Actualizat: Joi, 27 Ianuarie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Deficiențele constatate în cadrul auditului la MAEIE, discutate în cadrul Comisiei parlamentare

  • 01.12.2021
  • 475

Procesul de achiziții publice și utilizarea resurselor financiare în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE)  în anii 2019-2020 au fost afectate de unele deficiențe și neconformități. Situația a fost condiționată de nerespectarea prevederilor regulamentare în cadrul procedurilor de achiziții publice și de nivelul scăzut al controlului intern managerial asupra proceselor aferente achizițiilor publice, sunt concluziile auditorilor Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

În context, CCRM a prezentat la data de 1 decembrie curent, în cadrul Comisiei parlamentare de control al finanțelor publice (CCFP), Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale MAEIE încheiate la 31 decembrie 2020 și Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului MAEIE în anii 2019 – 2020.

Echipa CCRM a informat deputații despre cele mai semnificative constatări care au stat la baza emiterii opiniei de audit cu rezerve, care necesită luarea de atitudine din partea MAEIE și instituțiilor din subordine.

Deficiențele și neconformitățile în gestionarea mijloacelor financiare și a patrimoniului public de către MAEIE și instituțiile din subordine, în anul 2020 au generat erori în valoare de 5,3 mil. lei, având impact asupra situațiilor financiare raportate.

În anul 2020, două misiuni diplomatice și oficii consulare au admis majorarea creanțelor cu 2,2 mil. lei, fiind achitate în avans 3 automobile. Situația a dus la imobilizarea resurselor financiare publice pe un termen nedeterminat. Concomitent, în urma comercializării a 3 mijloace de transport au fost obținute venituri de 106,7 mii. lei, în Raportul financiar fiind reflectate doar 52 mii. lei.

De asemenea, la unele instituții subordonate s-au constatat neconformități la organizarea deplasărilor în interes de serviciu, calcularea indemnizației detașaților și membrilor familiilor lor. În context, a fost afectată conformitatea utilizării mijloacelor de transport și nu a fost respectat principiului transparenței utilizării resurselor bugetare.

În cadrul auditului conformității asupra achizițiilor publice s-a menționat că, procesul de achiziții publice și utilizarea resurselor financiare în cadrul sistemului MAEIE în anii 2019-2020 au fost afectate de unele deficiențe și neconformități. Situația a fost condiționată de nerespectarea prevederilor regulamentare în cadrul procedurilor de achiziții publice și de nivelul scăzut al controlului intern managerial asupra proceselor aferente achizițiilor publice.

În anul 2019 aparatul central al MAEIE a realizat achiziții în valoare totală de 9 mil. lei, fiind încheiate 173 de contracte, iar în anul 2020 au fost încheiate 133 de contracte în sumă totală de 10,5 mil. lei. Cea mai mare pondere în totalul achizițiilor o dețin achizițiile de valoare mică (56% în anul 2019 și 33% în anul 2020).

Achizițiile publice au fost afectate de unele nereguli și deficiențe care au influențat în mod negativ procesele de estimare, planificare și executare a bugetelor. În consecință, procesul nu a întrunit în totalitate principiile de legalitate, transparență, eficiență și economicitate.

Auditorii CCRM au scos în evidență că, în anul 2019 aparatul central al MAEIE a încheiat cu 58 de contracte de valoare mică mai mult, în sumă de 2,2 mil. lei, comparativ cu achizițiile incluse în Planul anual de achiziții, și în anul 2020 cu 18 contracte mai mult, în sumă de 0,5 mil. lei.

Totodată, auditul a scos în evidență faptul că unele misiuni diplomatice și oficii consulare au întocmit contractele de închiriere a reședințelor fără a indica suprafața închiriată.

De asemenea, în raport se menționează că în anul 2020, misiunile diplomatice și oficiile consulare au încheiat mai multe contracte de prestări servicii cu persoane angajate în funcția de asistenți consulari (traduceri și secretariat) care sunt rude de gradul unu ale diplomaților și angajaților misiunilor diplomatice și oficiilor consulare.

În context, se denotă că instituțiile serviciului diplomatic nu dispun de planuri anuale de achiziții publice, prin care să fie fundamentată estimarea necesităților de procurări.

Astfel,  s-a atestat efectuarea plăților anticipate în mărime de până la 100% pentru achiziționarea mijloacelor de transport procurate în anii 2019 și 2020, precum și pentru reparații. Auditul denotă riscuri de netransparență a achizițiilor publice în acest context și posibilitatea favorizării unor anumiți operatori economici.

Președinta Comisiei de control al finanțelor publice, Tatiana Cunețchi, a reiterat responsabilitatea instituțiilor publice în ce privește disciplina financiară. ”Fiind instituție bugetară, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene trebuie să utilizeze banii publici în mod transparent și cu eficiență maximă”, a subliniat dna Cunețchi.   

În final, Curtea de Conturi a concluzionat că procesul de realizare a achizițiilor publice a fost cu deficiențe la toate etapele, caracterizat prin imperfecțiunea cadrului regulator intern aferent achizițiilor publice exceptate de la Legea privind achizițiile publice, inclusiv, ținând cont de specificul activității instituțiilor serviciului diplomatic. 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY