Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a examinat Raportul Guvernului privind executarea FAOAM

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 29 mai curent, a examinat Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) în anul 2022.

Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală sunt sistemice și implică multiple instituții de diferite nivele și sunt gestionate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAS), care este unicul administrator al acestui buget semnificativ la partea de cheltuieli, iar Serviciul Fiscal de Stat (SFS) la partea de venituri. Totodată, pentru realizarea obiectivelor de audit au fost colectate probe și de la entități precum: Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Biroul Național de Statistică, Agenția Servicii Publice, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAM), Agenția de Transplant, instituții medico-sanitare publice și alte entități implicate.

Semnificația cantitativă a acestui buget indică că ponderea cheltuielilor FAOAM în bugetului public național în anul 2022 a constituit 12%, acesta fiind executat la partea de venituri în sumă de 12 miliarde 639 milioane lei și la cheltuieli 11 miliarde 963 milioane lei.

Cheltuielile FAOAM, în anul 2022, nu au atins nivelul precizat, situație determinată de diminuarea volumului de servicii medicale prestate populației cu 819 milioane lei, la toate nivelele de asistență medicală. Nerealizarea la nivelul precizat a tuturor fondurilor de asigurări în medicină a determinat acumularea mijloacelor financiare la cont, în sumă de 1 miliard 351 milioane lei, ceea ce reprezintă cu 676 milioane lei mai mult decât la 01 ianuarie 2022 (01.01.2022).

În opinia Curții de Conturi, Raportul Guvernului privind executarea FAOAM în anul 2022 oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă şi fidelă, cu excepția posibilelor efecte ale unor aspecte expuse în baza opiniei de audit, fiind emisă opinie cu rezerve.

Pentru cheltuielile raportate în subprogramul „Asistență medicală spitalicească” în sumă de 3 miliarde 254 milioane lei auditul a fost în imposibilitatea evaluării acestora. Această situație a fost cauzată de faptul că serviciile medicale spitalicești raportate de către instituțiile medicale nu pot fi delimitate în cele achitate de către CNAM față de cele executate de instituțiile medicale, dar neachitate de Companie. S-a constatat că 52 de instituții medicale au prestat supra-contract în 16364 de cazuri tratate, în sumă de 152 milioane lei care nu au fost achitate. CNAM cât și instituțiile medicale nu dispun de măsuri de monitorizare și delimitare exactă a cuantumului serviciilor spitalicești raportate și achitate.

Cu referire la serviciile medicale spitalicești prestate în cadrul programului special „Tratament operator pentru cataractă” s-a constatat că acestea au fost contractate și achitate cu aplicarea tarifelor mai mici decât cele aprobate de Ministerul Sănătății pentru anul 2022.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY