Actualizat: Joi, 27 Ianuarie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Neregularitatea procedurilor de achiziție publică implică costuri majore pentru bugetul public național

  • 21.12.2021
  • 444

Domeniul achizițiilor publice în Republica Moldova reprezintă domeniu-cheie în gestionarea finanțelor publice, de aceea neregularitatea procedurilor de achiziție publică implică costuri majore pentru bugetul public național.

Amploarea unui sistem eficient de achiziții publice este declarată ca unul dintre elementele fundamentale ale procesului de dezvoltare a Republicii Moldova. Totodată,  domeniul achizițiilor publice deseori este supus riscurilor majore.

Experiența de audit din anii precedenți a elucidat menținerea multiplelor deficiențe înrădăcinate de-a lungul anilor în acest domeniu, precum și probleme în dezvoltarea achizițiilor publice electronice. Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și-a propus să își orienteze eforturile asupra auditării acestui domeniu. Astfel, în Programele activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2020 și 2021 au fost incluse  și realizate 9 misiuni de audit care au avut drept scop evaluarea conformității desfășurării achizițiilor publice în cadrul ministerelor.

În baza constatărilor și concluziilor de audit, Curtea de Conturi a înaintat 224 de recomandări, menite să asigure îmbunătățirea cadrului regulator aferent domeniului achiziții publice, maximizarea impactului scontat din utilizarea sistemului automatizat „MTender”, precum și evitarea în perspectivă a neconformităților identificate în cadrul misiunilor de audit cu scopul de a eficientiza utilizarea finanțelor publice alocate în acest sens. Constatările auditurilor au stat la baza elaborării unei Sintezei analitice a rezultatelor de audit aferente domeniului achiziții publice în perioada  2019-2020.

În context, Curtea de Conturi a Republicii Moldova a organizat, la data de 21 decembrie, o masă rotundă ”Aspecte sensibile în domeniu achizițiilor publice, prin prisma rapoartelor Curții de Conturi”. Evenimentul public a întrunit în discuții deschise reprezentanții entităților publice, precum Ministerul Finanțelor, Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Achiziții Publice, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, precum și organizațiile societății civile, precum IDIS „Viitorul”, Expert Grup, Transparency International Moldova, Asociația Investitorilor Străini FIA etc.

Constatările și recomandările Curții de Conturi au fost prezentate de Petru Rotaru, membru al CCRM. În cadrul discuțiilor, participanții au examinat cele mai sensibile aspecte din domeniu, venind cu soluții și propuneri de remediere.

Un aspect centra al discuțiilor l-a constituit problematica achizițiilor de valoare mică. Curtea de Conturi a constatat că, pe lângă cifra oficială a achizițiilor publice de 9,04 mld. lei  (4,4% în PIB) realizate în anul 2020, autoritățile contractante au mai procurat bunuri, lucrări și servicii prin achizițiile publice de valoare mică, valoarea estimativă a cărora se cifrează la 9,01 mld. lei. Astfel, achizițiile publice de valoare mică, practic, s-au egalat cu valoarea procedurilor competitive de achiziții publice. Majoritatea autorităților nu asigură desfășurarea procedurilor de achiziție publică de valoare mică prin Sistemul Informațional MTender și nu le raportează la Agenția Achiziții Publice, din care motiv în țară nu există o statistică oficială privind suma totală reală a achizițiilor publice realizate. Cadrul normativ aplicabil achizițiilor de valoare mică este ambiguu și incomplet și nu permite monitorizarea achizițiilor publice în ansamblu. Reglementarea lacunară a achizițiilor publice de valoare mică facilitează apariția riscului de fraudă.

De asemenea, o altă problemă importantă este faptul că, Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”/MTender este unul fragmentat, nu acoperă 6 proceduri de achiziție din 8 prevăzute de cadrul legal. De asemenea. Sistemul de achiziții electronice nu este funcțional pe deplin conform conceptului aprobat,  iar în unele cazuri nu este racordat ca prevederile Legii achizițiilor publice, fiind limitat doar la unele tipuri de proceduri și la un singur criteriu de calificare a ofertelor. Astfel, sunt necesare măsuri de modificare a funcționării SI la toate etapele ale procesului de achiziții.

În baza constatărilor și concluziilor de audit, Curtea de Conturi a înaintat 224 de recomandări, menite să asigure îmbunătățirea cadrului regulator în domeniul achizițiilor publice, maximizarea impactului din utilizarea SI MTender, precum și evitarea în perspectivă a neconformităților. Recomandările și soluțiile de implementare a acestora au fost, de asemenea discutate de participanții mesei rotunde.

Obiectivul evenimentului a constat în asigurarea unui proces transparent de comunicare a multiplelor probleme stabilite cu toate părțile interesate, cât și identificarea unor soluții comune, menite să asigure utilizarea conformă și eficientă a banilor publici, inclusiv prin schimb de experiență și conjugarea eforturilor în interesul întregii societăți.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY