Actualizat: Vineri, 14 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Rezultatele auditului privind executarea bugetului de stat și managementul datoriei de stat examinate de Comisia parlamentară de profil

  • 22.06.2022
  • 2723

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), la data de 22 iunie curent, a prezentat în cadrul ședinței Comisiei de control al finanțelor publice (CCFP),  Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2021 și Raportul auditului conformității asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2021. De asemenea și Ministerul Finanțelor (MF) a prezentat în cadrul ședinței, Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2021, ce a fost auditat de CCRM.

Principalele constatări de audit au fost prezentate de către Petru Rotaru, membru al CCRM, precum și de responsabilii de audit.

Cu referire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2021, Curtea de Conturi a constatat că raportul, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă privind executarea de casă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

Potrivit Raportului Guvernului, parametrii precizați ai bugetului de stat au fost realizat, în proporție de 107,7% la venituri, cu o depășire de circa 3,5 miliarde lei, iar cheltuielile și activele nefinanciare au fost executate în proporție de 93,9%, acestea fiind mai mici cu 3,5 miliarde lei.

În condițiile în care bugetul de stat pe anul 2021 a fost precizat cu un deficit de circa 11,8 miliarde lei, exercițiul bugetar s-a încheiat cu un deficit de 4,7 miliarde lei, sau cu 7,1 miliarde lei sub nivelul deficitului precizat. În comparație cu anul 2020, rezultatul execuției bugetului de stat (deficitul) în anul 2021 s-a diminuat de 2,4 ori.

Principalele constatări de audit relevă că MF nu dispune de reglementări exhaustive pentru toți administratorii de venit privind modalitatea și formatul de raportare a restanțelor.

Una din observațiile auditului ține de identificarea unor rezerve la planificarea și estimarea limitelor la cheltuieli pentru implementarea sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar. Astfel, unele autorități continuă să solicite alocări suplimentare, respectiv, MF a planificat un fond centralizat de alocații în sumă de 170 mil. lei.  Ulterior, în baza hotărârilor Guvernului, au fost redistribuite  137,5 mil. lei.

Un alt aspect evidențiat de Curtea de Conturi, ține de cheltuielile bugetului de stat executate din fondurile de urgență ale Guvernului. Pentru anul 2021, fondurile de urgență ale Guvernului au constituit 823 mil. lei, inclusiv 500 mil. lei – fondul de rezervă, și 323 mil. lei – fondul de intervenție.

Verificările auditului au evidențiat că, mijloacele financiare utilizate din fondul de rezervă au fost alocate pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate, stabilite pentru 11 iulie 2021, procurarea vaccinului împotriva COVID-19, premierea sportivilor pentru performanțele obținute la Jocurile Olimpice și Paralimpice din anul 2021, plata onorariilor unor Birouri de avocați, și finanțarea programelor de compensații demarate în cadrul Programului de stat „Prima casă”. În context, auditul a evidențiat că nu toate cheltuielile executate din fondul de rezervă al Guvernului întrunesc concomitent toate criteriile de eligibilitate stabilite de cadrul normativ, având impact asupra conformității utilizării resurselor acestuia.

De asemenea, în cadrul ședinței auditorii CCRM au prezentat rezultatele Raportului auditului conformității asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2021.

Auditorii CCRM au informat membrii Comisiei parlamentare că, la finele anului 2021, soldul datoriei de stat, a constituit 77,8 miliarde lei, sau în creștere cu 9,9 miliarde lei față de anul 2020. Totodată, nivelul atins s-a încadrat în plafoanele aprobate prin Legea bugetară anuală. Ca pondere în PIB, datoria de stat a constituit 32,1%, sau cu o scădere față de anul precedent cu 1,9 la sută.

Analiza în evoluție relevă că, pe parcursul ultimilor 5 ani, constant, ponderea mai mare în totalul datoriei de stat revine datoriei de stat externe și reprezintă obligațiile financiare ale statului față de creditorii de pe piața externă, care fiind în totalitate denominate în valută străină, sunt expuse riscului de schimb valutar.

În anul 2021, pentru deservirea datoriei de stat, au fost achitate circa 31,5 miliarde lei, inclusiv 29,6 miliarde lei pentru rambursarea sumei principale și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat (VMS) ajunse la scadență și circa 1,9 miliarde lei pentru plata dobânzilor și comisioanelor. În comparație cu anul 2020, pentru deservirea datoriei de stat, în anul 2021 s-au achitat mai mult cu 15,4 miliarde lei.

Tatiana Cunețchi, președinta Comisiei de control al finanțelor publice, a făcut câteva sugestii de îmbunătățire a administrării și gestionării resurselor financiare publice.

În special, deputata a subliniat că, pentru a se încadra în calendarul bugetar, inclusiv atunci când se operează modificări la Legea bugetului de stat, autoritățile de resort trebuie să dea dovadă de insistență profesională și să țină cont de toți parametrii care stau la baza proiectului bugetului de stat al țării.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY