Actualizat: Luni, 20 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Certificarea: instrument de fortificare și evaluare a competențelor profesionale ale personalului cu atribuții de audit public

  • 26.06.2019
  • 2016

La 7 decembrie 2017, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.260 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova. În contextul noii legi, în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a acesteia, Curtea de Conturi are obligativitatea de a supune certificării personalul cu atribuții de audit public.

În aceste condiții, instituția supremă de audit a Republicii Moldova a elaborat o schemă unică de certificare la nivel național, care se va baza pe Standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI) aplicate, precum și pe bunele practici internaționale în domeniu.

Curtea de Conturi își propune să implementeze schema de certificare a personalului cu atribuții de audit public pe o perioadă de cel puțin 2 ani (până în anul 2020 conform Planului de Dezvoltare Strategică), cu oportunitatea extinderii acesteia și includerii ulterioare a etapelor de certificare pe tipuri de audit (auditul financiar/ auditul conformității și auditul performanței), astfel construindu-și treptat un sistem complet de asigurare a calificării profesionale a angajaților cu atribuții de audit.

Certificarea personalului cu atribuții de audit public reprezintă o schimbare majoră în cadrul sistemului de asigurare a controlului calității potrivit mandatului unei instituții supreme de audit, în vederea sporirii calificării profesionale a angajaților cu atribuții de audit din cadrul Curții de Conturi.

Menținerea și consolidarea pe viitor a poziției profesionale a instituției supreme de audit depinde de calitatea rapoartelor de audit elaborate și puse la dispoziția tuturor părților interesate.

Scopul certificării auditorilor publici constă în fortificarea și evaluarea competențelor lor profesionale, în vederea asigurării realizării misiunilor de audit public extern în conformitate cu standardele profesionale, cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile.

Certificarea personalului cu atribuții de audit public se va efectua în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul privind certificarea auditorilor publici, aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.47 din 5 iulie 2018.

Formarea profesională în cadrul Curții de Conturi se va organiza prin programe de instruire, organizate în 4 module de bază:

  • Auditul public extern;
  • Cadrul legal aferent activității de audit public extern;
  • Contabilitate și raportare financiară (M3);
  • Tehnologii informaționale.

În conformitate cu schema de certificare, pentru a putea deveni auditor certificat pentru sectorul public, stagiarul trebuie să susțină cursul de formare profesională, stabilit în cele 4 module de bază. Cursurile de formare profesională se vor derula anual, anul acesta fiind organizate în lunile iunie-iulie.

Evaluarea și atestarea competențelor profesionale se va efectua conform procedurii stabilite și va include proba de evaluare și decizia de atestare.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY