Обновлено: Пятница, 19 Июль 2024
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN

Hotărârea nr. 75 din 23 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Edineţ

Nr. 75 din 23.12.2020
Главная | АУДИТОРСКИЕ ОТЧЕТЫ
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată, în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.7.1. examinarea în şedinţa Consiliului municipal Edineţ a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 2.7.2. implementarea recomandărilor de audit indicate în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Edineţ

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 6.1. Să instituie proceduri de control intern managerial menite să asigure realizarea conformă a tuturor proceselor operaționale, inclusiv la: planificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, documentarea și argumentarea estimărilor pentru baza impozabilă și cheltuielile bugetare (pct.4.1.); stabilirea și acordarea drepturilor salariale (pct.4.3.); argumentarea cheltuielilor bugetare (inclusiv ajutoarelor acordate) etc. (pct.4.5.)

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 6.2. Să creeze un mecanism de reglementare a modului, particularităților şi criteriilor de atribuire a terenurilor (pct.4.6.)

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 6.3. Să instituie proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziție și adjudecarea contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența bunurilor, serviciilor și lucrărilor de același tip/gen (pct.4.5.)

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 05.11.2021

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY