Actualizat: Marți, 23 Aprilie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

SA „Moldtelecom” în vizorul Curții de Conturi

  • 08.02.2024
  • 722

Unele procese instituite în cadrul SA „Moldtelecom” au fost defectuoase și nefuncționale, caracterizate prin existența unor disfuncționalități instituționale generatoare de încălcări ale cadrului normativ, inclusiv cu semne de fraudă, riscuri de distrugere a patrimoniului, concluzionează Curtea de Conturi.

Constatările și recomandările formulate în Raportul de audit al conformității privind gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către Societatea pe Acțiuni „Moldtelecom” în anii 2020-2022 au fost examinate astăzi, 8 februarie, în cadrul ședinței Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

Auditul CCRM a evaluat dacă SA „Moldtelecom” în perioada 2020-2022 a gestionat conform patrimoniul și resursele financiare constituite și acumulate ca urmare a activității de antreprenoriat.

S.A. „Moldtelecom” este o entitate de interes public înființată cu scopul de a obține venituri din desfășurarea activități de antreprenoriat în domeniul de comunicații electronice, și oferă servicii de telefonie fixa si mobila, conexiune la internet si televiziune digitala. Entitatea se plasează pe locul doi pe piață, deținând cota de 26% din veniturile realizate pe ramură. Cu toate că pentru anii 2020-2022 este specifică instabilitatea indicatorilor financiari, în această perioadă Societatea a înregistrat creșterea veniturilor din vânzări cu circa 22%, costul vânzărilor majorându-se cu 41%, iar profitul net s-a redus de două ori, până la circa 40 mil. lei.

În baza testărilor efectuate pe segmentul venituri, auditul a constatat că Compania parțial s-a conformat prevederilor cadrului normativ, procesul de constituire și colectare a veniturilor fiind influențat de un spectru de factori externi și interni, ceea ce nu a permis  creșterea performanței financiare. SA „Moldtelecom” a aplicat conform tarifele reglementate de telefonie fixă. Aceste tarife au fost aprobate și puse în vigoare în anul 2004 și au rămas nemodificate până la finele anului 2023. În perioada auditată, societatea a înregistrat pierderi de la acest tip de servicii în suma totală de 1075,2 mil.lei. Începând cu 01.07.2023, autoritatea de reglementare a retras obligațiile speciale preventive impuse Societății, care urmează să întreprindă măsuri de ajustare a tarifelor, menținând abonații săi.

Un alt element important care, conform estimărilor Societății, poate să majoreze partea de venituri cu circa 13 mil. lei anual, este ajustarea tarifelor pentru serviciile de acces la infrastructura de comunicații electronice. Istoric SA „Moldtelecom” deține cea mai extinsă infrastructură de acces local la puncte fixe la care pot să aibă acces orice furnizor de comunicații electronice.

Compania a transmis în locațiune 2440 canal/km de linii de canalizație. La rândul său, SA „Moldtelecom” închiriază doar 142 m de canalizație la unul din primii 3 operatori din țară. Or, alți operatori nu dezvoltă propria infrastructură de comunicații, ci beneficiază de investițiile efectuate din banii publici în anii precedenți, achitând serviciile conform tarifelor reglementate aplicate din anul 2015. Deși SA „Moldtelecom” este în drept să stabilească prețuri pentru serviciile date în funcție de metoda rezonabilă proprie de calculare a costurilor, abordările diferite ale Companiei și autorității de reglementare asupra subiectului nominalizat au împiedicat ajustarea tarifelor. În acest context, auditul a concluzionat necesitatea definitivării cadrului normativ aferent.

La componenta de cheltuieli s-au atestat atât neconformități, cât și lipsa sau insuficiența cadrului normativ specific tranzacțiilor efectuate. Unele tranzacții au fost înregistrate în lipsa justificărilor, iar în cazul achiziționării mijloacelor de transport s-au identificat indicatori de fraudă. În cadrul a două licitații desfășurate în anul 2020 și anul 2021, SA „Moldtelecom” a încheiat cu unul și același furnizor două contracte de achiziții a 70 de camionete DACIA Dokker rulate în valoare totală circa 13,0 mil.lei. Prin simularea concurenței în cadrul licitației a fost facilitat operatorul economic care nu și-a exercitat întocmai obligațiunile asumate. Către Companie au fost livrate camionetele care nu au întrunit cerințele stabilite în documentația tehnică și contractele de achiziții, iar valoarea de livrare a depășit valoarea calculată în raport cu indicii medii ai profitului brut al furnizorului.

În lipsa justificărilor documentare Compania a capitalizat cheltuielile de dezvoltare a sistemelor informaționale efectuate în regie proprie în sumă totală de 29,5 mil.lei, ceea ce a influențat valoarea activelor nemateriale, costul vânzărilor și profitul net.

Pe segmentul administrării activelor generatoare de venituri, se atestă neconformități care s-au soldat cu pierderi în sumă totală de 14,4 mil.lei pentru unele activități. Astfel, Compania nu și-a valorificat conform complexul de construcții aferente Business Centrului de Instruire și Școlarizare, amplasat în s. Ivancea, raionul Orhei, cu valoarea inițială de 71,7 mil.lei. Având obiectivul principal de activitate instruirea continuă a personalului, capacitatea Centrului a fost utilizată la doar 12 la sută în anul 2021 și la 25 la sută în anul 2022.

Un exemplu elocvent de gestionare ineficientă a bunurilor constatat de audit reprezintă complexul de băi și de odihnă amplasat în clădirea Punctului de sănătate și întremare al Business Centrului. Deși Complexul a fost dat în exploatare în anul 2011, acesta nu a desfășurat activitate din momentul construirii, nu a adus venituri, ceea ce indică asupra irosirii resurselor financiare în sumă de 2,0 mil.lei utilizate pentru construcția și dotarea acestuia.

Curtea de Conturi a constatat multiple încălcări privind gestionarea patrimoniului. Societatea nu a înregistrat drepturile patrimoniale asupra a 35 de clădiri și construcții cu valoarea inițială de 15,7 mil. lei, amplasate în 17 localități ale Republicii, ceea ce prezintă un risc de înstrăinare neautorizată a proprietății MTC. 26 de terenuri cu suprafața de 0,17 ha achiziționate pentru dezvoltarea rețelelor nu se utilizează după destinație. De asemenea, mai mult de 20% din suprafețele bunurilor imobile gestionate de către MTC au un grad avansat de deteriorare, iar Compania nu deține o previziune clară cu privire la posibila utilizare a lor în continuare. 36,8 mii m2 de suprafețe nu sunt utilizate în procesul tehnologic și nu sunt date în locațiune, ceea ce denotă ineficiența gestionării patrimoniului întreprinderii, fiind suportate cheltuieli pentru întreținerea lor, doar cheltuielile de uzură pe anul 2022 însumând 12,4 mil. lei.

Generalizând constatările de audit, Curtea de Conturi a constatat că SA „Moldtelecom” s-a conformat parțial sau a activat în lipsa unor prevederi clare și exhaustive ale cadrului normativ, fapt ce a condus la deficiențe în utilizarea resurselor financiare și patrimoniale ale Companiei. Deficiențele menționate au fost condiționate de lacunele în sistemul intern managerial, unii factori externi și alte vulnerabilități.

 

 

Fișiere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY