Actualizat: Vineri, 24 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Examinarea raportului asupra auditului de atestare la Ministerul Economiei şi Comerţului pe anul 2007

  • 20.05.2008
  • 910

La 19 mai 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Economiei şi Comerţului pe anul 2007.
La şedinţă au participat viceministrul economiei şi comerţului, şeful Direcţiei finanţe şi contabilitate a Ministerului Economiei şi Comerţului, directorul Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii  şi contabilul-şef.
În procesul auditului au fost examinate, în baza testării, probele ce confirmă datele din bilanţurile contabile şi rapoartele privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază pe perioada anului 2007 ale Ministerului Economiei şi Comerţului şi instituţiilor subordonate.
În opinia controlorului, situaţiile financiare înregistrate în rapoartele financiare ale Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2007 prezintă o imagine veridică şi completă (ţinîndu-se cont de caracterul semnificativ).
De menţionat că în cadrul auditului au fost constatate unele dificultăţi şi erori   (care nu au depăşit nivelul materialităţii maxim admisibil şi nu au avut o influenţă semnificativă asupra situaţiei financiare a entităţii), cum ar fi:
- efectuarea de către MEC a cheltuielilor pentru retribuirea muncii cu abateri de la prevederile actelor normative;
- urmare tratării statutului de organizaţie necomercială, sub formă de instituţie publică şi executor de buget, n-a fost atribuit de către Biroul Naţional de Statistică codul statistic Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, factor care a condiţionat şi neîntocmirea rapoartelor financiare conform prevederilor regulamentare stabilite, nedeterminarea modalităţii de consolidare a acestora de către MEC cu soldurile înregistrate la finele perioadei de gestiune. ODSIMM prezintă MEC doar informaţia privind utilizarea mijloacelor bugetare, neindicînd soldul mijloacelor neutilizate. Astfel, MEC, la consolidarea rapoartelor, nu ţine cont de mijloacele disponibile din sold;
- înregistrarea eronată a cheltuielilor efective în sumă de 279,6 mii lei de către AOFM Cahul, care a influenţat veridicitatea contului „Decontări cu diferiţi debitori şi creditori” al instituţiei date, dar n-a depăşit nivelul materialităţii (694,3 mii lei) şi n-a influenţat asupra situaţiei financiare în întregime;
- AOFM Bălţi a înregistrat cheltuieli la articolul „Reparaţii capitale”, deşi, potrivit Clasificaţiei bugetare, urmau a fi atribuite la articolul „Plata mărfurilor şi serviciilor”, factor ce a influenţat veridicitatea înregistrărilor la acest articol, dar nu situaţia financiară.

Curtea de Conturi a înaintat următoarele cerinţe şi recomandări:
- MEC să efectueze cheltuielile  pentru retribuirea muncii în conformitate cu  prevederile actelor normative în vigoare;
- MEC şi Consiliul de Coordonare al ODSIMM să definitiveze procedurile de înregistrare la Biroul Naţional de Statistică a ODSIMM, să determine modul de raportare financiară în conformitate cu cerinţele stabilite, precum şi modul de consolidare în perspectivă a rapoartelor financiare;
- neadmiterea cazurilor de înregistrare a cheltuielilor în lipsa documentelor justificative;
- respectarea Clasificaţiei bugetare.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY