Actualizat: Vineri, 14 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a realizat misiunea de audit la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

  • 21.05.2024
  • 512

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 21 mai curent, Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) încheiate la 31 decembrie 2023.

La finele anului 2023, patrimoniul gestionat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și entitățile sale subordonate, în aspectul existenței și componenței materiale, a constituit 21,8 mil. lei. Veniturile au constituit 489,6 mil. lei. Împrumuturile externe au constituit 204,5 mil. lei, iar cheltuielile au însumat 692,4 mil. lei.

În cadrul ședinței au fost prezentate principalele observații, care au stat la baza emiterii opiniei de audit cu rezerve:

  • MDED nu a înregistrat în evidența sa contabilă valoarea imobilelor gestionate economic de către instituțiile publice la autogestiune în sumă totală de cca 111,9 mil. lei;
  • nu a fost contabilizată valoarea capitalului social a două întreprinderi de stat în procedura de lichidare, în sumă totală de 316,4 mii lei;
  • nu a fost reevaluată, conform cerințelor regulamentare, valoarea de bilanț a unei clădiri, la transmiterea acesteia în folosință și gestiune economică în afara sistemului bugetar, la valoarea estimată de audit de cca 26 mil. lei.

De asemenea, din cauza lipsei unor cerințe specifice de raportare, nu au fost recunoscute și incluse în bilanțul consolidat al MDED și, ulterior, în Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat, informațiile cu privire la angajamentele financiare generate de 1055 garanții emise și active din Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) pentru întreprinderile mici și mijlocii, în sumă de 1,1 mld. lei și de 1044 garanții în valoare de cca 820,9 mil. lei, conform datelor băncilor partenere, precum și soldul mijloacelor financiare bugetare ale FGC, în sumă totală de 401,9 mil. lei.  Concomitent, acestea se înscriu într-o anumită măsură în Raportul narativ consolidat al MDED.

Auditorii CCRM au constatat și alte deficiențe, care nu au influențat opinia de audit, precum:

  • neînregistrarea în evidența contabilă a informațiilor aferente a două creanțe compromise decontate de către Unitatea de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei, succesor de drepturi și obligații MDED, în sumă de 38,7 mii dolari SUA, echivalentul a 672,7 mii lei și în sumă de 114,2 mii euro, echivalentul a 2,2 mil. lei. În consecință, creanțele compromise, raportate în bilanțul consolidat al MDED, la conturile extrabilanțiere, au fost subevaluate cu suma totală de 2,9 mil. lei;
  • clasificarea necorespunzătoare a activelor nefinanciare a condus la înregistrarea neconformă în evidența contabilă a MDED a cca 67 bunuri, precum și în evidența contabilă a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a 8 bunuri, sub formă de mașini și utilaje, unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc și alte mijloace fixe, la conturile stocurilor de materiale circulante, ceea ce în consecință a generat subevaluarea agregată a conturilor mijloacelor fixe cu 81,4 mii lei.

Procesul de reorganizare a Instituției Publice Institutul National de Metrologie prin fuziunea (absorbția) Întreprinderii de Stat Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare este în întârziere semnificativă și riscă să eșueze în totalitate deoarece nu au fost întreprinse toate acțiunile necesare pentru desfășurarea procesului de reorganizare.

Deși, subdiviziunea de audit intern din cadrul MDED urma a fi instituită în număr de cel puțin trei unități de personal, auditul a atestat că, din cauza neajustării statelor de personal la cadrul normativ aplicabil, aceasta este constituită doar dintr-o unitate de auditor intern principal, care a fost angajat în noiembrie 2022. Limitarea în acest fel a activităților de audit condiționează neobținerea de către persoanele responsabile de guvernanță a asigurărilor de gestionare corespunzătoare a riscurilor asociate activităților operaționale și financiare ale MDED și entităților din sfera sa de competență.

În final, în scopul înlăturării cauzelor ce au stat la baza denaturărilor și neconformităților identificate, Curtea de Conturi a înaintat Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și instituțiilor sale subordonate 7 recomandări care necesită a fi abordate în perioadele viitoare, pentru a controla mai bine riscurile de denaturare sau conformitate.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY