Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 21 din 26 mai 2023 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2022

Nr. 21 din 26.05.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4.1. Ministerului Finanțelor și instituțiilor din subordine, pentru examinarea rezultatelor auditului public extern și implementarea recomandărilor de audit, inclusiv referitor la: transmiterea regulamentarǎ cǎtre Agenția Proprietǎții Publice a terenurilor din gestiune.

Autoritatea:Inspectoratul Control Financiar de Stat

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/107/1943 din 28.12.2023. Inspecţia financiară a solicitat delegarea a câte un reprezentant din cadml Ministerului Finanţelor şi Agenţiei Proprietăţi Publice întru instituirea Comisiei de transmitere a terenului (scrisoarea nr. 25-13-02/2960 din 08.08.2023, se anexează, 1 filă), fiind delegat reprezentant doar din cadrul Ministerului Finanţelor (scrisoareaMF nr. 18/04-07-96 din 10.08.2023, se anexează, 1 filă). Raspuns MF HCC 21 2023.pdf

Recomandarea: 2.4.1. Ministerului Finanțelor și instituțiilor din subordine, pentru examinarea rezultatelor auditului public extern și implementarea recomandărilor de audit, inclusiv referitor la: transmiterea regulamentarǎ cǎtre Agenția Proprietǎții Publice a terenurilor din gestiune.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
SFS 26-07 2-08-179204 DIN 14.12.2023
Pentru a remedia deficiențele de audit intern, au fost întreprinse următoarele acţiuni:
- a fost aprobat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.213 din 21.06.2023 cu privire la aprobarea paşapoartelor riscurilor, prin care au fost aprobate 7 riscuri instituţionale;
- au fost desfăşurate 6 instruiri în domeniul integrităţii, fiind instruiţi 1439 funcţionari fiscali;
- au fost efectuate 128 de verificări în domeniile de administrare fiscală asociate de probabilitatea apariţiei incidentelor de integritate şi disciplina muncii, cu întocmirea şi prezentarea a 7 note în adresa conducerii Serviciului Fiscal de Stat;
- subdiviziunile sunt în proces de actualizare a business proceselor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat;
- a fost lansat Sondajul de opinie privind percepţia integrităţii angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat, la data de 05 decembrie până la data de 29 decembrie curent, fiind mediatizat prin toate mijloacele de comunicare deţinute de SFS (pagina-web, Facebook, Instagram, Telegram, mesageria din SLA „Cabinetul personal al contribuabilului”).
Totodată, a fost elaborat şi aprobat Ordinul Ministrului Finanţelor nr.96 din 17.10.2023 cu privire la instituirea Comisiei privind transmiterea terenurilor din gestiunea economică a Serviciului Fiscal de Stat în administrarea Agenției Proprietății Publice, potrivit căruia terenurile urmează a fi transmise cu titlu gratuit în termen de 90 zile.
Completare 15.01.2024
Scrisoarea MF nr. 05-10/107/1943 din 28.12.2023. A fost aprobat Ordinul Ministrului Finanţelor nr.96 din 17.10.2023 cu privire la instituirea Comisiei privind transmiterea terenurilor din gestiunea economică a Serviciului Fiscal de Stat în administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice (se anexează,4 fie), potrivit căruia terenurile unuează a fi transmise cu titlu gratuit în termen de 90 zile. SFS 26-07 2-08-179204 DIN 14.12.2023.pdf Raspuns MF HCC 21 2023.pdf

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/107/1943 din 28.12.2023. Raspuns MF HCC 21 2023.pdf

Recomandarea: 2.4.2. elaborarea conceptelor și regulamentelor sistemelor informaționale gestionate, asigurând înregistrarea conformă și raportarea veridică a acestora.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/107/1943 din 28.12.2023. Prin Hotărârea Guvernului nr, 278/2023 a fost aprobat Conceptul Sistemului informaţional integrat al finanţelor publice (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 190-192 art. 457 din 09.06.2023).
De asemenea, a fost elaborat şi aprobat în şedinţa Guvernului din 21.12.2023, Conceptul Sistemului informaţional automatizat „Cabinetul electronic al autorităţii/instituţiei bugetare”. Raspuns MF HCC 21 2023.pdf

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
SFS 26-07 2-08-179204 DIN 14.12.2023
A fost efectuată inventarierea activelor nemateriale în cadrul Serviciului Fiscal de Stat şi a fost aprobat Catalogul activelor nemateriale prin Ordinul SFS nr.380 din 13.10.2023. Ulterior, s-a asigurat înregistrarea în evidenţa contabilă a sistemelor informaţionale ale Serviciului Fiscal de Stat şi a componentelor acestora. De asemenea, au fost identificate sistemele informaționale pentru care necesită a fi descrise concepte şi regulamente, care sunt în proces de elaborare.
Completare 15.01.2024
Scrisoarea MF nr. 05-10/107/1943 din 28.12.2023. A fost efectuată inventarierea activelor nemateriale în cadrul Serviciului Fiscal de Stat şi a fost aprobat Catalogul activelor nemateriale prin Ordinul SFS nr.380 din 13.10.2023. Ulterior, s-a asigurat înregistrarea în evidenţa contabilă a sistemelor informaţionale ale Serviciului Fiscal de Stat şi a componentelor acestora. De asemenea, au fost identificate sistemele informaţionale pentru care necesită a fi descrise concepte şi regulamente, care sunt în proces de elaborare. SFS 26-07 2-08-179204 DIN 14.12.2023.pdf Raspuns MF HCC 21 2023.pdf

Recomandarea: 2.4.3. înaintarea către Guvern a propunerilor de modificare a cadrului normativ aferent evidenței, evaluării și raportării bunurilor confiscate.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/107/1943 din 28.12.2023. Raspuns MF HCC 21 2023.pdf

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
SFS 26-07 2-08-179204 DIN 14.12.2023
A fost elaborat proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de administrare a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpân, a produselor agricole şi alimentare perisabile sechestrate sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor şi remis spre examinare şi aprobare către Guvern la data de 23.10.2023 prin scrisoarea nr.26-12/2-01- 154009. Ulterior, la data de 13.11.2023 prin scrisoarea nr.26/1 -78-11909, a fost restituit proiectul nominalizat, pentru examinare suplimentară de comun cu Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, Ministerul Justiţiei şi Agenţia Proprietăţii Publice, în scopul definitivării şi prezentării repetate spre aprobare a proiectului.
Ulterior, la solicitarea SFS, a fost organizată o şedinţă cu autorităţile vizate în scopul ajustării proiectului menţionat, pentru a putea fi prezentat repetat spre aprobare către Guvern. Drept urmare, SFS, prin scrisoarea 26-12/2-10/173592 din 04.12.2023, a solicitat repetat Ministerului Justiţiei avizul necesar pentru promovarea proiectului.

Completare 15.01.2024
Scrisoarea MF nr. 05-10/107/1943 din 28.12.2023. Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de administrare a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpân, a produselor agricole şi alimentare perisabile sechestrate sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor şi a remis spre examinare şi aprobare către Guvern la data de 23.10.2023 prin scrisoarea nr.26-12/2-01-154009. Ulterior, la data de 13.11.2023 prin scrisoarea nr.26/1-78-11909, a fost restituit proiectul nominalizat, pentru examinare suplimentară de comun cu Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, Ministerul Justiţiei şi Agenţia Proprietăţii Publice, în scopul definitivării şi prezentării repetate spre aprobare a proiectului.
Ulterior, la solicitarea SFS, a fost organizată o şedinţă cu autorităţile vizate în scopul ajustării proiectului menţionat, pentru a putea fi prezentat repetat spre aprobare către Guvern. Drept urmare, SFS, prin scrisoarea 26-12/2-10/173592 din 04.12.2023, a solicitat repetat Ministerului Justiţiei avizul necesar pentru promovarea proiectului. SFS 26-07 2-08-179204 DIN 14.12.2023.pdf Raspuns MF HCC 21 2023.pdf

Recomandarea: 2.4.4. reevaluarea clădirilor din gestiune, în scopul determinării și raportării valorii juste a acestora.

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/107/1943 din 28.12.2023. La etapa actuală, Serviciul Vamal este în proces de realizare a măsurilor de rigoare în vederea reevaluării clădirilor şi construcţiilor speciale din gestiune în scopul determinării şi raportării valorii juste a acestora, precum:
- prevederea în Politica de contabilitate a procedurii de reevaluare a clădirilor şi construcţiilor speciale;
- estimarea/planificarea costurilor necesare pentru reevaluarea clădirilor şi construcţiilor speciale, conform prevederilor de reevaluare a normelor de evidenţă contabilă în cadrul instituţiilor bugetare, în procesul de elaborare a propunerilor de buget pentru anul 2025;
- desfăşurarea procesului de achiziţionare a serviciilor de reevaluare la ASP pe parcursul anului 2025, în cazul aprobării şi alocării surselor financiare suficiente în acest sens;
- contabilizarea valorilor cadastrale în evidenţa contabilă şi raportarea acestora la situaţiile financiare pentru anul 2025.
Dat fiind faptul ca, termenul de realizare este planificat pentru anul 2025, Serviciul Vamal va prezenta planul de acţiuni suplementar până la 31 ianuarie 2024. Raspuns MF HCC 21 2023.pdf

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/107/1943 din 28.12.2023. Conform pct. 5.1 din Planul de acţiuni, aprobat prin Ordinul SFS nr. 240 din 10.07.2023 (se anexează, 6file) - termenul de implementare planificat este iunie 2024.
Cu informaţie suplimentară se va reveni ulterior. Raspuns MF HCC 21 2023.pdf

Recomandarea: 2.4.5. recuperarea creanțelor executorilor judecătorești, inclusiv cu termenul de achitare expirat.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/107/1943 din 28.12.2023. Raspuns MF HCC 21 2023.pdf

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
SFS Nr.26-07/2-08/179204 DIN 14 decembrie 2023
Au fost efectuate 40 vizite la executorii judecătorești în vederea verificării corectitudinii solicitării şi restituirii sumelor avansate în cadrul procedurilor de executare, cu prezentarea notelor în adresa conducerii Serviciului Fiscal de Stat.
Completare 15.01.2024
Scrisoarea MF nr. 05-10/107/1943 din 28.12.2023. Au fost efectuate 40 vizite la executorii judecătoreşti în vederea verificării corectitudinii solicitării şi restituirii sumelor avansate în cadrul procedurilor de executare, cu prezentarea notelor în adresa conducerii Serviciului Fiscal de Stat.
La situaţia din 30.11.2023, datoria executorilor judecătoreşti faţă de SFS constituie 4 779 556,89 lei. Pe parcursul anului au fost achitate cheltuieli de executare în sumă de 76 691,26 lei, restituite cheltuieli în sumă de 582 301,02 lei şi atribuite cheltuieli (în baza facturilor fiscale prezentate de către executori judecătoreşti) în sumă de 295 967,59 lei. SFS 26-07 2-08-179204 DIN 14.12.2023.pdf Raspuns MF HCC 21 2023.pdf

Recomandarea: 2.4.6. realizarea investițiilor și valorificarea resurselor financiare, inclusiv din surse externe, aferente proiectelor implementate.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/107/1943 din 28.12.2023. A fost prezentat răspunsul instituțiilor din subordine. Raspuns MF HCC 21 2023.pdf

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
SFS Nr.26-07/2-08/179204 DIN 14 decembrie 2023
Pe parcursul anului curent, în cadrul Proiectului de Modernizarea a Administrării Fiscale (TÂMP), au fost realizate următoarele contracte:
- servicii de audit privind cheltuielile eligibile;
- servicii de consultanţă pentru efectuarea sondajului privind gradul de satisfacţie a contribuabililor faţă de serviciile prestate de către Serviciul Fiscal de Stat;
- servicii de audit financiar al proiectului pentru anul 2022;
- achiziţionarea tehnicii de calcul cu staţie de andocare;
- servicii de consultanţă privind evaluarea capacității sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat.
Completare 15.01.2024
Scrisoarea MF nr. 05-10/107/1943 din 28.12.2023. Pe parcursul anului curent, în cadrul Proiectului de Modernizarea a Administrării Fiscale (TÂMP), au fost realizate următoarele contracte: servicii de audit privind cheltuielile eligibile; servicii de consultanţă pentru efectuarea sondajului privind gradul de satisfacţie a contribuabililor faţă de serviciile prestate de către Serviciul Fiscal de Stat; servicii de audit financiar al proiectului pentru anul 2022; achiziţionarea tehnicii de calcul cu staţie de andocare; servicii de consultanţă privind evaluarea capacităţii sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat. La situaţia din 26.12.2023, pentru implementarea activităţilor Proiectului de modernizare a administraţiei fiscale (TÂMP) pe parcursul anului au fost precizate resurse financiare în sumă de 12 333,3 mii lei, fiind executate mijloace în sumă de 5 050,7 mii lei.
Nevalorificarea resurselor financiare se datorează faptului notificării companiei internaţionale aferent rezilierii Contractului de prestarea serviciilor din 22,02,2023 în temeiul pct. 10.1 lit.(f). SFS 26-07 2-08-179204 DIN 14.12.2023.pdf Raspuns MF HCC 21 2023.pdf

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/107/1943 din 28.12.2023. Întru implementarea cu succes a Proiectului „UEpentru Securitatea Frontierelor” Serviciul Vamal a achiziţionat echipamentul video în baza contractului nr.28 SV din 04.08.2023 încheiat cu SRL Organizaţia Particulară de Pază Exterior în sumă de 4351663,0 lei.
Întru implementarea cu succes a Proiectului „Reabilitarea şi modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe graniţa România-Moldova, respectiv posturile vamale Albiţa-Leuşeni, Sculeni- Sculeni şi Giurgiuleşti-Giurgiuleşti, Serviciul Vamal a întreprins toate măsurile de rigoare, luând în considerare termenul Proiectului „Reabilitarea şi modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe graniţa România-Moldova, respectiv birourile vamale Leuşeni, Sculeni, Giurgiuleşti RMCO/4.3/1" de până la 28 decembrie 2023, după cum urmează:
-La PV Sculeni:
Alocaţiile bugetare prevăzute în anul 2023 sunt în proces de valorificare pentru finisarea obiectivului investiţional Modernizarea infrastructurii postului vamal Sculeni şi anume pentru onorarea prevederilor contractului nr.15 din 31.05.2022 semnat între Serviciul Vamal şi SRL Comsales Grup privind lucrările de construcţie, contractului nr. 14 RMCO din 31.03.2022 încheiat cu II Savca Grigore privind serviciile de supraveghere a lucrărilor şi contractului nr.16 RMCO din 01.06.2022 încheiat cu Urbanproiect INCP privind serviciile de supraveghere de autor.
- La PV Leuşeni:
Alocaţiile bugetare prevăzute în anul 2023 sunt în proces de valorificare pentru finisarea obiectivului investiţional Modernizarea infrastructurii biroului vamal Leuşeni şi anume pentru onorarea prevederilor contractului nr.2 din 29.05.2020 semnat între Serviciul Vamal şi SRL Moncomtex privind lucrările de construcţie, contractului nr.6 din 20.10.2020 încheiat cu Urbanproiect INCP privind serviciile de supraveghere de autor şi contractului nr.4 din 14.08.2020 încheiat cu Cemica-Com SRL privind serviciile de supraveghere a lucrărilor.
-La PV Giurgiuleşti:
Alocaţiile bugetare prevăzute în anul 2023 sunt în proces de valorificare pentru finisarea obiectivului investiţional Modernizarea infrastructurii biroului vamal Giurgiuleşti şi anume pentru onorarea prevederilor contractului nr. 17 din 16.10.2023 încheiat cu SRL DIOSCURI. Raspuns MF HCC 21 2023.pdf

Recomandarea: 2.4.6. realizarea investițiilor și valorificarea resurselor financiare, inclusiv din surse externe, aferente proiectelor implementate.

Autoritatea:Agenția Achiziții Publice

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/107/1943 din 28.12.2023. în cadrul proiectului de promovare a achiziţiilor publice durabile „UE pentru Mediu”, în baza Acordului de finanţare încheiat cu UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu)”), până în prezent au fost valorificate 705 165,74 lei. Din 8 activităţi planificate, la data raportării au fost realizate 7. Ultima activitate (dezvoltarea unui mecanism de monitorizare, raportare şi statistică a achiziţiilor publice durabile) urmează a fi realizată în perioada lunilor ianuarie-februarie 2024. Raspuns MF HCC 21 2023.pdf

Recomandarea: 2.4.7. aprobarea structurii, statelor de personal și schemelor de încadrare ale Serviciului Vamal.

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/107/1943 din 28.12.2023. A fost instituit Grupul de lucru prin Ordinul SV nr.Ol-O din 03.01.2023. în contextul intrării în vigoare, de la 1 ianuarie 2024, a noului Cod Vamal, Legea 95/2021, obiectivele şi procesele de administrare vamală au fost modificate. Cadrul normativ a fost elaborat pe parcursul anului 2024 ceea ce a creat deficienţe în evaluarea funcţiilor şi statelor de personal. Raspuns MF HCC 21 2023.pdf

Recomandarea: 3. Serviciul Fiscal de Stat, în comun cu Agenția Servicii Publice, să identifice soluții privind înregistrarea regulamentară în Registrul bunurilor imobile a clădirii amplasate pe str. Constantin Tănase nr.9, mun. Chișinău.

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/107/1943 din 28.12.2023. Conform pct. 4.1 din Planul de acţiuni, aprobat prin Ordinul SFS nr. 240 din 10.07.2023 - termenul de implementare planificat este iunie 2024.
Cu informaţie suplimentară se va reveni ulterior. Raspuns MF HCC 21 2023.pdf

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS din 14.12.2023. La data de 16 iunie 2023 a fost semnat cu operatorul economic SRL „Proiect Design” contractul nr.46/2023/AP privind achiziţionarea serviciilor de ajustare a documentaţiei de proiect. Documentaţia de proiect ajustată a fost remisă I.S „Serviciul de Stat Pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor”, la data de 17.07.2023, în baza contractului nr.0109- 07-23, pentru verificarea proiectului: „Reconstruirea/replanificarea încăperilor de la nivelul II- VII din imobilul cu nr.cad.0100419113.01.
Completare 15.01.2024
Scrisoarea MF nr. 05-10/107/1943 din 28.12.2023. Conform pct. 4.1 din Planul de acţiuni, aprobat prin Ordinul SFS nr. 240 din 10.07.2023 - termenul de implementare planificat este iunie 2024.
Cu informaţie suplimentară se va reveni ulterior. Raspuns MF HCC 21 2023.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY