Actualizat: Joi, 23 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.27 din 30 mai 2023 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale încheiate la 31 decembrie 2022

Nr. 27 din 30.05.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.5.1. inventarierea, delimitarea, evaluarea și înregistrarea în evidența contabilă a drumurilor și terenurilor proprietate publică, precum și a patrimoniului de stat din gestiunea entităților fondate

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.12.2024
Răspunsul autorității:
În anul 2023, Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II a raportat: La obiectivul Cimișlia au fost executate lucrări de construcție, verificate și achitate în valoare 600 000,00 lei. La obiectivul Rezina au fsot executate lucrări de construcție, verificate și achitate în valoare de 215 000,00 lei.

Recomandarea: 2.5.2. semnarea Proceselor-verbale de recepție a lucrărilor de construcție/reconstrucție a drumurilor publice în conformitate cu prevederile cadrului normativ aplicabil, inclusiv cu obținerea concluziilor organelor de control

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.12.2023

Recomandarea: 2.5.3. elaborarea de către conducerea Instituției Publice Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală a reglementărilor interne privind modul și termenul de transmitere a investițiilor în curs de execuție către comunitățile beneficiare

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Transmiterea investițiilor în curs de execuție către comunitățile beneficiare va fi efectuată după recepția finală a lucrărilor și achitarea către APL a ultimei tranșe. Scoaterea din evidența contabilă a costului investițiilor în curs de execuție, are loc după semnarea de către părți a actului transmitere-primire a investițiilor în curs de execuție și semnarea facturilor fiscale. Dat fiind faptul că APL tergiversează semnarea actelor nominalizate, la data de 20 octombrie 2023 din suma 21062,4 mii de lei au fost scoase de la evidență contabilă investiții în curs de execuție în valoare de 11551,9 mii lei, ce constituie 55,0%.

Recomandarea: 2.5.3. elaborarea de către conducerea Instituției Publice Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală a reglementărilor interne privind modul și termenul de transmitere a investițiilor în curs de execuție către comunitățile beneficiare

Autoritatea:Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Prin Hotărârea Guvernului nr. 152/2022 a fost aprobat Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, potrivit prevederilor căruia Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, va asigura transmiterea costurilor investiționale către beneficiar în condițiile prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1235/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din costul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și din alte surse.

Recomandarea: 2.4. pentru operarea modificărilor în cadrul normativ și metodologic privind clasificarea resurselor financiare alocate din fondul rutier în corelare cu scopul și destinația acestora

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Răspunsul autorității:
În prezent, în cadrul Ministerului Finanțelor a fost avizat proiectul de hotărâre „Cu privire la reorganizarea Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” prin care se propune reorganizarea acesteia în Societate pe Acțiuni. Astfel, atribuirea mijloacelor financiare din Fondul rutier va fi analizată și se va lua decizia finală după finalizarea procesului de reorganizare. Info MF HCC nr. 27-2023_la situatia din aprilie 2024.semnat.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY