Actualizat: Marți, 21 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Rezultatele misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor aferente auditului SIME, examinate de Curtea de Conturi

 • 22.08.2023
 • 948

La data de 21 august curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în cadrul ședinței online rezultatele Raportului misiunii de follow-up privind evaluarea nivelului de implementare a recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.84 din 30 noiembrie 2018 „Cu privire la Raportul auditului performanței cu tema: „În ce mod resursele investite în dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME) asigură realizarea scopului stabilit și cum poate fi acesta îmbunătățit pentru atingerea impactului scontat?””.

Misiunea de follow-up a cuprins acțiunile realizate în perioada 2020 – 2023 (I semestru) de către entitățile vizate în dispozitivul Hotărârii Curții de Conturi nr. 84/2018 în vederea conformării cu recomandările de audit înaintate, și anume: Ministerul Educației și Cercetării (MEC), Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE), Biroul Național de Statistică (BNS), Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), Agenția de Guvernare Electronică (AGE) și 35 de direcții raionale și municipale din domeniul învățământului.

Scopul SIME este de a asigura MEC și alte autorități ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale și instituțiile de învățământ cu date actualizate privind sistemul educațional pentru elaborarea și implementarea politicilor educaționale, monitorizarea și evaluarea impactului acestora. 

Sistemul urmează să devină unica sursă de date cu referire la sistemul educațional. Cadrul instituțional aferent SIME include:

 • MEC în calitate de posesor al Sistemului;
 • CTICE în calitate de deținător al Sistemului; 
 • Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, responsabil de administrarea tehnică și menținerea Sistemului.

Totodată, registratorii SIME, responsabili de introducerea și actualizarea datelor sunt:

 • instituțiile de învățământ;
 • organele locale de specialitate în domeniul învățământului;
 • Camera de Comerț și Industrie, instituțiile de învățământ profesional tehnic.

Auditului precedent a concluzionat că, deși au fost înregistrate progrese tangibile în implementarea și utilizarea SIME, totuși au fost atestate și un șir de probleme, deficiențe și disfuncționalități, precum și alți factori care au afectat funcționalitatea adecvată și sustenabilitatea Sistemului.

Astfel, în vederea remedierii situațiilor atestate, prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 84/2018 au fost înaintate 18 recomandări către 6 autorități și instituții publice, precum și 2 recomandări înaintate direcțiilor raionale/municipale de învățământ (în număr de 35).

Generalizând rezultatele misiunii de follow-up, s-a conatatat că au fost implementate integral 3 recomandări sau 17% din cele formulate, iar 83 % din totalul recomandărilor au fost parțial implementate. Recomandările implementate parțial au fost reiterate în Raportul misiunii de follow-up.

În context, s-a relevat că pe parcursul perioadei de referință, entitățile vizate au întreprins mai multe acțiuni în vederea conformării cu recomandările înaintate de CCRM prin Hotărârea nominalizată, printre care:

 • MEC, în comun cu CTICE:
  • elaborarea și asigurarea aprobării în modul stabilit al Conceptului aferent SIME;
  • elaborarea și asigurarea coordonării cu AGE a proiectului Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea acestuia;
  • dezvoltarea noilor funcționalități și module ale Sistemului;
  • emiterea cu regularitate a Ordinelor de către MEC cu privire la actualizarea datelor și asigurarea calității acestora;
  •  asigurarea integrării SIME cu unele servicii guvernamentale (MPass, MConnect și MNotyfi pe mediul de test);
  • excluderea dublării introducerii anumitor categorii de date prin integrarea SIME cu 2 SI deținute de CTICE și Agenția Națională pentru Curriculum şi Evaluare.

Totodată, s-a constatat că ANACEC și ANCE au fost conectate la SIME pentru asigurarea valorificării datelor conform necesităților.

 • Direcțiile raionale/municipale de învățământ:
  • organizarea și efectuarea instruirilor pentru administratorii și utilizatorii la nivelul instituțiilor de învățământ;
  • asigurarea  asistenței tehnice necesare continuă;
  • desemnarea prin ordinul instituției/direcției raionale, municipale a utilizatorilor conform rolurilor;
  • includerea în fișa postului a responsabilității de utilizare a SIME, etc.

Totodată, auditul a constatat unele carențe și disfuncționalități ale controalelor generale și cele ale aplicației SIME, îndeosebi se referă la management insuficient și neadecvat al accesului la SIME, al schimbărilor, al problemelor și incidentelor etc.

 • lipsa unor proceduri formalizate privind modul de gestionare și prelucrare a datelor statistice în educație, care ar asigura unificarea definițiilor/noțiunilor utilizate de MEC și BNS, pentru fiecare dintre indicatorii prezentați în domeniu și modul de cuantificare a acestora;
 • neasigurarea completării integrale a datelor în SIME;
 • deficiențe în administrarea utilizatorilor la fiecare nivel;
 • lipsa/insuficiența instrucțiunilor exhaustive și explicite privind modul de completare și extragere a datelor în SIME;
 • crearea în Sistem a unui număr mare de rapoarte care nu sunt utilizate;
 • implementarea unor Sisteme și platforme informaționale similare unor funcționalități/module SIME de către unele instituții și direcții din domeniul învățământului (e-admitere, e-școala, e-Agenda), care diminuează eficiența resurselor.

De asemenea, s-a constatat că, în perioada de referință, nu a fost asigurată exercitarea de către STISC a atribuțiilor de administrator tehnic și menținere a SIME, precum și de asigurare a securității cibernetice a acestuia.

În final, Curtea de Conturi a conchis că, deși entitățile vizate au realizat anumite acțiuni, acestea nu au asigurat în deplină măsură implementarea recomandărilor înaintate de auditul precedent. Totodată, unele măsuri întreprinse în perioada de referință creează premisele necesare în vederea îmbunătățirii situației constatate.

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY