Actualizat: Duminică, 24 Septembrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.63 din 22 decembrie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procedurilor de protecție specială a copiilor aflați în situație de risc

Nr. 63 din 22.12.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 1. pentru asigurarea creării Sistemului Informațional în domeniul Protecției Copilului, cu elaborarea și prezentarea către Guvern, spre aprobare, a regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul nominalizat, potrivit cerințelor stabilite prin HG nr. 446 din 29 iunie 2022 (subcapitolul 4.1.1.);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 20.01.2024

Recomandarea: 2. pentru asigurarea inițierii procedurii de creare a unei secțiuni în cadrul Registrului de stat al adopției, cu denumirea de „Profilul public al copilului adoptabil”, la care vor avea acces persoanele responsabile din ATT-uri, precum și adoptatorii, din momentul primirii atestatului de adoptator (subcapitolul 4.2.1.);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 20.01.2024

Recomandarea: 3. pentru asigurarea elaborării și modificării cadrului normativ privind copiii în situație de risc, cu măsuri de reeducare în cazul copiilor cu comportament deviant, prin menținerea acestora într-un mediu specializat (subcapitolul 4.1.4.);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 20.01.2024

Recomandarea: 4. pentru asigurarea evaluării și monitorizării privind acordarea conformă a spațiilor sociale locative pentru copiii orfani care au împlinit vârsta majoratului (subcapitolul 4.1.5.);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 20.01.2024

Recomandarea: 5. pentru asigurarea identificării modalității de monitorizare a copiilor adoptați prin procedură de adopție națională, dar plecați cu părinții adoptivi peste hotarele țării (subcapitolul 4.1.2.);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 20.01.2024

Recomandarea: 6. pentru asigurarea elaborării mecanismelor, convenite cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în vederea dispunerii de datele privind traversarea frontierei de stat de către copii și adoptatorii acestora, ceea ce ar face posibilă monitorizarea obligatorie până la 18 ani a copiilor adoptați (subcapitolul 4.2.1.).

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 20.01.2024

Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri/acțiuni privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 20.01.2024

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY