Actualizat: Sîmbătă, 13 Aprilie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.45 din 21 august 2023 cu privire la Raportul misiunii de follow-up privind evaluarea nivelului de implementare a recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.84 din 30 noiembrie 2018 „Cu privire la Raportul auditului performanței cu tema: „În ce mod resursele investite în dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME) asigură realizarea scopului stabilit și cum poate fi acesta îmbunătățit pentru atingerea impactului scontat?””

Nr. 45 din 21.08.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. pentru informare în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Biroul Național de Statistică

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
Scris.ANACEC nr.1085-03 din 10.10.2023: A fost elaborat un Plan de acțiuni pentru implementarea recomandărilor expuse în RAportul misiunii de follow-up.
A fost remis către CTICE și MEC un demers prin care ANACEC a înaintat o listă cu propuneri în vedera completării și dezvoltării SIME cu informații suplimentare și oferirea unui acces mai larg la diverse tipuri de date prelucrate de SIME prin crearea unui număr mai mare de conturi de analiști naționali școlari pentru angajații Direcției evaluare în învățământul general din cadrul ANACEC. 808-23_ANACEC.pdf

Autoritatea:DIRECȚIA ÎNVĂTĂMÎNT, TINERET și SPORT Bălți

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECȚIA GENERALĂ RAIONALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT OCNIȚA

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT CĂLĂRAȘI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT STRĂȘENI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT HÎNCEȘTI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT R-NUL DONDUȘENI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT, UTA GĂGĂUZIA

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
Scris.DGÎ_Găgăuzia nr.01/1-13-1056 din 20.09.2023: Приказ ГУО Гагаузии № 02-2/481 от 22.10.2021 ,,О назначении регионального координатора по администрированию SIME
Декларация о неразглашении персональных данных
Индивидуальные задачи деятельности и показатели результативности
766-23_DGÎ_Găgăuzia.pdf

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, BRICENI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea: Directia generala invatamint Cahul

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, CANTEMIR

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
Scris.DGÎ_Cantemir nr.338 din 09.10.2023. 807-23_DGÎ_Cantemir.pdf

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, CĂUŞENI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, CIMIŞLIA

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA EDUCAȚIEI DROCHIA

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, CRIULENI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, DUBĂSARI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, EDINEŢ

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Directia generala invatamint, tineret si sport Floresti

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția generală invațămînt, tineret și sport Glodeni

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, IALOVENI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, LEOVA

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, NISPORENI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, ORHEI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, REZINA

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, RÎŞCANI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, SÎNGEREI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, ŞOLDĂNEŞTI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, SOROCA

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, ŞTEFAN VODĂ

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, TARACLIA

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, TELENEŞTI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, UNGHENI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Directia Generala Educatie,Cultura si Turism Anenii Noi

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, BASARABEASCA

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului mun.Chișinău

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ , r-nul FĂLEŞTI

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 1.1. să revizuiască și să asigure actualizarea cadrului normativ și celui regulator aferente instituirii și funcționării SIME, în vederea asigurării utilizării eficiente a acestuia, transmiterii atribuțiilor aferente formării registrelor către subiecții rapoartelor juridice, în conformitate cu prevederile legale (subpct.4.2.2 și subpct.4.2.12)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 1.2. să elaboreze și să aprobe o metodologie de introducere, gestionare și utilizare a datelor statistice în educație, cu agrearea/unificarea definițiilor explicite pentru fiecare dintre indicatorii prezentați, a modului de cuantificare a acestora, în vederea asigurării alinierii la standardele internaționale și ale UE în domeniul statisticii educației (subpct.4.2.3)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Biroul Național de Statistică

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 1.3. să asigure implementarea unor proceduri și controale TI eficiente și adecvate (generale și ale aplicației) în vederea garantării securității și integrității datelor prelucrate în SIME, inclusiv a unei politici și proceduri fiabile de gestionare a: parolelor, utilizatorilor, riscurilor de securitate și integritate a datelor, copiilor de rezervă (backup), precum și a unui Plan de continuitate și de recuperare în caz de dezastru, cu testarea periodică și documentarea activităților realizate, management al schimbărilor și problemelor/incidentelor prin instituirea unei mecanism eficient de gestionare și soluționare a problemelor relatate de către utilizatorii SIME, în vederea asigurării satisfacerii necesităților acestora, precum și funcționalității adecvate a Sistemului (subpct.4.2.4., subpct.4.2.8, 4.2.9)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 1.4. să efectueze o evaluare exhaustivă a necesităților (condițiilor necesare) de funcționare și dezvoltare a SIME, inclusiv din perspectiva modulelor conform Conceptului SIME, precum și carențelor și disfuncționalităților elucidate de prezenta misiune în Raport, a riscurilor aferente, cu întocmirea unui plan de măsuri în acest sens și asigurarea implementării acestuia în vederea realizării scopului Sistemului și garantării utilizării și sustenabilității SIA (subpct.4.2.5, subpct.4.2.7, subpct.4.2.11)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 1.5. să determine un mecanism motivațional eficient pentru asigurarea utilizării conforme a SIME de către utilizatorii acestuia, responsabilizării și asigurării veridicității/calității datelor, funcționalității și continuității Sistemului (subpct.4.2.6)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 1.6. să fortifice capacitățile instituționale ale CTICE, după caz, prin modificări ale cadrului normativ relevant în vederea asigurării exercitării adecvate a sarcinilor stabilite și durabilității activității acestuia (subpct.4.2.10)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 1.7. să efectueze o evaluare a registrelor/SI și a resurselor informaționale deținute de autoritățile și instituțiile din domeniul educației, pentru identificarea căilor unificate omogene de automatizare, evitarea dublării sau fragmentarea neîntemeiată a proceselor, a datelor și indicatorilor educaționali, precum și pentru asigurarea prezentării sigure a datelor către părțile interesate, în modul stabilit de legislație (subpct.4.2.13)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 1.8. să asigure integrarea, după caz, definitivarea integrării SIME cu serviciile și platformele guvernamentale (MSign, MConnect, MNotify etc.) în scopul valorificării beneficiilor acestora, eficientizării funcționării SIME, garantării calității și integrității datelor și informațiilor gestionate de Sistem (subpct.4.2.14)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 1.9. să asigure utilizatorii SIME cu instruirile și instrucțiunile necesare și suficiente în scopul familiarizării lor cu principiile și condițiile/cerințele funcționării și utilizării SIME (subpct.4.2.16)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 2. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME, precum și intensificarea procedurilor de control în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME (subpct.4.2.17 și subpct.4.2.18)

Autoritatea:DIRECȚIA ÎNVĂTĂMÎNT, TINERET și SPORT Bălți

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECȚIA GENERALĂ RAIONALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT OCNIȚA

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT STRĂȘENI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT CĂLĂRAȘI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT HÎNCEȘTI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT R-NUL DONDUȘENI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT, UTA GĂGĂUZIA

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
Scris.DGÎ_Găgăuzia nr.01/1-13-1056 din 20.09.2023: «План действий Главного управления образования на 2023-2024 уч. год по обновлению данных в Информационной системе менеджмента в образовании» (согласно приложенному файлу).
766-23_DGÎ_Găgăuzia.pdf

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, BRICENI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea: Directia generala invatamint Cahul

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, CANTEMIR

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
Scris.DGÎ_Cantemir nr.338 din 09.10.2023: Ordin cu privire la desemnarea persoanei responsabile la nivel de raion.
https://www.cantemiredu.md/wp-content/uploads/2023/09/nr.-256A-din-04.09.2023-cu-privire-la-desemnarea-administratorului-raional-SIME.pdf
https://www.cantemiredu.md/wp-content/uploads/2023/09/nr.-257A-din-04.09.2023-cu-privire-la-desemnarea-administartorului-raional-SIME-IET.pdf
Seminar de instruire cu administratorii de instituție
https://www.cantemiredu.md/wp-content/uploads/2023/09/nr.-266A-din-05.09.2-23-cu-privire-la-organizarea-si-desfasurarea-sedintei-cu-managerii-IET.pdf
https://www.cantemiredu.md/wp-content/uploads/2023/09/nr.-258A-din-04.09.2023-cu-privire-la-desfasurarea-seminarului-referitor-la-utilizarea-SIME.pdf
Monitorizarea datelor introduse de către administartorii de instituții
Extragerea și analiza rapoartelor de monitorizare a datelor: Monitorizare elevi, Monitorizare Personal didactic.
Revizuirea periodică a utilizatorilor SIME și blocarea utilizatorilor inactivi. 807-23_DGÎ_Cantemir.pdf

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, CĂUŞENI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, CIMIŞLIA

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA EDUCAȚIEI DROCHIA

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, CRIULENI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, DUBĂSARI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, EDINEŢ

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Directia generala invatamint, tineret si sport Floresti

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția generală invațămînt, tineret și sport Glodeni

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, IALOVENI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, LEOVA

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, NISPORENI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, ORHEI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, REZINA

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, RÎŞCANI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, SÎNGEREI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, ŞOLDĂNEŞTI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, SOROCA

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, ŞTEFAN VODĂ

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, TARACLIA

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, TELENEŞTI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, UNGHENI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Directia Generala Educatie,Cultura si Turism Anenii Noi

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, BASARABEASCA

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului mun.Chișinău

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ , r-nul FĂLEŞTI

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 3. să asigure valorificarea posibilităților și beneficiilor SIME, cu întreprinderea acțiunilor necesare de conectare la acesta, precum și să contribuie la dezvoltarea Sistemului prin oferirea propunerilor relevante reieșind din necesitățile instituționale (subpct.4.1.2)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Termen implementare: 07.09.2024

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY