Actualizat: Luni, 24 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.42 din 26 august 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra administrării veniturilor bugetului de stat de către Serviciul Vamal în anul 2019

Nr. 42 din 26.08.2020
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201, având drept scop evaluarea conformității asupra administrării veniturilor bugetului de stat de către Serviciul Vamal în anul 2019.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020”.
Recomandarea: 2.5. pentru autosesizare și examinare conform competențelor a situațiilor vizând stocurile de carne de bovine, porcine și pește congelat cu termenul de valabilitate expirat în anii 2011-2013, precum și de mărfuri abandonate, care prezintă pericol pentru produsele alimentare depozitate alăturat și risc major asupra consumatorului final

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.ANSA nr.01-6/2644 din 20.10.2020: În perioada 04-08.09.2020, inspectorii Subdiviziunii Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor Chișinău au efectuat controlul unor loturi de produse de origine animală, care, la moment, se aflau la păstrare în antrepozitul vamal (în camera frigorifică nr.31, la minus 18 C), plasate sub regim vamal în incinta depozitului frigorific deținut de SRL ,,Diloni Grand" din str. Valea Bîcului 5/1, mun. Chișinău, mărfuri care sunt cu termen de valabilitate expirat din anii 2011, 2012, 2013, 2014, abandonate de trei agenți economici și anume:
SRL ,,GHEGARD-2005", care a importat carne congelată dezosată de bivol (trimming), cu țara de origine INDIA, care, la moment, este în cantitate totală de 27700 kg (1108 cutii de carton a câte 25 kg fiecare cutie), cu data fabricării: 01.01.2013 și termen de valabilitate care a expirat la 31.12.2013, pentru care este prezentată ordonanța de ridicare din 14.06.2013, emisă de ofițer de urmărire penală al SV, precum și declarația primară vamală nr. YJ06257420/I 16468 din 17.04.2013.
SRL ,,PRASCO INTERNATIONAL", care a importat carne congelată dezosată de porcine (gât), cu țara de origine BRAZILIA, care, la moment, este în cantitate de 480 kg (24 cutii de carton a câte 20 kg fiecare cutie), cu data de producere 24/06/10, 21/08/10 și termenul de valabilitate care expirară la 24/06/2011, 21/08/11.
SRL ,,DISVELCOM-PRIM", care a importat: preparate din surimi, bețișoare de crabi (50 cutii de carton a câte 10 kg fiecare); pește congelat păstrav cu cap eviscerat (1-2 kg) - 351 cutii de carton a câte 12 kg; pește congelat păstrav cu cap eviscerat - 102 cutii de carton a câte 15 kg; pește congelat păstrav cu cap eviscerat (0,6-1 kg) - 18 cutii de carton a cîte 15 kg; pește congelat păstrav fătă cap eviscerat (0,5-1 kg) - 3 cutii de carton a cîte 20 kg, cu date de fabricare la: 15.05.2012, 02/2013, 10.10.2012, 31.01.2013 și cu termen de valabilitate car expiră la 15.05.2014, 10.10.2014, 31.01.2015; pește congelat conger cu cap (2000-4000g) - 28 cutii de carton a câte 20 kg; pește congelat conger cu cap (4000+g) - 22 cutii de carton a cîte 20 kg; file de pește păstrav cu piele (=300g) - 329 cutii a câte 10 kg; file cu piele porționat (80-120g) - 210 cutii a cîte 10 kg și (80-120g) - 84 cutii a câte 6,35 kg; file de pește fără piele - 390 cutii de carton a câte 10 kg; carne tocată de pește - 220 cutii de carton a câte 5 kg; preparate din tocătură de pește, burgher din pește în pane - 131 cutii de carton a cîte 10 kg fiecare, fabricare la: 26.11.12 și cu termen de valabilitate care expiră la 26.05.14. Produsele menționate sunt produse în Scoția și Danemarca.
La momebtul constatării, toate cutiile erau plasate pe pelați din lemn, separate de alte produse conforme, în atrepozitul vamal (în camera frigorifică nr.31, la minu 18 C), plasate sub regim vamal în incinta depozitului frigorific SRL ,,Diloni Grand" din str. Valea Bîcului 5/1, mun. Chișinău. Totodată, toate produsele depozitate și menționate anterior sunt cu termen de valabilitate expirat, La fel, unele cutii prezintă semne vizibile de deteriorare. La deschiderea cutiilor cu pește și produse din pește congelat prezintă schimbări pronunțate și semnificative ale produselor cu schimbări de culoare și îngălbenire pronunțată în masa musculară, cu miros pronunțat de rânciditate ca rezultat al oxidării grăsimilor.
În baza celor constatate și menționate supra, ANSA expune următoarele:
Loturile de produse de oriigne animală constatate și menționate mai sus, în conformitate cu Legea nr.306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor (publicat în MO nr.59-65 la 22.02.2019) și anume art.7, pct.(5), (6) lit.a), b), c), f), sunt interzise și nu pot fi plasate pe piața produselor alimentare. Totodată, conform art.7 alin.(7) din legea menționată și a Legii 221-XVI din 19.10.2007 privind activitate sanitar-veterinară, cap. VI, art. 25, pct.(3), ele nu pot fi acceptate în consum uman, se declară neconforme reglementărilor aplicate în domeniul alimentar și necesită a fi utilizate condiționat sau nimicite.
Menționăm faptul că, conform art.31, pct.(3) al Legii Nr.306 din 30.11.2018, privind siguranța alimentelor, operatorul din domeniul alimentar, deținător al produselor și/sau a materialelor respective, alege modul și condițiile de utilizare condiționată sau de nimicire a acestora în conformitate cu reglementările din domeniul alimentar aprobate de Guvern și le coordonează cu organul de control și supraveghere de stat care a emis decizia corespunzătoare. Totodată, operatorul din domeniul alimentar, deținător de produse alimentare și/sau de materiale care vin în contact cu produsele alimentare periculoase și/sau neconforme reglementărilor din domeniul alimentar aplicabil, va prezenta organului de control și supraveghere de stat, care a emis decizia de utilizare condiționată sau de nimicire a acestora, documentul sau copia documentului care confirmă utilizarea condiționată sau nimicirea produselor și/sau a materialelor respective.
Ca urmare a celor constatate și menționate mai sus, Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Chișinău, până în prezent nu a fost înregistrată nici o cerere sau inițiativă din partea celor trei operatori din domeniul alimentar cu privire la modul și condițiile de utilizare condiționată sau de nimicire a produselor constatate , puse sub interdicție sanitar-veterinară care sunt plasate sub regim vamal în incinta depozitului frigorific SRL ,,Diloni Grand" din str. Valea Bîcului 5/1, mun. Chișinău, în atrepozitul vamal. RO_7591_685-20_ANSA.pdf

Recomandarea: 2.6. pentru autosesizare și examinare conform competențelor a situațiilor vizând o posibilă concurență neloială, inclusiv la acordarea facilităților la importul de zahăr;

Autoritatea:Consiliul Concurenței

Termen implementare: 25.03.2021

Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri pentru remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-03/151/1354 din 13.11.2020: A fost aprobat Ordinul Ministrului Finanțelor nr.141 din 09.11.2020 ,,Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor din HCC nr.42/2020" (copia Ordinului se anexează pe 11 file). RO_7751_735-20_MinFin.pdf

Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri pentru remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-03/151/1354 din 13.11.2020: A fost aprobat Ordinul Ministrului Finanțelor nr.141 din 09.11.2020 ,,Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor din HCC nr.42/2020" (copia Ordinului se anexează pe 11 file).

Recomandarea: 1. Să asigure realizarea sarcinii de colectare a veniturilor la bugetul de stat, prin executarea indicilor bugetari pe tipuri de venituri administrate (pct.1.2)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SV nr.28/02-3646 din 22.03.2021: Cifra de control pentru anul 2020 a fost stabilită in volum de 22 mlrd. 158,7 min lei. In anul 2020, la bugetul de stat au fost incasate venituri administrate de Serviciul Vamai in valoare de 22 mlrd 526,8 mln lei (101,7% din sarcina bugetara anuala).
A fost elaborata Nota informativa nr.770 din 09.02.2021 privind colectarea la bugetul de stat a platilor administrate de Serviciul Vamal in perioada ianuarie- decembrie 2020 Anexa nr.6.
BVN: Conform Directivelor SV pe parcursul anului 2020 s-a repartizat sarcina bugetara catre Biroul vamal Nord in suma —2 mlrd. 095 mln.935 mii lei. Astfel, incasarile pentru anul 2020, au constituit 2 mlrd. 089 min. 646,62 mii.lei, ceea ce constituie о realizare de 99,70%(-6288,38 mii.lei) din suma planificata (Raportul analitic privind executarea sarcinii de colectare-Anexa nr.7):
В VC: Pentru anul 2020 conform directivelor SV a fost stabilită cifra de control in marime de 19 026 983,00 mii lei. Executata sarcina bugetara - 19 298 285,83 mii lei, ceea ce constituie 101,43%. Raportul analitic privind executarea sarcinii de colectare, elaborate și prezentat conducerii Serviciului Vamal. Anexa nr.8
BVS: Pentru anul 2020 conform directivelor SV a fost stabilita cifra de control in marime de 1032964.0 mii lei. Executata sarcina bugetara - 1134335.0 mii lei. Astfel pe parcursul anului 2020 Sarcina bugetara a fost indeplinita in marime de 109,8 %. Analiza indeplinirii sarcinii bugetare pentm anul 2020 Anexa nr.9
BVN: Lunar pe parcursul anului 2020 s-a repartizat cifra de control catre posturile vamale, conform ordinelor interne a Biroului vamal Nord.
-Au fost verificate, la momentul perfectarii 1021 DVD, privind corectitudinea aplicarii facilitatilor vamale si fiscale, și a tratamentelor netarifare.
-Au fost reflectate in fisele personale de evidenta ale platitorilor vamali, 447 decizii de regularizare, cu incasare de 9,05 min lei, anulare de 0,1 mln.lei, si restituirea de 7 mln lei a drepturilor de import.
-Au fost reflectate in fisele personale amenzi si contra-valoarea marfurilor in suma de 5,49 mln.lei;.
-Suma rectificarii valorii in vama-195,12 min lei, cu drepturi suplimentar achitate de 50,65 mln.lei
BVC: Lunar pe parcursul anului 2020 s-a repartizat cifra de control catre posturile vamale, conform ordinelor interne a Biroului vamal.
-Au fost 457 cazuri de majorare a valorii in vama.
BVS: Lunar este repartizata cifra de control pentru posturile vamale conform directivelor primite de la Serviciul Vamal.
- Referitor la monitorizarea aplicarii conforme a facilitatilor vamale si a reglementarilor netarifare, sunt verificate in format electronic fiecare DVD care sunt depuse cu facilitate precum si actele aferente acestor tranzactii.
- zilnic este monitorizat modul de intocmire a e- documentelor, corectitudinea lor , precum si decontarea mijloacelor financiare si reflectarea acestora in fisa de evident a platitorului vamal. La depistarea unor greșeli sau erori se modifica din oficiu e-documentele respective. Atunci cind nu este in posibilitatea Serviciului de a modifica sau deconta platile ce tin de inchiderea unor datorii istorice, sau reflectarea in fise la necesitate a majorarii de intirziere, se prezinta solicitare catre Seiviciul Vamal. La anularea incorecta a unor E-documente se intocmeste Protocol de anulare a E-documentelor si se prezinta DDSI. Pe parcursul anului 2020 au fost prezentate catre DDSI 5 protocoale de invalidare a E-documetelor dupa acordarea libemlui de vama.
-Veniturile incasate suplimentar in urma rectificarii valorii in vama si/sau clasiflcarii eronate pe parcursul anului 2020 constituie 16299,25 mil lei.
RO_7913_263-21_SV.pdf

Recomandarea: 2. Să asigure înregistrarea integrală a proceselor-verbale contravenționale în SI și să monitorizeze achitarea și raportarea acestora (pct. 1.4)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SV nr.28/02-3646 din 22.03.2021: Serviciul Vamal asigura monitorizarea continua a corectitudinii reflectarii proceselor-verbale de contraventie emise de catre agentii constatatori. In acest context, a fost intocmit Raportul nr. 1150 din 25.02.2021 care include informatia privind reflectarea amenzilor conform cazurilor de contraventii vamal e emise in anul 2020 de catre subdiviziunile Serviciul Vamal. Anexa nr. 10. -Pe parcursul anului 2020, Aparatul Central al SV a incheiat 457 procese verbale cu decizii de sanctionare, in SI ale Serviciul Vamal fiind inregistrate 353 procese-verbale cu privire la contraventie, restul constituind decizii care au fost contestate, sau care nu au fost aduse la cunostinta contravenientului. BVN: Pe parcursul anului 2020, au fost incheiate 1519 procese verbale cu decizii de sanctionare, in SI ale Serviciul Vamal fund inregistrate 1153 procese-verbale cu privire la contraventie, restul constituind decizii care au fost contestate, sau care nu au fost aduse la cunostinta contravenientului.
В VC: In perioada anului 2020, au fost incheiate 4298 procese verbale cu decizii de sanctionare, in SI ale Serviciul Vamal fiind inregistrate 3738 procese-verbale cu privire la contraventie, restul constituind decizii care au fost contestate, sau care nu au fost aduse la cunostinta contravenientului.
В VS: Pe parcursul anului 2020, au fost incheiate 685 procese verbale cu decizii de sanctionare, in SI ale Serviciul Vamal fiind inregistrate 514 procese-verbale cu privire la contraventie, restul constituind decizii care au fost contestate, sau care nu au fost aduse la cunostinta contravenientului.Birourile vamale: Monitorizarea achitarii
amenzilor aplicate se raporteaza lunar la Serviciul Vamal, conform Ordinului 27-0 din 02.03.2016 Cu privire la aprobarea Regulamentului referitor la procedura contraventionala (Anexa 33, pct 57). Aparatul Central al Serviciul Vamal: Au fost remise 56 procese-verbale cu privire la contraventie si decizii de sanctionare subdiviziunii de executare silita, ceea ce constituie 100% din deciziile intocmite la care au expirat termenii de achitare benevola a amnezii aplicate.
BVN: 571 procese-verbale si decizii din procesele-verbale pe care deciziile de sanctionare au ramas definitive, au fost remise catre subdiviziunea juridica in vederea initierii procedurii de executare silita.
В VC: 446 procese - verb ale au fost remise in adresa Sectiei juridice si executare silita
В VS: Au fost remise catre sectia juridica si executare silita 167 decizii sanctionare, ceeace constituie 100 % din totalul deciziilor intocmite la care au expirat termenii de achitare benevola a amnezii aplicate.


RO_7913_263-21_SV.pdf

Recomandarea: 3. Să planifice și să efectueze controalele ulterioare doar în baza planurilor anuale și în baza riscurilor stabilite conform cadrului normativ (pct. 1.5)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SV nr.28/02-3646 din 22.03.2021: Planurile de control ulterior pentru anul 2021 pentru subdiviziunile teritoriale de control ulterior au fost elaborate in baza notelor analitice, rapoartelor elaborate de catre diverse subdiviziuni din cadrul SV ca rezultat al analizei informatiilor disponibile SV. De catre conducerea SV, planurile de control au fost aprobate la data de 20/11/2019 cu 522/A, 523/R, 523/A, 524/R si 524/A; Specificam ca, Lista agenților economici planificati pentru efectuarea controlului ulterior prin audit post- vamuire pe anul 2021 a fost transmisa Cancelariei de stat pentru publicarea pe pagina oficiala controale. gov.md. ANEXA NR.11, (nr.28/16-14674 din 20/11/2020) si catre sectia relatii publice pentru publicarea pe pagina oficiala a SV.Pe perioada anului 2020 au fost realizate 199 controale ulterioare, inclusiv 5 controale inopinate, care au fost initiate in baza solicitarilor Directiei urmarire penala, Directiei investigare fraude vamale, Procuraturii General e si a Guvernului RM.
RO_7913_263-21_SV.pdf

Recomandarea: 4. Să intensifice și să eficientizeze instrumentele de administrare în vederea colectării restanțelor și stingerii celor cu termenul de prescripție expirat (pct. 2.2)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SV nr.28/02-3646 din 22.03.2021: Serviciul Vamal: In privinta persoanelor fizice (platitori vamali debitori): Aparatul Central a incasat de la 4 persoane fizice obligatii vamale in suma de 14 800 lei si a remis 91 cauze contraventionale in suma de 2 724 313,98 lei spre executare silita catre executorii judecatorești conform competentelor teritoriale, cu urmarirea ulterioara a masurilor care sunt intreprinse. Dintre care 19 debitori (remisi spre executare la executorii judecatoresti), au achitat integral suma de 381 281,18 lei, prin aplicarea masurilor de executare de catre executorii judecatoresti. In privinta persoanelor juridice (debitori vamali), pe parcursul anului 2020 nu au fost transmise catre Aparatul Central spre executare nici о Decizie de regularizare cu obligatii vamale debitoare, astfel, nu au fost intreprinse masuri de executare silita in privinta persoanelor juridice.
BVN: In scopul încasarii obligatiilor vamale de la platitorii vamali au fost intreprinse urmatoarele masuri de executare silita:
- emise decizii de declanșare a procedurii de executare silita - 28 decizii;
- emise dispozitii de suspendare a conturilor bancare - 18 dispozitii;
- emise ordine incaso - 7 ordine;
- expediate demersuri catre registrele publice cu acordarea informatiei despre bunurile mobile/imobile disponibile ale platitorilor vamali, cu aplicare in acelasi timp a interdictiei de instrainare - 84 demersuri;
- inaintate cereri de validare a creantelor in cadrul proceselor de insolvabilitate a debitorilor
- 3 cereri;
- conform competentelor teritoriale, remise in adresa executorilor judecatoresti deciziile asupra cazurilor de contraventie vamala privind incasarea platilor de platitorii vamali - 528 decizii;
- inaintarea demersurilor catre executorii judecatoresti de a ne fi comunicata informatia despre mersul executarii silite a platilor vamale de la debitor, cu solicitarea de a fi intreprinse toate masurile posibile, inclusiv masura de cautare si aducere fortata a debitomlui - 372 demersuri;
- create consemne in SI al Serviciului Vamal - 473 consemne.
Astfel, ca rezultat al masurilor de executare silita intreprinse, au fost incasate obligatii vamale in suma de 4 699 578,89 lei.
BVC: In anul 2020 au fost emise 34 decizii cu privire la declansarea procedurii de executare silita a obligatiei vamale a platitorului vamal. Suma incasata de pe conturile bancare ale platitorilor vamali constituie - 2 335 488,67 lei. -au fost emise 13 dispozitii privind suspendarea operatiunilor la conturile bancare .
-au fost emise 5 Ordine de incaso.
-au fost emise au fost aplicate 14 interdictii de instrainare a bunurilor.
-au fost initiate 2 proceduri de insolvabilitate.
-au fost remise spre executare silita catre executor judecatoresc 520 decizii de contraventie vamala.
-au fost create 169 consemne in SI al Serviciului Vamal.
BVS: Pe parcursul anului 2020 au fost efectuate urmatoarele actiuni:
-320 decizii de declansare a procedurii de executare silita
-3 dispozitii de suspendare a conturilor bancare -Au fost incasate sumele de 773366,00 lei de la 15 debitori persoane juridice si de la persoane fizice 841821,00 lei
-335 scrisori catre ASP cu solicitarea de aplicare a interdictiilor pe bunurile mobile/imobile.
-3 cereri introductive privind initierea procesului de insolvabilitate.
-75 decizii asupra cazului de contraventie vamala remise in adresa executorilor judecatoresti.
-85 rapoarte privind crearea consemnelor in SI ale SV.
BVN: A fost organizata о sedinta a Comisiei de stingere a obligatiilor vamale prin prescriptie, fiind stinsa obligatia vamala in cuantum de 19 065 341,29 lei, pentm 3 debitori.
В VC: In anul 2020, au avut loc 3 sedinte, in unna carora Comisia de experti privind stingerea obligatiei vamale restante la bugetul de stat (instituitd prin Ordinul b/v Centra nr. 176 — О din 16.11.2020), au decis a stinge obligatia vamala In suma totala de 91 788 430,13 lei.
Total in anul 2020 au fost stinse 44 dosare a debitorilor istorici, ai caror termen de prescriptie a expirat si/sau care au fost radiati/1 ichidati din Registrul al persoanelor juridice.
BVS: Au fost efectuate 4 sedinte a Comisiei de stingere a obligatiei vamale prin prescriptie.
-Au fost stinse 7 dosare cu tennen de prescriptie expirat. Cuantumul obligatiei vamale stinse prin prescriptie constituie 362229,82 lei.
RO_7913_263-21_SV.pdf

Recomandarea: 5. Să înainteze propuneri pentru elaborarea cadrului normativ aferent procesului de executare silită a persoanelor nerezidente în vederea onorării obligațiilor vamale (pct. 1.3)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SV nr.28/02-3646 din 22.03.2021: Pe parcursul anului 2020, subdiviziunile responsabile de executarea silita a obligatiilor vamale din cadrul Serviciului Vamal au inaintat 33 de rapoarte de creare a consemnelor in SI „Frontiera” pentru aducere la cunosinta contravenientului - persoana fizica straina / nerezidenta a Republicii despre amenda/obligatia vamala debitoare.
RO_7913_263-21_SV.pdf

Recomandarea: 6. Să asigure funcționalitatea modulului informațional, pentru calcularea deplină a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor vamale, în vederea înregistrării, evidenței și raportării veridice a situației privind restanțele plătitorilor vamali la bugetul de stat (pct.1.6)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 25.03.2021

Recomandarea: 7. Să asigure corectitudinea aplicării consecutive a metodelor de determinare a valorii în vamă a mărfurilor importate în situația în care nu poate fi aplicată metoda în baza valorii tranzacției, respectiv, în baza prețului efectiv plătit sau de plătit ( pct. 3.1)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SV nr.28/02-3646 din 22.03.2021: A fost aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr.442-0 din 30 decembrie 2020. Anexa nr.12. BVN: Pe parcursul anului 2020 s-au verificat 8370 DVD de import depuse pe culoar galben si roșu de vamuire, unde s-a verificat valoarea in vama si s-au intocmit actele de inspectie. S-au efectuat 1498 de controale fizice cu intocmirea actelor de inspectie.
Suma rectificarii valorii in vama-195,12 min lei, cu drepturi suplimentar achitate de 50,65 mln.lei. Ponderea aplicarii metodei de rezerva de detemiinare a valorii in vama depaseste 18,23 % din totalul declaratiilor vamale
perfectate, din care 7,12% constituie la DVD depuse initial cu metoda 1/6, unde valoarea in vama sa majorata cu 161,38mln.lei, cu incasari suplimentare de 42,91 min lei.
ВVS: Din numarul total de 17 113 de DVD de import definitiv perfectate, cu majorare a valorii in vama a marfurilor au fost validate 777 DVD. Suma totala a majorarii valorii in vama, constituie 82 311,08 mii lei, fiind mcasae drepturi de import suplimentare in marime de 16 252,95 mii lei. Se monitorizeaza permanent toate operatiunile vamale curente de import a marfurilor.
BVN: Pe parcursul anului 2020 s-au examinat 29 de rapoarte de analiza a tranzactiilor de import in vederea identificarii subiectilor si marfurilor cu rise sporit de subevaluare.
BVS: Pe parcursul anului 2020 au fost identificate tranzactii suspecte, declaratiile vamale in detaliu in majoritatea cazurilor fiind selectate si validate pe culoar verde de control vamal. Respectiv au fost depuse 5 rapoarte catre subdiviziunea de control ulterior, si 3 rapoarte catre subdiviziunea de analiza de rise privind intreprinderea masurilor de aplicare a nivelului de control necesar. BVN: 26 de propuneri privind crearea criteriilor de rise inaintate
ВVS: Au fost inaintate 3 rapoarte catre subdiviziunea de analiza de rise, referitor la profilarea riscurilor pe domeniul valorii in vama.
BVN: Pe parcursul anului 2020 s-au desfasurat
6 instruiri cu functionarii vamali. Totodata, s-a organizat 1 sedinta a Comitetului Consultativ a biroului vamal cu tematica “Hotarirea Guvemului RM m*. 705 din 27/12/2019 privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii in vama a marfurilor, aprobat prin HG-974/2016 ”.
В VC: Numarul de sedinte de instruire organizate — 8 (316 colaboratori vamali instmiti BVS: Pe parcursul anului 2020 au fost organizate si desfasurate 10 sedinte de instruire cu tematica „Modificarile operate la HG 974/2016. Nonnele metodologice privind verificarea valorii in vama a marfurilor. Determinarea valorii in vama a marfurilor importate de catre persoanele fizice.”, cu participarea fizica a 152 de functionari vamali din cadrtil posturilor vamale subordonate BV SUD.

RO_7913_263-21_SV.pdf

Recomandarea: 8. Să asigure funcționalitatea și aplicarea modulului „Valoarea în vamă” în vederea asigurării unui instrument eficient de gestionare a riscurilor de evaluare a mărfurilor importate (pct.3.2)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 25.03.2021

Recomandarea: 9. Să asigure respectarea regulamentară a prevederilor normative la acordarea tuturor tipurilor de scutiri, reduceri și facilități fiscale și vamale, cu intensificarea măsurilor de supraveghere vamală aplicate contribuabililor (pct. 4.1)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SV nr.28/02-3646 din 22.03.2021: In perioada anului 2020 au fost elaborate 8 ordine ”Cu privire la completarea anexei nr. 11 al Ordinului nr.346-0 din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Nomielor tehnice privind
imprimarea, utilizarea și completarea declarapei vamale in detaliu ” si „Cu privire la modificarea anexei nr.5.1 al Ordinului nr.56-0 din 21,02.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vamuirea bunurilor trecute peste frontiera vamala a RM de catre persoane fizice și a unor formulare tipizate, Anexa nr.13. Pe parcursul anului 2020 au fost efectuate unnatoarele actiuni de supraveghere vamala: -prezentate si examinate 1613 informatii conform pct.501 HG 1140/2005,
- emise 1826 avize de instiintare remise,
- Ponderea infonnatiilor conforme constituie 98%,
- Elaborate 30 rapoarte analitice, urmare a activitatii de supraveghere vamala.
Birourile vamale: Declaratiile vamale in detaliu, prin care se solicita facilitati vamale si fiscale, se verifica permanent, fiind solicitate actele de insotire a marfurilor in original, ce stau la baza acordarii facilitatilor fiscale si vamale. Totodata, DVD care in baza analizei de rise, sint susceptibile de incorectitudine la regimul declarat sau la preferintele acordate, sint redirectionate pe un culoar mai aspru de vamuire Astfel, daca in urma controlului vamal, sint depistate careva iregularitati, acordarea preferintelor vamale nu era acceptata de catre organul vamal.
Pe parcursul anului 2020, au fost perfectate DVD care au beneficiat de facilitati fiscale si vamale la import, dupa cum urmeaza:
BVN: 1832 DVD;
В VC: 61 291 DVD;
BVS: 5569 DVD.
RO_7913_263-21_SV.pdf

Recomandarea: 10. Să racordeze Ordinul Serviciului Vamal nr.346 din 24.12.2009 la normele Hotărârii de Guvern nr.904 din 13.11.2013, precum și a Ordinului Serviciului Vamal nr. 88-O din 05.03.2015 la prevederile Codului vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000 (pct. 5.3)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 25.03.2021

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY