciare-si-cadastru-si-
a-regulamentului-privind-modul-de-tinere-a-geoportalului-tematic-pentru-datele-spatiale-
ale-agentiei-relatii-funciare-si-cadastru/8859, și urmează a fi transmis Guvernului spre examinare și aprobare în modul stabilit.
2) Privitor la modificarea Concepției Sistemului informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova” (SI „RSRM”) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1001/2014, reprezentanții Agenției Relații Funciare și Cadastru au participat activ în cadrul grupului de lucru de elaborare a proiectului de act normativ respectiv (număr unic 165/MADRM/2021), care prevede stabilirea posesorului, a deținătorului și registratorilor SI „RSRM”. Proiectul a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 26 ianuarie 2022.
Astfel, în rezultat, începând cu anul 2022 vor fi achiziționate serviciile pentru completarea părții calitative a SIA ,,RSRM".
3) Referitor la SIA Geoportal INDS http://www.geoportalinds.gov.md/, menționăm că în cadrul ARFC este în curs de desfășurare Proiectul Twinning finanțat de UE „îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE”, în cadrul căruia pe parcursul anului 2021 experții proiectului au oferit sprijinul necesar pentru ARFC întru elaborarea caietului de sarcini privind crearea noului Geoportal al Infrastructurii Naționale de Date Spațiale, în scopul asigurării tuturor părților interesate cu un singur punct de acces la metadatele despre informația spațială din Republica Moldova.
Geoportalul INDS va fi creat până la finele anului 2022 în cadrul componentei C3 „Suport pentru Infrastructura Națională de Date Spațiale” a Proiectului înregistrarea și evaluarea funciară, finanțat de Banca Mondială în baza Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 240/2018. Astfel, în anul 2022 urmează a fi elaborat și promovat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Geoportalul Infrastructurii Naționale de Date Spațiale http://www.geoportalinds.gov.md/.
4) Referitor la Sistemul Național de Poziționare Moldpos, Conceptul de funcționare a sistemului a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 307/2011 și totodată prin Ordinul Directorului general al ARFC s-a aprobat în conformitate cu prevederile hotărârii menționate Regulamentul de administrare și menținere a Sistemului dat. Prin urmare, ce ține de migrarea Sistemului în cauză în platforma tehnologică guvernamentală comună MCloud conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 822/2020 menționăm că, la moment este prematură și nenecesară această migrare, deoarece sistemul este compus dintr-un complex în număr de 11 servere dintre care 10 servere se află la fiecare stație a sistemului și un server - în cadrul Î.S. Moldtelecom.

RO_7968_292-21_ARFC.pdf RO_8432_721-21_ARFC.PDF RO_8674_113-22_ARFC.pdf

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Agentia Nationala Asistenta Sociala

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.ANTA nr.02/1-1-7148 din 16.07.2021: În ceea ce privește SI de gestionare a documentelor interne-Anta.doc, Agenția a identificat resursele necesare pentru procurarea de la I.P. ,,STISC" a serviciilor de găzduire, mentenanță, acces și actualizare a produsului software web ,,e-Administrare. Managementul Documentelor. Controlul executării documentelor" fiind abilitat pentru prestarea acestor servicii prin certificatul eliberat de către AGEPI nr.1465/2655 din 31 mai 2010, și prin urmare a încheiat cu STISC contractul cu nr.65 din 05.07.2021 privind prestarea serviciilor de acces și actualizare a produsului software web ,,e-Administrare. Managementul Documentelor. Controlul executării documentelor". RO_8435_518-21_ANTA.PDF

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/109878 din 06.10.2021: A fost inițiată elaborarea conceptului aferent implementării sistemului informațional al SFS.
Scris.SFS nr.26-07/2-14/919 din 10.01.2022: Conceptul privind implementarea Sistemului Informațional al SFS este în proces de elaborare de către I.P. ,,CTIF", care, ulterior urmează a fi coordonat cu SFS.
Scris.MinFin nr.05-10/03/68 din 18.01.2022: A fost elaborat (i) proiectul HG pentru aprobarea Conceptului tehnic al SI ,,Contabilitate unică bugetară" și a Regulamentului privind modul de utilizare a Sistemului informațional ,,Contabilitate unică bugetară"; (ii) proiectul HG cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional ,,Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova". Acestea urmează a fi promovate conform cadrului normativ în vigoare. RO_8431_677-21_SFS.pdf RO_8559_22-22_SFS.pdf RO_8616_48-22_MinFin.pdf

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Comisia Electorală Centrală

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CEC din 22.04.2021 nr. CEC-8/3858: Specialiştii din DTIGLE sunt în proces de revizuire a cadrului normativ rele vant, inclusiv cu referire la Sistemul Integrat de Management al Calităţii şi Securităţii informaţiei (SR EN ISO 9001:2015 şi SR ISO /CEl 27001:2013)
Scris.CEC nr. CEC-8/4558 din 22.07.2021: Specialiștii din DTIGLE au elaborat conceptul pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune. Urmează aprobarea conceptului.
Scris.CEC nr.CEC-8/383 din 04.12.2021: Se va consolida cadrul normativ pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune.
Scris.CEC-8/586 din 04.02.2022: Cadrul normativ pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune este în proces de revizuire/ajustare.
După aprobarea Codului tehnologiei informației în sectorul public și a HG cu privire la aprobarea cadrului normativ metodologic privind: crearea, administrarea, mentenanța, dezvoltarea și scoaterea din exploatare a sistemelor informaționale, cadrul pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune se va elabora/consolida/aproba. RO_8002_340-21_CEC.pdf RO_8437_808-21_CEC.PDF RO_8460_537-21_CEC.pdf RO_8653_90-22_CEC.pdf

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.01/2963 din 22.08.2022: Reglementarea creării şi funcţionării resurselor şi sistemelor informaţionale din posesie/gestiune sunt stipulate în Regulamentul privind modul de ţinere a Registrului medical, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.586/2017, cu modificările ulterioare:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc id=132529&lang=ro#

Totodată ţinând cont de faptul că Hotărârea Guvernului nr.586/2017 a fost adoptată anterior intrării în vigoare a prevederilor Legii nr.135/2020 prin care au fost operate modificări la Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale, prin Hotărârea Guvernului nr.522/2022 pentru modificarea Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului medical, au fost stipulate următoarele prevederi:
1) „punctul 3(1) va avea următorul cuprins:
„3(1). Fiecare sistem informaţional ce se conţine în Registrul medical reprezintă un sistem informaţional distinct, care se pune în exploatare de către posesorul acestuia după aprobarea de către Guvern a documentelor necesare în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) lit. a) si c) din Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare si la resursele informaţionale de stat.”;
2) „2. Ministerul Sănătăţii, în calitate de posesor al Registrului medical, va elabora si va promova, în termen de 18 luni, în modul stabilit, proiectele de hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea conceptelor sistemelor informaţionale si a regulamentelor resurselor informaţionale ce se conţin în Registrul medical.”: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc id=132445&lang=ro
Respectiv Ministerul Sănătăţii urmează să elaboreze şi să promoveze actele normative necesare în termenul stabilit. Raspuns MS august 2022 HCC 82 2020.pdf

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Consiliul Concurenței

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CC nr.DAF-02/34-1052 din 21 iunie 2021: Prin HG nr.830/2020 au fost modificate:
-anexa nr.2 la HG nr. 128/2014 privind platforma tehnologieă guvernamentală comună (MCloud)
-HG nr.378/2014 pentru aprobarea Conceptului sistemului informaţional automatizat ”Registrul Ajutoarelor de stat’’
-HG 1112/2016 pentru aprobarea
Regulamentului privind modalitatea de ţinere a Registrului ajutoarelor de stat
RO_8081_HCC_82 din 2020 CC.pdf

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CNAM din 22.04.2021 nr. 01-03/993: In scopul creării unui ansamblu de resurse şi tehnologii informaţionale de mijloace tehnice de program şi metodologii, aflate în interconexiune şi destinate să asigure evidenţa persoanelor asigurate şi neasigurate, evidenţa persoanelor înregistrate la medicul de familie, evidenţa primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate etc, cât şi punerea la dispoziţia tuturor părţilor interesate a informaţiei cu privire la domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, a fost elaborat şi transmis spre reavizare (prin Scrisoarea CNAM nr. 01- 02/147 din 26.01.2021) proiectul hotărârii Guvemului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informaţional integrat „Asigurarea Obligatorie de Asistenţă Medicală”.
Conceptul Sistemului informaţional integrat „Asigurarea Obligatorie de Asistenţă Medicală” va avea următoarele contururi funcţionale: - persoane asigurate; - prestatori servicii medicale; - prestatori servicii farmaceutice; - administrare şi gestionare fonduri; - administrare şi suport; -raportare.
Scris.CNAM nr.01-03/173 din 21.01.2022: Proiectul HG cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional integrat ,,Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală" a fost redactat în baza avizelor parvenite.
Avizul ASP conține propuneri cu referire la integrarea în Sistemul informațional integrat ,,Asihurarea Obligatorie de Asistență Medicală" a modulelor Sistemului Informațional Medical Integrat, care este aprobat prin HG nr.1128/2004 cu abrogarea ulterioară a actului normativ în cauză.
CNAM, nu susține propunerile ASP pe motiv că Sistemul Informațional Medical Integrat nu gestionează domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală și este inoportun integrarea acestuia în Sistemul informațional integrat ,,Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală".
În acest context, au fost organizate ședințe în comun cu reprezentanții ASP în vederea elucidării divergențelor de opinii, care la moment nu sunt în proces de soluționare. RO_8003_341-21_CNAM.pdf RO_8617_52-22_CNAM.pdf

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Agenția de Investiții

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Biroul Național de Statistică

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:INSPECŢIA MUNCII

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.ISM nr.119 din 24.03.2021: La data de 10 septembrie 2020, prin HG nr.681, a fost aprobat Conceptul Sistemului Informațional automatizat ,,Registrul electronic al angajaților" pentru sectorul bugetar cu punerea lui în aplicare începând cu 01 ianuarie 2021 pentru Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate sau în care are calitatea de fondator, MSMPS, CNAS și CNAM, începând cu 01 iulie 2021 Registrul va fi utilizat de către toate autoritățile publice.
În condițiile respective, dispare necesitatea elaborării Registrului mixt al angajaților Inspectoratului, totodată se reduce povara financiară la bugetul de stat.
La Momentul actual ISM nu dispune de registrul electronic al dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă, dosarele sunt întocmite pe hârtie și păstrate în arhiva Inspectoratului împreună cu registrul de înregistrare a accidentelor comunicate. În scopul elaborării unui registru electronic al accidentelor de muncă se planifică elaborarea conceptului, determinarea costului, sursei de finanțare și selectarea companiei pentru elaborarea softului respectiv. Se prevede ca pe parcursul anului 2021 să se elaboreze conceptul Sistemului automatizat Registrul de evidență a dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă, asigurarea suportului financiar. RO_7947_286-21_ISM.pdf

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: În privința implementării acestei recomandări sunt valabile informațiile expuse supra, referitoare la implementarea recomandării din Hotărârea Curții de Conturi nr.81/24.12.2020 (pct.1), în partea ce ține de elaborarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat (număr unic 63/CS/AGE/2021).
Scris.AGE nr.3004-698 din 22.10.2021: În conformitate cu art.23 alin.(2) din Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat [introdus prin Legea nr.135/2020, în vigoare 07.08.2020], s-a stabilit competența Agenției de Guvernare Electronică de elaborare a cadrului normativ metodologic privind crearea, administrarea, mentenanța, dezvoltarea și scoaterea din exploatare a sistemelor informaționale de stat.
Dat fiind complexitatea acestui exercițiu, în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 (aprobat în ședința Guvernului din 13.10.2021), s-a prevăzut ca acest cadrul metodologic („Metodologia de digitalizare”) să fie elaborată și aprobată de către Guvern până la finele lunii martie 2022.
Scris. AGE nr.3004-50 din 21.01.2022: În conformitate cu funcțiile delegate de către Guvern Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”, Agenția exercită calitatea de posesor și deținător al sistemelor informaționale partajate (SI reutilizabile, instituite de Guvern, care asigură funcționalități generice pentru alte sisteme informaționale de stat).
În acest context, informăm că, toate SI partajate din posesia AGE, instituite de către Guvern până la momentul raportării, sunt documentate conform cerințelor art.76 din Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, după cum urmează:
1. Serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) - Hotărârea Guvernului nr.1090/2013;
2. Serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) - Hotărârea Guvernului nr.405/2014;
3. Serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) - Hotărârea Guvernului nr.708/2014;
4. Serviciul guvernamental de notificare electronică (MNotify) - Hotărârea Guvernului nr.376/2020;
5. Serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) - Hotărârea Guvernului nr.712/2020;
6. Platforma de interoperabilitate (MConnect) - Hotărârea Guvernului nr.211/2019;
7. Sistemul informațional automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower) - Hotărârea Guvernului nr.375/2020;
8. Portalul guvernamental unic al serviciilor publice – Hotărârea Guvernului nr.330/2012 și Hotărârea Guvernului nr.657/2012;
9. Platforma guvernamentală de registre și acte permisive - Hotărârea Guvernului nr.717/2014;
10. Portalul guvernamental al cetățeanului - Hotărârea Guvernului nr.413/2020;
11. Portalul guvernamental al antreprenorului - Hotărârea Guvernului nr.412/2020;
12. Sistemul informațional „Platforma guvernamentală de instruire la distanță (e-Learning)” - Hotărârea Guvernului nr.411/2020;
13. Portalul datelor guvernamentale deschise (date.gov.md) - Hotărârea Guvernului nr.211/2019.RO_7996_338-21_AGE.pdf RO_8614_40-22_AGE.pdf RO_8622_65-22_AGE.pdf

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.MAI nr.14/2018 din 21.04.2021: Proiectul Conceptului și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat ,,Evidența semnalărilor și evenimentelor" al MAI, elaborat de STI, conține referințe clare pe domeniul tehnic, însă, după caz, poate fi necesară ajustarea acestuia din punct de vedere al reglementărilor funcționale și operaționale, ce țin de competența beneficiarilor acestui soft aplicativ.
În acest context, la 07.04.2021, a fost organizată o ședință de lucru pe lîngă secretarul general al ministerului, cu participarea reprezentanților Serviciului Tehnologii Informaționale, IGP și Direcției politici în domeniul ordinii și securității publice a MAI, în cadrul căreia s-a decis continuarea promovării proiectelor respective pentru aporbare prin HG de către Direcția politici în domeniul ordinii și securității publice a MAI.
La 20.04.2021, în cadrul ședinței comune, întrunite de către secretarul general al MAI, la care au participat reprezentanții DMI (SRU, SFA), STI, DPPÎ și DAMEP, s-au pus în discuție problemele referitor la realizarea recomandării în cauză. S-a decis elaborarea de către DMI, în comun cu DPPÎ și STI a proiectului Regulamentului privind administrarea și gestionarea sistemului ,,Colaborator".
În anul 2020, STI a elaborat proiectul de Lege cu privire la SIA de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvîrșit contravenții care a fost adoptată la 11.09.2020, cu nr.185/2020.
Ulterior, Direcția politici în domeniul ordinii și securității publice a MAI, a elaborat remis spre avizare proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de evidneță a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții, care prin scrisoarea nr.37/600 din 24.02.2021, conform indicației Cancelariei de Stat a fost expediat către AGE.
AGE a susținut inițierea procedurii de promovare a proiectului prenotat.
La 25 martie 2021, proiectul nominalizat nr.unic 95/MAI/2021) a fost discutat în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor și luată decizia pentru remiterea la avizare externă, expertizare anticorupție și juridică.
Conform procesului-verbal nr.9 din 25.03.2021, proiectul a fost exclus din agendă și restituit pentru elaborarea Analizei Impactului și consultarea prealabilă a acestuia cu Ministerul Finanțelor, în conformitate cu prevederile pct.3 subpct.2) și pct.11 subpct.21) lit.b) din Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de cate normative, aprobată prin HG nr.23/2019. MAI, la 18.03.2021, prin scrisoarea cu nr.37/1245, a solicitat MF expunerea asupra oportunității sau inoportunității efectuării analizei impactului asupra proiectelor menționate.
În anul 2020, STI al MAI a asigurat elaborarea și adoptarea Legii nr.148/2020 cu privire la modificarea Legii nr.216/2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni.
Drept urmare, STI a elaborat proiectul HG privind modificarea HG nr.633/2007 și nr.328/2012, care conform deciziei luate în ședința secretarilor generali ai ministerelor din 25.02.2021, de către Cancelaria de Stat, prin scr. nr.18-23-65-1395 din 26.02.2021, a fost remis autorităților interesate spre avizare, expertizele juridică și anticorupție. La etapa actuală, proiectul se află în proces de avizare externă.
Scris. MAI nr.14/4262 din 22.10.2021: Proiectul Conceptului și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „Evidența semnalărilor și evenimentelor” al Ministerului Afacerilor Interne, a fost elaborat de STI (număr unic 188/MAI/2021) și la moment este promovat de Direcția Politici în Domeniul Ordinii și Securității Publice a MAI.
Proiectul a fost remis prin scrisoarea Cancelariei de Stat nr. 18-23-183-4338 din 14 iunie 2021 în adresa autorităților competente spre avizare, expertiza juridica și expertiza anticorupție.
Proiectul urmează a fi promovat conform prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.
A fost elaborat proiectul Conceptului ”Colaborator2” care este în curs de implementare.
Întru executarea Legii nr. 185/2020 a fost elaborat proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții.
Prin scrisoarea nr. 37/3626 din 10.09.2021, Ministerul Afacerilor Interne a remis proiectul nominalizat în adresa Cancelariei de Stat, fiind înregistrat cu nr. 314/MAI/2021 și expediat, prin scrisoarea nr. 18-23-264-6805 din 16.09.2021, autorităților competente spre avizare și expertizare repetată.
Urmare avizărilor și expertizelor repetate, proiectul va fi promovat spre aprobare în Guvern.
Proiectul elaborat, conform circularei nr. 04/3611 din 25.05.2021 a Ministerului Justiției, a fost retras până la formarea noului Guvern.
Ulterior, prin scrisoarea cu nr. 37/3382 din 11.08.2021, proiectul a fost reluat și transmis repetat în adresa Ministerului Justitiei pentru efectuarea expertizei juridice. Actualmente proiectul se definitivează și urmeaza a fi remis Cancelariei de Stat.
Scris.MAI nr.14/270 din 19.01.2022: Proiectul Conceptului și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat ,,Evidența semnalărilor și evenimentelor" al MAI, a fost elaborat de STI (număr unic 188/MAI/2021) și la moment este promovat de Direcția Politici în Domeniul Ordinii și Securității Publice a MAI.
Proiectul a fost remis prin scrisoarea Cancelariei de Stat nr.18-23-183-4338 din 14 iunie 2021 în adresa autorităților competente spre avizare, expertiză juridică și expertiză anticorupție.
La moment, au fost primite toate avizele, s-a întocmit sinteza obiecțiilor. După o consultare tehnică cu STI al MAI, proiectul va fi expediat pentru consultare suplimentară cu autoritățile implicate.
Ulterior, proiectul va fi promovat conform prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative.
Proiectul Conceptului ,,Colaborator2" a fost elaborat și acesta este în curs de implementare.
Întru executarea Legii nr.185/2020 a fost elaborat proiectul HG privind aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții.
Prin scrisoarea nr.37/3626 din 10.09.2021, MAI a remis proiectul nominalizat în adresa Cancelariei de Stat, fiind înregistrat cu nr.314/MAI/2021 și expediat, prin scrisoarea nr.18-23-264-6805 din 16.09.2021, autorităților competente spre avizare și expertizare repetată.
Actualmente, proiectul se definitivează în baza avizelor primite, inclusiv și în baza deciziei luate în cadrul ședinței comune din 19.11.2021 cu reprezentanții Agenției de Guvernare Electronică și STISC, prezidată de către dl S. Diaconu, secretar de stat al MAI.
Proiectul definitivat urmează a fi remis la CNA și MJ pentru efectuarea expertizelor.
Proiectul a fost elaborat, însă, conform circularei nr.04/3611 din 25.05.2021 a MJ, a fost retras până la formarea noului Guvern.
Ulterior, prin scrisoarea cu nr.37/3382 din 11.08.2021, proiectul a fost reluat și transmis repetat în adresa MJ pentru efectuarea expertizei juridice.
Prin scrisoarea MAI nr.37/4055 din 06.10.2021 proiectul definitivat a fost remis pentru avizare/expertizare/repetată (nr. unic 55/MAI/2021).
La 22.10.2021, s-a desfășurat ședința de dezbatere pe unele aspecte de neconcordanță asupra proiectului, cu AGE. Urmare a ședinței, a fost întocmit un proces-verbal, cu expunerea pozițiilor participanților.
La 19.11.2021, proiectul ajustat a fost pus în discuție repetat, cu reprezentanții AGE și STISC, precum și cu participarea secretarului de stst al MAI, dl S. Diaconu, în cadrul căreia a fost luată decizia ca părțile interesate să se întrunească suplimentar, pe marginea problemelor abordate, în vederea stabilirii unui numitor comun.
Urmare ședinței suplimentare din 02.12.2021, prezidate de către dl. Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pentru Digitalizare al Republicii Moldova, participanții enunțați supra au agreat următoarele:
1. Proiectul de modificare a HG nr.633/2007 și a HG nr.328/2012 urmează să fie completat cu prevederi privind ținerea Registrului prenotat în formă electronică, potrivit propunerii înaintate de către AGE, în cadrul avizului nr.3007-15 din 05.03.2021;
2. Stabilirea STISC în calitate de Administrator tehnic al Registrului informației criminalistice și criminologice, cu includerea prevederii respective în proiectul de modificare a HG nr.633/2007 și a HG nr.328/2012, conform formului de reglementare, ce urmează a fi prezentată de către AGE în regim prioritar. RO_8000_335-21_MAI.pdf RO_8433_722-21_MAI.PDF RO_8615_45-22_MAI.pdf

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.ARFC nr.36/01-05/193 din 31.03.2021: Întru asigurarea implementării cerințelor și recomandărilor expuse in Raportul de audit menționat, prin scrisoarea de referință nr. 36/01-06/179 din 24 martie anul curent, s-a solicitat Ministerului Finanțelor îndrumarea privind modul de înregistrare in evidența contabila a sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, in contextul in care unele dintre SI respective sunt administrate atât de ÎS INGEOCAD, in care ARFC exercita funcția de fondator, cit și de alte entități publice responsabile, care urmare a acțiunilor de reforma a administrației publice centrale au fost transmise/ au fuzionat cu alte instituții (Îs Cadastru, IS IPOT).
De asemenea, prin Ordinul Directorului general al Agenției Relații Funciare și Cadastru cu privire la predarea-primirea activelor nemateriale nr. 14 din 18.03.2021, a fost transmis SI „Geoportalul tematic http://moldova-map.md/” (infrastructura software și informaționala necesara pentru funcționarea acestuia) in modul stabilit, de la balanța ÎS INGEOCAD la balanța Agenției Relații Funciare și Cadastru, conform actului de predare-primire.
Scris.ARFC nr.36/01-05/709 din 25.10.2021: În perioada de raportare prin Ordinul Directorului general al APP nr.572 din 14.09.2021 și Actul de transmitere nr.22/06 din 27.09.2021 s-a transmis în gestiunea ARFC SI ,,Registrul solurilor Republicii Moldova", de la balanța Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului la balanța ARFC (copiile documentelor se anexează).
De asemenea, întru asigurarea înregistrării în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune reprezentanții ARFC urmează să participe în cadrul cursului de instruire în domeniul finanțelor publice cu genericul - Modul deaplicare a cadrului normativ și cel metodologic în procesul de contabilizare a serviciilor IT, sistemelor informaționale și altor produse informatice, planificat pentru perioada 26-29 octombrie anul curent, organizat de către Centrul de instruire și dezvoltare profesională din cadrul I.P. ,,CTIF" în comun cu Ministerul Finanțelor.
Scris.ARFC nr.36/01-05/136 din 11.02.2022: Prin scrisoarea de referință nr. 36/01-06/179 din 24 martie 2021, s-a solicitat Ministerului Finanțelor îndrumarea privind modul de înregistrare în evidență contabilă a sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, în contextul în care unele dintre SI respective sunt administrate atât de IS INGEOCAD, în care ARFC exercită funcția de fondator, cât și de alte entități publice responsabile, care urmare a acțiunilor de reformă a administrației publice centrale au fost transmise/ au fuzionat cu alte instituții (ÎS Cadastru, ÎS IPOT).
1) Astfel, prin Ordinul Directorului general al ARFC cu privire la predarea-primirea activelor nemateriale nr. 14 din 18.03.2021, a fost transmis SI „Geoportalul tematic http://moldova-map.md/” (infrastructura software și informațională necesară pentru funcționarea acestuia) în modul stabilit, de la balanță ÎS INGEOCAD la balanța Agenției Relații Funciare și Cadastru, conform actului de predare-primire.
2) De asemenea, prin Ordinul Directorului general al ARFC cu privire la transmiterea Sistemului National de Poziționare MOLDPOS nr. 32 din 16 iulie 2021, a fost transmis în modul stabilit Sistemul „MOLDPOS” http://moldpos.md/ (mijloacele fixe) de la balanța ÎS INGEOCAD la balanța Agenției Relații Funciare și Cadastru, în baza facturii și actelor de predare-primire, cu înregistrarea ulterioară a acestuia în evidența contabilă a Agenției.
3) După finalizarea creării SIA Geoportalul INDS, Agenția Relații Funciare și Cadastru va lua la evidența în modul stabilit SI respectiv.
4) Totodată, prin Ordinul Directorului general al Agenției Proprietății Publice cu privire la transmiterea Sistemului informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova” nr.572 din 14.09.2021, Agenția Relații Funciare și Cadastru a luat la evidență SI „RSRM” (Act de transmitere nr. 22/06 din 27.09.2021), care a fost transmis în gestiunea ARFC, de la balanța Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului la balanța Agenției Relații Funciare și Cadastru.
5) Referitor la SIA „Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor”, posesor al căruia este Agenția Relații Funciare și Cadastru potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1518/2003, în baza Faxogramei nr. 36/01-06/849 din 22.12.2021 s-a organizat și desfășurat о ședință de lucru cu reprezentanții I.P. Agenția Servicii Publice, în calitate de deținător al Registrului dat, iar la 04.02.2022 prin scrisoarea de referință nr. 36/01-05/106 s-a solicitat Cancelariei de Stat a Republicii Moldova și I.P.Agenția Servicii Publice asigurarea transmiterii produsului de program SIA „Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor” de la balanța I.P. Agenția Servicii Publice la balanța Agenției Relații Funciare și Cadastru.
6) În subsidiar relevant că, reprezentanții Agenției au participat în cadrul cursului de instruire în domeniul finanțelor publice cu genericul - „Modul de aplicare a cadrului normativ și cel metodologic în procesul de contabilizare a serviciilor IT, sistemelor informaționale și altor produse informatice”, organizat în perioada 26-29 octombrie 2021 de către Centrul de instruire și dezvoltare profesională din cadrul I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” în comun cu Ministerul Finanțelor.

RO_7968_292-21_ARFC.pdf RO_8432_721-21_ARFC.PDF RO_8674_113-22_ARFC.pdf

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Agentia Nationala Asistenta Sociala

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.ANAS nr.01/618 din 08.04.2021: Sistemul Informațional ,,Ajutor material" a fost înregistrat în evidența contabilă, în modul stabilit de legislație.
La data de 22.03.2021, a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea SI ,,Ajutor material". RO_7997_318-21_ANAS.pdf

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Comisia Electorală Centrală

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CEC din 22.04.2021 nr. CEC-8/3858, Scris. CEC nr. CEC-8/4558 din 22.07.2021: 1. În lipsa unei metodologii clare în procesul de contabilizare a sistemelor informaţionale, inclusiv a defenirii unor termeni, CEC s-a adresat Mintsterului Finanţelor (nr.CEC-8/3824 din 14.04,2021) pentru explicarea modului de luare la evidenţă a activelor nemateriale (softuri). Urmare a răspunsului, entitatea va asigura în registrarea în evidenţa contabilă în modul stabilit a sistemelor informaţionale.
2. Costul softurilor, incîusiv al modulelor/subsistemelor, elaborate/implementate şi transmis e cu titlu gratuit entităţii de reprezentanţa parteneriior externi în cadrul proiectelor PNUD a fost confirmat în baza Actului de primire-predare din 29,03.2021.
Scris.CEC nr.CEC-8/383 din 04.12.2021: În proces de verificare și actualizare a componentelor sistemelor informaționale din posesie și gestiune.
Scris.CEC-8/586 din 04.02.2022: Urmare a răspunsului Ministerului Finanțelor la scrisoarea nr. CEC-8/3824 din 14.12.2021 privind explicarea modului de luare la evidență a activelor nemateriale, instituția a asigurat înregistrarea în modul stabilit a sistemelor informaționale în evidența contabilă.
Costul softurilor, inclusiv al modulelor/sistemelor informaționale implementate și transmise cu titlu gratuit entității de reprezentanța partenerilor externi în cadrul proiectelor PNUD a fost confirmat în baza Actului de primire-predare din 29.03.2021.
Ministerul Finanțelor, prin răspunsul nr.12/3-4-246 din 09.12.2021 la scrisoarea nr.CEC-8/384 din 04.12.2021, a explicat modul de determinare a valorii juste a activelor nemateriale, și anume: din suma care poate fi obținută din vânzare activului, ținându-se cont de prețul de piață.
CEC atestă faptul că resursele informaționale: Registrul de Stat al Alegătorilor; Documentarea; Votează.md; Liste.cec.md sunt produse informaționale/softuri specifice și în cazul lor nu este aplicabilă metodologia în vigoare. RO_8002_340-21_CEC.pdf RO_8437_808-21_CEC.PDF RO_8460_537-21_CEC.pdf RO_8653_90-22_CEC.pdf

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Consiliul Concurenței

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CC nr.DAF-02/34-1052 din 21 iunie 2021: în baza Actului de predare - primire a platformei actualizate a Sistemului de înregistrare şi Notificare a Ajutorului de Stat (SIA RAS) al Consiliului Concurenţei şi facturii emise a fost luată la evidenţă expresia valorică a sistemului RO_8081_HCC_82 din 2020 CC.pdf

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.ANTA nr.02/1-1-7148 din 16.07.2021: În ceea ce privește SI de gestionare a documentelor interne-Anta.doc, Agenția a identificat resursele necesare pentru procurarea de la I.P. ,,STISC" a serviciilor de găzduire, mentenanță, acces și actualizare a produsului software web ,,e-Administrare. Managementul Documentelor. Controlul executării documentelor" fiind abilitat pentru prestarea acestor servicii prin certificatul eliberat de către AGEPI nr.1465/2655 din 31 mai 2010, și prin urmare a încheiat cu STISC contractul cu nr.65 din 05.07.2021 privind prestarea serviciilor de acces și actualizare a produsului software web ,,e-Administrare. Managementul Documentelor. Controlul executării documentelor". RO_8435_518-21_ANTA.PDF

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Agenția de Investiții

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.IMSP_Dermatologie nr.66 din 11.02.2021: In scopul îmbunătățirii implementării Programului National de prevenire și control
HIV/SIDA si ITS, in baza Dispoziției Ministerului Sănătății, Muncii si Protecției Sociale, nr.527-d din 16.11.2018 “Cu privire la Transferarea produsului de program SIME ITS de la Agenția Națională pentru Sănătate Publica la IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile”, Agenția pentru Sănătate Publica a transmis la balanța IMSP SDMC, in temeiul facturii fiscale seria nr. EA004454843 din 09.02.2021, Programa SIME ITS, in valoare de 383 946,00 lei. Produsul a fost luat la evidenta contabilă in fișa de evidență nr. 01 din 09.02.2021.
RO_7944_136-21_IMSP_dermatologie.pdf

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.01/2963 din 22.08.2022: Conform prevederilor pct.8(1) din Regulamentul privind modul de ţinere a Registrului medical, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.586/2017, cu modificările ulterioare, deţinători ai sistemelor informaţionale care formează Registrul medical sunt: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc id=132529&lang=ro#
Deţinător Sisteme informaţionale
Compania Naţională de Asigurări în Medicină 1) SIA AMP
2) SIA AMS
3) Portalul certificatelor de concediu medical
4) SIA Registrul de screening cervical
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică SIERUSS
Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui SIA SS
Agenţia de Transplant SIA Transplant
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică SIA RVC-19
Raspuns MS august 2022 HCC 82 2020.pdf

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:INSPECŢIA MUNCII

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: În legătură cu preluarea de către Agenția de Guvernare Electronică a calității de posesor al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) (a se vedea în acest sens Hotărârea Guvernului nr.913/2020 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului), a fost asigurată: (i) perfectarea și semnarea actelor de transmitere/punere în funcțiune a sistemului informațional; (ii) înregistrarea în evidența contabilă a SIA GEAP, în baza documentelor primare (Anexa 2 SIA GEAP).
Scris.AGE nr.3004-698 din 22.10.2021: A fost asigurată înregistrarea în evidența contabilă a SIA GEAP, în baza documentelor primare (a se vedea raportarea precedentă).
Scris. AGE nr.3004-50 din 21.01.2022: A fost asigurată înregistrarea în evidența contabilă a SIA GEAP, în baza documentelor primare (a se vedea raportarea precedentă). RO_7996_338-21_AGE.pdf RO_8614_40-22_AGE.pdf RO_8622_65-22_AGE.pdf

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 22.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.MAI nr.14/2018 din 21.04.2021: La 20.04.2021, în cadrul ședinței comune, întrunite de către secretarul general al MAI, la care au participat reprezentanții DMI (SRU, SFA), STI, DPPÎ și DAMEP, s-au pus în discuție problemele referitor la realizarea recomandării în cauză. S-a decis: desemnarea persoanei de către STI, care va evalua costul estimativ al sistemului informaționale ,,Colaborator"; elaborarea de către DMI în comun cu DPPÎ a proiectului Regulamentului privind administrarea și gestionarea acestui sistem, precum și argumentarea necesității referitor la ne/conexiunea sistemului la alte registre informaționale (RSP, RSUD).
Scris. MAI nr.14/4262 din 22.10.2021: În perioada dată de comun cu reprezentanții Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, Secția resurse umane a Direcției management instituțional a MAI cât și administratorul sistemului informațional ,,Colaborator-2” s-a efectuat calcularea costului/valorii componentelor de baza ale softului cât și a bunurilor materiale utilizate pentru buna funcționare a acestuia, valoarea Sistemului informațional “Colaborator2” fiind estimată la circa 393988,70 lei.
Procesul-verbal cu nr. 44/10-8625 din 15.07.2021, prin care s-a estimat valoarea totala a sistemului informațional ,,Colaborator-2” și componențele lor, a fost transmis către Secția financiar-administrativă a DMI, în vederea înregistrării în evidența contabilă a sistemului informațional ,,Colaborator-2”.
În cadrul realizării activităților aferente, executării contractului de achiziție încheiat la 08 decembrie 2016 cu compania "Bass- systems” SRL, privind implementarea sistemului informațional de gestiune a semnalărilor parvenite la poliție, s-au elaborat sub-modulele „Legitimări”, „Semnalări” și „Evenimente” care sunt accesibile la https://185.108.182.94:11006/login.

De asemenea, de către STI al MAI s-a inițiat procedura privind elaborarea și aprobarea proiectelor Regulamentului și Conceptului SIA respective, care vor permite operaționalizarea sistemului de către beneficiarii MAI (IGP, BMA; IGSU; SPIA; IMO).
Funcționalul SIA din posesia IGSU a fost preluat totalmente de către Serviciul Național Unic pentru apelurile de urgență.
Conform ordinului IGSU nr. 128 din 13.07.2021, grupul de lucru creat continuă identificarea soluțiilor eficiente privind utilizarea SIA al IGSU, sau de creare a unei platforme pe baza acestui sistem, care ar răspunde la necesitățile stringente ale MAI.
Actualmente Biroul Migrație și Azil este în proces de optimizare și dezvoltare a unui business-invitație electronică.
STI a realizat analiza XData și prin raportul cu nr. 493 din 26.06.2021, a propus de a iniția întocmirea actelor de casare din motivul că, bunul nematerial este uzat complet, precum și moral învechit. De asemenea, a fost reflectat în evidența contabilă la compartimentul cheltuieli, despre amortizarea activelor nemateriale, reieșind din durata de funcționare utilă a acestuia. Materialele semnate, au fost transmise către Comisia centrală a MAI de casare a bunurilor, pentru examinarea și autorizarea casării XData.
Registrul Electronic al Angajaților nu are capacitatea de a asigura interacțiunea cu programele REA și "Colaborator", datorită faptului că, sistemul este în proces de dezvoltare.
Problema referitor la necesitatea conexiunii sau ne-conexiunii sistemului "Colaborator" al MAI la platforma М-Connect, se află în proces de analiză.
Scris.MAI nr.14/270 din 19.01.2022: În perioada dată, de comun cu reprezentanții STI al MAI, Secția resurse umane a Direcției management instituțional a MAI cât și administratorul sistemului informațional ,,Colaborator-2", au efectuat calcularea costului/valorii componentelor de bază ale softului cât și a bunurilor materiale utilizate pentru buna funcționare a acestuia, valoarea Sistemului informațional ,,Colaborator-2" fiind estimată la circa 393988,70 lei.
Procesul-verbal cu nr.44/10-8625 din 15.07.2021, prin care s-a estimat valoarea totală a sistemului informațional ,,Colaborator-2" și componentele lor, a fost transmis către Secția financiar-administrativă a DMI, în vederea înregistrării în evidența contabilă a sistemului informațional ,,Colaborator-2". RO_8000_335-21_MAI.pdf RO_8433_722-21_MAI.PDF RO_8615_45-22_MAI.pdf

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Biroul Național de Statistică

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 22.01.2022

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY