Actualizat: Vineri, 12 Aprilie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.23 din 29 mai 2023 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2022

Nr. 23 din 29.05.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.6. pentru examinarea în cadrul ședinței Consiliului de Administrație a rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor, precum și pentru monitorizarea implementării recomandărilor înaintate.

Autoritatea:Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

Termen implementare: 29.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAM nr.01-03/367 din 22.01.2024: Prin Ordinul directorului general al CNAM nr. 170-A din 11.07.2023 a fost aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor indicate în HCC nr.23 din 29.05.2023. CNAM din 22.01.2024.pdf

Recomandarea: 1. monitorizarea și controlul realizării contractelor de prestări servicii în cadrul AOAM, în scopul gestionării resurselor financiare alocate cu asigurarea revizuirii și ajustării cadrului de raportare a instituțiilor medicale, în condițiile realizării serviciilor medicale supra contract (Capitolul II);

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 29.01.2024
Data implementării: 13.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.21/4772 din 13.12.2023: ține de competența Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 29.01.2024
Data implementării: 22.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAM nr.01-03/367 din 22.01.2024: La data de 27septembrie 2023, în adresa conducerii CNAM, a fost prezentată Nota informativă privind analiza activității spitalicești prin prisma servicii lor medicale prestate și raportate.
În perioada 01.01.2023-13.09.2023 în cadrul ședintelor a Grupului de lucru pentru coordonarea procesului de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală instituit prin Ordinul directorului general al CNAM nr.113-A din 28.05.2021, au fost prezentate și examinate analizele realizării contractelor pentru perioadele de 5 luni, 7 luni și 8 luni în cadrul asistenței medicale specializate de ambulator, asistența medicală spitalicească, îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu, servicii medicale de inaltă performanță, servicii de îngrijire paliativă.
Ca urmare, au fost constatate, per general о supraexecutare a volumelor contractuale, și în acest context au fost luate decizii de a remite Circulare la prestatorii de servicii medicale cu scopul de a informa CNAM, despre motivul supraexecutării și/sau neexecutării volumului de servicii medicale pentru fiecare program de activitate în parte, și după caz, sa fie remise la necesitate propuneri argumentate de revizuire a condițiilor contractuale (Circularele nr. 01-24/32 din 20.06.2023, nr.01- 24/33 din 20.06.2023, nr.01-24/34 din 21.06.2023, nr.01-24/49 din 18.08.2023 și nr.01-24/49 din 18.08.2023).

Recomandarea: 2. în cadrul modificării cadrului normativ aferent asigurării obligatorii de asistență medicală, potrivit Planului de Acțiuni al Guvernului pentru anul 2023, să asigure inclusiv elaborarea și aprobarea criteriilor de selectare a prestatorilor de servicii medicale şi farmaceutice care întrunesc principiile ce stau la baza încheierii contractelor (subpunctul nr.5.1);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 29.01.2024
Data implementării: 22.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAM nr.01-03/367 din 22.01.2024: Proiectul legii pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală) a fost examinată și aprobată în ședință Guvernului la data de 04 octombrie 2023, care ulterior, a fost transmisă spre aprobare Parlamentului Republicii Moldova.

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 29.01.2024
Data implementării: 13.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.21/4772 din 13.12.2023: prin Legea nr.336/2023 au fost operate modificări la Legea nr.1585/1998 prin care au fost aprobate criteriile de selectare a prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice care stau la baza încheierii contractelor cu Compania Națională de Asigurări în Medicină (https://www.lesis.md/cautare/getResults?doc id=140194&lans=ro)

Recomandarea: 3. elaborarea și stabilirea criteriilor specifice la contractarea volumului asistenței medicale stomatologice, inclusiv a serviciilor medicale anuale profilactice stomatologice, ceea ce ar asigura responsabilizarea prestatorilor de servicii medicale (subpunctul nr.5.4);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 29.01.2024
Data implementării: 22.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAM nr.01-03/367 din 22.01.2024: La data de 29.05.2023 a avut loc ședința de lucru cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Comisiei stomatologice a Ministerului Sănătății și IMSP „Policlinica Stomatologică Republicană” cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2022.
Prin Scrisoarea nr.01-05/2469 din 18.07.2023 CNAM, a înaintat în adresa Ministerului Sănătății propuneri pentru operarea modificărilor în Ordinul ministrului sănătății nr.72 din 30.01.2023 „Cu privire la organizarea serviciilor stomatologice pentru copii din localitățile rurale în anul 2023”.
Ulterior, propunerile de modificare înaintate au fost aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.659 din 04.08.2023 „Cu privire la modificarea Ordinului nr.72 din 30.01.2023”.

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 29.01.2024
Data implementării: 13.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.21/4772 din 13.12.2023: ține de competența Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

Recomandarea: 4. stabilirea acțiunilor menite să realizeze prioritățile strategice privind politicile de compensare a medicamentelor și dispozitivelor medicale din FAOAM, ceea ce ar asigura determinarea necesităților de mijloace financiare, fundamentate prin analize și calcule (subpunctul nr.6.7);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 29.01.2024
Data implementării: 22.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAM nr.01-03/367 din 22.01.2024: Prin Ordinul comun al ministrului Sănătății și directorului general al CNAM nr.107/40-A din 17.02.2023 a fost aprobată Lista maladiilor prioritare pentru care urmeaza a fi depuse dosare a medicamentelor în scopul includerii spre compensare din FAOAM pentru anul 2023.
Pentru anul 2024 se vor stabili prioritățile strategice pentru extinderea Listei medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate la începutul anului de gestiune urmare aprobarii bugetului FAOAM la subprogramul: „servicii destinate
compensării medicamentelor și dispozitivelor medicale”.
Pe parcursul anului 2023 au fost organizate consultări și solicitate avize de la Comisiile de specialitate în scopul identificării medicamentelor necesare de a fi incluse în Lista Denumirilor Comune Internaționale a medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate din FAOAM conform priorităților strategice stabilite precum:
-comisia oftalmologie;
-comisia dermatovenerologic;
-comisia oncologie, hemopatii maligne;
-comisia neurologie;
-comisia cardiologie;
-comisia endocrinologie.
Ulterior au fost intocmite Rapoarte tehnice de evaluare. Potrivit Deciziilor Consiliului pentru Medicamente Compensate și Consiliului pentru Dispozitive Medicale Compensate au fost completate Listele de medicamente și dispozitive medicale compensate.

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 29.01.2024
Data implementării: 13.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.21/4772 din 13.12.2023: prin Ordinul comun al ministrului Sănătății și directorului general al CNAM nr. 107/40-A din 17.02.2023 a fost aprobată Lista maladiilor prioritare pentru care urmează a fi depuse dosare a medicamentelor în scopul includerii spre compensare din FAOAM pentru anul 2023 (http://www.cnam.md/httpdocs/editorDir/file/MedicamenteCompensate/2023/Ordinul%20nr %20107-40-A%20din%2017 022023%20.Ddf).
Pentru anul 2024 se vor stabili prioritățile strategice pentru extinderea Listei medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate la începutul anului de gestiune urmare a aprobării bugetului FAOAM la subprogramul: „servicii destinate compensării medicamentelor și dispozitivelor medicale”.
Pe parcursul anului 2023 au fost organizate consultări și solicitate avize de la Comisiile de specialitate în scopul identificării medicamentelor necesare de a fi incluse în Lista Denumirilor Comune Internaționale a medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate din FAOAM conform priorităților strategice stabilite precum:
- comisia oftalmologie;
- comisia dermatovenerologie;
- comisia oncologie, hemopatii maligne;
- comisia neurologie;
- comisia cardiologie;
- comisia endocrinologie.
Ulterior au fost întocmite Rapoarte tehnice de evaluare. Potrivit Deciziilor Consiliului pentru Medicamente Compensate și Consiliului pentru Dispozitive Medicale Compensate au fost completate Listele de medicamente și dispozitive medicale compensate.

Recomandarea: 5. asigurarea elaborării și aprobării formelor de raportare de către instituțiile de profil a volumului de servicii medicale prestate, precum și de determinare/calculare a pacienților unic deserviți pe parcursul anului, în vederea utilizării rezultative a mijloacelor financiare contractate („per capita”) achitate și raportate de către CNAM (subpunctul nr. 6.1);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 29.01.2024
Data implementării: 22.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAM nr.01-03/367 din 22.01.2024: Prin Ordinul comun al ministrului Sănătății și directorului general al CNAM nr.560/148-A din 23.06.2023 au fost aprobate formularele de evidență primară și dările de seamă privind serviciile acordate în SI AOAM.

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 29.01.2024
Data implementării: 13.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.21/4772 din 13.12.2023: Ministerul Sănătății (MS) de comun cu CNAM a elabora și aprobat Ordinul nr. 560/148-A din 23.06.2023 cu privire la aprobarea formularelor de evidența primară și dărilor de seamă privind serviciile acordate în sistemul AOAM (http://www.cnam.md/httDdocs/editorDir/file/doc/2023/Ordin%20MS%20si%20CNAM%20nr 560-148-A%20din%2023 062023.pdf)

Recomandarea: 6. revizuirea Normelor de raportare FAOAM, cu corelarea acestora cu normele de raportare ale instituțiilor bugetare (subpunctul 3.1);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 29.01.2024
Data implementării: 04.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/02/23 din 04.01.2023: a fost aprobat Ordinul ministrului finanțelor nr.97 din 20.10.2023 „Cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.02 din 05.01.2018 „Cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistența medicală”” (publicat în MO nr.455-457 din 30.11.2023).
MF din 04.01.2023.pdf

Recomandarea: 7. documentarea procesului de negociere a tarifelor pentru serviciile medicale spitalicești cu prestatorii de servicii medicale, ceea ce ar oferi date confirmative privind cererea acestora și oferta CNAM care au stat la baza contractării și achitării volumului de servicii medicale (subpunctul nr.5.2);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 29.01.2024
Răspunsul autorității:
Au fost întocmite procese verbale al ședinței Grupului de lucru pentru coordonarea procesului de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală prin care au fost consemnate rezultatele negocierilor cu prestatorii de servicii medicale.

Recomandarea: 8. stabilirea modalității de conlucrare cu instituţiile responsabile de evidența anumitor categorii de persoane, în special privind prezentarea documentelor justificative/informației care atribuie dreptul CNAM de a acorda/suspenda statutul de persoană asigurată în sistemul AOAM (subpunctul nr.6.3 );

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 29.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAM nr.01-03/367 din 22.01.2024: A fost aprobat Ordinul directorului general al CNAM nr.174-A din 12.07.2023 „Cu privire la exploatarea experimentală a sistemului automatizat „Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală”” reinginerit în temeiul Contractului nr.44/LP din 13.11.2018 „Servicii de dezvoltare și implementare software - Reingineria sistemului informațional automatizat „Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală””.
Totodată, prin Ordinul directorului general al CNAM nr.270-A din 27.10.2023 a fost pus în exploatare sistemul informațional automatizat „Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală” reinginerit din data de 01.11.2023.
Prin Scrisoarea nr.01-01/2890 din 01.09.2023 în adresa Ministerului Justiției, CNAM a solicitat prezentarea listei persoanelor cu profesii juridice, aflate în evidența instituției respective (avocați, notari, mediatori, etc.).
Totodata, prin Scrisoarea nr. 05/3-8601 din 02.10.2023, Ministerul Justiției, a comunicat lipsa competenței instituției de a prezenta aceste date.
Prin Scrisoarea nr.01-04/1582 din 07.11.2023 în adresa Serviciului Fiscal de Stat, CNAM a solicitat prezentarea listei persoanelor cu profesii juridice, aflate în evidența instituției respective (avocati, notari, mediatori, etc.).

Recomandarea: 9. definitivarea consultării și aprobării reglementărilor cu privire la lista de așteptare la tratament în cadrul programelor speciale, ceea ce ar contribui la responsabilizarea părților, realizarea mecanismelor la toate nivelele privind actualizarea și revizuirea permanentă a bazei de date a pacienților din lista de așteptare, precum și sporirea transparenței accesului persoanelor asigurate la tratament costisitor (subpunctul nr.7.4);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 29.01.2024
Data implementării: 22.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAM nr.01-03/367 din 22.01.2024: Proiectul de Regulament cu privire la modul de gestionare și actualizare a Listelor de așteptare pentru tratament în cadrul programelor de activitate spitalicească „Protezarea aparatului locomotor” și „Tratament operator pentru cataracta” a fost elaborat și ulterior remis în adresa Ministerului Sănătății, la data de 18.05.2023 pentru examinare și semnare.

Recomandarea: 10. asigurarea monitorizării și controlului privind realizarea procesului de confirmare a datelor de către instituțiile medicale, cu stabilirea termenului de prezentare a acestora către CNAM, ceea ce ar asigura validarea informațiilor privind înregistrarea populației la medicii de familie, care stau la baza contractării și achitării serviciilor medicale primare (subpunctul nr.5.5);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 29.01.2024
Data implementării: 22.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAM nr.01-03/367 din 22.01.2024: a fost inițiat procesul de modificare a „Regulamentului privind înregistrarea populației la medicul de familie din IMS care prestează asistență medicală primară în cadrul AOAM” (în continuare - Regulament). Astfel, prin Scrisoarea nr.01-04/2543 din 27.07.2023 proiectul Regulamentului a fost remis în adresa Ministerului Sănătății spre examinare.
Ulterior, la data de 31.10.2023 a avut loc ședinta de lucru cu reprezentanții Ministerului Sănătății la subiectul sus menționat. În urma opiniilor și propunerilor parvenite din partea Ministerului Sănătății proiectul Regulamentului a fost cizelat și remis prin Scrisoarea nr.01-04/3789 din 23.11.2023 spre aprobare.
Totodată, în anul 2023 au fost evaluate 22 de instituții medicale prestatoare de asistență medicala primară, una din tematicile evaluate fiind evaluarea Listelor de capitație a medicului de familie/persoane înregistrate în lista medicului de familie, corectitudinea înregistrării pacienților la medicul de familie.
În rezultatul evaluarii au fost aplicate sancțiuni la 4 IMS, sau 18,2 % din numărul total de IMS evaluate, care au admis încălcarea Regulamentului privind înregistrarea persoanei la medical de familie, fiind aplicate sancțiuni în sumă totală de 138602,15 lei.

Recomandarea: 11. asigurarea dezvoltării și implementării sistemului nou performant de prescriere electronică a medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate (subpunctul nr.6.8);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 29.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAM nr.01-03/367 din 22.01.2024: prin HG nr.8 din 10.01.2024 a fost modificată HG nr. 106/2022 în vederea prescrierii medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate în format electronic prin intermediul SIA „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” (în continuare - SIA „eRețeta”) care prevede reguli noi de prescriere și eliberare a medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate precum și obligațiuni contractuale noi pentru prestatorii de servicii farmaceutice legate de digitalizarea procesului, astfel, a fost modificat termenul de dare în exploatare la nivel național a SIA „eRețeta” începând cu data de 01.04.2024. Totodată, SIA „eRețeta” este lansat în regim de testare în or. Hîncești și or. Ungheni.

Recomandarea: 12. elaborarea și aprobarea ordinului cu privire la organizarea anuală obligatorie a examenelor medicale stomatologice pentru copiii din instituțiile de învățământ, ceea ce ar asigura accesul pe deplin la servicii medicale garantate de către Programul unic (subpunctul nr.5.3);

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 29.01.2024
Data implementării: 13.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.21/4772 din 13.12.2023: MS a elaborat și aprobat Ordinul MS nr. 659 din 04 august 2023 cu privire la modificarea Ordinului nr.72 din 30 ianuarie 202З „Cu privire la organizarea serviciilor stomatologice pentru copiii din localitatile rurale in anul 2023"

Recomandarea: 13. modificarea reglementărilor „Cu privire la organizarea serviciilor stomatologice pentru copii din localitățile rurale” cu specificarea necesității conlucrării echipelor mobile cu centrele stomatologice raionale (subpunctul nr.5.4);

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 29.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.21/4772 din 13.12.2023: MS a elaborat și aprobat Ordinul MS nr. 659 din 04 august 2023 cu privire la modificarea Ordinului nr.72 din 30 ianuarie 202З „Cu privire la organizarea serviciilor stomatologice pentru copiii din localitatile rurale in anul 2023"

Recomandarea: 14. reexaminarea modului de contractare „buget global”, cu stabilirea indicatorilor de rezultat pentru volumul de servicii acordate, raportate și achitate;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 29.01.2024
Răspunsul autorității:
Răspunsul este prezentat de către CNAM

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 29.01.2024
Data implementării: 22.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAM nr.01-03/367 din 22.01.2024: Cadrul de raportare pentru serviciile medicale contractate prin metoda "buget global" (CIT, CCSM, CSPT) a fost aprobat prin Ordinul comun al ministrului Sănătății și directorului general al CNAM nr.560/148-A din 23.06.2023 și anume:
1. Formularele de evidență medicală primară în cadrul asigurării obiigatorii de asistență medicală:
a) Formular nr.1-69/r - Registrul persoanelor înregistrate în programul de servicii de intervenție timpurie (copii 0-3 ani) în cadrul asistenței medicale specializate de ambulator;
b) Formular nr.1-70/r - Registrul serviciilor de intervenție timpurie acordate copiilor cu varsta 0-3 ani în cadrul asistenței medicale specializate de ambulator.
2. Formularele dărilor de seama despre volumul acordat de asistența medicală în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicala:
a) Formular nr.1-74/d - Darea de seamă privind volumul serviciilor de intervenție timpurie (copii cu varsta 0-3 ani) acordat în cadrul asistenței medicale specializate de ambulator;
b) Formular nr.1 -75/d - Darea de seamă privind volumul acordat de asistență medicală în cadrul Centrului Comunitar de Sănătate Mintală;
c) Formular nr.1 -76/d - Darea de seamă privind volumul acordat de asistență medicală în cadrul Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor.
Urmare a analizei dărilor de seamă cu privire volumul serviciilor medicale acordate prin prisma indicatorilor de rezultat (CIT, CCSM și CSPT) pentru anul 2024 s-a decis păstrarea modului de contractare „buget global”.

Recomandarea: 15. reglementarea procesului de inițiere, desfășurare și selectare a candidaților la ocuparea funcțiilor vacante de conducători ai instituțiilor medico-sanitare publice;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 29.01.2024
Data implementării: 13.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.21/4772 din 13.12.2023: MS va opera modificările respective la HG nr.1016/2016.

Recomandarea: 16. asigurarea întreprinderii măsurilor ce se impun, în scopul asigurării continuității reformelor prin extinderea funcționalității SIA „Asistență Medicală Primară” şi implementarea rețetei electronice „e-Rețetă”.

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 29.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.21/4772 din 13.12.2023: SIA „e-Reteta” este în proces de pilotare. De la 01.01.2024 SIA „e-Reteta” se va implementa la nivel național.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY