logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi a examinat raportul asupra controlului utilizării creditului extern acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare pentru finanţarea proiectului Fondului de Investiţii în Sănătate în perioada anilor 2001-2006


https://www.ccrm.md/ro/curtea-de-conturi-a-examinat-raportul-asupra-controlului-utilizarii-creditului-e-80_446.html

La 23 mai 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra controlului utilizării creditului extern acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare pentru finanţarea proiectului Fondului de Investiţii în Sănătate în perioada anilor 2001-2006.
    La şedinţă au participat ministrul sănătăţii, directorul executiv al Unităţii de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectului de restructurare a sistemului sănătăţii şi ex-viceministrul sănătăţii.
    În urma efectuării controlului Curtea de Conturi a consemnat următoarele erori şi încălcări:
- la efectuarea procurărilor de bunuri şi servicii în cadrul implementării proiectului Fondului de Investiţii în Sănătate au fost stabilite abordări neuniforme privind procedurile de achiziţii;
- la data închiderii proiectului, nu s-au valorificat din credit 268,0 mii DST şi din grantul acordat de Guvernul Olandei – 41,7 mii dolari SUA;
- utilizarea paralelă a două programe de contabilitate – „1C” şi „Princy” a fost neeficientă, generînd erori în ţinerea evidenţei contabile;
- variaţiile cursului de schimb valutar al dolarului faţă de celelalte valute străine a produs o majorare a datoriei cu 1072,8 mii dolari SUA faţă de datoria înregistrată la data debursării creditului.
Curtea de Conturi a înaintat următoarele cerinţe şi recomandări:
Ministerului Sănătăţii:
- să examineze în cadrul şedinţelor Colegiului rapoartele responsabililor de administrarea proiectelor aflate în curs de implementare în domeniul sănătăţii, stabilind măsuri de eficientizare şi transparenţă în implementarea lor.