Actualizat: Joi, 07 Decembrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.45 din 25 august 2022 cu privire la Raportul auditului performanței: „Sistemele informaționale implementate în sectorul public contribuie la un management eficient și sigur al documentelor?”

Nr. 45 din 25.08.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.
Termen implementare: 16.09.2023
Răspunsul autorității:
Scris.ARFC nr.3,6/0-05/428 din 19.05.2023: Prin Ordinul Directorului general adjunct al ARFC nr.66 din 3 octombrie 2022 s-a aprobat Planul de acțiuni respectiv.
Completare 16.10.2023
Scris.ARFC nr.36/01-05/991 din 28.09.2023: În scopul gestionării eficiente a documentelor în cadrul Agenției, în baza contractului nr.38/PS/23 din 12 iulie 2023 s-au achiziționat de la STISC servicii de acces și actualizare a produsului softwaew ,,e-Administrare. Managementul Documentelor. Controlul executării Documentelor" și Servicii IaaS (resurse TI pentru mediul de găzduire). Astfel, din luna august anul curent treptat s-a efectuat trecerea la sistemul respectiv de gestionare a documentelor electronice în cadrul Agenției. 429-23_ARFC.pdf

Recomandarea: 15. Agenția Relații Funciare și Cadastru, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Agenția Națională Transport Auto, Inspecția Socială, Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, să examineze situația privind necontabilizarea sistemelor informaționale pentru managementul electronic al documentelor elaborate și gestionate cu forte proprii și să asigure luarea în evidență contabilă a acestora în modul stabilit, la necesitate solicitând suportul methodologic din partea Ministerului Finanțelor (subpct.4.2.2).
Termen implementare: 16.09.2023
Răspunsul autorității:
Scris.ARFC nr.3,6/0-05/428 din 19.05.2023:În contextul gestionării eficiente a documentelor în cadrul Agenției, precum și în vederea întreprinderii măsurilor necesare privind luarea la evidență contabilă a sistemelor informaționale pentru managementul electronic al documentelor, prin scrisoarea nr.36/01-08/413 din 15.05.2023 s-a solicitat IP ,,Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică" (IP ,,STISC") furnizarea informației detaliate aferente produsului software ,,e-Administrare. Managementul Documentelor. Controlul executării Documentelor", fiind singurul titular al drepturilor patrimoniale asupra acestui produs software.
Astfel, în baza ofertei de preț pentru servicii de acces și actualizare a produsului software nominalizat, precum și a specificațiilor tehnice prezentate de către IP ,,STISC" (scr. nr. 1.4/686/23 din 16.05.2023), ARFC urmează să examineze situația și să identifice sursele financiare suplimentare privind achiziționarea sistemului respectiv.
Completare 16.10.2023
Scris.ARFC nr.36/01-05/991 din 28.09.2023: În scopul gestionării eficiente a documentelor în cadrul Agenției, în baza contractului nr.38/PS/23 din 12 iulie 2023 s-au achiziționat de la STISC servicii de acces și actualizare a produsului softwaew ,,e-Administrare. Managementul Documentelor. Controlul executării Documentelor" și Servicii IaaS (resurse TI pentru mediul de găzduire). Astfel, din luna august anul curent treptat s-a efectuat trecerea la sistemul respectiv de gestionare a documentelor electronice în cadrul Agenției.
Potrivit scrisorii nr.1.4/686/23 din 16.05.2023 STISC prestează serviciul sus-menționat în baza Certificatului eliberat de către AGEPI nr.1465/2655 din 31 mai 2010, fiind singurul titular al drepturilor patrimoniale asupra acestui produs software. 429-23_ARFC.pdf 773-23_ARFC.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY