Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Ministerul Apărării, auditat de Curtea de Conturi

  • 30.06.2022
  • 3192

Rezultatele auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării (MA) încheiate la 31 decembrie 2021 au fost examinate de către Curtea de Conturi a Republicii Moldova, astăzi, 30 iunie.

Ministerul Apărării este organul central de specialitate al administrației publice, care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniul politicii de apărare, planificării apărării naționale, analizei și informației militare, resurselor sistemului național de apărare, dezvoltării resurselor umane în domeniul militar, învățământului în domeniul milităriei, cooperării internaționale în domeniul militar şi interoperabilității militare.

În anul 2021, MA a gestionat resurse în valoare de 1,1 mld. lei și cheltuieli în valoare de 839,9 mil. lei. De asemenea, în anul 2021 MA a administrat patrimoniu în valoare totală de 3,7 mld. lei.  

Auditul a constatat un șir de neconformități și carențe, care au stat la baza emiterii opiniei de audit cu rezerve:

  • Două bunuri imobile, Complexul memorial „Eternitate” şi Complexul memorial „Capul de pod Șerpeni”, au fost clasificate eronat în calitate de construcții speciale, deși urmau a fi reflectate ca active ale moștenirii culturale. În rezultatul acestor erori, valoarea raportată a soldului grupei de conturi „Construcții speciale” a fost supraevaluată cu 58,8 mil. lei, iar valoarea soldului grupei de conturi „Activele moștenirii culturale” a fost subevaluată cu aceeași sumă. Clasificarea neconformă a acestor bunuri imobile a contribuit la calcularea neregulamentară a uzurii. În rezultat, valoarea soldului grupei de conturi „Uzura mijloacelor fixe” a fost supraevaluată cu 53,2 mil. lei, iar valoarea soldului grupei de conturi „Rezultatului financiar din anii precedenți” a fost subevaluată cu aceeași sumă;
  • Auditul a fost limitat în obținerea probelor de audit suficiente și adecvate cu referire la valoarea și componența bunurilor transmise în capitalul social al întreprinderilor de stat, raportate de MA la valoarea de 22,4 mil. lei;
  • MA a recunoscut neregulamentar în evidența contabilă 14 bunuri imobile cu suprafața de 13,8 mii m2, care, conform înscrisurilor din Registrul bunurilor imobile, aparțin terților, fiind deja privatizate. În rezultat, valoarea raportată a soldului grupei de conturi „Clădiri” a fost supraevaluată cu 5,5 mil. lei;
  • MA a recunoscut neregulamentar un lot de teren cu suprafața de 4,03 ha în valoarea terenurilor gestionate, deși, conform înscrisurilor din Registrul bunurilor imobile acestea aparțin persoanelor terțe. În rezultatul acestor erori valoarea raportată a soldului grupei de conturi „Terenuri” a fost supraevaluată cu 5,2 mil. lei.

Auditul a identificat deficiențe aferente gestionării patrimoniului, care se rezumă la neînregistrarea drepturilor patrimoniale a 8 loturi de teren cu suprafața totală de 965,3 ha, contabilizate la valoarea de 68,5 mil. lei, a 2 încăperi izolate (apartamente care nu au fost privatizate), precum și a 106 bunuri imobile (clădiri), dintre care 104 bunuri imobile sunt contabilizate în sumă de 250,3 mil. lei, iar 99 bunuri imobile sunt amplasate pe terenuri neînregistrate. Astfel, înregistrarea acestor imobile va fi posibilă doar după înregistrarea primară a loturilor de teren.

MA a transmis gratuit câteva terenuri unei întreprinderi de stat, fiind fondatorul acesteia. Veniturile de la darea în arendă a terenurilor au fost încasate în contul întreprinderii de stat, deși, potrivit normei legale, urmau a fi încasate în bugetul de stat. În rezultat, bugetul de stat a fost prejudiciat cu cel puțin 1,2 mil. lei, nefiind încasate venituri de la darea în arendă a terenurilor proprietate publică.

În cadrul ședinței echipa de audit a menționat despre tergiversarea procesului de reorganizare a întreprinderilor de stat al căror fondator este MA. Încă în anul 2004 urma să fie efectuată reorganizarea prin fuziune a Întreprinderii de stat (Î.S.) „CCM Vichi” cu Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculești”, fondator al cărora la acel moment era Ministerul Apărării, urmând a fi efectuate înscrisurile respective în Registrul unităților de drept. În consecință, radierea Î.S. „CCM Vichi” din Registrul unităților de drept nu a avut loc.

De asemenea, nu a fost definitivată şi reorganizarea altor două întreprinderi de stat, precum Î.S. „Combinatul de deservire socială” şi Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Naţională”, care conform Hotărârii Guvernului nr. 698 din 11.07.2018, urmau a fi reorganizate prin absorbție și, respectiv, transformate într-o singură instituție publică. Principala cauză a nedefinitivării reorganizării acestor întreprinderi este interpretarea greșită de către MA a prevederilor Legii nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Auditul a identificat că, pe parcursul mai multor ani, una din unitățile militare nu a asigurat respectarea regulilor şi normelor de luare şi ținere la evidență a patrimoniului militar, fiind identificate cazuri de dezmembrare, sustragere şi comercializare la metal uzat a unor componente ale tehnicii militare. Dauna materială cauzată unității militare şi statului în urma acestor acțiuni a fost estimată la valoarea de 2,7 mil. lei. Pe acest caz a fost deschis un dosar penal, care a fost completat cu o acțiune civilă privind recuperarea daunei materiale, care, la moment, se află în  examinare în instanța de judecată.

În același context, MA nu a asigurat inventarierea regulamentară a stocurilor de materiale. În consecință, în procesul de inventariere nu au fost identificate lipsurile de echipament care au apărut ca urmare a sustragerilor de bunuri pe parcursul anilor 2020-2022. În cadrul unei anchete administrative din anul 2022 s-au stabilit lipsuri de echipament în valoare de 1,5 mil. lei. După finalizarea anchetei administrative, toate materialele acumulate au fost transmise Inspectoratului de Poliție Buiucani, care a intentat o cauză penală pe faptul comiterii infracțiunii cu referire la sustragerea patrimoniului militar.

Pe parcursul misiunii de audit, Ministerul Apărării a remediat unele neconformități atestate. Acțiunile de remediere au fost efectuate în anul 2022 și nu au avut efect asupra rapoartelor financiare consolidate încheiate la 31 decembrie 2021.

Curtea de Conturi, în baza probelor de audit obținute, a înaintat entității auditate recomandări menite să îmbunătățească aspectele auditate.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY