Actualizat: Marți, 21 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Rezultatele auditurilor la două ministere, discutate de Comisia parlamentară de profil

  • 26.10.2022
  • 1504

Constatările și recomandările Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), expuse în cadrul auditurilor financiare la două ministere, au fost puse în discuție astăzi, 26 octombrie, în cadrul ședinței Comisiei de control al finanțelor publice (CCFP).

Echipa auditorilor condusă de Petru Rotaru, membru al CCRM, a prezentat sinteza Raportului auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) încheiate la 31 decembrie 2021. În contextul auditului, Curtea de Conturi a emis opinia cu rezerve, urmare a faptului că erorile constatate, în totalitatea lor au afectat situațiile financiare consolidate. Totodată, au fost raportate unele problematici care prin importanța lor necesită luarea de atitudine, atât din partea MAEIE, cât și din partea altor autorități, iar pentru remedierea lor au fost înaintate recomandări.

În contextul implementării la nivel de 50% a recomandărilor înaintate anterior de Curtea de Conturi, au fost reiterare un șir de recomandări neimplementate, precum  actualizarea reglementărilor privind activitatea administrativ-financiară a instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, precum și privind modul de încasare, utilizare și evidență a taxelor consulare și a mijloacelor speciale provenite de la serviciile contra plată.

De asemenea, Curtea de Conturi a recomandat MAEIE, de comun cu Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat, Agenția Servicii Publice, Agenția Proprietății Publice să examineze criteriile de evidență și raportare a veniturilor încasate din prestarea serviciilor consulare pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul Direcției Afaceri Consulare; serviciile de înregistrare și evidență a populației prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova;  înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a terenurilor transmise de minister, inclusiv legalizarea drepturilor și modului de folosință a acestora, etc.

Al doilea raport aferent auditului realizat la Ministerul Apărării (MA) a fost pus în discuție de echipa de audit, condusă de Tatiana Șevciuc, membru al CCRM. Auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale MA încheiate la 31 decembrie 2021 a avut drept scop de a testa sub toate aspectele semnificative, dacă rapoartele financiare consolidate ale ministerului, încheiate la 31 decembrie 2021, prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul său, nu conțin denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Ca urmare a auditului, Curtea de Conturi a formulat opinie cu rezerve, cauzată de neinstituirea controlului intern managerial corespunzător, în special în domeniile financiar-contabil și gestionarea patrimoniului, aplicarea greșită sau neaplicarea prevederilor cadrului regulator aferent domeniului. 

Pentru remedierea deficiențelor identificate, Curtea de Conturi a înaintat 18 recomandări cu termen de realizare de  8 luni, cu raportare trimestrială. Cu referire la nivelul de implementare a recomandărilor anterioare ale Curții de Conturi se denotă un nivel de implementare de 46%.

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY