Actualizat: Joi, 23 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a prezentat rapoartele auditului financiar al rapoartelor Guvernului privind executarea celor trei bugete publice

  • 24.06.2022
  • 3318

La data de 23 iunie, în plenul Legislativului au fost dezbătute rapoartele auditului financiar al rapoartelor Guvernului privind executarea celor trei bugete publice: Raportul auditului financiar al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2021, Raportul auditului financiar al Curții de Conturi asupra raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2021, precum și Raportul auditului financiar al Curții de Conturi asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) în anul 2021.

Rapoartele CCRM au fost examinate odată cu audierea rapoartelor respective ale Guvernului, prezentate de entitățile auditate, precum și a rapoartelor și corapoartelor comisiilor parlamentare de profil, inclusiv ale Comisiei de control al finanțelor publice.

Membrul CCRM, Petru Rotaru, a vorbit despre principalele constatări ale auditului efectuat de Curtea de Conturi asupra Raportului Guvernului privind executarea BS. Astfel, potrivit Curții de Conturi, Raportul Guvernului, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă privind executarea de casă a bugetului de stat în anul 2021, în conformitate cu normele cadrului de raportare.

Marina Covali, membră a CCRM, a prezentat în plenul Parlamentului principalele constatări și recomandări ale CCRM în contextul auditurilor financiare ale rapoartelor Guvernului privind executarea BASS și FAOAM.

Auditul Curții de Conturi a constatat că ambele rapoarte ale Guvernului, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă privind executarea FAOAM și BASS în anul 2021, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. De asemenea, au fost identificate un șir de deficiențe și probleme sistemice în executarea FAOAM, fiind înaintate recomandări de audit, menite să sporească accesul populației la serviciile medicale garantate de stat și calitatea serviciilor prestate. 

Menționăm, că în cadrul ședinței, Parlamentul a aprobat Hotărâri privind aprobarea rapoartelor Guvernului privind executarea BS, BASS, FAOAM.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY