Actualizat: Vineri, 21 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional „Vulnerabilitatea energetică”, în vizorul Curții de Conturi

  • 01.05.2024
  • 551

Deși a fost instituit cadrul normativ și cel instituțional, necesare pentru asigurarea creării și implementării Sistemului Informațional (SI) „Vulnerabilitatea energetică” (SIVE), există anumite carențe, inclusiv în aspectul aplicării, funcționării, precum și gestionării eficiente a SI.

Guvernul Republicii Moldova a asigurat crearea Fondului de reducere a vulnerabilității energetice pentru a promova eficiența energetică, precum și pentru a finanța programele de creștere a accesibilității resurselor energetice, destinate consumatorilor vulnerabili. Potrivit cadrului normativ, oportunitatea implementării Sistemul Informațional „Vulnerabilitatea energetică” derivă din necesitatea asigurării activității eficiente a Fondului prin asigurarea aplicabilității sistemului de compensații energetice pentru cetățenii vulnerabili, cât și implementarea programelor de ajutor financiar pentru eficientizarea consumului de resurse energetice. Astfel, SIVE a fost implementat pentru gestionarea și monitorizarea măsurilor finanțate din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, a programele finanțate din mijloacele acestui fond, îndreptate spre prevenirea și combaterea vulnerabilității energetice a populației și creșterea accesibilității energiei în rândul consumatorilor vulnerabili, precum și spre promovarea creșterii eficienței energetice.

În acest context, Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat la data de 30 aprilie rezultatele auditului de performanță „Contribuie Sistemul informațional „Vulnerabilitatea energetică” (SIVE) la un mecanism eficient de încadrare a consumatorilor casnici în categorii de vulnerabilitate energetică, precum și de gestionare și monitorizare a măsurilor finanțate din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice?”.

Misiunea de audit a avut ca scop obținerea probelor de audit suficiente și adecvate referitor la faptul dacă autoritățile publice responsabile au creat și au realizat condițiile necesare pentru implementarea, gestionarea și utilizarea eficientă a SIVE, cu identificarea riscurilor și vulnerabilităților ce pot afecta impactul scontat al acestuia și determinarea oportunităților de îmbunătățire.

Achiziția serviciilor de creare și implementare a SIVE (modulul „Vulnerabilitatea Energetică” și modulul „Ecovoucher”) a fost efectuată de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în cadrul Proiectului „Abordarea impactului crizei energetice a Republicii Moldova”. Inițierea de soluții pentru securitatea energetică și sărăcia energetică” , în perioada anilor 2022 – 2023, iar dezvoltarea modulului „Vulnerabilitate energetică”, la fel de către PNUD în cadrul Proiectului „Implementarea Fondului de reducere a vulnerabilității energetice în Republica Moldova”.

Potrivit datelor Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pe parcursul perioadei reci a anului 2022-2023, din numărul total de peste 918 mii de gospodării casnice, peste 700 mii de gospodării erau înregistrate în SIVE. Dintre acestea peste 155 mii de gospodarii au beneficiat de compensații direct în facturile la energie, conform categoriilor de vulnerabilitate „medie” și „scăzută”. De menționat că valoarea compensațiilor acordate în această perioadă a constituit peste 3,7 miliarde de lei, dintre circa 3 miliarde - acordate solicitanților înregistrați în SIVE.

Totodată, valoarea totală a compensațiilor doar pentru lunile noiembrie și decembrie 2023 a constituit peste 1 miliard de lei.

Rezultatele auditului denotă că, acțiunile întreprinse pentru implementarea și dezvoltarea SIVE contribuie, într-o anumită măsură, la atingerea scopului și obiectivelor stabilite ale acestuia. În acest sens, este asigurat cadrului juridic și instituțional aferent SIVE, implementarea și funcționarea și utilizarea Sistemului în procesul de încadrare a consumatorilor casnici în categoriile de vulnerabilitate energetică etc. Totuși, pe lângă beneficiile esențiale oferite de SIVE, auditul a identificat unele aspecte problematice și zone cu probabilitate sporită de risc, care necesită acțiuni și măsuri stringente pentru gestionarea adecvată a acestora, în vederea asigurării utilizării eficiente a resurselor publice și securității Sistemului.

Verificările și analizele efectuate de audit denotă anumite carențe și riscuri privind modul de implementare, gestionare și dezvoltare a SIVE, cu impact asupra asigurării atingerii scopurilor și obiectivelor acestuia, a continuității și durabilității SI, inclusiv în contextul: lipsei unui studiu de fezabilitate exhaustiv; monitorizării insuficiente a implementării Sistemului, după caz, lipsa pârghiilor eficiente și a instrumentelor necesare, capacităților instituționale insuficiente ale autorităților responsabile; comunicării și colaborării insuficiente între entitățile publice responsabile; promovării și monitorizării insuficiente a aplicării prevederilor legale în domeniu; fluctuației  personalului, inclusiv a celui de management din cadrul entităților publice toate aceste aspecte, în măsură semnificativă, au contribuit la tergiversarea realizării acțiunilor.

În opinia Curți de Conturi, pentru excluderea riscurilor funcționale şi instituționale este necesară consolidarea capacităților proprii ale autorităților și instituțiilor publice responsabile de implementarea, gestionarea și utilizarea SIVE, cu delimitarea strictă a funcțiilor și asigurarea instrumentelor și pârghiilor necesare pentru exercitarea eficientă a sarcinilor delegate. Astfel, asigurarea corelării/echilibrului între sarcinile și responsabilitățile atribuite entităților, îndeosebi pentru posesorul, deținătorul și utilizatorii SI prin prisma capacităților instituționale ale acestora (resurse umane, financiare etc.)  reprezintă o condiție indispensabilă pentru atingerea obiectivelor scontate ale SI. În aceeași ordine de idei, se evidențiază necesitatea conlucrării eficiente a autorităților responsabile, prioritar a Guvernului, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Energiei,  Agenției pentru Eficiență Energetică, Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică”, precum și a registratorilor SIVE (entitățile publice responsabile de asistarea unor categorii de persoane la înregistrarea acestora în Sistem), în scopul creării condițiilor necesare pentru obținerea rezultatului scontat.

În contextul auditului au fost înaintate un șir de recomandări, direcționate prioritar spre:

  • îmbunătățirea funcționalităților SIVE, precum și asigurarea eficienței și eficacității acestuia, a sustenabilității și securității SI;
  • valorificarea avantajelor SIVE de către un număr cât mai mare de beneficiari, autorități și entități publice în procesul de gestionare și monitorizare a măsurilor finanțate din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice;
  • îmbunătățirea și consolidarea cadrului normativ-regulator și a celui instituțional aferent SIVE;
  • îmbunătățirea comunicării interinstituționale și intersectoriale, ceea ce va genera posibilități de modernizare mai rapidă și calitativă a serviciilor publice, etc.

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY