Actualizat: Luni, 20 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a examinat raportul asupra controlului utilizării creditului extern acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare pentru finanţarea proiectului Fondului de Investiţii în Sănătate în perioada anilor 2001-2006

  • 23.05.2008
  • 828
La 23 mai 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra controlului utilizării creditului extern acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare pentru finanţarea proiectului Fondului de Investiţii în Sănătate în perioada anilor 2001-2006.
    La şedinţă au participat ministrul sănătăţii, directorul executiv al Unităţii de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectului de restructurare a sistemului sănătăţii şi ex-viceministrul sănătăţii.
    În urma efectuării controlului Curtea de Conturi a consemnat următoarele erori şi încălcări:
- la efectuarea procurărilor de bunuri şi servicii în cadrul implementării proiectului Fondului de Investiţii în Sănătate au fost stabilite abordări neuniforme privind procedurile de achiziţii;
- la data închiderii proiectului, nu s-au valorificat din credit 268,0 mii DST şi din grantul acordat de Guvernul Olandei – 41,7 mii dolari SUA;
- utilizarea paralelă a două programe de contabilitate – „1C” şi „Princy” a fost neeficientă, generînd erori în ţinerea evidenţei contabile;
- variaţiile cursului de schimb valutar al dolarului faţă de celelalte valute străine a produs o majorare a datoriei cu 1072,8 mii dolari SUA faţă de datoria înregistrată la data debursării creditului.
Curtea de Conturi a înaintat următoarele cerinţe şi recomandări:
Ministerului Sănătăţii:
- să examineze în cadrul şedinţelor Colegiului rapoartele responsabililor de administrarea proiectelor aflate în curs de implementare în domeniul sănătăţii, stabilind măsuri de eficientizare şi transparenţă în implementarea lor.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY