Last update: Sunday, 26 May 2024
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 59 din 04 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială orașul Sângerei

Nr. 59 din 04.12.2020
Home | AUDIT REPORTS
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată, în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.6. pentru verificarea volumului lucrărilor efectuate la reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal din or. Sângerei (9 contracte) în sumă de 5,97 mil.lei;

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 29.10.2021

Recomandarea: 2.8.1. examinarea în şedinţa Consiliului orășenesc Sângerei a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate;

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI

Termen implementare: 29.10.2021

Recomandarea: 2.8.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public de către unitatea administrativ-teritorială orașul Sângerei.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI

Termen implementare: 29.10.2021

Recomandarea: 1. Să asigure eliminarea deficiențelor indicate în prezentul Raport de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI

Termen implementare: 29.10.2021

Recomandarea: 2. Să implementeze proceduri de control intern managerial menite să asigure realizarea conformă a următoarelor procese operaționale: a) planificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, documentarea și argumentarea estimărilor pentru baza impozabilă și cheltuielile bugetare (pct.4.1.); b) utilizarea conform destinației a transferurilor din bugetul de stat (pct.4.2.); c) respectarea cadrului legal în vigoare în procesul de achiziție a bunurilor (pct.4.3.); d) efectuarea cheltuielilor prin numerar (pct.4.4.); e) acordarea premiilor cu respectarea actelor normative în vigoare (pct.4.5.); f) casarea mijloacelor fixe în baza deciziei CO Sângerei (pct.4.6.);

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI

Termen implementare: 29.10.2021

Recomandarea: 3. Să asigure delimitarea expresă a responsabilităților fiecărui membru al grupului de lucru pentru achiziții publice, reieșind din cerințele cadrului legislativ și normativ față de autoritatea contractantă (pct.4.3.);

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI

Termen implementare: 29.10.2021

Recomandarea: 4. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și în evidența contabilă a Primăriei or. Sângerei (pct. 4.7.).

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI

Termen implementare: 29.10.2021

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY