Actualizat: Luni, 24 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.36 din 24 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2019

Nr. 36 din 24.07.2020
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2019 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr. 2  din 24.01.2020„Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.  
Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor de audit

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 14.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/10 din 11.02.2021: Planul de măsuri a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.112 din 14.09.2020. RO_7821_203-21_MinFin.pdf

Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor de audit

Autoritatea:Agenția Achiziții Publice

Termen implementare: 14.02.2021
Răspunsul autorității:
Ministerului Finanțelor a elaborat și implementat un Plan de măsuri referitor la cerințele și recomandările CC, care a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.112 din 14.09.2020.

Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor de audit

Autoritatea:Inspectoratul Control Financiar de Stat

Termen implementare: 14.02.2021
Răspunsul autorității:
Ministerului Finanțelor a elaborat și implementat un Plan de măsuri referitor la cerințele și recomandările CC, care a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.112 din 14.09.2020.

Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor de audit

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 14.02.2021
Răspunsul autorității:
Ministerului Finanțelor a elaborat și implementat un Plan de măsuri referitor la cerințele și recomandările CC, care a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.112 din 14.09.2020.

Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor de audit

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 14.02.2021
Răspunsul autorității:
Ministerului Finanțelor a elaborat și implementat un Plan de măsuri referitor la cerințele și recomandările CC, care a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.112 din 14.09.2020.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY