Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 59 din 04 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială orașul Sângerei

Nr. 59 din 04.12.2020
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată, în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.6. pentru verificarea volumului lucrărilor efectuate la reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal din or. Sângerei (9 contracte) în sumă de 5,97 mil.lei;

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 29.10.2021

Recomandarea: 2.8.1. examinarea în şedinţa Consiliului orășenesc Sângerei a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate;

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI

Termen implementare: 29.10.2021

Recomandarea: 2.8.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public de către unitatea administrativ-teritorială orașul Sângerei.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI

Termen implementare: 29.10.2021

Recomandarea: 1. Să asigure eliminarea deficiențelor indicate în prezentul Raport de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI

Termen implementare: 29.10.2021

Recomandarea: 2. Să implementeze proceduri de control intern managerial menite să asigure realizarea conformă a următoarelor procese operaționale: a) planificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, documentarea și argumentarea estimărilor pentru baza impozabilă și cheltuielile bugetare (pct.4.1.); b) utilizarea conform destinației a transferurilor din bugetul de stat (pct.4.2.); c) respectarea cadrului legal în vigoare în procesul de achiziție a bunurilor (pct.4.3.); d) efectuarea cheltuielilor prin numerar (pct.4.4.); e) acordarea premiilor cu respectarea actelor normative în vigoare (pct.4.5.); f) casarea mijloacelor fixe în baza deciziei CO Sângerei (pct.4.6.);

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI

Termen implementare: 29.10.2021

Recomandarea: 3. Să asigure delimitarea expresă a responsabilităților fiecărui membru al grupului de lucru pentru achiziții publice, reieșind din cerințele cadrului legislativ și normativ față de autoritatea contractantă (pct.4.3.);

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI

Termen implementare: 29.10.2021

Recomandarea: 4. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și în evidența contabilă a Primăriei or. Sângerei (pct. 4.7.).

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI

Termen implementare: 29.10.2021

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY