Last update: Tuesday, 23 July 2024
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.18 din 14 mai 2018 cu privire la Raportul de audit al performanței ,,Funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor”

Nr. 18 din 14.05.2018
Home | AUDIT REPORTS
Colectarea deplină și în termen a impozitelor și taxelor la Bugetul Public Național, prin exercitarea funcțiilor și atribuțiilor de administrare fiscală și vamală, reprezintă sarcina prioritară a Serviciului Fiscal de Stat și a Serviciului Vamal, în scopul asigurării finanțării cheltuielilor statului și consolidării bazei economice.
Pentru realizarea acestui deziderat strategic, organele fiscale și vamale urmau asigure un management instituțional adecvat, în vederea implementării obiectivelor și atingerii performanțelor în administrarea impozitelor și taxelor.
Activitățile desfășurate de auditul public extern, orientate spre evaluarea managementului, dar și a rezultatelor activității de administrare a impozitelor și taxelor de către organele fiscale și vamale, relevă că, funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor au fost influențate de nivelul de implementare și funcționare a sistemului de control intern al organelor cu atribuții de administrare fiscală și vamală, care a determinat insuficiența măsurilor administrative orientate spre obținerea rezultatelor scontate în raport cu resursele bugetare alocate.
Deși, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal au asigurat condițiile de organizare a sistemului de control intern, pentru a oferi o asigurare rezonabilă privind atingerea obiectivelor și rezultatelor planificate, evaluările și activitățile desfășurate de auditul public extern relevă unele rezerve în activitatea acestui sistem, fapt care a avut impact asupra  funcționalității și rezultativității operaționale aferente administrării impozitelor și taxelor.
Astfel, cu toate în anul 2017 sarcina de colectare a veniturilor la Bugetul Public Național, per ansamblu, a fost realizată integral de către Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal, înregistrându-se tendințe pozitive de majorare a veniturilor bugetare din impozite și taxe (de la 38,6 mlrd. lei - în anul 2015 până la 50,3 mlrd. lei - în anul 2017), auditul relevă unele riscuri, vulnerabilități și situații problematice care au avut impact asupra administrării impozitelor și taxelor. Astfel, se remarcă neîncasarea de către Serviciul Fiscal de Stat față de sarcina de colectare a taxei pe valoare adăugată - cu 78,6 mil.lei (2015), precum și a impozitului pe venit - cu 33,8 mil.lei (2016) și respectiv - cu 78,8 mil.lei (2017). Concomitent, se relevă neîncasarea de către Serviciul Vamal față de sarcina de colectare a taxei pe valoare adăugată - cu 387,1 mil.lei (2015) și respectiv - cu 44,7 mil.lei (2017). Se atestă tendințe de creștere continuă la buget a restanțelor administrate de către Serviciul Fiscal de Stat (de la 1844,6 mil.lei - în anul 2015, până la 2182 mil.lei - în anul 2017), precum și a celor administrate de către Serviciul Vamal (de la 307,2 mil.lei - în anul 2015, până la 385,8 mil.lei - în anul 2017).
Recomandarea: 1. Să asigure promovarea continuă a conformării voluntare a contribuabililor prin întreprinderea acțiunilor prevăzute în Programul de conformare voluntară, cu instituirea unei proceduri de evaluare/raportare per sistem a rezultatelor implementării obiectivelor programului. (Subcapitolul 3.6.)

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 13.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-17/12672 din 12.10.2018, Scris.MinFin nr.03-02/1/02 din 03.01.2019: In scopul monitorizarii implementarii prevederilor Programului de conformare a contribuabililor, trimestrial se intocmeste si se prezinta nota conducerii SFS.
Rezultatele implementarii Programului de conformare a contribuabililor in trimestrul II al anului 2018, constituie:
- ponderea impozitelor si taxelor calculate la un leu vanzari la situatia din 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017 a înregistrat о crestere de 14%;
- ponderea impozitelor si taxelor achitate la un leu vanzari la situatia din 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017 a inregistrat о crestere de 26%;
- obligatiile fiscale calculate la bugetul public national inregistreaza crestere cu 117,2 mil.lei mai mult comparativ cu perioada similara a anului precedent, sau cu 22%;
- obligatiile fiscale achitate la bugetul public national inregistreaza crestere cu 96,6 mil.lei mai mult comparativ cu perioada similara a anului precedent, sau cu 24%.
Scris.SFS nr.26-07/2-17-16198 din 20.12.2018: Rezultatele implementarii Programului de conformare a contribuabililor în trimestrul III al anului 2018, constituie:
- ponderea impozitelor si taxelor calculate la un leu vanzari la situatia din 30.09.2018 comparativ cu 30.09.2017 a inregistrat о crestere de 23%;
- ponderea impozitelor si taxelor achitate la un leu vanzari la situatia din 30.09.2018 comparativ cu 30.09.2017 a inregistrat о crestere de 26%;
- obligatiile fiscale calculate la bugetul public national inregistreaza crestere cu 181,2 mil.lei mai mult comparativ cu perioada similara a anului precedent, sau cu 23%;
- obligatiile fiscale achitate la bugetul public national inregistreaza crestere cu 184,2 mil.lei mai mult comparativ cu perioada similara a anului precedent, sau cu 23%.
De asemenea, a fost aprobat Programul de conformare a contribuabililor pentru anii 2018-2019, care poate fi accesat la urmatorul link: http://www.sfs.md/programul_conformare_voluntara.aspx?file=10906
Scris.MinFin nr.03-02/1/67 din 01.07.2019: În scopul monitorizării implementării prevederilor Programului de conformare a contribuabililor, trimestrial se întocmește și se prezintă notă conducerii SFS.
În acest context, rezultatele implementării Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2018 constituie:
-ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări la situația din 27.12.2018 comparativ cu 27.12.2017 a înregistrat o creștere de 24,37%.
-ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări la situația din 27.12.2018 comparativ cu 27.12.2017 a înregistrat o creștere de 22,65%.
-obligațiile fiscale calculate la bugetul public național înregistrează creștere cu 238,0 mil.lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau cu 21,80%;
-obligațiile fiscale achitate la bugetul public național înregistrează creștere cu 245,3 mil.lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau cu 20,82%.Informaţia poate fi vizualizată accesînd următorul link:http://www.sfs.md/rezultatele monitorizarii contribuabililor. aspx?fle= 12144
De asemenea, rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare pentru trimestrul I al anului 2019 constituie:
- ponderea impozitelor şi taxelor calculate la un leu vânzări a înregistrat o creştere de 22,92%;
- ponderea impozitelor şi taxelor achitate la un leu vânzări a înregistrat o creştere de 23,76%;
- obligaţiile fiscale calculate la bugetul public naţional înregistrează creştere cu 45 070 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau cu 10,14%;
- obligaţiile fiscale achitate la bugetul public naţional înregistrează creştere cu 72 540 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau cu 20,82%. Informaţia poate fi vizualizată accesînd următorul link: http://www.sfs.md/rezultatele_monitorizarii_contribuabililor.aspx?file= 12509
Raportul evaluarii rezultatelor per sistem a aplicarii Programului de conformare a fost prezentat conducerii SFS la data de 26.04.2019. Extrasul principalelor rezultate aferente monitorizarii contribuabililor pot fi vizualizate accesand urmatorul link: http://www.sfs.md/rezultatele_monitorizarii_contribuabililor.aspx?file= 12509
La data de 01.04.2019 a fost aprobata lista agentilor economici asupra carora urmeaza a fi Tntreprinse actiuni de conformare fortata, aceasta fiind inclusa to Planul de actiuni privind prevenirea si diminuarea fenomenului muncii ne(sub) declarate SFS DALS 2019 „Declara si achita legal salariul”. RO_5821_0887-18_SFS.pdf RO_5998_1083-18_SFS.pdf RO_6183_51-19_MinFin.pdf RO_6649_605-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 1. Să asigure continuitatea acțiunilor în realizarea performanțelor instituționale, asigurând corelarea indicatorilor de performanță în activitatea de administrare a impozitelor și taxelor. (Subcapitolul 3.1.)

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 13.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-17/12672 din 12.10.2018: Serviciul Fiscal de Stat monitorizează procesul de raportare a performanțelor instituționale și la data de 20.07.2018 a prezentat Ministerului Finanțelor Raport de performanță la situația din 30.06.2018 (Anexa nr.II).
Scris.SFS nr.26-07/2-17-16198 din 20.12.2018: In vederea asigurarii continuitatii actiunilor in scopul realizarii performantelor institutionale, precum si asigurarii corelarii indicatorilor de performanta in activitatea de administrare a impozitelor si taxelor, Serviciul Fiscal de Stat a prezentat, la data de 25.09.2018, Ministerului Finantelor propuneri de indicatori de perfomanta pentru anul 2019 in corelare cu obiectivele stabilite.
Scris.MinFin nr.03-02/1/02 din 03.01.2019: În vederea asigurării continuității acțiunilor în scopul realizării performanțelor instituționale, precum și asigurării corelării indicatorilor de performanță în activitatea de administrare a impozitelor și taxelor, SFS a prezentat la data de 25.09.2018, Ministerului Finanțelor propuneri de indicatori de performanță pentru anul 2019 în corelare cu obiectivele stabilite.
Scris.MinFin nr.03-02/1/67 din 01.07.2019: Pentru anul 2018, Serviciul Fiscal de Stat si Serviciul Vamal au prezentat catre Ministerul Finantelor rapoartele de performanta în corespundere cu obiectivele programului/subprogramului si indicatorii de performanta aprobati.
Materialele sintetizate si publicate pe pagina web a Ministerului Finantelor pot fi vizualizate accesand urmatorul link:
http://mf.gov.md/ro/ministerul-fman%C8%9Belor/bugetid-ministerului.
RO_5821_0887-18_SFS.pdf RO_5998_1083-18_SFS.pdf RO_6649_605-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 2. Să asigure realizarea sarcinii de colectare a veniturilor la BPN, prin executarea indicilor bugetari pe tipuri de venituri administrate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea sporirii nivelului de conformare voluntară a contribuabililor. (Subcapitolul 3.3.)

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 13.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-17/12672 din 12.10.2018: Pe parcursul a 9 luni ale naului 2018 la BPN au fost acumulate venituri administrate de SFS în sumă de 27426 mil.lei. Comparativ cu sarcina stabilită (25556,2 mil.lei) au fost acumulate venituri cu 1869,9 mil.lei mai mult, sau cu 7,3%.
La BS au fost incasate 12347,3 mil.lei, comparativ cu sarcina stabilită (11397,7 mil.lei) au fost acumulate venituri cu 949,6 mil.lei mai mult, sau cu 8,3%.
La BL încasarile au constituit 2849,9 mil.lei, comparativ cu sarcina stabilita (2628,8 mil.lei) au fost acumulate venituri cu 221,1 mil.lei mai mult, sau cu 8,4%.
La BASS s-au incasat 9333,9 mil.lei, comparativ cu sarcina stabilita (8800,5 mil.lei) au fost acumulate venituri cu 533,4 mil.lei mai mult, sau cu 6%.
La FAOAM s-au incasat 2894,9 mil.lei, comparativ cu sarcina stabilita (2729,2 mil.lei) au fost acumulate venituri cu 165,7 mil.lei mai mult, sau cu 6%.
Incasarile pe principalele timpuri de impozite si taxe pe parcursul a 9 luni ale anului 2018, se prezinta dupa cum urmeaza: la impozitnl pe venit au fost încasate 7152,7 mil.lei; la impozite pe proprietate au fost incasate 446,4 mil.lei; la TVA au fost incasate 5205,6 mil.lei; la Accize au fost incasate 355,2 mil.lei; la alte impozite si taxe pe marfuri si servicii au fost incasate 679,4 mil.lei; la venituri din proprietate au fost incasate 260,4 mil.lei.
Totodata, in vederea imbunatatirii procesului de deservire fiscala si majorarii nivelului de conformare au fost intreprinse urmatoarele actiuni:
- a fost elaborat și aprobat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.473 din 14.09.2018 cu privire la aprobarea Strategiei de deservire a contribuabililor pentru anii 2018-2020 (Anexa nr.III),
- a fost elaborat Conceptul manualului operational in domeniul deservirii contribuabililor.
Scris.SFS nr.26-07/2-17-16198 din 20.12.2018: Pe parcursul a 11 luni ale anului 2018 la BPN au fost acumulate venituri administrate de Serviciul Fiscal de Stat in suma de 33173,9 mil.lei. Comparativ cu sarcina stabilita (31296,7 mil.lei) au fost acumulate venituri cu 1877,2 mil.lei mai mult, sau cu 6,0%.
La BS au fost încasate 14677,7 mil.lei sau cu 6,5% mai mult decat cu sarcina stabilita (13785,6 mil.lei).
La BL incasarile au constituit 3443,1 mil.lei sau cu 6,4% mai mult decat sarcina stabilita (3236,6 mil.lei).
La BASS s-au încasat 11453,3 mil.lei sau cu 5,1% mai mult decat sarcina stabilita (10896,6 mil.lei).
La FAOAM s-au incasat 3599,8 mil.lei sau cu 6,6% mai mult decat sarcina stabilita (3377,9 mil.lei).
Incasarile pe principalele tipuri de impozite si taxe pe parcursul a 11 luni ale anului 2018, se prezinta dupa cum urmeaza: la impozitul pe venit au fost încasate 8240,3 mil. lei; la impozite pe proprietate au fost încasate 517,3 mil. lei; la TVA au fost încasate 6464,4 mil. lei; la accize au fost încasate 418,6 mil. lei; la alte impozite si taxe pe marfuri si servicii au fost încasate 749,7 mil. lei; la venituri din proprietate au fost încasate 286,1 mil. lei.
Totodata, in vederea îmbunatatirii procesului de deservire fiscala si majorarii nivelului de conformare au fost întreprinse urmatoarele actiuni: a fost elaborata Strategia de deservire a contribuabililor pentru anii 2018-2020 si aprobata prin Ordinul SFS nr. 473 din 14.09.2018.
Scris.MinFin nr.03-02/1/02 din 03.01.2019: Pe parcursul a 11 luni ale anului 2018 la BPN au fost acumulate venituri administrate de SFS în sumă de 33173,9 mil.lei comparativ cu sarcina stabilită (31296,7 mil.lei) au fost acumulate venituri cu 1877,2 mil.lei mai mult, sau cu 6,0%.
La BS au fost încasate 14677,7 mil.lei sau cu 6,5% mai mult decât cu sarcina stabilită (13785,6 mil.lei).
La BL încasările au constituit 3443,1 mil.lei sau cu 6,4% mai mult decât sarcina stabilită (3236,6 mil.lei).
La BASS s-au încasat 11453,3 mil.lei sau cu 5,1% mai mult decât sarcina stabilită (10896.6 mil.lei).
La FAOAM s-au încasat 3599,8 mil.lei sau cu 6,6% mai mult decât sarcina stabilită (3377,9 mil.lei).
Încasările pe principalele tipuri de impozite și taxe pe parcursul a 11 luni ale anului 2018, se prezintă după cum urmează: la impozitul pe venit au fost încasate 8240,3 mil.lei; la impozite pe proprietate au fost încasate 517,3 mil.lei; la TVA au fost încasate 418,6 mil.lei; la alte impozite și taxe pe mărfuri și servicii au fost încasate 749,7 mil.lei; la venituri din proprietate au fost încasate 286,1 mil.lei.
În vederea îmbunătățirii procesului de deservire fiscală și majorării nivelului de conformare a fost elaborată Startegia de deservire a contribuabililor pentru anii 2018-2020 și aprobată prin Ordinul SFS nr.473 din 14.09.2018.
Scris. SFS nr.03-02/1/67 din 01.07.2019: În anul 2018 la Bugetul public naţional au fost acumulate venituri administrate de Serviciul Fiscal de Stat în sumă de 36 903,2 mii.lei. Comparativ cu sarcina stabilită (35 322,2 mii.lei) au fost acumulate venituri cu 1 580,9 mil.lei mai mult, sau cu 4,0%.
La Bugetul de stat au fost încasate 16 475,6 mii.lei sau cu 7,0% mai mult decât cu sarcina stabilită (15 394,5 mii.lei).
La Bugetele locale încasările au constituit 3 756,8 mii.lei sau cu 3,0% mai mult decât sarcina stabilită (3 649,8 mii.lei). La Bugetul asigurărilor sociale de stat s-au încasat 12 641,8 mii.lei sau cu 2,0% mai mult decât sarcina stabilită (12 389,9 mii.lei).
La Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală s-au încasat 4 029,0 mii.lei sau cu 4,0% mai mult decât sarcina stabilită (3 888,0 mii.lei).
Încasările pe principalele tipuri de impozite şi taxe pe parcursul anului 2018, se prezintă după cum urmează: la impozitul pe venit au fost încasate 9 399,2 mil.lei; la impozite pe proprietate au fost încasate 563,8 mii.lei; la TV A au fost încasate 7 105,5 mii.lei; la accize au fost încasate 496,2 mil.lei; la alte impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii au fost încasate 799,0 mii.lei; la venituri din proprietate au fost încasate 310,8 mil.lei.
În perioada ianuarie-mai a anului 2019 la Bugetul public national au fost acumulate venituri administrate de Serviciul Fiscal de Stat în sumă de 15377 mii.lei. În raport cu perioada similară a anului 2018 se îmegistrează o creştere cu 904,2 mil.lei, sau cu 6,2%. Comparativ cu sarcina stabilită (15079,4 mii.lei) au fost acumulate venituri cu 297,6 mil.lei mai mult, sau cu 2%.
La Bugetul de stat au fost încasate 6886, I mii.lei, ceea ce constituie cu 281,7 mii.lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2018, sau o creştere de 4,3%. Comparativ cu sarcina stabilită (7158,4 mil.lei) au fost acumulate venituri cu 272,3 mil.lei mai puţin, sau cu 3,8%.La Bugetele locale încasările au constituit 1465,3 mil.lei, ceea ce reprezintă cu 32,l mil.lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau cu 2,2%. Comparativ cu sarcina stabilită (1371,4 mil.lei) au fost acumulate venituri cu 93,9 mil.lei mai mult, sau cu 6,8%.
La Bugetul asigurărilor sociale de stat s-au încasat 5197,5 mil.lei, ceea ce constituie cu 281,6 mil.lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2018, sau o creştere de 5,7%. Comparativ cu sarcina stabilită (4925,3 mil.lei) au fost acumulate venituri cu 271,9 mil.lei mai mult, sau cu 5,5%. La Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală s-au încasat 1828,4 mil.lei, ceea ce constituie cu 308,8 mil.lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau cu 20,3%. Comparativ cu sarcina stabilită (1624,3 mil.lei) au fost acumulate venituri cu 204,2 mil.lei mai mult, sau cu 12,6%.
Încasările pe principalele tipuri de impozite şi taxe în perioada - 5 luni ale anului 2019, se prezintă după cum urmează: la impozitul pe venit au fost încasate 3 999,5 mil.lei; la impozite pe proprietate au fost încasate 122,1 mil.lei; la TVA au fost încasate 2 900, I mil.lei; la accize au fost încasate 189,5 mil.lei; la alte impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii au fost încasate 799,0 mil.lei; la venituri din proprietate au fost încasate 53,4 mil.lei.
Manualul operațional în domeniul deservirii contribuabililor este în proces de elaborare, termenul de implementare fiind extins pentru finele anului 2019. RO_5821_0887-18_SFS.pdf RO_5998_1083-18_SFS.pdf RO_6649_605-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 3. Să asigure continuitatea procesului de monitorizare, prin intensificarea acțiunilor întreprinse de către subdiviziunile cu atribuții de executare silită, în vederea diminuării restanțelor la BPN. (Subcapitolul 3.5.)

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 13.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-17/12672 din 12.10.2018: A fost elaborate și aprobata Indicatia SFS nr.22 din 14.09.2018, prin care s-a dispus intensificarea eforturilor in partea ce ține de recuperarea cit mai rapida și pe deplin a restantelor adrnise de catre contribuabili, prin aplicarea diversificata a masurilor de asigurare silita reglementate de legislatia in vigoare. Despre rezultatele actiunilor intreprinse vor fi intocmite rapoarte și prezentate conducerii in luna noiembrie 2018. (Anexa nr.IV)
Scris.SFS nr.26-07/2-17-16198 din 20.12.2018: In vederea asigurarii continuitatii procesului de monitorizare, precum si diminuarii restantelor la BPN, a fost elaborata, aprobata si remisa subdiviziunilor responsabile Indicatia SFS nr.22 din 14.09.2018, prin care s-a dispus intensificarea eforturilor în partea ce ține de recuperarea cit mai rapida și pe deplin a restantelor admise de catre contribuabili.(Anexa nr.I)
Serviciul Fiscal de Stat, asigura monitorizarea continua a activitatii Directiilor generale administrare fiscala, prin efectuarea periodica a deplasarilor în scopul acordarii suportului subdiviziunilor cu atributii de executare silita, in vederea diminuarii restantelor la BPN.
Ca rezultat al actiunilor întreprinse, la situatia din 30.11.2018, conform datelor din Sistemul Informational al Serviciului Fiscal de Stat se inregistreaza restanta la plati de baza la Bugetul public national in suma totala de 1095,6 mil.lei. Comparativ cu situatia din 31.12.2017, restanta la platile de baza la Bugetul public national inregistreaza diminuare cu 41,5 mil.lei sau cu 4%.
Scris.Min Fin nr.03-02/1/02 din 03.01.2019: In vederea asigurarii continuitatii procesului de monitorizare, precum si diminuarii restantelor la BPN, a fost elaborata, aprobata si remisa subdiviziunilor responsabile Indicatia SFS nr.22 din 14.09.2018, prin care s-a dispus intensificarea eforturilor în partea ce ține de recuperarea cit mai rapida și pe deplin a restantelor admise de catre contribuabili (copia Indicației se anexează pe 1 filă, anexa nr.3).
SFS, asigură monitorizarea continua a activității Direcțiilor generale administrare fiscală, prin efectuarea periodică a deplasărilor în scopul acordării suportului subdiviziunilor cu atribuții de executare silită, în vederea diminuării restanțelor la BPN. Ca rezultat al acțiunilor întreprinse, la situația din 30.11.2018, conform datelor din SIstemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat se înregistrează restanță la plăți de bază la Bugetul public național în sumă totală de 1095,6 mil.lei. Comparativ cu situația din 31.12.2017, restanța la plățile de bază la Bugetul public național înregistrează diminuare cu 41,5 mil.lei sau cu 4%.
Scris.MinFin nr.03-02/1/67 din 01.07.2019: In vederea asigurarii continuitatii procesului de monitorizare, precum si diminuarii restantelor la BPN, a fost elaborata, aprobata si remisa subdiviziunilor responsabile Indicatia SFS nr.22 din 14.09.2018, prin care s-a dispus intensificarea eforturilor in partea ce (ine de recuperarea cit mai rapida §i pe deplin a restantelor admise de catre contribuabili (copia Indicatiei a fast prezentata anterior Cnrtii de Conturi, prin scr. nr.03-02/1/02 din 03.01.2018).
Astfel. la situatia din 31.12.2018, conform datelor din Sistemul Informational al Serviciului Fiscal de Stat se inregistreaza restanta la plati de baza la Bugetul public national in suma totala de 1007,9 mil. lei. Comparativ cu situatia din 31.12.2017, restanta la platile de baza la Bugetul public national inregistreaza diminuare cu 129,2 mil. lei, sau cu 11 ’4%.
La situatia din 31.05.2019. conform datelor din sistemul
informational al Serviciului Fiscal de Stat se inregistreaza restanta la plati de baza la Bugetul public national In suma totala de 955,2 mil.lei. Comparativ cu situatia din 30.04.2019, restanta la platile de baza la Bugetul public national inregistreaza diminuare cu 40,4 mil.lei, sau cu 4,1 %.
Totodata, in scopul verificarii tuturor masurilor intreprinse fata de cei mai mari restantieri, subdiviziunile responsabile prezinta lunar informatia aferenta rezultatelor sedintelor desfasurate cu restantierii, Astfel, in perioada ianuarie-mai a anului 2019 au fost desfasurate sedinte cu 563 contribuabili, fiind stinse restante in suma de 35,9 mil.lei.
RO_5821_0887-18_SFS.pdf RO_5998_1083-18_SFS.pdf RO_6183_51-19_MinFin.pdf RO_6649_605-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 4. Să asigure aplicarea promptă și eficientă a modalităților de executare silită a obligației fiscale, în vederea recuperării restanțelor la BPN. (Subcapitolul 3.5.)

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 13.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-17/12672 din 12.10.2018: Prin Indicatia SFS nr.22 din 14.09.2018 s-a dispus efectuarea analizei și intreprinderea prompta a actiunilor de executare silita fata de contribuabilii restantieri care inregistreaza restante de peste 1,0 mil.lei, despre rezultatele carora vor fi intocmite rapoarte și prezentate conducerii in luna noiembrie 2018.
De asemenea, in scopul imbunatatirii procedurilor de executare silita a fost descrisa procedura privind ridicarea mijloacelor banești in numerar și aprobata prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.356 din 29.06.2018.
(Anexa nr. V)
Scris.SFS nr.26-07/2-17-16198 din 20.12.2018, Scris.MinFin nr.03-02/1/02 din 03.01.2019: Prin Indicatia SFS nr.22 din 14.09.2018 s-a dispus efectuarea analizei și întreprinderea prompta a actiunilor de executare silita fata de contribuabilii restantieri care inregistreaza restate de peste 1,0 mil .lei.
In acest context, a fost elaborat si prezentat conducerii Serviciului Fiscal de Stat Raportul privind actiunile întreprinse. (Anexa nr. II)
Totodata, in scopul stingerii obligatiilor fiscale ale contribuabililor restantieri, de catre Serviciul Fiscal de Stat au fost aplicate modalitatile de executare silita prevazute de Codul fiscal, prin intermediul carora, la situatia din 30.11.2018 au fost incasate 1058,5 mil.lei, sau cu 55,8 mil.lei mai mult fata de 30.11.2017, inclusiv:
- 1001,7 mil.lei mcasate din conturile bancare ale contribuabililor restantieri si debitorilor acestora, sau cu 102,7 mil.lei mai mult fata de aceeasi perioada a anului 2017;
- au fost ridicate mijloace banesti din casieriile agentilor economici restantieri in suma de 56,7 mil.lei, sau cu 1,5 mil.lei mai putin fata de aceeasi perioada a anului 2017;
- au fost comercializate bunuri in contul stingerii restantelor in suma de 0,14 mil.lei.
De asemenea, urmare a modificarii si completarii Ordinului SFS nr. 42 din 31 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea „Manualului operational privind managementul arieratelor”, in scopul imbunatatirii procedurilor de executare silita, a fost descrisa procedura privind ridicarea mijloacelor banești in numerar și aprobata prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.356 din 29.06.2018.
Scris.MinFin nr.03-02/1/67 din 01.07.2019: In scopul stingerii obligatiilor fiscale ale contribuabililor restantieri, de cade Serviciul Fiscal de Stat au fost aplicate modalitatile de executare silita prevazute de Codul fiscal, prin intermediul carora, in anul 2018 au fostincasate 1157,3 mil.lei, sau cu 54,8 mil.lei mai mult fata de anul 2017, inclusiv:
- 1085,7 mil.lei incasate din conturile bancare ale contribuabililor restantieri si debitorilor acestora, sau cu 99,5 mil.lei mai mult fata de anul 2017;
- au fost ridicate mijloace banesti din casieriile agentilor economici restantieri in suma de 71,5 mil.lei, sau cu 2,2 mil.lei mai mult fata de anul 2017;
- 131,6 mil.lei achitate benevol de restantieri drept rezultat al aplicarii sechestrelor pe bunurile detinute, sau cu 85,1 mil.lei mai mult fata de anul 2017;
- au fost comercializate bunuri in contul stingerii restantelor in suma de 0,1 mil.lei.
In perioada ianuarie-mai a anului 2019, de catre Serviciul Fiscal de Stat au fost aplicate modalitatile de executare silita prevazute de Codul fiscal, prin intermediul carora au fost incasate 485,2 mil.lei, sau cu 53,4 mil.lei mai mult fata perioada similara a anului precedent, inclusiv:
- 467,4 mil.lei incasate din conturile bancare ale contribuabililor restantieri si debitorilor acestora, sau cu 61,3 mil.lei mai mult fata de aceeasi perioada a anului 2018;
- au fost ridicate mijloace banesti din casieriile agentilor economici restantieri in suma de 17,6 mil.lei, sau cu 7,9 mil.lei mai putin fata de aceeasi perioada a anului 2018;
- au fost comercializate bunuri in contul stingerii restantelor in suma de 171 mii lei.
De asemenea, in scopul asigurarii bunei administrari fiscale aferent segmentului diminuarii restantelor la Bugetul public national, prin Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.242 din 31.05.2019 a fost modificat „Manualul operational privind managementul arieratelor”, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.42 din 31.01.2018, in partea ce tine de completarea masurilor de recuperare a restantelor cu reglementari aferente gajului si ipotecii, a recuperarii creantelor fiscale cu element de extraneitate si a creantelor banesti bazate pe dispozitii de drept public
RO_5821_0887-18_SFS.pdf RO_5998_1083-18_SFS.pdf RO_6183_51-19_MinFin.pdf RO_6649_605-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 5. Să asigure continuitatea procesului de monitorizare a activității subdiviziunilor cu atribuții de control, în vederea realizării performanțelor stabilite în activitatea de administrare fiscală și vamală. (Subcapitolul 3.7.)

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 13.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-17/12672 din 12.10.2018: In scopul monitorizarii executarii planurilor de control fiscal in aspectul eficientizarii și rezultativitații controalelor fiscale, trimestrial se intocmeste și se prezinta raport conducerii SFS.
Pentru semestrul 1 al anului 2018 au fost efectuate 561 de controale fiscale in baza planului de control, in rezultatul carora au fost calculate suplimentar la buget 110,0 mil.lei, inclusiv sumele calculate prin metode și surse indirecte constituie 9,8 mil.lei, dintre care incasat- 41,8 mil.lei. Nivelul de rezultativitate a controalelor fiscale este de 94,8%.
Scris.SFS nr.26-07/2-17-16198 din 20.12.2018: In scopul monitorizarii executarii planurilor de control fiscal in aspectul eficientizarii rezultativitații controalelor fiscale, trimestrial se intocmeste și se prezinta raport conducerii SFS.
Pentru semestrul III al anului 2018 au fost efectuate 876 de controale fiscale in baza planului de control, in rezultatul carora au fost calculate suplimentar la buget 190 mil.lei, inclusiv sumele calculate prin metode și surse indirecte constituie 30,7 mil.lei, dintre care incasat- 64,5 mil.lei. Nivelul de rezultativitate a controalelor fiscale este de 93,7%.
Totodata, au fost analizate 10 acte de control si prezentate note-raport conducerii Serviciului Fiscal de Stat. Ca rezultat, au fost dispuse actiuni suplimentare privind aplicarea masurii de conformare fortata precum si atentionarea agenților economici asupra respectarii legislatiei fiscale.
Scris.MinFin nr.03-02/1/02 din 03.01.2019: În scopul monitorizării executării planurilor de control fiscal în aspectul eficientizării și rezultativității controalelor fiscale, trimestrial se întocmește și se prezintă raport conducerii SFS. Pentru semestrul III al anului 2018 au fost efectuate 876 de controale fiscale în baza planului de control, în rezultatul cărora au fost calculate suplimentar la buget 190 mil.lei, inclusiv sumele calculate prin metode și surse indirecte constituie 30,7 mil.lei, dintre care încasat - 64,5 mil.lei. Nivelul de rezultativitate a controalelor fiscale este de 93,7%.
Au fost analizate 10 acte de control și prezentate note-raport conducerii Serviciului Fiscal de Stat. Ca rezultat, au fost dispuse acțiuni suplimentare privind aplicarea măsurii de conformare forțată precum și atenționarea agenților economici asupra respectării legislației fiscale.
Scris.MinFin nr.03-02/1/67 din 01.07.2019: In anul 2018 au fost efectuate 1 202 controale fiscale, conform planurilor aprobate in temeiul analizei de rise, in rezultatul carora au fost calculate obligatii fiscale la buget in suma de 204 810,69 mii lei, inclusiv sumele calculate prin metode si surse indirecte, calculate la contribuabilii aflati in procedure de insolvabilitate constituie 70 873,33 mii lei, dintre care incasat - 85 693,04 mii lei.
Nivelul de rezultativitate a controalelor fiscale este de 91,7%.
In trimestrul I al anului 2019 au fost efectuate 196 controale fiscale, conform planurilor aprobate in temeiul analizei de rise, fund calculate obligatii fiscale la buget in suma de 19 161,86 mii lei, inclusiv sumele calculate prin metode si surse indirecte, calculate la contribuabilii aflati in procedure de insolvabilitate constituie 1093,03 mii lei, dintre care incasat — 10 691,04 mii lei.
Nivelul de rezultativitate a controalelor fiscale este de 74,67%.
In scopul asigurarii eficientei si rezultativitatii controalelor fiscale au fost analizate 13 acte de control si prezentate note- raport conducerii Serviciului Fiscal de Stat. RO_5821_0887-18_SFS.pdf RO_5998_1083-18_SFS.pdf RO_6183_51-19_MinFin.pdf RO_6649_605-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 6. Să asigure evaluarea per ansamblu a sistemului de management financiar și control, prin intermediul funcției de audit intern, în vederea identificării vulnerabilităților generate de procesul de reorganizare instituțională. (Subcapitolul 3.9.)

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 13.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-17/12672 din 12.10.2018: In perioada 14-27.09.2018, de catre Directia audit intern a fost realizata misiunea de audit intern cu titlul „Evaluarea conformitatii sistemului de management financiar și control la standardele nationale de control intern in cadrul SFS”. Raportul de audit intern se anexeaza. (Anexa nr. VI)
Scris.SFS nr.26-07/2-17-16198 din 20.12.2018, Scris.MinFin nr.03-02/1/02 din 03.01.2019: In perioada 14-27.09.2018, de catre Directia audit intern a fost realizata misiunea de audit intern cu titlul „Evaluarea conformitatii sistemului de management financiar și control la standardele nationale de control intern în cadrul SFS”. RO_5821_0887-18_SFS.pdf RO_5998_1083-18_SFS.pdf RO_6183_51-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 1. Să asigure implementarea modulului informațional, pentru calcularea deplină a penalităților aferente obligațiilor vamale, în vederea înregistrării, evidenței și raportării veridice a situației privind restanțele plătitorilor vamali la bugetul de stat. (Subcapitolul 3.5.)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 13.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/02 din 03.01.2019, Scris. MinFin nr.03-02/1/65 din 05.03.2020: Modernizarea modulului informațional pentru calcularea penalităților v-a fi posibilă odată cu trecerea SI Asycuda World la versiunea nouă - 4.3.3, care va cuprinde și o platformă noua a modulului ,,Acounting".
Activitatea este în curs de derulare și este preconizată a fi finalizată în luna martie curent.
RO_6183_51-19_MinFin.pdf RO_7216_263-20_MinFin.pdf

Recomandarea: 2. Să asigure elaborarea unui program de conformare voluntară, cu definirea obiectivelor și indicatorilor de performanță, evaluarea domeniilor de activitate cu risc sporit de neconformare și realizarea măsurilor necesare în vederea implementării programului. (Subcapitolul 3.6.)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 13.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/02 din 03.01.2019: A fost emis Ordinul Serviciului Vaman nr.568-O din 19.12.2018 cu privire la aprobarea Programului de conformare voluntară al Serviciului Vamal pentru anul 2019 (copia Ordinului se anexează pe 19 file, anexa nr.2).
RO_6183_51-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 1. Să asigure continuitatea acțiunilor în realizarea performanțelor instituționale, asigurând corelarea indicatorilor de performanță în activitatea de administrare a impozitelor și taxelor. (Subcapitolul 3.1.)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 13.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/02 din 03.01.2019: În vederea asigurării continuității acțiunilor în scopul realizării performanțelor instituționale, precum și asigurării corelării indicatorilor de performanță în activitatea de administrare a impozitelor și taxelor, SFS a prezentat la data de 25.09.2018, Ministerului Finanțelor propuneri de indicatori de performanță pentru anul 2019 în corelare cu obiectivele stabilite.
Scris. SV nr.03-02/1/67 din 01.07.2019: Planul de acţiuni al Serviciului Vamal a fost întocmit în corelare cu toate documentele de politici, coordonat cu Secretatul de stat al Ministerului Finanţelor, aprobat de Directorul Serviciului Vamal în data de 13.03.2019.
Prin Ordinul SV m.130-O/25.03.2019 au fost aprobaţi responsabilii pentru implementare, cât şi perioada de raportare a progreselor înregistrate. RO_6183_51-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 2. Să asigure realizarea sarcinii de colectare a veniturilor la BPN, prin executarea indicilor bugetari pe tipuri de venituri administrate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea sporirii nivelului de conformare voluntară a contribuabililor. (Subcapitolul 3.3.)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 13.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.Min Fin nr.03-02/1/02 din 03.01.2019: Au fost întocmite 35 rapoarte interne cu propuneri de creare/prelungire a termenului criteriilor de selectivitate în vederea prevenirii riscului de clasificare eronată a mărfurilor și respectiv, 34 rapoarte privind subestimarea mărfurilor importate. În perioada 01.01.2018-17.12.2018 au fost create: - 238 criterii de selectivitate ce vizează riscul de subevaluare; - 162 criterii de selectivitate ce vizează riscul de clasificare.
Au fost remise autorităților de resort străine spre verificare 142 solicitări de verificare ulterioară a dovezilor de origine preferențială prezentate pentru mărfurile importate în Republica Moldova, prin care a fost solicitată verificarea a 546 dovezi de origine preferențială (certificate de origine preferențială și declarații de origine factură). De asemenea, în perioadă vizată au fost recepționate 103 răspunsuri de la autoritățile de resort străine și anume: prin 76 răspunsuri - originea preferențială a mărfurilor a fost confirmată; 10 răspunsuri - originea parțial confirmată și 17 răspunsuri - originea nu a putut fi confirmată. Umrare a recepționării răspunsurilor conform cărora originea mărfurilor nu a putut fi confirmată/parțial confirmată, a fost solicitată selectarea tuturor dovezilor de origine identice/similare, în vederea inițierii verificării ulterioare.
Raportul privind executarea bugetului pe tipuri de plăți este prevăzut în Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.24/4-4-219 din 24.10.2014 și se prezintă lunar (cumulativ) pînă la data de 12 a lunii următoare celei de raportare. Din 09.08.2018 pînă în prezent au fost prezentate rapoartele conform scrisorilor: nr.28/2-14434 din 13.08.2018; nr.28/20-15371 din 07.09.2018; nr.28/20-17249 din 12.10.2018; nr.28/20-18606 din 06.11.2018 și nr.28/20-21188 din 08.12.2018. Raportul anual pentru anul 2018 va fi prezentat până la 12.01.2019.
Scris.MinFin nr.03-02/1/67 din 01.07.2019: În perioada 01.01.2019-17.06.2019: au fost intocmite:
- 63 rapoarte interne cu propuneri de creare/prelungire a termenului criteriilor de selectivitate in vederea prevenirii riscului de clasificare eronata a marfurilor;
- 77 rapoarte privind subestimarea marfurilor importate. au fost create:
- 180 criterii de selectivitate ce vizeaza riscul de subevaluare;
- 112 criterii de selectivitate ce vizeaza riscul de clasificare eronata a marfurilor.
In perioada 01.01-17.06.2019 au fost intocmite 6 rapoarte ce vizeaza riscul de fraudare a originii marfurilor. Totodata, in perioada vizata, au fost remise autoritatilor de resort straine spre examinare 134 solicitari de verificare ulterioara a dovezilor de origine preferentiala prezentate pentru marfurile importate in Republica Moldova, prin care a fost solicitata confirmarea a 272 dovezi de origine preferentiala (certificate de origine preferentiala si declaratii de origine pe factura).
De asemenea, in aceasta perioada au fost receptionate 74 raspunsuri de la autoritatile de resort straine si anume: prin 57 raspunsuri - originea preferentiala a marfurilor a fost confirmata; 3 raspunsuri — originea partial confirmata si 14 raspunsuri — originea nu a putut fi confirmata .
Urmare a receptionarii raspunsurilor conform carora originea marfurilor nu a putut fi confirmata/partial confirmata, a fost solicitata selectarea tuturor dovezilor de origine identice/similare, in vederea initierii verificarii ulterioare.
Raportul privind executarea bugetului pe tipuri de plati se prezinta lunar (cumulativ) pina la data de 12 a lunii urmatoare celei de raportare.
In perioada 01.01.2019-18.06.2019, au fost prezentate urmatoarele rapoarte:
1. nr. 28/20-398 din 11.01.2019;
2. nr 28/20-2842 din 19.02.2019;
3. nr.28/20-3827 din 11.03.2019;
4. nr.28/20-6105 din 12.03.2019;
5. nr 28/20-7507 din 08.05.2019;
6. nr.28/20-9501 din 12.06.2019.
Scris. MinFin nr.03-02/1/65 din 05.03.2020: Manualul operațional în domeniul deservirii contribuabililor a fost aprobat prin Ordinul SFS nr.40 din 27.01.2020 (copia ordinului se anexează pe 1 filă).
Acesta reprezintă un suport metodologic integru și unic și contribuie la crearea unui sistem adecvat necesar tuturor angajaților antrenați în deservirea contribuabililor. RO_6183_51-19_MinFin.pdf RO_7216_263-20_MinFin.pdf

Recomandarea: 3. Să asigure continuitatea procesului de monitorizare, prin intensificarea acțiunilor întreprinse de către subdiviziunile cu atribuții de executare silită, în vederea diminuării restanțelor la BPN. (Subcapitolul 3.5.)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 13.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.Min Fin nr.03-02/1/02 din 03.01.2019: Încasări a obligației vamale în urma aplicării măsurilor de executare silită: Semestrul I - Ianuarie-Iunie (inclusiv): De la 209 debitori - 24825663,34 lei; Semestrul II - Iulie-Decembrie (până 8 decembrie): De la 142 debitori - 17058363,30 lei; Total anul 2018 (8 decembrie) - 41884026,64 lei; Comparativ anul 2017 - încasări - 11855887,01 lei.
Scris.MinFin nr.03-02/1/67 din 01.07.2019: În urma aplicarii masurilor de executare silita a obligatiei vamale, in perioada ianuarie-iunie 2019, de la 366 debitori au fost incasate 5 977 987,83 lei.
Conform informatiei generalizate, prin Dispozitia Serviciului Vamal Nr. 361-D din 07.06.2017:
■ au fost emise 119 Decizii de declansare silita;
• au fost remise scrisori de instiintare despre declansarea procedurii de executare silita catre 119 debitori;
• au fost remise pentru executare silita catre executorul judecatoresc 452 decizii de sanctionare;
• au fost suspendate conturilor bancare in privinta a 22 debitori;
• au fost create consemne in privinta a 227 debitori;
• a fost sesizata Agenda Servicii Publice privind aplicarea interdictiilor de instrainare a bunurilor mobile si imobile aflate In proprietatea a 33 debitori;
• a fost solicitat de la Biroul National de Statistics Rapoartele fmanciare prezentate de catre 17 debitori.
RO_6183_51-19_MinFin.pdf RO_6649_605-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 4. Să asigure aplicarea promptă și eficientă a modalităților de executare silită a obligației fiscale, în vederea recuperării restanțelor la BPN. (Subcapitolul 3.5.)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 13.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/02 din 03.01.2019: Conform Dispoziției Serviciului Vamal nr.361-D din 07.06.2018:
1.Au fost emise:
- 28 de Decizii de declanșare silită;
- 12 decizii de regularizare pentru executare silită către executor judecătoresc;
2. Au fost remise scrisori de înștiințare despre declanșarea executării silite și s-au informat prin publicarea în Monitorul Oficial - 28 debitori;
3. Au fost suspendate conturile bancare în privința a 13 debitori;
4. Au fost create consemne în privința a 25 debitori;
5. A fost sesizată Agenția Servicii Publice privind aplicarea interdicțiilor de înstrăinare a bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea a 17 debitori;
6. Solicitarea către Biroul Național de Statistică a Rapoartelor financiare prezentate de către 11 debitori. RO_6183_51-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 5. Să asigure continuitatea procesului de monitorizare a activității subdiviziunilor cu atribuții de control, în vederea realizării performanțelor stabilite în activitatea de administrare fiscală și vamală. (Subcapitolul 3.7.)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 13.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/02 din 03.01.2019: Programele de activitate ale subdiviziunilor de control ulterior, sunt aprobate de către conducerea Serviciului Vamal, acestea sunt introduse în Modulul VI ,,Control ulterior", care este integrat în SI ,,Antifraudă" și programul informatic se distribuie deja către birourile vamale. De către șeful secției control ulterior din cadrul biroului vamal se selectează echipa de control și se transmite spre executare. Funcționarul vamal responsabil de executarea efectuării controlului ulterior, conform prevederilor programului informatic, urmează să parcurgă 6 etape care sunt aprobate de către șeful secției la finele acesteia:
1. Etapa de inițiere a controlului, care conține 3 puncte (tipul controlului, denumirea companiei, tematica și perioada de control);
2. Date generale despre evidența timpului de muncă a funcționarului vamal;
3. Etapa de planificare a controlului care conține 10 puncte (ce proceduri vamale utilizează agentul economic, conflictul de interese, controlul ulterior efectuat anterior, informații și analize din baza de date, prezentarea generală despre întreprindere, evaluarea riscului, verificarea legislației aplicate cazurilor alese pentru control, pregătirea pentru vizită la companie, ordinul de control și avizul);
4. Etapa de execuție conține 6 puncte (prima vizită la companie, contabilitatea, controale încrucișate, acte emise la etapa de execuție, listele de verificare, concluziile auditorului);
5. Etapa de raportare conține 5 puncte (discuția finală cu compania prin procesul verbal preliminar, întocmirea notei de prezentare către conducere, actele încheiate în urma controlului, valorificarea rezultatelor controlului, fișa rezultatelor controlului).
6. Anexele la dosar, fiind din 2 puncte (se introduc toate documentele scrise și probatorii anexate la dosar; se introduc fișiere cu date IT). Astfel, urmare implementării Modulul VI ,,Control Ulterior" șefii de secție și DCU au posibilitatea de a monitoriza fiecare etapă parcursă de către funcționarul vamal pe perioada efectuării controlului ulterior și în caz de necesitate de a oferi propuneri, sugestii privind efectuarea controlului. Monitorizarea continuă a procesului de efectuare a controlului ulterior a asigurat eficiența acestora de 81%, față de 57% stabilit în planul de acțiuni DCU sau din 178 controale ulterioare efectuate, 145 fiind rezultative.
Scris.MinFin nr.03-02/1/67 din 01.07.2019: Monitorizarea continua a procesului de efectuare a controlului ulterior a asigurat eficienta acestora in proportie de 86 %, fata de 50 % stabilit in planul de actiuni al Directiei control ulterior. Astfel, din 147 controale ulterioare efectuate, 127 au fost rezultative.
RO_6183_51-19_MinFin.pdf RO_6649_605-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 6. Să asigure evaluarea per ansamblu a sistemului de management financiar și control, prin intermediul funcției de audit intern, în vederea identificării vulnerabilităților generate de procesul de reorganizare instituțională. (Subcapitolul 3.9.)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 13.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/02 din 03.01.2019: Sistemul de management financiar și control a fost evaluat în cadrul misiunii de audit intern ,,Evaluarea managementului resurselor umane" inițiată în semestrul II anul curent. Urmează a fi elaborat și aprobat un plan de acțiuni pentru implementarea recomandărilor. Totodată, sistemul de management financiar și control urmează a fi evaluat continuu, prin prisma misiunilor de audit incluse în Planul de activitate al Direcției auidt intern.
Scris.MinFin nr.03-02/1/67 din 01.07.2019: Sistemul de management financial' si control a fost evaluat in cadrul misiunii de audit intern „Evaluarea managementului resurselor umane” (2018), „Evaluarea controlului vamal” si
„Evaluarea activitatilor/masurilor de protectie a functionarilor vamali si a infrastracturii Serviciului Vamal”, desfasurate in perioada ianuarie-iunie 2019.
RO_6183_51-19_MinFin.pdf

Cerința: 2.1.1. să examineze rezultatele auditului în cadrul Colegiului ministerial, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea analizei situațiilor constatate de audit și întreprinderea acțiunilor de rigoare pentru a asigura implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 13.01.2019

Cerința: 2.1.2. să intensifice procesul de monitorizare a realizării de către Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal a indicatorilor de performanță în activitatea de administrare a impozitelor și taxelor, în vederea realizării obiectivelor strategice;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 13.01.2019

Cerința: 2.1.3. să elaboreze procese și proceduri exhaustive pentru monitorizarea activității subdiviziunilor cu atribuții de încasare silită a obligației fiscale și vamale, în vederea recuperării restanțelor la Bugetul Public Național;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 13.01.2019

Cerința: 2.1.4. să asigure monitorizarea implementării de către Serviciul Vamal a modulului informațional, pentru calcularea deplină a penalităților aferente obligațiilor vamale, în vederea înregistrării, evidenței și raportării veridice a situației privind restanțele plătitorilor vamali la bugetul de stat;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 13.01.2019

Cerința: 2.1.5. să reglementeze modul de elaborare de către organele fiscale și vamale a estimărilor privind veniturile administrate, în vederea îmbunătățirii prognozelor la stabilirea/fundamentarea sarcinii de colectare a veniturilor bugetare;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 13.01.2019

Cerința: 2.1.6. să elaboreze un mecanism de estimare a evaziunii fiscale și vamale, în vederea cuantificării acestui fenomen, care afectează administrarea veniturilor bugetare;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 13.01.2019

Cerința: 2.2. Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal și se propune examinarea rezultatelor auditului și aprobarea unui plan de măsuri în vederea înlăturării deficiențelor constatate, întreprinderea acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 13.01.2019

Cerința: 2.2. Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal și se propune examinarea rezultatelor auditului și aprobarea unui plan de măsuri în vederea înlăturării deficiențelor constatate, întreprinderea acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 13.01.2019

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY