Actualizat: Joi, 07 Decembrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Gestionarea patrimoniului public, aspect reflectat în Raportul anual 2022 al Curții de Conturi

  • 26.09.2023
  • 729

În Republica Moldova dreptul de proprietate publică, la fel ca și dreptul de proprietate privată, este un drept garantat de stat, iar proprietatea publică, asemeni proprietății private, este inviolabilă, apărată de lege, urmând a fi folosită fie în interesul întregii societăți (proprietatea de stat), fie în interesul colectivităților locale (proprietatea UAT).

Despre constatările și problemele identificate pentru ciclul anual de audit  (septembrie 2022 – septembrie 2023) la capitolul gestionarea patrimoniului public, Curtea de Conturi a elaborat unele concluzii, publicate recent în Raportul anual asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public în anul 2022.

Potrivit datelor din Registrul patrimoniului public, ținut de Agenția Proprietății Publice, la situația din 01 ianuarie 2023 valoarea de bilanț a patrimoniului public al Republicii Moldova constituia 139,44 mld. lei, fiind în creștere cu 16,85 mld. lei, sau cu circa 14% față de perioada anterioară. Această creștere este generată inclusiv de remedierea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi în cadrul auditului public extern, inclusiv:

  • valoarea patrimoniului public gestionat de autoritățile publice centrale este de 64,42 mld. lei, fiind în creștere cu 11,37 mld. lei (21,43%);
  • valoarea patrimoniului public gestionat de unitățile administrativ-teritoriale este de 75,02 mld. lei, fiind în creștere cu 5,48 mld. lei (7,88%).

Curtea de Conturi reiterează că nedelimitarea terenurilor proprietate publică în terenuri proprietate publică a statului şi terenuri proprietate publică a UAT, precum și a terenurilor din domeniul public de cele din domeniul privat rămâne o problemă stringentă în contextul gestionării patrimoniului public.

Delimitarea terenurilor proprietate publică în terenuri proprietate publică a statului şi terenuri proprietate publică a UAT, inclusiv în terenuri din domeniul public sau din cel privat, are drept scop protecția şi folosirea eficientă a terenurilor proprietate publică a statului și a UAT. Acest scop se realizează prin crearea şi ținerea cadastrului bunurilor imobile, prin care se asigură recunoașterea publică a dreptului de proprietate şi a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile, ocrotirea de către stat a acestor drepturi, susținerea sistemului de impozitare şi a pieței imobiliare.

Lipsa unei metodologii adecvate privind delimitarea pe domenii și contabilizarea patrimoniului public afectează grav procesul de gestionare și raportare a acestuia, ca rezultat nefiind posibilă determinarea regimului juridic și al celui contabil al bunurilor, în special a celor transmise în gestiunea întreprinderilor de stat/municipale și instituțiilor publice la autogestiune.

Lipsa criteriilor uniforme de calculare a valorii imobilelor, metodelor și procedeelor de evaluare și reevaluare a acestora nu oferă criterii uniforme de stabilire a valorii juste a bunurilor. În acest context se relevă necesitatea de revizuire a cadrului normativ național, pentru racordarea metodei de reevaluare la cerințele bunelor practici care prevăd reevaluarea activelor la data raportării.

O altă problemă majoră care periclitează integritatea bunurilor statului este neînregistrarea și necontabilizarea bunurilor imobile și a terenurilor de către autoritățile publice atât la nivel central, cât și la nivel local. Acest fapt nu permite deținerea de informații complete și credibile privind patrimoniul public deținut, modul lui de utilizare și persoanele beneficiare.

Nu este asigurată respectarea procedurii de transmitere a terenurilor proprietate publică a statului din administrarea autorităților publice centrale, autorităților de stat și instituțiilor publice de stat care administrează/gestionează terenurile proprietate publică a statului, în administrarea Agenției Proprietății Publice. Deficiența este generată de înregistrarea dreptului de proprietate la Agenția Servicii Publice (ASP) doar prin simpla cerere a APP, în lipsa documentelor primare de predare-primire la nivel de entitate.

Includerea neregulamentară a proprietății statului transmise în gestiunea întreprinderilor de stat aflate în proces de insolvabilitate în masa debitoare generează apariția riscului de pierdere a controlului asupra bunurilor statului și neasigurarea integrității acestora. Pe parcursul mai multor ani, întreprinderile de stat nu s-au conformat regulilor de contabilizare a proprietății care aparține cu titlul de proprietate persoanelor terțe și nu au contabilizat acest tip de bunuri în conturi distincte, destinate contabilizării mijloacelor fixe și terenurilor primite în gestiune economică.  

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY