Actualizat: Vineri, 14 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Întrevedere cu experţi ai Comisiei Europene

  • 08.12.2010
  • 1123
La 7 decembrie 2010 doi experți ai Comisiei Europene  domnii Erwin Resiter si Bill Fraiser au avut o întrevedere cu conducerea Curții de Conturi. Delegația Comisiei Europene și-a propus un exercițiu de evaluare a sistemului Managementului  Finnanciar Public (MFP) în Republica Moldova în raport cu situația din 2009 pentru o planificare mai bună a suportului bugetar care va fi acordat pe anii 2011-2013 în sectorul energetic, iar pe anii 2012-2014 - în sectorul justiției. Acest exercițiu va deveni o practică ce va permite o implicare activă a Guvernului Republicii Moldova, împreună cu Delegația Comisiei Europene, în planificarea operațiunilor de suport bugetar pe viitor. Evaluarea va constitui punctul de referință pentru dialogul dintre Comisia  Europeană și Guvernul Republicii Moldova în ceea ce privește sistemul de gestionare a finanțelor publice și îmbunătățirea acestuia pentru o gestionare mai eficientă a operațiunilor de suport bugetar.
Experții Comisiei Europene au fost interesați de acțiunile Curții de Conturi întreprinse în vederea evaluării și raportării situațiilor privind implementarea Controlului Financiar Public Intern (CFPI) bazat pe managementul financiar și control, pus în sarcina executorilor de buget responsabili pentru buna guvernare în instituțiile publice.
Președintele Curții de Conturi dna Ala Popescu a informat experții Comisiei Europene despre susținerea deplină și aportul Curții de Conturi în promovarea reformelor respective. Pe parcursul ultimilor  trei ani, Curtea evaluează după metoda COSO implementarea CFPI în cadrul auditelor financiare efectuate în entitățile publice. Rezultatele totalizatoare privind implementarea CFPI, precum și recomandările oportune privind intensificarea  procesului de implementare a sistemului de management financiar și control  și a auditului intern, sînt prezentate într-un capitol separat al Raportului anual al Curții de Conturi remis Parlamentului Republicii Moldova.
Prin activitățile sale, Curtea de Conturi promovează insistent reformele în domeniul MFP și optează pentru responsabilizarea executorilor de buget pentru buna guvernare a mijloacelor financiare publice la nivel de administrație publică centrală și locală.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY