Actualizat: Luni, 18 Octombrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a prezentat rezultatele Programului modernizarea sectorului sănătății, în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice

  • 06.10.2021
  • 372

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 6 octombrie curent, în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice (CCFP), Raportul auditului situațiilor financiare ale Operațiunii ,,Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” încheiate la 31 decembrie 2020, aprobat prin Hotărârea CCRM nr. 44 din 28 iulie 2021.

Principalele concluzii și constatări ale raportului financiar au fost prezentate de către Marina Covali, membru al CCRM și Irina Rogaciov, șef al echipei de audit.

Astfel, în opinia Curții de Conturi, situațiile financiare ale Operațiunii „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cerințele specifice de raportare financiară ale Băncii Mondiale și ale sistemului bugetar. Totodată auditul a evaluat și unele aspecte de conformitate.

Proiectul ,,Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” a fost inițiat în scopul reducerii riscurilor cheie aferente bolilor non transmisibile, sporirii eficienței serviciilor de sănătate oferite populației, reducerii invalidității și incapacității de muncă precum și  îmbunătățirii indicatorilor de sănătate în Republica Moldova. Acordul de finanțare a fost semnat în anul 2014 și prevede acordarea unui împrumut în valoare de 20 mil. drepturi speciale de tragere (DST), echivalentul a 30,8 mil. dolari SUA. Finanțarea programului este acordată sub formă de suport bugetar, iar suma este debursată în baza realizării indicatorilor stabiliți între Banca Mondială, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) și Compania Națională de Asigurări în Medicină.

Potrivit Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, Operațiunea de Modernizare a sectorului sănătății urma a fi realizată în termen de 5 ani, data încheierii fiind 30 martie 2019, deoarece nu au fost atinși toți indicatorii a fost acceptată extinderea termenului de realizare cu 21 de luni, până la 31 decembrie 2020.

Curtea de Conturi a informat că din cei patru indicatori, planificați în cadrul Programului, doi indicatori nu au fost atinși nici în anul 2020, iar alți doi indicatori nu au fost validați, fapt pentru care nu au fost debursate mijloace financiare.

Primul indicator a fost atins la finele anului 2017. În rezultat, toate pachetele de țigări conțin mesaje de avertisment cu privire la impactul negativ asupra sănătății. Al doilea indicator „Majorarea procentului de persoane cu boli cardiovasculare (BCV) care beneficiază de medicamente compensate pentru tratament”, a stabilit că, numărul de beneficiari a medicamentelor compensate pentru tratamentul maladiilor cardiovasculare a crescut în anul 2019 cu 9,26 puncte procentuale față de anul 2017.

Cu referire la indicatorul „Introducerea stimulentelor bazate pe performanță pentru a îmbunătăți eficiența și calitatea asistenței medicale în spitale”, se atestă că, în rezultatul analizelor au fost agreate modificări, iar o parte din sursele financiare prevăzute anterior vor fi realocate și replanificate pentru anul 2021 către alți indicatori.

Ce ține de indicatorul „Consolidarea spitalelor departamentale sub autoritatea Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale (MSMPS)”, se atestă că, la moment, este în proces de fuzionare Spitalul de Stat și Spitalul Clinic al MSMPS. Însă, odată cu apariția pandemiei COVID-19 și ca urmare a suprasolicitării paturilor din spital, rolul spitalelor este revizuit. Astfel, Strategia națională, planificată anterior și Planul general de consolidare și raționalizare a spitalelor, urmează a fi reexaminate odată cu aplanarea situației pandemice. Astfel, sumele vor fi realocate finanțării pentru un nou indicator, precum „Integrarea lecțiilor învățate în campaniile de comunicare privind schimbarea comportamentului populației și evaluarea gradului de pregătire pentru vaccin”.

Ce ține de componenta Asistența Tehnică, pe parcursul anului 2020, se denotă că nu au fost înregistrate progrese în implementarea acțiunilor planificate, cauza fiind situația pandemică. Prin urmare, pentru Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Medicală Primară”, a rămas necontractată și respectiv nerealizată suma de 714,5 mii DST, realocată pentru dezvoltarea funcționalităților adiționale și a interconexiunilor Sistemului Informațional Automatizat „Asistența Medicală Primară” (rețeta electronică – E-Rețeta); Certificat de concediu medical electronic (E-Certificat); Certificat de naștere electronic; Certificat de deces electronic; Registrul de diabet zaharat; Registrul național renal.

La finalul ședinței, Curtea de Conturi a concluzionat că, situația pandemică provocată de virusul COVID-19 a avut un impact major asupra activităților de implementare a Programului ,,Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” desfășurate în anul 2020, atât pe interior, cât și de conlucrare pe exterior cu alte instituții și autorități de diferit nivel, care din motive de confruntare cu răspândirea pandemică a virusului, și-au reorganizat activitatea în condiții speciale. Această situație a influențat în mod direct și procesul de debursare a indicatorilor. Astfel, progresul în sensul realizării Proiectului este menținut la un nivel moderat, fără modificări substanțiale ale coeficientului de debursare.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY