Actualizat: Luni, 02 Octombrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.18 din 25 mai 2023 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2022

Nr. 18 din 25.05.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 1. Să revizuiască Normele de raportare ale BASS, cu corelarea acestora cu normele de raportare ale instituțiilor bugetare (Observația 3.1 – Secțiunea III);

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 2. Să evalueze și să instituie registrul electronic de evidență a liber-profesioniștilor ce practică activitate în sectorul justiției, ceea ce ar asigura transmiterea operativă a informațiilor către CNAS, în scopul înregistrării în termen în calitate de plătitori la BASS (Observația 6.2 – Secțiunea VI);

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 3. Să revizuiască și să actualizeze cadrul normativ pentru asigurarea stabilirii uniforme a pensiei pentru vechime în muncă foștilor angajați ai instituțiilor de forță (Observația7.9 – Secțiunea VII);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 4. Să ajusteze cadrul legal aferent prevederilor exhaustive ale instituției ce stabilește și achită pensiile persoanelor care au ocupat funcția de Președinte al Republicii Moldova (Observația 7.12 – Secțiunea VII);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 5. Să analizeze problemele procesului de stabilire, calculare și plată a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, cu întreprinderea acțiunilor concrete în scopul eliminării cheltuielilor nejustificate (Observația 6.3 – Secțiunea VI);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 6. Să elaboreze și să înainteze propuneri de ajustare a cadrului normativ privind determinarea exhaustivă a categoriilor de angajați din aviația civilă ce au dreptul la stabilirea pensiei în condiții speciale (reiterat);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 7. Să elaboreze reglementări exhaustive de stopare/sistare a plății pensiei unor angajați din aviația civilă, în cazul reangajării lor în funcții ale căror condiții de muncă se încadrează în condiții speciale (reiterat);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 8. Să întreprindă acțiuni de creare/dezvoltare a unui sistem informațional medical automatizat ce va permite înregistrarea operativă a decesului persoanelor și actualizarea acestora în Registrul de stat al populației (Observația 6.4 – Secțiunea VI);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 9. Să asigure acțiuni în scopul eficientizării controlului permanent asupra corectitudinii și plenitudinii datelor introduse în Portalul certificatelor de concediu medical, cu respectarea termenelor stabilite (Observația 7.7 – Secțiunea VII);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 10. Să ajusteze și să actualizeze Legea insolvabilității, în corelație cu Codul fiscal și Codul muncii, în scopul asigurării drepturilor persoanelor la prestații sociale, inclusiv prin includerea datoriilor aferente contribuțiilor de asigurări sociale pe același rang cu datoriile aferente salarizării (Observația 7.6 – Secțiunea VII);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 11. Să examineze cauzele problemelor aferente sustenabilității BASS și să identifice soluții pentru majorarea veniturilor proprii ale BASS și eliminarea surselor de achitare a salariilor în plic (Observația 5.3 – Secțiunea V);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 12. Să asigure fundamentarea cotelor diferențiate de asigurări sociale, cu evaluarea impactului și corectitudinea reflectării acestora în rapoartele financiare (Observația 5.5, 7.5 – Secțiunea V, VII);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 13. Să asigure elaborarea și aprobarea mecanismelor de identificare și control al solicitării indemnizației de șomaj tehnic finanțat din bugetul de stat, în scopul asigurării conformității acordării și raportării veridice (Observația 7.4 – Secțiunea VII);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 14. Să întreprindă acțiuni de monitorizare și conformare a contribuabililor, în vederea colectării veniturilor aferente impozitului pe venit din dividendele achitate și virate la bugetul de stat (Observația 5.7 – Secțiunea V);

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 15. Să întreprindă acțiuni de conformare și disciplinare a liber-profesioniștilor, în aspectul declarării și virării în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Observația 6.2 – Secțiunea VI);

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 16. Să evalueze și să eficientizeze, de comun cu părțile implicate, procesele aferente formării și schimbului de date privind decesul beneficiarilor de prestații sociale, în scopul excluderii cheltuielilor nejustificate ce se suportă din BASS (Observația 6.4 – Secțiunea VI);

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 17. Să întreprindă acțiuni pentru înregistrarea operativă a decesului persoanelor în Registrul de stat al populației (Observația 6.4 – Secțiunea VI);

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 18. Să monitorizeze procesul de achitare în termen a indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți (Observația 7.10 – Secțiunea VII);

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 19. Să întreprindă acțiuni de control și monitorizare a procesului de stabilire a indemnizației de șomaj tehnic, în scopul obținerii asigurării privind conformitatea acordării acestora (Observația 7.4 – Secțiunea VII);

Autoritatea:INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 20. Să întreprindă acțiuni de control aferent combaterii fenomenului salariilor în plic, precum și de monitorizare a procesului de stabilire a indemnizației de șomaj tehnic, în scopul obținerii asigurării privind conformitatea acordării acestora (Observația 5.7, 7.4 – Secțiunea V, VII);

Autoritatea:INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 21. Să estimeze, în cadrul cercetărilor statistice, numărul real de persoane care nu activează legal și să identifice cauzele acestei situații, în scopul oferirii indicatorilor veridici pentru elaborarea politicilor și acțiunilor de combatere a fenomenului salariilor în plic și muncii nedeclarate.

Autoritatea:BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Termen implementare: 21.12.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY