Actualizat: Marți, 21 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Bunele practici de conlucrare cu părțile interesate, relatate de Președintele Curții de Conturi în cadrul întrunirii AISCCUF

  • 14.07.2023
  • 1062

Conducătorii instituțiilor supreme de audit francofone au împărtășit experiența de implicare a cetățenilor și altor părți interesate, în cadrul dezbaterilor publice organizate cu ocazia întrunirii Asociației Instituțiilor Supreme de Audit Francofone (AISCCUF). Evenimentul a fost organizat în perioada11-12 iulie în orașul București, România.

Marian Lupu, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), a prezentat experiența și bunele practici ale instituției supreme de audit din țară în domeniul comunicării și implicării părților interesate, pentru asigurarea impactului activității de audit.

Înțelegând importanța interacțiunii eficiente cu părțile interesate, Curtea de Conturi promovează o viziune strategică de acțiuni sistemice pentru consolidarea relațiilor cu părțile interesate și promovarea îmbunătățirilor în domeniul gestiunii finanțelor și patrimoniului public, generate de activitatea de audit, a remarcat Președintele CCRM.

Printre direcțiile strategice de comunicare, promovate de CCRM, un element central aparține celui mai important partener – Parlamentul, iar examinarea rapoartelor de audit de către Legislativ este o componentă fundamentală pentru asigurarea funcției de control parlamentar, a informat dl Lupu. Potrivit Președintelui CCRM, Curtea de Conturi a înregistrat progrese substanțiale în acest context, în Comisia de profil fiind examinate circa 90% din rapoartele Curții. Acest fapt sporește gradul de informare a parlamentarilor privind gestionarea banilor publici și nivelul de implementare a recomandărilor de audit.

Ședințele de examinare a rapoartelor de audit sunt publice și sunt transmise online, ceea ce oferă transparență și acces la informație pentru mass media. Această modalitate transparentă de mediatizare a rezultatelor auditului are un impact și pentru societate, numărul de vizualizări unice ale ședințelor Curții pe diferite platforme Internet constituind circa 500 de mii anual, a remarcat Marian Lupu.

O altă direcție strategică abordată de Președintele CCRM este interacțiunea cu entitățile auditate, prin promovarea transferul de cunoștințe și experiență, dialog și feedback permanent, monitorizarea implementării recomandărilor prin utilizarea propriului sistem informațional.

În același context de comunicare cu entitățile auditate, în Republica Moldova s-au înregistrat, potrivit Președintelui CCRM, progrese substanțiale, prin organizarea mai bună de către Guvern a procesului implementării recomandărilor de audit. Astfel, din anul 2021 Guvernul a început să incorporeze cele mai importante recomandări în planurile anuale de acțiuni.

Curtea de Conturi promovează o relație constantă și toate organizațiile nonguvernamentale interesate, fiind constatată schimbare pozitivă a trendului, a remarcat dl Lupu. Astfel, dacă anterior o atenție sporită era sporită calității și conținutului rapoartelor de audit, atunci în ultima perioadă se pune accentul pe implementarea recomandărilor de către entitățile auditate, a informat Președintele  CCRM.

Marian Lupu a vorbit despre evaluările internaționale ale Curții de Conturi, care denotă progresele înregistrate și menținerea trendului ascendent în asigurarea calității și eficienței activității, sporind astfel încrederea părților interesate - evaluarea performanței cheltuielilor publice și a responsabilității financiare (PEFA), efectuată de Banca Mondială în cooperare cu Comisia Europeană, prima evaluare internațională „peer review” a Curții de Conturi, efectuată de SIGMA – inițiativa comună a Uniunii Europene și OECD, precum și despre alte 4 evaluări internaționale.

Președintele CCRM a remarcat evaluarea implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, efectuată cu suportul experților societății civile (CAPC). Potrivit evaluării, în ultimii 4 ani a fost recuperat un prejudiciu de peste 5 miliarde de lei cauzat statului, în baza constatărilor Curții de Conturi, iar acest fapt demonstrează impactul activității și eficiența conlucrării cu organele de drept, a concluzionat dl Lupu.

Un alt aspect important, accentuat de Președintele Curții de Conturi, este promovarea statutului și rolului instituției supreme de audit în cadrul structurilor internaționale de profil. O realizare majoră obținută la nivel internațional este acordarea Curții de Conturi a statutului de observator în Comitetul de contact al instituțiilor supreme de audit din țările membre ale UE, iar participarea la activitatea Comitetului va contribui la implementarea Agendei europene a țării, a concluzionat dl Lupu.

În final, Președintele Curții de Conturi a mulțumit partenerilor din cadrul organizațiilor internaționale INTOSAI, EUROSAI, AISCCUF pentru suportul acordat și a menționat despre importanța dezvoltării relațiilor de cooperare și pe viitor, pentru dezvoltarea auditului public extern.

 

 

CCRM LIVE
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY