Actualizat: Luni, 15 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.96 din 18 decembrie 2018 privind Raportul auditului conformității „Declarările salariale și plăților la Bugetul Public Național și impactul asupra drepturilor sociale ale cetățenilor”

Nr. 96 din 18.12.2018
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.9, art.31 și art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi1. Auditul a avut drept scop evaluarea mecanismelor instituite pentru monitorizarea calculării, achitării și raportării conforme a drepturilor salariale și, respectiv, a plăților la Bugetul Public Național.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, puse în aplicare de Curtea de Conturi2. Probele de audit au fost obținute prin verificarea contractelor încheiate între instituțiile publice și entitățile private, verificarea proceselor-verbale de executare a lucrărilor și achitate din mijloacele publice, verificarea/contrapunerea informațiilor prezentate de către agenții economici.

1 Hotărârile Curții de Conturi nr.47 din 05.12.2016 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2017” (cu modificările și completările ulterioare) și nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.
Recomandarea: 1. conform competențelor și riscurilor stabilite, să asigure organizarea și desfășurarea activităților de control la agenții economici ce realizează lucrări de investiții și reparații, aferente cheltuielilor nedeclarate pentru remunerarea muncii, în special a contractelor de subantrepriză (pct.4.3.);

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 18.06.2019
Răspunsul autorității:
Scris. 03-02/1/49 din 14.06.2019,scris. SFS nr.26-07/2-17/7323 din 07.06.2019: În scopul prevenirii și diminuării fenomenului muncii ne(sub) declarate, prin Decizia Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr.3 din 17.01.2019, a fost aprobat Planul de acțiuni prntru anul 2019 care vizează întreprinderea măsurilor ample de conformare voluntară/forțată, pe întreg teritoriul republicii, față de agenții economici cu risc de utilizare a muncii ne(sub) declarate. În acest context, unul din segmentele economiei stabilite ca prioritate conform planului respectiv îl constituie domeniul construcțiilor. Astfel, a fost asigurată analiza indicatorilor declarați de subiecții activității economice respective, precum și a datelor statistice disponibile, după care urmează a fi selectați agenții economici ce vor fi monitorizați pe parcursul unei perioade de timp stabilite în scopul majorării nivelului de conformare a acestora.
Subsecvent, în baza criteriilor de risc urmează a fi selectați contriboabilii care vor fi supuși controalelor fiscale pe parcursul anului 2019.
Scris. SFS din 01.11.2019 nr. 26-07/2-17/14860: comunicăm că prin Ordinul Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr.309 din 25.07.2019 cu privire la completarea Ordinului SFS nr.l 14 din 13.03.2019 a fost aprobată lista de 119 contribuabili care îşi desfaşoară activitatea în domeniul construcţiilor, în scopul aplicării măsurilor de conformare voluntară.
De asemenea, a fost aprobată lista a 38 contribuabili cu risc sporit de utilizare a muncii nedeclarate şi achitarea salariului „în plic”, din ei 10 sunt din domeniul construcţiei, care vor fi supuşi controalelor fiscale în conformitate cu Planul de acţiuni privind implementarea acţiunilor de prevenire şi combatere a fenomenului muncii ne(sub)declarate „Declară Achită Legal Salariul”.
RO_6865_HCC_96 MF nr.975-19.pdf

Recomandarea: 1. conform competențelor și riscurilor stabilite, să asigure organizarea și desfășurarea activităților de control la agenții economici ce realizează lucrări de investiții și reparații, aferente cheltuielilor nedeclarate pentru remunerarea muncii, în special a contractelor de subantrepriză (pct.4.3.);

Autoritatea:Inspectoratul de Stat al Muncii

Termen implementare: 18.06.2019

Recomandarea: 2. să asigure potrivit competențelor, controale la 7 agenți economici (conform datelor prezentate din documentele de audit) care au diminuat baza de calcul a veniturilor salariale și, respectiv, a impozitului pe venit, contribuțiile la BASS, FAOAM (pentru remunerarea muncii (9,9 mil.MDL) și plățile la buget (5.6 mil.MDL) (pct.4.1.; pct.4.2.);

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 18.06.2019
Răspunsul autorității:
Scris. 03-02/1/49 din 14.06.2019, scris. SFS nr.26-07/2-17/7323 din 07.06.2019: A fost efectuată analiza riscurilor de neconformare a contriboabililor la prevederile legislației în viguare în cazul celor 7 agenți economici din domeniul construcțiilor, fiind inițiate acțiuni de verificare.
Scris. SFS din 01.11.2019 nr. 26-07/2-17/14860: comunicăm că a fost finisat controlul fiscal la SC „Neledimpex” SRL (pentru perioada 01.01.2018-31.03.2019) cu întocmirea actului de control nr.5-693195 din 06.09.2019 şi adoptarea Deciziei asupra cazului de încălcare fiscală nr.l 19/2000AV din 04.10.2019. Ca rezultat, au fost calculate suplimentar impozite, penalităţi şi aplicate amenzi în sumă totală de 361 978 lei (impozite - 273 974 lei, penalităţi - 20 731 lei şi amenzi - 67 273 lei).
Scris. SFS din 17.01.2020 nr. 26-07/2-15: 1. SC „Neledimpex”SRL, cod fiscal 1007600055200 - acțiune realizată: Informaţia privind controlul efectuat la SC „Neledimpex” SRL a fost prezentat prin scrisoarea SFS nr.26- 07/2-17/14860 dindata 01.11.2019.
2. SRL „Anagrama-Grup” cod fiscal 1003600048497 - acțiune realizată: Activitatea contribuabilului a fost supusă controlului fiscal prin metoda verifîcării totale în perioada 01.01.2013-30.06.2017, cu întocmirea actului de control nr.5-683428 din21.08.2017 şi adoptarea Deciziei asupra cazului de încălcare fiscală nr.118/1311 din 12.09.2017. Ca rezultat, au fost calculate suplimentar impozite, penalităţi şi aplicate amenzi în sumă totală de 57 596 lei.
Ulterior, activitatea contribuabilului a fost supusă controlului fiscal pentru perioada anului 2018 - februarie 2019 cu întocmirea actului de control nr.5-692868 din 22.04.2019 şi adoptarea Deciziei asupra cazului de încălcare fiscalănr.l 16/1014 din 04.06.2019. Ca rezultat, au fost calculate suplimentar impozite, penalităţi şi aplicate amenzi în sumă totală de 51 328 lei (decizia se anexează).
3. SRL „Universal Instal” codfiscal 1011600004850 - acțiune realizată: Activitatea contribuabilului a fost supusă controlului fiscal prin metoda verificării totale în perioada 01.01.2014-30.06.2018, cu întocmirea actului de control nr.5-08625 din 17.08.2018 şi adoptarea Deciziei de clasarea a cazului nr.117/71 din 04.09.2018 conform prevederilor art.16 din Legea nr.180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală. Ulterior, activitatea contribuabilul a fost supusă controlului fiscal pentru perioada anului 2018 - martie 2019 cu întocmirea actului de control nr.5-693008 din 26.04.2019 şi adoptarea Deciziei asupra cazului de încălcare fiscală nr.117/1091 din 14.06.2019. Ca rezultat, au fost calculate suplimentar impozite, penalităţi şi aplicate amerizi în sumă totală de 19 912 lei (decizia se anexează).
4. SRL „Armalite - Construct’’ codfiscal 1009600004899 - In perioada 19.01.2017-30.04.2018 activitatea contribuabilului a fost monitorizată prin prisma postului fiscal staţionar. În perioada de funcţionare a postului fiscal contribuabilul şi-a stopat activitatea. La data de 28.04.2018 contribuabilul a fost anulat ca plătitor TVA, iar ulterior la data de 16.08.2018 contribuabilului SRL „Armalite - Construct’’ i-au fost suspendate operaţiunile la conturile bancare. Pentru perioadele anilor 2018-2019, contribuabilul SRL „Armalite - Construct” nu a prezentat dări de seamă.
5. SRL „Neoenerg-Construct,, codfiscal 1014600021221 - acțiune în curs de realizare: Controlul fiscal de comun cu Agenţia pentru Supraveghere Tehnică este în derulare. Despre rezultatul controlului fiscal Curtea de Conturi va fi informată suplimentar.
6. SC „Ozun-Cons”SRL codfiscal 1004600045275 - acțiune în curs de realizare: Controlul fiscal de comun cu Agenţia pentru Supraveghere Tehnică este în derulare. Despre rezultatul controlului fiscal Curtea de Conturi va fi informată suplimentar.
7. SRL ,, Șarco-Service,, cod fiscal 1003600115061 - acțiune în curs de realizare: Controlul fiscal de comun cu Agenţia pentru Supraveghere Tehnică este în derulare. Despre rezultatul controlului fiscal Curtea de Conturi va fi informată suplimentar.
Scris.SFS nr.26-07/2-15/39744 din 22.09.2020: S-a efectuat control fiscal prin metoda verificării totale la S.C. ,,Ozun-Cons" SRL, c/f 1004600045275, pentru perioada 01.01.2017-31.05.2020, cu ]ntocmirea actului de control nr.5-702806 din 18.08.2020, prelungit pe formularele nr.7-702818 și adoptarea deciziei asupra cazului de încălcare fiscală nr.120/964AV din 19 august 2020 (actul de control și decizia se anexează). Ca rezultat, au fost calculate suplimentar impozite și taxe, majorări de întirziere și aplicate amenzi în sumă totală de 551904 lei.
Scris.SFS nr.26-07/2-13/44223 din 13.04.2021: A fost efectuat control fiscal prin metoda verificării totale la ,,SarcoEngineering" SRL, c/f. 1003600115061, cu întocmirea actului de control și adoptarea deciziei asupra cazului de încălcare fiscală. Ca rezultat, au fost calculate suplimentare impozite și taxe, majorări de întârziere și aplicate amenzi în sumă totală de 432 227,37 lei.
Scris.SFS 26 mai 2021 nr. 26-07/2-13/61136: a fost efectuat control fiscal prin metoda verificării totale la "Neoenerg-Construct” SRL, c/f. 1014600021221, cu ntocmirea actului de control şi adoptarea deciziei asupra cazului de încălcare fiscală. Ca rezultat, au fost calculate suplimentar impozite şi taxe, majorări de întârziere şi aplicate amenzi în sumâ totală de 50 943 lei.
RO_6865_HCC_96 MF nr.975-19.pdf RO_7086_HCC_96 SFS nr54-20.pdf RO_7087_HCC_96 SFS 2.pdf RO_7562_625-20_SFS.pdf RO_8008_327-21_SFS.pdf

Recomandarea: 3. să asigure elaborarea și propunerea ajustării, în modul stabilit, a cadrului normativ pentru lucrările de investiții și reparații capitale transmise spre executare subantreprenorilor, în special cerințele privind obligativitatea descifrării cheltuielilor (pct.4.3.).

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 18.06.2019
Răspunsul autorității:
Scris.MEI nr.10/1-1670 din 08.04.2021: Modul de calculare a valorii mijloacelor de salarizare pentru includerea în devizele, contractele de construcții (prețurile contractuale) și efectuarea decontărilor pentru lucrările executate este stabilit în documentul CP L.01.02:2012 ,,Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții".
Descifrarea cheltuielilor prevăzute în devize, formularele cărora sunt indicate în documentul CP L.01.01.2012 ,,Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse" (de exemplu, Formularul nr.7, unde valoare de deviz este descifrată pe unitatea de măsură și valoarea totală, inclusiv salariul) și are ca scop asigurarea unei metodologii unitare ce servește pentru participanții la procesul de constituire, la determinarea valorii de deviz a obiectivului de investiții și formarea prețurilor contractuale pentru lucrările ce urmează a fi executate.
Totodată, menționăm că, Ministerul conform Regulamentului aprobat prin HG 690/2017, stabilește doar modul de calculare a valorii mijloacelor de salarizare și nu se implică în procedura de achitare a salariilor angajaților întreprinderilor private de construcții. RO_8007_307-21_MEI.pdf

Cerința: 2.1. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 18.06.2019

Cerința: 2.1. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 18.06.2019

Cerința: 2.1. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 18.06.2019

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY