Actualizat: Luni, 06 Februarie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 44 din 02 august 2022 cu privire la Raportul auditului conformității administrării sistemului de facilități fiscale în anii 2020 - 2021

Nr. 44 din 02.08.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat, pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 26.08.2023

Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat, pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.08.2023

Recomandarea: 2.5. Ministerului Economiei, pentru examinare, și se recomandă, în comun cu Administrațiile zonelor economice libere, să examineze cauzele care au dus la sistarea activității economico-financiare a unor rezidenți și să întreprindă acțiuni față de aceștia, inclusiv prin suspendarea sau retragerea autorizațiilor pentru desfășurarea activității în zona economică liberă, conform legislației în vigoare.

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 26.08.2023

Recomandarea: 2.6. Consiliului Concurenței, pentru examinare, și se recomandă întreprinderea acțiunilor privind urgentarea examinării facilităților fiscale menționate în Raportul de audit, prin prisma legislației în domeniul ajutorului de stat, în vederea alinierii acestora de către autoritățile statului la acquis-ul comunitar, potrivit angajamentelor asumate prin Acordul de asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Autoritatea:CONSILIUL CONCURENŢEI

Termen implementare: 26.08.2023

Recomandarea: 1) Să revizuiască cadrul normativ de reglementare a facilităților fiscale, cu actualizarea și modernizarea acestuia, în vederea consolidării guvernanței bugetar-fiscale, inclusiv statuându-se: a) estimarea anuală a costurilor bugetare ale facilităților; b) organizarea evidenței și raportării facilităților, cu stabilirea termenelor de raportare; c) examinarea și analiza periodică a spectrului de facilități fiscale acordate, cu înaintarea propunerilor de anulare a celor inoportune sau care nu și-au demonstrat eficiența (subcapitolele 4.1.1. și 4.1.2.).

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 26.08.2023

Recomandarea: 2) Să elaboreze, în comun cu SFS, normele metodologice privind reglementarea estimării, evidenței și raportării facilităților fiscale, pentru asigurarea corectitudinii, plenitudinii și veridicității datelor din Registrul unic al facilităților fiscale (subcapitolul 4.1.3.).

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 26.08.2023

Recomandarea: 3) Să reexamineze modul de acordare a scutirilor de accize, cu excluderea celor ineficiente, precum și să examineze oportunitatea instituirii mecanismului de valorificare a acestora prin metoda de rambursare a plăților efectiv achitate, în conformitate cu bunele practici din domeniu (subcapitolul 4.2.4.).

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 26.08.2023

Recomandarea: 4) Să continue o conlucrare interinstituțională cu Consiliul Concurenței, SFS și alte autorități privind reexaminarea prin prisma legislației aferente ajutorului de stat a întregului spectru de facilități fiscale, precum și alinierea schemelor de ajutor de stat existente la prevederile acquis-ului comunitar, în scopul respectării angajamentelor asumate (subcapitolul 4.2.6.).

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 26.08.2023

Recomandarea: 5) Să instituie activități analitice și de control privind asigurarea funcționalității instrumentelor utilizate la determinarea valorii facilităților fiscale raportare, precum și identificarea și înlăturarea cauzelor erorilor constatate de audit la agregarea datelor (subcapitolul 4.1.3.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.08.2023

Recomandarea: 6) Să revizuiască formularele și anexele la acestea, legate de raportarea facilităților fiscale, pentru a exclude neclaritățile și interpretările ambigue ale contribuabililor la raportarea indicatorilor anuali, inclusiv Formularul VEN12 privind scutirea de impozitul pe venitul obținut de către instituțiile de învățământ (subcapitolul 4.1.3.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.08.2023

Recomandarea: 7) Să organizeze instruiri ale personalului responsabil din instituțiile de învățământ referitor la modul de raportare a facilităților fiscale de care beneficiază aceștia (subcapitolul 4.1.3.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.08.2023

Recomandarea: 8) Să instituie și să descrie procesele aferente acordării și raportării facilităților fiscale, inclusiv cele care țin de comunicarea cu autoritățile centrale de specialitate implicate în acordarea facilităților fiscale (subcapitolul 4.2.3.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.08.2023

Recomandarea: 9) Să elaboreze norme interne care ar reglementa procesul de extragere a datelor cu privire la producerea, consumul și comercializarea alcoolului etilic, precum și să identifice instrumente ce ar permite monitorizarea, evidența efectivă și raportarea corectă a scutirii de plata accizelor la alcoolul etilic nedenaturat (subcapitolul 4.2.3., lit. d)).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.08.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY