Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 77 din 23 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Soroca

Nr. 77 din 23.12.2020
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată, în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.7.1. examinarea în şedinţa Consiliului municipal Soroca a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate

Autoritatea:Primăria municipiului Soroca

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 2.7.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Soroca

Autoritatea:Primăria municipiului Soroca

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 1. Consiliul municipal Soroca: să asigure aprobarea bugetului anual în termenele reglementate prin lege.

Autoritatea:Primăria municipiului Soroca

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 2. să instituie proceduri de control intern managerial, menite să asigure realizarea conformă a următoarelor procese operaționale: planificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, documentarea și argumentarea estimărilor pentru baza impozabilă și cheltuielile bugetare, conlucrarea eficientă în acest sens între serviciile interne ale primăriei (pct.4.1.); stabilirea și acordarea drepturilor salariale (pct.4.2.); respectarea limitelor minime ale normelor financiare de cheltuieli pentru alimentația copiilor (pct.4.4.)

Autoritatea:Primăria municipiului Soroca

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 3. să asigure evidența, calcularea și acumularea veniturilor din arenda terenurilor, precum și încasarea creanței în sumă de 2077,3 mii lei (pct.4.6.)

Autoritatea:Primăria municipiului Soroca

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 4. să instituie proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziție și adjudecarea contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența bunurilor, serviciilor și lucrărilor de același tip/gen (pct.4.5.)

Autoritatea:Primăria municipiului Soroca

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 5. să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și în evidența contabilă a Primăriei mun. Soroca (pct.4.7.)

Autoritatea:Primăria municipiului Soroca

Termen implementare: 05.11.2021

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY