Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.12 din 31 martie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la unitatea administrativ-teritorială mun. Bălți

Nr. 12 din 31.03.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.5. Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat, pentru informare și revizuirea Regulamentului cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobile prin intermediul SIA „Cadastrul Fiscal 2.0”, precum și se reiterează recomandările înaintate în Raportul misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 13 februarie 2018 „Cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile” aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.68 din 26 noiembrie 2019;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Răspunsul autorității:
MF nr.05-10/97/1461 din 24.10.2022
Serviciul Fiscal de Stat a comunicat prin scrisoarea nr. 26-07/2-14/76739 din 07.09.2022 (se anexează) informația privind mersul implementării cerințelor și recomandărilor înaintate.
Se va informa suplimentar conform termenelor stabilite.
Completare 13.02.2023
MF nr. 05-10/06/88 din 20.01.2023
Serviciul Fiscal de Stat a înaintat propuneri de modificare a Codului Fiscal pentru a fi incluse în proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2024)
Completare 26.04.2023
MF nr. 05/10/32/542 din 18.04.2023
Prin Ordinul SFS nr. 72 din 17.03.2023 (se anexează, 2 file) a fost modificat și completat Regulamentul cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobiliare prin intermediul SIA “Cadastru Fiscal 2.0”.
Serviciul Fiscal de Stat a înaintat propuneri de modificare a Codului Fiscal pentru a fi incluse în proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2024).
Ministerul Finanțelor a demarat procesul de colectare a propunerilor pentru politica fiscală și vamală pentru anul 2024. Info MF HCC nr.11 si nr.12-2022_la situatia oct.2022.semnat.pdf Info MF HCC nr.11 si 12-2022_ianuarie 2022.semnat.pdf Info MF HCC nr. 12-2022 la situatia din aprilie 2023.semnat.pdf

Recomandarea: 2.5. Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat, pentru informare și revizuirea Regulamentului cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobile prin intermediul SIA „Cadastrul Fiscal 2.0”, precum și se reiterează recomandările înaintate în Raportul misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 13 februarie 2018 „Cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile” aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.68 din 26 noiembrie 2019;

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Răspunsul autorității:
În scopul eliminării deficiențelor constatate și implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.341 din 30 august 2022 a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea cerințelor și recomandărilor expuse în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la unitatea administrativ-teritorială mun. Bălți.
În acest context, Serviciul Fiscal de Stat va asigura realizarea acțiunilor din Planul menționat, iar despre statutul acestora va informa conform termenelor stabilite.
Completare 13.02.2023
SFS nr.26-07/2-08/12153 din 27.01.2023
Cu referire la cerinţa nr.2.5., prin care se reiterează recomandarea nr.11.1 din Raportul misiunii de follow-up, aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.68 din 26.11.2019, „eliminarea deficienţilor din S1A „Cadastrul fiscal", prin asigurarea impozitării bunurilor imobile identificate ca „invalid"”, a fost efectuată o analiză a informaţiilor privind bunurile imobile cu statut „invalid” reflectate în SIA „Cadastru Fiscal 2.0” în vederea determinării tipurilor de erori şi cauzelor care au condus la înregistrarea acestora. Ulterior, prin scrisoarea nr.26-08/3-09-103013 din 28.10.2022 a fost solicitat I.P. Agenţiei Servicii Publice excluderea erorilor identificate din sistemul informaţional.
Cu referire la cerinţa nr.2.5., prin care se reiterează recomandarea nr.11.2 din Raportul misiunii de follow-up, aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.68 din 26.11.2019, „identificarea unor soluţii pentru asigurarea impozitării bunurilor imobile proprietate publică date în arendă/locaţiune”, au fost remise în adresa AAPL scrisori de atenţionare privind evidenţa şi plenitudinea impozitării bunurilor imobile proprietate publică date în arendă/locaţiune.
Totodată, în scopul asigurării plenitudinii impozitării bunurilor imobile, au fost înaintate Ministerului Finanţelor, prin scrisoarea nr.26-08/3-02-2582 din 06.01.2023, propuneri de completare a art.285 din Codul fiscal, care va asigura posibilitatea realizării unui monitoring exhaustiv asupra informaţiilor înscrise în registrul bunurilor imobile.
Cu referire la cerinţa nr.2.5., prin care se reiterează recomandarea nr.11.3 din Raportul misiunii de follow-up, aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.68 din 26.11.2019, „asigurarea raportării complete a scutirilor acordate conform Codului fiscal ”, a asigurat raportarea Ministerului Finanţelor prin scrisoarea nr.26-15/1-08/95871 din 17.10.2022 cu privire la facilităţile fiscale de care au beneficiat contribuabilii aferent impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2021, conform Registrului unic al facilităţilor fiscale şi vamale, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.45 din 15.02.2018.
Cu referire la cerinţa nr.2.5., prin care se reiterează recomandarea nr.11.4 din Raportul misiunii de follow-up, aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.68 din 26.11.2019, „întreprinderea măsurilor de monitorizare a tuturor subiecților şi obiectelor impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare, analiza permanentă a corectitudinii informaţiilor înregistrate în Cadastrul fiscal, cu desemnarea persoanelor responsabile”, au fost întreprinse măsuri de monitorizare a subiecților şi obiectelor impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare, după cum urmează:
- au fost organizate şi desfăşurate seminare cu perceptorii fiscali şi alte persoane din cadrul primăriilor (896 primării), delegate cu funcţii de calculare şi percepere a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022;
- a fost popularizată legislaţia fiscală cu referință la termenele de stingere a obligației fiscale aferente impozitului pe proprietate şi modalităților de plată disponibile şi a serviciului electronic „Achitarea online a impozitelor şi taxelor de către persoanele fizice cetăţeni”, prin intermediul comunicatului informativ diseminat autorităților publice locale şi contribuabililor, precum şi publicat pe panourile din incinta Direcţiilor deservire fiscală;
- au fost generate şi înmânate, la nivel de 100%, avize de plată la impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) - în cazul impozitului funciar;
- au fost supuse verificări cu privire la respectarea legislației fiscale - 896 primării.


Completare 26.04.2023
MF nr. 05/10/32/542 din 18.04.2023
Prin Ordinul SFS nr. 72 din 17.03.2023 (se anexează, 2 file) a fost modificat și completat Regulamentul cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobiliare prin intermediul SIA “Cadastru Fiscal 2.0”.
Serviciul Fiscal de Stat a înaintat propuneri de modificare a Codului Fiscal pentru a fi incluse în proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2024).
Ministerul Finanțelor a demarat procesul de colectare a propunerilor pentru politica fiscală și vamală pentru anul 2024. scrisoare SFS nr.26-07-2-14-76739 din 07.09.2022.Pdf SFS din 27.01.2023.pdf Info MF HCC nr. 12-2022 la situatia din aprilie 2023.semnat.pdf

Recomandarea: 2.6.1. examinarea în ședința Consiliului municipal Bălți a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit și cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Răspunsul autorității:
scrisoare primăria Bălți nr. 03-11/1629 din 28.07.2022
prin decizia nr.9/3 din 28.06.2022 Consiliul Municipal Bălți a aprobat planul de acțiuni privind remedierea deficiențelor constatate prim. Balti.pdf anexe balti.pdf

Recomandarea: 2.6.2. implementarea recomandărilor de audit indicate în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la unitatea administrativ-teritorială mun. Bălți;

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023
Răspunsul autorității:
scris. Prim. Bălți nr.03-11/358 din 21.03.2023

Recomandarea: 1. eliminarea deficiențelor indicate în prezentul Raport de audit, cu stabilirea persoanelor responsabile de acestea și tragerea lor la răspundere conform cadrului legal existent;

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 2. elaborarea unui mecanism funcțional în vederea evaluării bazei impozabile exhaustive la planificarea taxei pentru dispozitivele publicitare și aducerea acestui sector în albia conformității (pct. 4.1.1.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023
Răspunsul autorității:
scris. Prim. Bălți nr.03-11/358 din 21.03.2023
Inventarierea dispozitivelor publicitare autorizate şt neautorizate a fost asigurată în termenul stabilit.
Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului nou, agenții economici vor fi informați și vor primi autorizații la dispozitive publicitare conform procedurii stabilite de Legea nr. 62 din 17.03.2022 ”Cu privire la publicitate". În scopul identificării bazei impozabile, în curs de elaborare se află buletinul informativ și anunțul pentru pagina oficiala și oficiul „Ghișeul Unic” a primăriei mun. Bălți.
Au fost elaborate proiectele recomandate cererii pentru obținerea autorizației de amplasare a publicității exterioare şi a pașaportului dispozitivului publicitar în conformitate cu cerințele noii legi.
Conform Deciziei Consiliului mun. Bălţi nr.7/25 din 30.07.2020 „Cu privire la prelungirea termenelor de arenda a terenurilor ocupate de panouri publicitare existente” şi Deciziei Consiliului mun. Bălţi rir. 7/26 din 30,07.2020 „Cu privire la stabilirea termenului limita de valabilitate pentru contractele de arenda terenurilor ocupate de panouri publicitare”, contractele de arenda a terenurilor respective au fost reziliate. Respectiv, nu pot li reexaminate sau ajustate.
In scopul elaborării şi aprobării Regulamentului cu privire la publicitatea exterioară în mun. Bălţi, în conformitate cu Decizia Consiliului municipal Bălţi nr. nr.9/12 din 28,06.2022 şi Dispoziția primarului nf.22-3 din 18.07.2022, au fost au organizate şi desfășurate consultările publice pe marginea proiectului Regulamentului.
La moment, proiectul Regulamentului cu privire la publicitatea exterioară în mun. Bălţi este ta etapa de coordonare a variantei finale, luând în considerație recomandările acceptate, şi se propune a fi înaintat spre examinare şi aprobare în cadrul ședinței Consiliului municipal Bălți, cu planificarea acțiunii în trimestrul I al anului 2023.Recomandarea: 3. asigurarea stabilirii, de către CMB, conform prevederilor legale a plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea ulterioară a acestora (pct.4.1.5.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023
Răspunsul autorității:
scris. Prim. Bălți nr.03-11/358 din 21.03.2023
S-a efectuat analiza listelor obiectelor proprietate privată care se află pe terenuri proprietate publică Iară stabilirea unor raporturi juridice cu administrația publică locală.
Ca urmare, au fost expediate peste 70 înștiințări deținătorilor de terenuri înregistrate cu nr. 03- 12/666; 03- 12/951 din 13.05.2022; 03-12/637; 03- 12/953; P-03-12/3598, etc, unde a fost solicitată prezentarea în termeni urgentați a datelor privind amplasamentul real al construcției, întru realizarea scopurilor Programului de stat pentru delimitarea bunurilor Imobile inclusiv a terenurilor. Se constată că aceste terenuri sunt supuse delimitării masive conform Hotărârii Guvernului nr. 80/2019 şi până la finisarea procedurii de delimitare nu pot servi ca obiectele relațiilor funciare proprietate publică.
Elaborarea lucrărilor de delimitare: se planifică finalizarea procedurii până în anul 2023. Respectiv, pe parcursul studierii înștiințărilor proprietarilor identificați cu privire la necesitatea oformării relațiilor funciare pe terenurile aferente obiectelor private, a fost aprobată decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 15/16 din 28.10.2022 "Cu privire la perfectarea relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de superficial prin care va urma înștiințarea tuturor proprietarilor în privința perfectării relațiilor funciare asupra terenurilor proprietate publică.
In cazul în care după procedura delimitării masive şi înregistrării terenurilor în Registrul bunurilor imobile în modul stabilit, persoanele înștiințate nu vor reacționa, se va propune Consiliului Municipal Bălti să aprobe decizia eu privire la încasarea plății pentru folosință în mod unilateral.
Potrivit modificărilor legislative, deciziile Consiliului municipal Bălți:
- nr. 2/6 din 11.03,2022 „Cu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul de decizie a! Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superflcie şi locaţiune, ale căror obiecte constituie terenurile proprietate municipal”;
- nr.5/3 din 20.04.2022 „Cu privire la operarea modificărilor indecizia Consiliului mun. Bălți nr. 2/6 din 11.03.2022 „Cu privire Ia inițierea consultărilor publice la proiectul de decizie ai Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie şi locațiune, ale căror obiecte constituie terenurile proprietate municipală””;
- nr. 12/13 din 29.07.2022 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie şi locaţiune, al căror obiecte constituie sectoarele de teren proprietate municipal”;
- nr.15/15 din 28.30.2022 „Cu privire Ia introducerea unor modificări.în decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 12/13 din 29.07.2022 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie şi locațiune, al căror obiecte constituie sectoarele de teren proprietate municipală”; sunt aprobate şi difuzate DCITL în mod centralizat.

Recomandarea: 4. asigurarea identificării tuturor bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor și construcțiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea SFS și ASP, pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective (pct.4.1.2.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023
Răspunsul autorității:
scris. Prim. Bălți nr.03-11/358 din 21.03.2023
In scopul actualizării obiectelor din categoria «invalide»
Pe parcursul trimestrului III al anului 2022 în baza anului 2022 în baza informației furnizate de către Agenția Servicii Publice au fost actualizate 67 de numere cadastrale din cele 523 pentru care au fost solicitate informații privind IDNP al persoanelor fizice (scrisoare cu ni\ de ieșire 03- 11/1700 din 18.08.2022);
Ținând cont de răspunsul la solicitarea noastră primită de la IM "Gospodăria locativ- comunală" au fost actualizate 277 de numere cadastrale, proprietari ai fondului locativ neprivatizat (scrisoare cu nr. de ieșire 11-03- i 1/582 din 07.06.2022);
Au fost realizate operațiuni de tipul Relații temporare în volum total de 13996 subiecte impozabile.
Au fost realizate 1239 de operațiuni "ajustări" în conturile personale ale contribuabililor.
Au fost efectuate integral recalculele impozitului, ca urmare a anulării scutirilor pentru 107 contribuabili (decesul proprietarului, schimbarea domiciliului, proprietar nou, împărțirea cotei de proprietate).
A fost inițiată procedura de identificare a succesorilor celor 52 de persoane fizice decedate care în baza de date a l.P. „Agenția Servicii Publice” figurează ca proprietari ai bunurilor imobile.
În acest scop au fost transmise interpelări către 10 notari care au deschis dosare de moștenire în 21 de cazuri (ceea ce constituie 40% din numărul total) pentru identificarea moștenitorilor și efectuarea modificărilor ulterioare în baza de date SIA Cadastrul Fiscal 2.0.
Cu scopul corectării bazei de date SIA Cadastrul Fiscal 2 şi SCITL către Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (022 82 22 22), au fost înregistrate 72 solicitări.
Conform situației din 31.12.2022, în temeiul Deciziei Consiliului Municipal Bălți nr.15/16 din 28.10.2022 cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de superficie, au fost transmise spre executare: către Direcția de Colectare a Impozitelor şi Taxelor Locale, pentru calcularea impozitului pe bunurile imobile, sectoare de teren cu o suprafață totală de S- 38 m2, în privința a 2 persoane fizice.
Calculul şi perceperea impozitului vor fi efectuate în anul 2023

Recomandarea: 5. asigurarea elaborării și aprobării unor mecanisme și măsuri clare (cu indicarea unor termene concrete) de constituire a ACC, inclusiv cu delimitarea terenurilor aferente blocurilor de locuit de cele de uz comun (pct.4.1.3.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023
Răspunsul autorității:
scris. Prim. Bălți nr.03-11/358 din 21.03.2023
Se planifica realizarea p. 4.1- 4.3 odată cu intrarea în vigoare, la data de 29.01.2023, a Legii Nr. 187/2022 „Cu privire la condominiu'’.
Examinând multiple cererile depuse de către persoanele fizice, cit şi de către persoanele juridice, au fost depistate terenuri aferente blocurilor de locuit în proprietatea comună în diviziune a membrilor ACC. Ca urmare, prin Hotărîrea Guvernului nr. 80 din 11.02.2019, a fost aprobat Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor propritate publică, ce pot fi oferite ACC pentru anii 2019 - 2023 şi procedura pentru mun. Bălţi este în curs de desfășurare.
Ținând cont că a fost adoptata Legea nr. 187/2022 cu privire la condominiu, care a intrat în vigoare la data de 29 ianuarie 2023 şi va abrogă Legea nr. 913/2000 condominiului în fondul locativ, proprietarii anumitor imobile existente la formele juridice de organizare prevăzute de prezenta lege vor fi înștiințați despre prevederile Legii noi şi necesitatea stabilirii raporturilor juridice.

Recomandarea: 6. asigurarea respectării cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr.638 din 12.08.2016, precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.2.2.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023
Răspunsul autorității:
scris. Prim. Bălți nr.03-11/358 din 21.03.2023
în scopul executării recomandărilor 5.1 Direcţia învățământ Tineret şi Sport a primăriei (DÎTS) a emis Ordinul nr. 138 din 18.05.2022 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor Curții de conturi expuse în raport HCC RM nr. 12 din 31.03.2022.
Pentru asigurarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil din instituțiile de învățământ aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr.638 din 12.08.2016, precum şi a normativului financiar alocat din bugetul de stat şi cel local pentru finanțarea alimentației a fost elaborat şi implementat instrumentul logistic, aprobat prin Ordinul DÎTS nr. 139/1 din 20.05.2022, a fost emis Ordinul nr. 288/1 din 01.11.2022 cu privire la aprobarea noii componențe a Consiliului alimentar şi de calitate, în competența căruia este elaborarea meniului-model unic IET pentru toate categoriile de vârstă, reieșind din regimul de activitate 10,5/24 ore, coordonat obligatoriu cu Centrul de Sănătate Publica Bălţi.
Totodată, a fost elaborată o aplicație electronică pentru comanda produselor alimentare IET, care va permite o utilizare mai eficientă a produselor alimentare în conformitate cu normele fiziologice (Ordinul MS nr.638 din 1.2.08.2016). Alimentația elevilor este organizată de către IM „Aprovizionare”, care își desfășoară activitatea în conformitate cu contractul achizițiilor publice nr. 250 din 20.12.2021. cu respectarea Ordinului MS nr.638 din 12.08.2016.
Concomitent, DÎTS a minuţiozitat cerințele licitației privind achiziționarea serviciilor de alimentație gratuită a elevilor din instituțiile subordonate, și în mod obligatoriu a solicitat asigurarea respectării stricte a cantității zilnice de produse alimentare pentru un elev, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stal şi ce! local pentru finanțarea alimentației copiilor.
Adițional, DÎTS, în limita competenței sale, în scopul evaluării riscului neasigurării normativelor valorice/nutriționale și financiare pentru alimentarea elevilor, în mod regulat, monitorizează procesul de organizare a alimentației copiilor/elevilor, conform Ordinului nr. 138 din 18.05.2022.

Recomandarea: 7. asigurarea elaborării normativelor de muncă privind minimul necesar de personal, reieșind din volumele de lucru existente prevăzute în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.98 din 04.02.2013 (pct.4.2.3.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023
Răspunsul autorității:
scris. Prim. Bălți nr.03-11/358 din 21.03.2023
La recomandarea respectivă, Direcția resurse umane a primăriei vine cu următoarele comentarii/explicaţii Ia recomandările propuse și menționate la pct.4.2.3:
Asigurarea elaborării normativelor de muncă privind minimul necesar de personal, reieșind din volumele de lucru existente prevăzute în Regulamentul aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 98 din 04.02.2013: statele de personal în autoritățile publice locale se elaborează şi se avizează în baza HG nr.201 din 11.03.2009 care pune în aplicare prevederile Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarul public, şi anume anexa nr.5 care prevede expres formularul-tip al statului de personal, Metodologia cu privire la completarea și avizarea statutului de personal şi HG nr. 1001 din 26.12.2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative, prin care sunt aprobate Norme privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorității publice. Astfel, metodologia prevede expres, acțiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea completării şi avizării statutului de personal. Totodată, a fost perfectată o adresare către Ministerul Muncii şi Protecției Sociale al RM, Inspectoratul de Stat al RM şi Cancelaria de Stat a RM, în vederea solicitării suportului metodologic privind obligativitatea aplicării Hotărârii de Guvern al RM nr.98 din 04.02.2013 în sectorul public, având în vedere existența cadrului legal privind aprobarea statelor de personal în autoritățile publice locale.

Recomandarea: 8. reglementarea cheltuielilor privind serviciile de transport al decedaților la instituția medicală pentru constatarea cauzei decesului (expertiza medico-legală) prin argumentarea normativă a unor astfel de competențe (pct.4.2.5.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023
Răspunsul autorității:
scris. Prim. Bălți nr.03-11/358 din 21.03.2023
A fost dată însărcinarea direcțiilor responsabile ale primăriei pentru pregătirea acordului bilateral cu Inspectoratul de poliție în vederea acordării asistenței sociale destinate rudelor decedaților prin acordarea serviciilor de transport al decedaților la instituția medicală pentru constatarea cauzei decesului (expertiza medico-legală).
Regulamentul privind procedura de prestare a serviciilor de transportare a cadavrelor cetățenilor decedați pe teritoriul municipiului Bălţi”, este elaborat şi se află etapa consultării publice cu societatea civilă, în conformitate cu decizia Consiliului municipal Bălţi nr.16/11 din 25.11.2022 şi Dispoziţia primarului nr. 377 din 08.12.2022.


Recomandarea: 9. aprobarea de către CMB a reglementărilor privind executarea lucrărilor de reparație a acoperișurilor blocurilor de locuințe efectuate din sursele bugetului municipal de către Î.M. „GLC” mun. Bălți (pct.4.2.6.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023
Răspunsul autorității:
scris. Prim. Bălți nr.03-11/358 din 21.03.2023
De către APL a fost inițiată procedura privind reglementarea lucrărilor de reparație a acoperișurilor blocurilor /locuințelor efectuate din sursele bugetului municipal cu implicarea ÎM ”GLC Bălţi”. Respectiv, a fost emisă Dispoziția primarului nr. 267 din 18.12.2020. Conform Dispoziției primarului nr. 115 din 20.04.2022, a fost prelungit termenul de reglementare a lucrărilor de reparație a acoperișurilor blocurilor/locuințelor efectuate din sursele bugetului municipal.
Decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 15/7 din 10.17,2020 „Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura
de efectuare a reparației curente a acoperișurilor caselor din fondul locativ municipal în mun. Bălți"" a fost abrogată prin Decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 14/7 din 27.09.2022.

Recomandarea: 10. excluderea finanțării din Fondul de rezervă a cheltuielilor ce nu se asimilează celor cu caracter imprevizibil și excepțional (pct.4.2.7.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023
Răspunsul autorității:
scris. Prim. Bălți nr.03-11/358 din 21.03.2023
Conform Deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 3:6/17 din 25.11.2022, a fost inițiată procedura de consultare publică '“Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi utilizarea Fondului de Rezervă al Primăriei mun. Bălți’'.
Conform Dispoziției Primarului nr.390 din 19.12.2022 a fost stabilita procedura de desfășurare a consultărilor publice "Cu privire la aprobarea Regulamentul ui privind constituirea şi utilizarea Fondului de Rezervă a! Primăriei mun. Bălți” până la data de 28.02.2023.

Recomandarea: 11. asigurarea inventarierii, delimitării (în domeniul public și privat), aprobării și înregistrării în Registrul bunurilor imobile și în evidența contabilă a patrimoniului public gestionat, cu stabilirea oportunității de reevaluare a acestuia (pct.4.3.5.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023
Răspunsul autorității:
scris. Prim. Bălți nr.03-11/358 din 21.03.2023
Conform art. 77 din Legea RM privind administrația publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006 şi în scopul realizării administrării operative şi eficiente a proprietății municipale, este necesară deținerea informației fiabile privind compoziția, starea ■calitativă şi scopul Funcțional posibil al proprietății municipale. Majoritatea datelor necesare sunt colectate prin organizarea permanentă a inventarierii proprietății municipale.
Scopul de bază a inventarierii proprietății municipale constă în organizarea evidenței şi controlului existenței, utilizării şi dispoziției obiectelor proprietate municipală.
Înregistrarea în registrul bunurilor imobile a bunurilor anterior inventariate urmează a fi efectuată după finalizarea procesului de delimitare masivă. Totodată, este necesar să fie alocate mijloace financiare suplimentare pentru evaluarea mijloacelor fixe, transmise în administrarea, pentru modificarea evidenței contabile, în conformitate cu Legislația în vigoare, deoarece, conform alin.(4) art. 17 din Legea contabilității nr, 113-XVI din 27.04.2007 „Contabilitatea activelor pe termen lung se ține pe fiecare obiect de evidentă, în expresie cantitativă și valorică”. Numai după prezentarea raportului de evaluare a activelor, se va putea prezenta chestiunea ce ține de corectarea evidenței contabile Ia comisia de administrarea publică a proprietății

Recomandarea: 12. asigurarea creării unităților de inventar pentru toate obiectele din infrastructura rutieră, asigurarea evaluării sau, după caz, reevaluării juste a valorii acestora (pct.4.3.6.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: Recomandările reiterate, aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.66 din 25.11.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora””, și neimplementate: Primarului mun. Bălți, Consiliului municipal Bălți: 1. executarea și/sau elaborarea și aprobarea strategiei în domeniul dezvoltării și modernizării transportului rutier local de călători, conform unui program de implementare aprobat;

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023
Răspunsul autorității:
scris. Prim. Bălți nr.03-11/358 din 21.03.2023
Consultări publice „Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare stabila a transportului public din mun. Bălţi’ au fost inițiate prin: decizia Consiliului municipal Bălti :nr. 14/6 din 27.09.2022 şi Dispoziția primarului nr. 306 din 14.10.2022.

Recomandarea: Recomandările reiterate, aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.66 din 25.11.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora””, și neimplementate: Primarului mun. Bălți, Consiliului municipal Bălți: 2. elaborarea și aprobarea criteriilor de măsurare a calității și eficienței serviciilor de transport local de călători, precum și criteriilor de admitere a operatorilor de transport pe rutele municipale (inclusiv privind prezentarea anuală a raportului auditului situațiilor financiare ale operatorilor și privind corespunderea mijloacelor de transport criteriilor de calitate și siguranță), cu asigurarea monitorizării implementării acestora;

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: Recomandările reiterate, aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.66 din 25.11.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora””, și neimplementate: Primarului mun. Bălți, Consiliului municipal Bălți: 3. asigurarea conformării cadrului legal existent a modului și a contractelor de atribuire a rutelor municipale de transport de pasageri;

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023
Răspunsul autorității:
scris. Prim. Bălți nr.03-11/358 din 21.03.2023
Luând în considerare că urmează etapa finală a acordului de finanțare dintre BERD şi primăria mun. Bălți referitor la achiziționarea a 15 troleibuze şi 10 autobuze, finalizarea căruia este preconizată în semestrul II a anului 2023, organizarea concursurilor de atribuire a rutelor municipale de transport de pasageri va fi desfășurat după finalizarea procedurii de achiziţie.

Recomandarea: Recomandările reiterate, aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.66 din 25.11.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora””, și neimplementate: Primarului mun. Bălți, Consiliului municipal Bălți: 4. efectuarea studiilor privind fluxul de călători pe toate tipurile de transport (pe stații și timp), în baza cărora să fie reorganizate rutele, asigurând diminuarea coeficientului de suprapunere a rutelor sub 30% din totalul distanței tuturor rutelor de la toate tipurile de transport (microbuze, autobuze, troleibuze), cu schimbarea modului de achitare pentru serviciul prestat (din „pentru o cursă” în „pentru o oră de călătorie”);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023
Răspunsul autorității:
scris. Prim. Bălți nr.03-11/358 din 21.03.2023
In baza analizei privind fluxul de călători pe toate tipurile de transport, efectuate în trimestru III a anului 2022, au fost reorganizate rutele, asigurând diminuarea coeficientului de suprapunere a rutelor pentru toate tipurile de transport (microbuze, autobuze, troleibuze),
După finalizarea procedurii de achiziție, preconizată pentru semestrul 11 a anului 2023, urmează a fi micșorat procentul de suprapunere a rutelor până la minim

Recomandarea: Recomandările reiterate, aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.66 din 25.11.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora””, și neimplementate: Primarului mun. Bălți, Consiliului municipal Bălți: 5. să pună în funcțiune un sistem unic de dirijare și control al transportului urban de călători, subordonat direct APL.

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023
Răspunsul autorității:
scris. Prim. Bălți nr.03-11/358 din 21.03.2023
Regulamentul-tip privind „Serviciul de dispecerat unic” în cadrul primăriei mun. Bălţi a fost elaborat. Aprobarea în cadrul ședinței Consiliului municipal Bălți este preconizată în trimestrul I al anului 2023.

Recomandarea: 13. asigurarea revizuirii Regulamentului cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobile prin intermediul SIA „Cadastrul Fiscal 2.0”, în scopul excluderii introducerii cu întârziere a datelor în sistem, înregistrării lor cu diferite deficiențe.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Răspunsul autorității:
În scopul eliminării deficiențelor constatate și implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.341 din 30 august 2022 a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea cerințelor și recomandărilor expuse în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la unitatea administrativ-teritorială mun. Bălți.
În acest context, Serviciul Fiscal de Stat va asigura realizarea acțiunilor din Planul menționat, iar despre statutul acestora va informa conform termenelor stabilite.
Completare 02.02.2023
MF nr. 05-10/06/88 din 20.01.2023
Serviciul Fiscal de Stat a înaintat propuneri de modificare a Codului Fiscal pentru a fi incluse în proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2024)
Completare 26.04.2023
Prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 72 din 17.03.2023, a fost modificat și completat Regulamentul cu privire la modul
de administrare a impozitului pe bunurile imobiliare prin intermediul SIA ,,Cadastru Fiscal 2.0”.

Completare 26.04.2023
SFS nr.26-07/2-08/50321 din 10.04.2023
SFS suplimentar la scrisoarea nr.26-07/2-08/12153 din 27 ianuarie 2023, menționează că, prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 72 din 17.03.2023, a fost modificat şi completat Regulamentul cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobiliare prin intermediul SIA „Cadastru Fiscal 2.0”. scrisoare SFS nr.26-07-2-14-76739 din 07.09.2022.Pdf scrisoare SFS nr.26-07-2-08-50321 din 10.04.2023.Pdf SFS din 10.04.2023.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY