Last update: Tuesday, 29 November 2022
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.12 din 31 martie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la unitatea administrativ-teritorială mun. Bălți

Nr. 12 din 31.03.2022
Home | AUDIT REPORTS
Recomandarea: 2.5. Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat, pentru informare și revizuirea Regulamentului cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobile prin intermediul SIA „Cadastrul Fiscal 2.0”, precum și se reiterează recomandările înaintate în Raportul misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 13 februarie 2018 „Cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile” aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.68 din 26 noiembrie 2019;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 22.04.2023
Răspunsul autorității:
MF nr.05-10/97/1461 din 24.10.2022
Serviciul Fiscal de Stat a comunicat prin scrisoarea nr. 26-07/2-14/76739 din 07.09.2022 (se anexează) informația privind mersul implementării cerințelor și recomandărilor înaintate.
Se va informa suplimentar conform termenelor stabilite. Info MF HCC nr.11 si nr.12-2022_la situatia oct.2022.semnat.pdf

Recomandarea: 2.5. Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat, pentru informare și revizuirea Regulamentului cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobile prin intermediul SIA „Cadastrul Fiscal 2.0”, precum și se reiterează recomandările înaintate în Raportul misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 13 februarie 2018 „Cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile” aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.68 din 26 noiembrie 2019;

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 22.04.2023
Răspunsul autorității:
În scopul eliminării deficiențelor constatate și implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.341 din 30 august 2022 a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea cerințelor și recomandărilor expuse în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la unitatea administrativ-teritorială mun. Bălți.
În acest context, Serviciul Fiscal de Stat va asigura realizarea acțiunilor din Planul menționat, iar despre statutul acestora va informa conform termenelor stabilite. scrisoare SFS nr.26-07-2-14-76739 din 07.09.2022.Pdf

Recomandarea: 2.6.1. examinarea în ședința Consiliului municipal Bălți a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit și cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Răspunsul autorității:
scrisoare primăria Bălți nr. 03-11/1629 din 28.07.2022
prin decizia nr.9/3 din 28.06.2022 Consiliul Municipal Bălți a aprobat planul de acțiuni privind remedierea deficiențelor constatate prim. Balti.pdf anexe balti.pdf

Recomandarea: 2.6.2. implementarea recomandărilor de audit indicate în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la unitatea administrativ-teritorială mun. Bălți;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 1. eliminarea deficiențelor indicate în prezentul Raport de audit, cu stabilirea persoanelor responsabile de acestea și tragerea lor la răspundere conform cadrului legal existent;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 2. elaborarea unui mecanism funcțional în vederea evaluării bazei impozabile exhaustive la planificarea taxei pentru dispozitivele publicitare și aducerea acestui sector în albia conformității (pct. 4.1.1.);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 3. asigurarea stabilirii, de către CMB, conform prevederilor legale a plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea ulterioară a acestora (pct.4.1.5.);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 4. asigurarea identificării tuturor bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor și construcțiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea SFS și ASP, pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective (pct.4.1.2.);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 5. asigurarea elaborării și aprobării unor mecanisme și măsuri clare (cu indicarea unor termene concrete) de constituire a ACC, inclusiv cu delimitarea terenurilor aferente blocurilor de locuit de cele de uz comun (pct.4.1.3.);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 6. asigurarea respectării cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr.638 din 12.08.2016, precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.2.2.);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 7. asigurarea elaborării normativelor de muncă privind minimul necesar de personal, reieșind din volumele de lucru existente prevăzute în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.98 din 04.02.2013 (pct.4.2.3.);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 8. reglementarea cheltuielilor privind serviciile de transport al decedaților la instituția medicală pentru constatarea cauzei decesului (expertiza medico-legală) prin argumentarea normativă a unor astfel de competențe (pct.4.2.5.);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 9. aprobarea de către CMB a reglementărilor privind executarea lucrărilor de reparație a acoperișurilor blocurilor de locuințe efectuate din sursele bugetului municipal de către Î.M. „GLC” mun. Bălți (pct.4.2.6.);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 10. excluderea finanțării din Fondul de rezervă a cheltuielilor ce nu se asimilează celor cu caracter imprevizibil și excepțional (pct.4.2.7.);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 11. asigurarea inventarierii, delimitării (în domeniul public și privat), aprobării și înregistrării în Registrul bunurilor imobile și în evidența contabilă a patrimoniului public gestionat, cu stabilirea oportunității de reevaluare a acestuia (pct.4.3.5.);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 12. asigurarea creării unităților de inventar pentru toate obiectele din infrastructura rutieră, asigurarea evaluării sau, după caz, reevaluării juste a valorii acestora (pct.4.3.6.);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: Recomandările reiterate, aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.66 din 25.11.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora””, și neimplementate: Primarului mun. Bălți, Consiliului municipal Bălți: 1. executarea și/sau elaborarea și aprobarea strategiei în domeniul dezvoltării și modernizării transportului rutier local de călători, conform unui program de implementare aprobat;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: Recomandările reiterate, aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.66 din 25.11.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora””, și neimplementate: Primarului mun. Bălți, Consiliului municipal Bălți: 2. elaborarea și aprobarea criteriilor de măsurare a calității și eficienței serviciilor de transport local de călători, precum și criteriilor de admitere a operatorilor de transport pe rutele municipale (inclusiv privind prezentarea anuală a raportului auditului situațiilor financiare ale operatorilor și privind corespunderea mijloacelor de transport criteriilor de calitate și siguranță), cu asigurarea monitorizării implementării acestora;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: Recomandările reiterate, aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.66 din 25.11.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora””, și neimplementate: Primarului mun. Bălți, Consiliului municipal Bălți: 3. asigurarea conformării cadrului legal existent a modului și a contractelor de atribuire a rutelor municipale de transport de pasageri;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: Recomandările reiterate, aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.66 din 25.11.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora””, și neimplementate: Primarului mun. Bălți, Consiliului municipal Bălți: 4. efectuarea studiilor privind fluxul de călători pe toate tipurile de transport (pe stații și timp), în baza cărora să fie reorganizate rutele, asigurând diminuarea coeficientului de suprapunere a rutelor sub 30% din totalul distanței tuturor rutelor de la toate tipurile de transport (microbuze, autobuze, troleibuze), cu schimbarea modului de achitare pentru serviciul prestat (din „pentru o cursă” în „pentru o oră de călătorie”);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: Recomandările reiterate, aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.66 din 25.11.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora””, și neimplementate: Primarului mun. Bălți, Consiliului municipal Bălți: 5. să pună în funcțiune un sistem unic de dirijare și control al transportului urban de călători, subordonat direct APL.

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 13. asigurarea revizuirii Regulamentului cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobile prin intermediul SIA „Cadastrul Fiscal 2.0”, în scopul excluderii introducerii cu întârziere a datelor în sistem, înregistrării lor cu diferite deficiențe.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 22.04.2023
Răspunsul autorității:
În scopul eliminării deficiențelor constatate și implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.341 din 30 august 2022 a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea cerințelor și recomandărilor expuse în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la unitatea administrativ-teritorială mun. Bălți.
În acest context, Serviciul Fiscal de Stat va asigura realizarea acțiunilor din Planul menționat, iar despre statutul acestora va informa conform termenelor stabilite. scrisoare SFS nr.26-07-2-14-76739 din 07.09.2022.Pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY