Actualizat: Marți, 21 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Monitorizarea implementării recomandărilor de audit a fost subiectul instruirilor interne

  • 14.04.2023
  • 1149

Procesul de monitorizare a implementării recomandărilor auditului public extern este parte componentă a activității de audit public și reprezintă o succesiune de activități logic structurate, organizate în cadrul Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

Astfel, auditorii CCRM au beneficiat de instruiri interne cu genericul „Implementarea prevederilor Regulamentului privind monitorizarea implementării recomandărilor auditului public extern” desfășurate la data de 13 aprilie curent. Necesitatea desfășurării instruirilor a fost determinată de aprobarea în redacție nouă a regulamentului menționat.

În alocuțiunea sa de deschidere a sesiunilor de instruire Alexandru Munteanu, membru al CCRM a menționat despre importanța monitorizării implementării recomandărilor de audit în stabilirea impactului CCRM.

Formatorii interni au relatat despre aria de reglementare a regulamentului, domeniile de aplicare, atribuțiile dosarului de monitorizare, atribuțiile și obligațiile auditorilor și procesul de monitorizare a implementării Hotărârilor Curții de Conturi, etc. Astfel, circa 60 de auditori ai CCRM au fost informați prin exemple practice de documente de lucru întocmite în contextul evaluării nivelului de implementare a recomandărilor de audit.

Subiectele abordate s-au axat pe responsabilitatea subdiviziunilor de audit în acest proces și finalitatea, care va spori impactul de audit. De asemenea, discuțiile au vizat sistemul informațional automatizat „Audit CCRM”, care asigură vizualizarea în timp real a informațiilor privind acțiunile întreprinse de entitățile auditate și instituțiile vizate în vederea executării recomandărilor de audit, monitorizarea termenului de executare a acestora, evaluarea în aspect cantitativ și calitativ a gradului de conformare la recomandări.

CCRM LIVE
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY