Actualizat: Luni, 20 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi consideră că datoria de stat internă va crește semnificativ în următorii ani

  • 13.07.2021
  • 1256

 

Curtea de Conturi a prezentat recent Raportul auditului conformității asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2020. Auditul arată, printre altele, că neonorarea față de Ministerul Finanțelor a obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat, acordate Băncii Naționale pentru garantarea creditelor de urgență, va cauza creșterea ascendentă a datoriei de stat interne în următorii ani, scrie Bizlaw.

Conform sursei citate misiunea de audit a avut drept scop oferirea asigurării rezonabile asupra conformității managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat realizat de Ministerul Finanțelor în anul 2020, precum și că raportarea este conformă ca parte a Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2020.

La finele exercițiului bugetar 2020, soldul datoriei sectorului public, a constituit 72,6 mld. lei, înregistrând o creștere cu 15,3 mld. lei față de anul 2019. Ponderea majoră în totalul datoriei sectorului public o deține datoria de stat, căreia îi revin 93,4%.

Deși, în anul 2020 s-a înregistrat o creștere semnificativă a soldului datoriei de stat cu 15,3 mld. lei, comparativ cu anul 2019, acesta s-a încadrat în limitele stabilite de Legea bugetară anuală de 75,2 mld. lei. Astfel, soldul datoriei de stat la finele anului 2020 a constituit 67,8 mld. lei, dintre care datoria de stat externă constituie 38,6 mld. lei și datoria de stat internă – 29,2 mld. lei.

Ca pondere în PIB, datoria de stat a constituit 32,9%, înregistrând o creștere față de anul 2019 cu 7,9 p.p.

În anul 2020, pentru deservirea datoriei de stat au fost achitate mijloace financiare în sumă totală de circa 15,7 mld. lei, dintre care 14 mld. lei au fost achitate pentru rambursarea sumei principale și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat (VMS) ajunse la scadență, iar 1,7 mld. lei - pentru plata dobânzilor și comisioanelor.

Ponderea majoră în portofoliul datoriei de stat este deținută de împrumuturile de stat externe - 52,6%, fiind urmate de VMS emise pe piața primară – cu 21,5%, VMS emise pentru executarea obligațiilor de plată aferente garanțiilor de stat – 18,6%, alocarea Drepturilor Speciale de Tragere (DST)– 4,3% și VMS convertite – 3%.

Analiza în dinamică a mijloacelor rambursate de către băncile aflate în proces de lichidare denotă un ritm scăzut de restituire a datoriei. Astfel, din totalul datoriei preluate de către Ministerul Finanțelor în sumă de circa 13,8 mld. lei, în perioada 2012-2020, băncile supuse lichidării au restituit circa 1,9 mld. lei, ceea ce constituie doar 13,7% din totalul datoriei. Soldul datoriei băncilor supuse lichidării, la situația din 31.12.2020 a constituit 11,9 mld.lei.

În același timp, auditul atestă că Ministerul Finanțelor, în vederea executării obligațiunilor derivate din garanțiile de stat, în luna octombrie 2020, din portofoliul deținut de Banca Națională, a răscumpărat obligațiuni de stat în sumă totală de 240 mil. lei. Drept urmare, datoria Ministerului Finanțelor față de Banca Națională, la finele anului 2020, a constituit circa 12,6 mld. lei. Acest context rămâne a fi cel mai vulnerabil aspect al datoriei de stat, deoarece neonorarea față de Ministerul Finanțelor a obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat, acordate Băncii Naționale pentru garantarea creditelor de urgență, va cauza creșterea ascendentă a datoriei de stat interne în următorii ani, consideră Curtea de Conturi.

În aspectul debursărilor de împrumuturi externe, auditul denotă că, în anul 2020 au fost debursate 551,6 mil. dol. SUA. Din totalul intrărilor de împrumuturi de stat externe, 205,7 mil. dol. SUA au fost destinate finanțării proiectelor investiționale și 345,9 mil. dol. SUA – asistenței financiare pentru susținerea bugetului.

Valorificarea redusă a resurselor externe de către unitățile de implementare a proiectelor finanțate din surse externe a fost cauzată de neîndeplinirea în termen a precondițiilor de debursare prevăzute în contractele de împrumut, de restructurarea proiectelor sau modificarea componentelor acestora, de procese îndelungate de achiziție, de planificarea nerațională a timpului de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor, de executarea lentă a lucrărilor de către antreprenorii locali și de situația epidemiologică provocată de infecția COVID-19 și consecințele acesteia, etc.

În perioada anului 2020 au fost contractate 10 împrumuturi noi, fiind semnate contracte de finanțare în valoare totală de circa 685 mil. dol. SUA, dintre care: 7 acorduri destinate proiectelor finanțate din surse externe în sumă de 336,6 mil. dol. SUA și 3 acorduri destinate finanțării deficitului bugetar de stat în sumă totală de 348,4 mil. dol. SUA. Din valoarea totală a împrumuturilor contractate până la 31.12.2020, au fost debursate doar 47,33%.

Debursarea unor împrumuturi are loc cu întârziere, iar achitarea comisioanelor prevăzute în acordurile de împrumut se efectuează din suma contractată sau nedebursată a împrumutului, ca rezultat fiind generate cheltuieli suplimentare la bugetul de stat. Astfel, în anii 2010-2020, pentru 36 împrumuturi au fost achitate comisioane de circa 14,8 mil. dol. SUA, dintre care în anul 2020 - circa 1,6 mil. dol. SUA. În acest context, auditul evidențiază un împrumut cu nivelul de debursare de 0,6%, pentru care au fost achitate comisioane de circa 2,1 mil. dol. SUA și 2 împrumuturi în cadrul cărora nu au avut loc debursări, dar pentru care au fost achitate comisioane de circa 0,25 mil. dol. SUA.

În contextul administrării prudente a datoriei de stat externe, Ministerul Finanțelor a continuat și în anul 2020 utilizarea metodei de conversiune a împrumuturilor de stat externe, drept urmare fiind obținute economii în sumă de 24,8 mil. lei.

Soldul garanțiilor de stat a constituit circa 1,2 mld. lei, fiind cu 0,3 mld. lei mai mult comparativ cu finele anului precedent, fiind format în întregime din garanții de stat interne acordate în cadrul Programului de stat ”Prima casă”. În anul 2020 a fost înregistrat primul caz de onorare a garanției de stat în sumă de 167,7 mii lei acordate în cadrul Programului, situație prevăzută ca risc asupra bugetului de stat în auditurile precedente ale Curții de Conturi.

Soldul datoriei debitorilor garantați față de Ministerul Finanțelor, la 31.12.2020 a constituit circa 459,1 mil. lei, acesta fiind în totalitate cu termenul de achitare expirat și prezintă un risc înalt de nerecuperare.

Soldul datoriilor beneficiarilor recreditați la situația din 31.12.2020, a constituit 5,5 mld. lei, majorându-se față de anul 2019 cu circa 1 mld. lei. Pentru încasarea datoriilor expirate, Ministerul Finanțelor prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat, aplică măsuri de executare silită față de beneficiarii recreditați care dețin arierate pe împrumuturile recreditate. În așa mod, pe parcursul anului 2020, în bugetul de stat au fost recuperate circa 13,0 mil. lei, ceea ce constituie 9,0% din soldul datoriei cu termen de achitare expirat.

În final, Curtea de Conturi concluzionează că, Ministerul Finanțelor, pe parcursul anului 2020, a asigurat gestionarea datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în conformitate cu cadrul legal aferent domeniului auditat. În același timp, de către audit au fost identificate unele problematici care pot afecta bugetul de stat, precum:

  • prezența soldurilor considerabile ale datoriei debitorilor garantați pentru împrumuturile interne și externe și a beneficiarilor recreditați;
  • nivelul redus al ratei de recuperare a resurselor financiare aferente proiectelor recreditate prin intermediul Ministerului Finanțelor;
  • nerespectarea de către instituțiile beneficiare a termenului de implementare a proiectelor finanțate din surse externe;
  • ritmul lent de restituire a datoriei de către băncile aflate în proces de lichidare.

În contextul celor relatate, Curtea de Conturi denotă că managementul domeniului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat, necesită îmbunătățiri continue, în acest sens fiind înaintate recomandări menite să amelioreze domeniul auditat.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY