Actualizat: Marți, 16 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a auditat executarea BASS

  • 24.05.2022
  • 1660

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 24 mai curent, a examinat Raportul auditului asupra rapoartelor financiare al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2021.

Misiunea de audit a avut ca scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că Raportul Guvernului nu conține denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare, cu emiterea unei opinii.

Probele de audit au fost colectate în cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) cu solicitarea informațiilor de la entitățile care sunt responsabile pentru unele procese, precum Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Inspecția Socială, Ministerul Sănătății, Agenția Servicii Publice, Instituțiile medico-sanitare publice.

Aria de audit a cuprins veniturile din contribuții și cele din transferuri de la bugetul de stat care au însumat mai mult de 27 miliarde lei. Totodată, în anul 2021 a avut loc comasarea la nivel de angajator a contribuțiilor de asigurări sociale datorate. Astfel, contribuțiile de asigurări sociale de stat care dețin cota  maximă din totalul veniturilor au însumat 16,2 miliarde lei ceea ce constituie 59,5%. De asemenea, acestea au fost în creștere cu 1,9 miliarde lei mai mult, comparativ cu anul precedent.

Totodată, auditul menționează că ritmul de creștere a cheltuielilor (139,4%) în perioada anilor 2018-2021 a depășit ritmul creșterii veniturilor proprii (124,4 %) cu 15 puncte procentuale, ceea ce a determinat solicitarea mijloacelor financiare necesare acoperirii deficitului. Astfel, transferurile cu destinație generală, s-au majorat de 2,5 ori în ultimii patru ani. Acestea au fost cauzate de insuficiența veniturilor proprii și utilizate pentru acoperirea cheltuielilor.

Pentru acoperirea decalajului temporar de casă, în scopul onorării obligațiilor față de beneficiari, în perioada lunilor noiembrie-decembrie 2021, CNAS a fost nevoită de a contracta 2  împrumuturi de la bugetul de stat, în sumă totală de 800 mil. lei, care au fost restituite până la sfârșitul anului de gestiune.

Cu referire la cheltuielile, creanțele și datoriile aferente prestațiilor sociale, auditul relevă că au fost evaluate prin prisma procesului de acordare, plată și raportare, inclusiv a impactului implementării recomandărilor înaintate anterior de Curtea de Conturi. Astfel, sursele financiare în majoritate au fost utilizate pentru acordarea prestațiilor sociale în sumă de 26,7 miliarde lei, care au avut o pondere de peste 98% din totalul cheltuielilor.

Referitor la datorii,  se menționează că începând cu anul 2021, au fost elaborate modificări ale normelor de evidență a datoriilor, astfel acestea au fost reflectate ca datorii pe termen lung, la conturile extra-bilanțiere.

Totodată, soldurile inițiale ale datoriilor pe termen scurt, nu au fost ajustate, estimate de audit la circa 60,3 mil. lei. Indemnizațiile de maternitate, la partea de datorii, au fost supraevaluate cu 2,9 mil. lei, determinate de corectările efectuate de agenții economici și  nereflectate în evidență de către CNAS.

Cu referire la procesul de suspendare a plății pensiei unor angajați din aviația civilă, în cazul reangajării în funcții cu condiții speciale de muncă, se denotă că acesta este ambiguu, ceea ce a determinat cheltuieli nejustificate în unele cazuri în sumă de 50 mii lei.

Cu privire la evaluarea procesului sistemic de stabilire și acordare a indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, se relevă că sunt implicate mai multe entități. Insuficiența activităților de control intern la stabilirea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă atât din cadrul CNAS cât și din cadrul instituțiilor medicale, a afectat indicatorii de executare BASS.

Printre cele mai importante constatări aferente acestui tip de indemnizație, din eșantionul evaluat se referă la:

  • Acordarea de către instituțiile medicale a indemnizației pentru carantină  la prevenirea bolii infecțioase Covid-19 mai mult de 14 zile, contrar reglementărilor stabilite, cauzând cheltuieli nejustificate asupra BASS în mărime de 27 mii lei
  • Introducerea eronată de către instituțiile medicale a informațiilor despre ”tipul bolii”, care indică cuantumul și sursa de acoperire a acestei plăți,  a determinat stabilirea, calcularea și plata neconformă a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, în sumă de 13,1 mii lei.

Cu referire la stabilirea și plata indemnizațiilor lunare pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani se constată că aceasta s-a efectuat regulamentar. Totodată,  indemnizațiile pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și 2 luni, nu sunt raportate distinct.

O altă constatare de audit se referă la procesul de acordare, verificare și plată a ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului. La acest aspect se denotă că, în anul 2021, au fost restituite 17 % din sumele achitate necuvenit în perioada anilor 2015-2021, fiind constatat un indice scăzut de restituire, determinând astfel cheltuieli nejustificate de peste 9,3 mil. lei.

Pe parcursul auditului, a fost evaluată o componentă semnificativă din punct de vedere calitativ și anume, remunerare muncii în cadrul CNAS. Astfel, activitatea complexă a CNAS este însoțită de lipsa cadrelor și fluxul mare de angajați, în timp ce politicile stabilesc realizarea noilor procese de susținere socială a populației, ceea ce poate afecta calitatea serviciilor acordate pentru cetățeni. Anual activitatea CNAS se suplimentează cu noi procese, noi prestații și noi responsabilități. Astfel, volumul de lucru, responsabilitatea, intensitatea crescândă, contingentul specific de cetățeni deserviți, corelat cu remunerarea  eforturilor depuse, nu contribuie la menținerea și atragerea specialiștilor, iar la concursurile de angajare nu sunt candidați. La finele anului 2021, în cadrul CNAS se denotă un deficit de cadre de 20%, iar rata fluctuației personalului pe parcursul anului a fost de 9%.

Reieșind din constatările expuse și ținând cont de pragul de materialitate stabilit, Curtea de Conturi concluzionează că, Raportul Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cadrul financiar de raportare aplicabil.

 

Fișiere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY